Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 34

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.34

2019.gada 13.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

-

V.Sidorenkovs

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"

TA-1390 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Ārlietu ministrijai piešķirto finansējumu Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas Avenue des Arts 23, Briselē, Beļģijas Karalistē, nomas maksas un uzturēšanas izdevumu segšanai"

TA-1393 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

TA-858 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""

TA-1196 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr.135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1373 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1374 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1364 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
(2018.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-2373 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgs par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2019.gada 31.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību", nosakot kvalitātes prasības visa veida biodīzeļdegvielām.
 
9.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Kosovas Republikas līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tā Protokolu"

TA-1336 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas un Kosovas Republikas līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Līgums) un tā Protokola projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Līgumu un tā Protokolu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Līguma un tā Protokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un tā Protokolu, un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"

TA-1379 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""

TA-1335 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"

TA-1343 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma domājamo daļu Raiņa ielā 27, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1366 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1355 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""

TA-1334 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 8.maija rīkojumā Nr.222 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""

TA-1333 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu"

TA-1365 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""

TA-1370 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1363-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 58 personas.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1340 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-1396 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem""

TA-1337 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu"

TA-1331 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis""

TA-1402 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai""

TA-1403 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" peļņas daļu par 2017.gadu"

TA-1371 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi"

TA-1312 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai izstrādāt grozījumus likumā "Par aviāciju" un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā, paredzot tiesību normas, kas nepieciešamas Eiropas Savienības līmeņa tiesību aktu par bezpilota gaisa kuģiem piemērošanai, kā arī tiesību normas par administratīvo atbildību par pārkāpumiem, kas izdarīti ar bezpilota gaisa kuģi.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-1158 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta rīkojumā Nr.384 "Par Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes sastāvu""

TA-1413 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu""

TA-1412 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.712 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1419 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1033 "Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai""

TA-1321 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.133 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem""

TA-1322 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra noteikumos Nr.9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi""

TA-1384 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 1.maija noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

TA-1385 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-1386 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 25.maija noteikumos Nr.295 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

TA-1387 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā""

TA-1435 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 20.marta rīkojumā Nr.117 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi""

TA-1455 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

TA-1301 ____________________________________

(T.Linkaits, J.Citskovskis, Dž.Innusa, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju jautājumā par nepieciešamo amatu vietu izveidi Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu"

TA-1428 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"

TA-1258 ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju precizēt likumprojekta spēkā stāšanās datumu un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
43.§
Konceptuāls ziņojums "Par līdzšinējā regulējuma izvērtējumu attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību muitas jomā"

TA-1356 ____________________________________

(J.Reirs, M.Vībāne, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Plāna projekts "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2020.-2021.gadam"

TA-1209 ____________________________________

(R.Petraviča, J.Reirs, I.Olafsone, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Plāna projekts "Par Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plānu "Viena veselība" 2019.-2020.gadam"

TA-1199 ____________________________________

(I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par konkursa, lai izvirzītu ekspertu kandidātus ievēlēšanai Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai, rezultātiem"

TA-1381 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt trīs Latvijas ekspertu kandidātu – Imanta Jurevičius, Solvitas Olsenas un Elīnas Šteinertes – izvirzīšanu ievēlēšanai Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai un saraksta iesniegšanu alfabētiskā secībā.
3. Ārlietu ministram informēt Latvijas delegācijas Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā vadītāju par izvirzītajiem ekspertu kandidātiem.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par konkursa, lai izvirzītu Latvijas ekspertu kandidātus ievēlēšanai Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvajā komitejā, rezultātiem"

TA-1401 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt divu Latvijas ekspertu kandidātu – Reiņa Āboltiņa un Mārtiņa Paparinska – izvirzīšanu ievēlēšanai Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvajā komitejā un saraksta iesniegšanu alfabētiskā secībā.
3. Ārlietu ministram informēt Eiropas Padomes ģenerālsekretāru par Latvijas izvirzītajiem ekspertu kandidātiem.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"

TA-1394 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai"

TA-1330 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par bijušajiem VDK darbiniekiem un informatoriem likumos noteikto ierobežojumu nepieciešamību un pamatotību"

TA-747 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2018.gadā"

TA-1223 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
52.§
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijai (par papildu finansējuma piešķiršanu Murjāņu sporta ģimnāzijai)

TA-1255 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijai.
 
53.§
Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-10-0103

TA-1167 ____________________________________

(R.Nemiro, V.Sidorenkovs, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt sagatavoto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2019-10-0103.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.2019-10-0103.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Energoefektivitātes politikas alternatīvo pasākumu plāna enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķa 2014.-2020.gadam sasniegšanai starpposma izvērtējums"

TA-1375-IP ____________________________________

(R.Nemiro, Dz.Kauliņš, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2019.gada 30.septembrim sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijā informāciju par līdz šim nepaziņotiem pasākumiem enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķa 2014.-2020.gadam sasniegšanai, ievērojot Direktīvas 2012/27/ES 7.panta nosacījumus.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo publisko finansējumu VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā A korpusa būvniecības otrās kārtas infrastruktūras attīstībai"

TA-228-IP ____________________________________

(I.Viņķele, A.Tomsone, B.Bāne, S.Ģirģens, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvā ziņojumā skaidroto par tehniskā projekta izstrādes rezultātā VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" mainītām jaunā A korpusa būvniecības otrās kārtas funkcionālām iecerēm, pieņemt zināšanai, ka tās ir pieaugušas, salīdzinājumā ar Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdē izskatīto un atbalstīto informatīvo ziņojumu "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa 2.kārtas attīstību" (prot. Nr.39 45.§) .
3. Veselības ministrijai pēc VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa otrās kārtas būvniecības iepirkuma līguma rezultātu saņemšanas atkārtoti virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar aktualizētu informāciju, precizējot izmaksas būvniecības darbiem un norādot turpmāko laika grafiku lēmumiem par saistību uzņemšanos, kā arī sniegt priekšlikumus rīcībai Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai par iespējamiem finansēšanas avotiem.
4. Veselības ministrijai sadarbībā ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" līdz 2019.gada 31.decembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plānotā VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā B korpusa attīstību.
5. Veselības ministrijai informēt Latvijas Republikas Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju par Ministra kabineta pieņemto lēmumu par turpmāko rīcību.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu elektroenerģijas tirdzniecību ar trešajām valstīm"

TA-1400-IP ____________________________________

(R.Nemiro, J.Pūce, Dz.Kauliņš, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai uzsākt darbu pie nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem, lai Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators koordinācijā ar Igaunijas pārvades sistēmas operatoru var izstrādāt metodiku elektroenerģijas pārvades infrastruktūras tarifa ieviešanai tirdzniecībai ar trešajām valstīm.
3. Aicināt Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru uzsākt darbu pie jaunas tirdzniecības jaudu noteikšanas metodikas izstrādes, kas paredzētu atvērt elektroenerģijas tirdzniecībai Latvijas-Krievijas robežu pēc tam, kad Lietuva būs pārtraukusi elektroenerģijas tirdzniecību ar Baltkrieviju.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1223 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.45


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību