Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 35

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.35

2019.gada 20.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

M.Kazāks

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Liepājas ielā 26, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pārdošanu"

TA-1392 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.297 "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus""

TA-1389 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem""

TA-1407 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums""

TA-1451 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi"

TA-1418 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par aviāciju""

TA-1437 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem""

TA-1415 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku""

TA-1422 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa tiesību iegūšanu""

TA-1414 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumos Nr.227 "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu""

TA-1391 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumos Nr.496 "Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-1380 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Maņģenes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-1118 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"

TA-952 ____________________________________

(N.Puntulis, D.Vilsone, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem diasporai paredzētā papildu sabiedriskā pasūtījuma ražošanai un satura pieejamības nodrošināšanai skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem pieteikumiem prioritārajiem pasākumiem.

 
14.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 82.§) "Informatīvais ziņojums par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam un atbildes vēstule Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai" 3.punktā un 8.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1438 ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Ņemot vērā satiksmes ministra T.Linkaita priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1483 ____________________________________

(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātes rektoru"

TA-1441 ____________________________________

(I.Šuplinska, J.Bordāns, J.Pūce, I.Gailīte, A.Pabriks, R.Nemiro, I.Viņķele, S.Ģirģens, K.Gerhards, N.Puntulis, J.Reirs, I.Vanaga, J.Bernāts, A.K.Kariņš)

1. Iesniegtā rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2019.gada 17.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par augstskolu un valsts zinātnisko institūtu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu, veidojot pārredzamu, atbildīgu, uz augstākās izglītības un pētniecības izcilību vērstu un starptautiskai praksei atbilstošu pārvaldības struktūru.
 
17.§
Konceptuāls ziņojums "Par ekonomisko lietu tiesas izveidi"

TA-1067 ____________________________________

(J.Bordāns, I.Ilgaža, R.Nemiro, D.Dzērviniece, J.Reirs, S.Ģirģens, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, 3.1.apakšpunktā paredzot, ka uzdevuma izpildes termiņš ir 2019.gada 9.oktobris, bet 3.2. punktā – 2019.gada 11.decembris, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Informatīvais ziņojums "Par "nulles birokrātijas" pieejas ieviešanu tiesību aktu izstrādes procesā"

TA-1454 ____________________________________

(J.Citskovskis, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Visām ministrijām ar 2019.gada 1.novembri tiesību aktu projektu izstrādes procesā nodrošināt informatīvajā ziņojumā paredzētās "nulles birokrātijas" pieejas ievērošanu.
3. Valsts kancelejai nodrošināt metodoloģisko un konsultatīvo atbalstu ministrijām par "nulles birokrātijas" pieejas ievērošanu, kā arī tās īstenošanas uzraudzību.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda plus un Kohēzijas fonda ieviešanu 2021.-2027.gadā Latvijā"

TA-1025 ____________________________________

(J.Reirs, A.Eberhards, I.Šuplinska, L.Lejiņa, R.Nemiro, K.Kapusta, T.Linkaits, P.Vilks, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka Partnerības līguma vai informācijas apkopojuma sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā koordinē Finanšu ministrija.
3. Konceptuāli atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu, ka Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu (Eiropas Reģionālā attīstības fonda (izņemot Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi), Eiropas Sociālā fonda plus (izņemot Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām) un Kohēzijas fonda institucionālā sistēma darbojas atbilstoši 2014.-2020.gada plānošanas periodā izveidotajai sistēmai.
4. Noteikt, ka informatīvā ziņojuma 1.pielikumā norādītajām atbildīgām institūcijām atbilstoši kompetencei jānodrošina ieguldījumu priekšnosacījumu izpilde līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2019.gada 30.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par zinātnes un inovāciju funkcijas konsolidēšanu tās padotībā esošajās institūcijās, lai tostarp nodrošinātu zinātniskās ekspertīzes pakalpojuma pieejamību vienā kompetentā institūcijā.
6. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Finanšu ministriju līdz 2019.gada 15.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par kopējā zinātnes un inovācijas sistēmas institucionālā modeļa attīstību Latvijā.
7. Ja Ministru kabinetā tiek atbalstīti šī protokollēmuma 5. un 6.punktā minētie priekšlikumi, Izglītības un zinātnes ministrijai un Ekonomikas ministrijai, pamatojoties uz lēmumu par attiecīgo iestāžu iespējamo iekļaušanu Eiropas Savienības fondu institucionālajā sistēmā, līdz 2020.gada 15.janvārim iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgo iestāžu vadības un kontroles sistēmu aprakstus, procedūras un vadības un kontroles sistēmas izveidošanas nepieciešamos dokumentus Eiropas Savienības fondu regulās noteikto funkciju nodrošināšanai.
8. Pieņemt zināšanai informatīvā ziņojuma 2.pielikumā ietverto indikatīvo laika grafiku Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu plānošanai 2021.-2027.gada plānošanas periodam.
9. Noteikt, ka Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu (Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda plus un Kohēzijas fonda) darbības programma un attiecīgā Partnerības līguma daļa tiek veidota, primāri balstoties uz Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027.gadam noteiktajām prioritātēm un mērķiem, kas aptver nozaru attīstības plānus, administratīvi teritoriālās attīstības reformu un teritoriālās attīstības plānošanas dokumentus kā nosacījumu integrētām teritoriālām investīcijām. 
20.§
Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2014.gada 22.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 2.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā, atsavināšanu izsolē un jauna tieslietu nozares iestāžu administratīvā centra celtniecību Jēkabpilī"" izpildes gaitu

TA-1408 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai 2020.gadam 504 360 EUR apmērā un 2021.gadam un turpmākajiem gadiem 414 347 EUR apmērā un Prokuratūrai 2020.gadam 102 494 EUR apmērā un 2021.gadam un turpmākajiem gadiem 49 404 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām, paredzot finansējumu šādiem mērķiem:
2.1. Tiesu administrācijai 2020.gadam un turpmākajiem gadiem nomas maksas segšanai 250 034 EUR, komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai 23 536 EUR un telpu aprīkošanai 2020.gadā 59 206 EUR;
2.2. Uzņēmumu reģistram 2020.gadam un turpmākajiem gadiem nomas maksas segšanai 30 914 EUR un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai 1 602 EUR;
2.3. Valsts probācijas dienestam 2020.gadam un turpmākajiem gadiem nomas maksas segšanai 26 592 EUR;
2.4. Valsts valodas centram 2020.gadam un turpmākajiem gadiem nomas maksas segšanai 1 375 EUR un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai 250 EUR;
2.5. Valsts zemes dienestam 2020.gadam un turpmākajiem gadiem nomas maksas segšanai 80 044 EUR un telpu aprīkošanai 2020.gadā 30 807 EUR;
2.6. Prokuratūrai 2020.gadam un turpmākajiem gadiem nomas maksas segšanai 47 850 EUR, komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai 1 554 EUR un telpu aprīkošanai 2020.gadā 53 090 EUR.
3. Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā attiecīgu starpnozaru prioritārā pasākuma pieteikumu.
4. Ja šī protokollēmuma 2.punktā norādītais prioritārā pasākuma pieteikums tiek atbalstīts Ministru kabinetā, Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Prokuratūru līdz 2019.gada 5.septembrim sagatavot un tieslietu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministra kabinetā rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistībām pasākumam "Administratīvā centra Neretas ielā 29, Jēkabpilī, nomas maksa".

 
21.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas atvērto datu stratēģija"

TA-1376 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvā ziņojuma 6.nodaļā iestādēm noteikto uzdevumu īstenošanu atbilstoši iestāžu kompetencei.
 
22.§
Atbildes projekts Valsts kontrolei (par valsts varas un pārvaldes iestāžu un valsts kapitālsabiedrību izsniegtajiem ielūgumiem uz dažādiem to organizētajiem pasākumiem)

TA-1316 ____________________________________

(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Valsts kontrolei.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Valsts kontrolei.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2020., 2021. un 2022.gadam"

TA-1506-IP ____________________________________

(J.Reirs, J.Plūme, S.Ģirģens, J.Bordāns, R.Nemiro, I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2020., 2021. un 2022.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) saskaņā ar informatīvā ziņojuma 1.-4.pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes izdevumos 2020., 2021. un 2022.gadam neiekļauto ministriju iesniegto pasākumu sarakstu saskaņā ar informatīvā ziņojuma 5.pielikumu.
3. Pieņemt zināšanai, ka ministriju un citu centrālo valsts iestāžu bāzes izdevumi 2020., 2021. un 2022.gadam ir palielināti, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā, otrajā, ceturtajā un piektajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanu un Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešās daļas un sestās daļas 1.punktā noteikto par Fiskālās disciplīnas padomes locekļu mēnešalgu aprēķināšanu.
4. Pieņemt zināšanai, ka Valsts prezidenta kancelejas bāzes izdevumi 2020., 2021. un 2022.gadam ir palielināti par 93 989 EUR ik gadu Valsts prezidenta atlīdzības un personu, kuras ieņēma Valsts prezidenta amatu, sociālo un citu garantiju nodrošināšanai saskaņā ar likumu "Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu".
5. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu 2021.gadā palielināt karavīru skaitu par 350 amata vietām, paredzot finansējumu atlīdzībai 6 928 270 EUR apmērā un 2022. un turpmākajos gados palielināt karavīru skaitu par 641 amata vietu, paredzot finansējumu atlīdzībai 12 956 468 EUR apmērā Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu ietvaros.
6. Aizsardzības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros nodrošināt finansējumu 2020.gadā 349 489 EUR apmērā informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanai pārstāvniecībās, plānojot valsts budžeta izdevumu transfertu Ārlietu ministrijai.
7. Pieņemt zināšanai, ka Centrālās zemes komisijas budžeta bāzes izdevumos ir ņemts vērā Centrālās zemes komisijas priekšlikums veikt iekšējo līdzekļu pārdali programmas 01.00.00 "Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā" ietvaros starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2020., 2021. un 2022.gadam ik gadu, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 358 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu finansējumu atalgojuma pieaugumam.
8. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu veikt iekšējo līdzekļu pārdali Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 05.37.00 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana" ietvaros starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2020. un 2021.gadam ik gadu, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 3 045 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām saistībā ar atlīdzības palielinājumu ārstniecības personām.
9. Tieslietu ministrijai sagatavot priekšlikumus, lai 2020., 2021. un 2022.gadā nodrošinātu valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Maksātnespējas kontroles dienests, 2019.gadā plānotajā apmērā un līdz 2019.gada 27.augustam iesniegt Finanšu ministrijā.
10. Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu veikt iekšējo līdzekļu pārdali budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" ietvaros starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2020., 2021. un 2022.gadā ik gadu, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 142 750 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu ministrijas autotransporta apkalpošanai 7 autovadītāju amata vietas saskaņā ar līguma izbeigšanu ar Saeimas autobāzi. Pieņemt zināšanai, ka Saeimas autobāzē amata vietu skaits tiks samazināts par 7 autovadītāju amata vietām, tādējādi nepalielinot kopējo amata vietu skaitu valsts pārvaldē.
11. Atļaut Finanšu ministrijai sadarbībā ar ministrijām līdz maksimāli pieļaujamā izdevumu apjoma ministrijai noteikšanai precizēt valsts budžeta bāzes izdevumus:
11.1. veicot izmaiņas starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ievērojot nosacījumus, ka nav pieļaujama pārdale:
11.1.1. no izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai, procentu izdevumiem, kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā un starptautiskajai sadarbībai, izdevumiem klimata pārmaiņu finanšu instrumentam un emisijas kvotu izsolīšanas instrumentam uz citiem izdevumiem, izņemot, ja par to ir pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums;
11.1.2. uz izdevumiem atlīdzībai valsts pamatbudžeta daļā valsts pamatfunkciju īstenošanai, izņemot gadījumus, ja nemainās pasākuma mērķis vai ir pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums;
11.1.3. Labklājības ministrijas valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu;
11.1.4. no valsts pamatbudžeta izdevumiem valsts sociālajiem pabalstiem uz citiem izdevumiem, izņemot gadījumus, ja mainās izdevumu kods atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, bet saglabājas pasākuma mērķis;
11.1.5. citiem mērķiem no prioritārajiem pasākumiem piešķirtā finansējuma, par kura piešķiršanu pieņemts lēmums 2017., 2018. vai 2019.gadā, izņemot gadījumus, ja ir pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums;
11.2. atbilstoši ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, ieņēmumiem no ārvalstu finanšu palīdzības, budžeta izpildes procesā veicamajiem transfertiem, nepasliktinot valsts budžeta finansiālo bilanci;
11.3. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, veicot līdzekļu pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai" (turpmāk – 80.00.00 programma) plānotā finansējuma uz attiecīgās ministrijas budžetu, kā arī no ministrijas budžeta uz 80.00.00 programmu;
11.4. ņemot vērā Ministru kabineta pieņemtos lēmumus.
12. Finanšu ministrijai, apkopojot Ministru kabinetā atbalstītos priekšlikumus, koriģēt 2020., 2021. un 2022.gadam ieplānoto finansējumu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmās un ieņēmumu prognozes.
13. Valsts kancelejai uzaicināt Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Tiesībsarga biroja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Prokuratūras, Datu valsts inspekcijas, Tieslietu padomes, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjus piedalīties Ministru kabineta sēdēs, izskatot ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanu saistītos jautājumus, savukārt Finanšu ministrijai minētajām institūcijām elektroniski nosūtīt izskatīšanai iesniegtos materiālus.
14. Ja budžeta sagatavošanas procesā tiek saņemti fiskāli neitrāli ministriju priekšlikumi budžeta prioritāšu nodrošināšanai, Finanšu ministrijai sagatavot informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2020.-2022.gadā"

TA-1496-IP ____________________________________

(J.Reirs, I.Vasaraudze, A.Pabriks, J.Pūce, N.Sakss, T.Linkaits, B.Bāne, J.Platais, M.Kazāks, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka vispārējās valdības budžeta prognožu pamatā ir Finanšu ministrijas izstrādātās un Fiskālās disciplīnas padomes 2019.gada 20.jūnijā apstiprinātās makroekonomisko rādītāju prognozes: iekšzemes kopprodukta pieaugums salīdzināmās cenās 2020.gadā 2,8%, 2021.gadā 2,8% un 2022.gadā 2,8%; iekšzemes kopprodukta pieaugums faktiskajās cenās 2020.gadā 5,6%, 2021.gadā 5,3% un 2022.gadā 5,3%; nominālais iekšzemes kopprodukts 2020.gadā 33 154 milj. EUR, 2021.gadā 34 899 milj. EUR un 2022.gadā 36 736 milj. EUR; patēriņa cenu izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2020.gadā 2,5%, 2021.gadā 2,1% un 2022.gadā 2,0%; nodarbinātības izmaiņas 2020.gadā 0,1%, 2021.gadā -0,1% un 2022.gadā -0,1%.
3. Apstiprināt, ka vispārējās valdības budžeta strukturālā deficīta mērķis 2020.gadā tiek noteikts 0,46% no IKP, 2021.gadā 0,50% no IKP un 2022.gadā 0,50% no IKP.
4. Apstiprināt, ka vispārējās valdības budžeta deficīts, kas izriet no strukturālās budžeta bilances mērķa, 2020.gadam tiek noteikts 0,44% no IKP, 2021.gadam 0,33% no IKP un 2022.gadam 0,48% no IKP.
5. Pieņemt zināšanai, ka ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci no Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" 2020.gadā ir -71,9 milj. EUR, 2021.gadā ir -14,2 milj. EUR un 2022.gadā ir 8,7 milj. EUR.
6. Pieņemt zināšanai, ka sakarā ar šī protokollēmuma 5.punktā minēto ietekmi indikatīvais fiskālās telpas apjoms 2020.gadā ir -25,0 milj. EUR, 2021.gadā ir 34,0 milj. EUR un 2022.gadā ir 132,5 milj. EUR.
7. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumus izmaiņām fiskālās disciplīnas regulējumā, kas novērstu vispārējās valdības sektora vietējās valdības apakšsektora nekontrolētu ietekmi uz valsts budžeta fiskālo telpu.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"

TA-1497 ____________________________________

(J.Reirs, N.Sakss, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai fiskālā nodrošinājuma rezervi 2020., 2021. un 2022.gadam plānot Fiskālas disciplīnas likumā paredzētajā minimālajā apjomā, t.i., 0,1% no IKP.

 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" izstrādes procesā"

TA-1511-IP ____________________________________

(J.Reirs, A.Zakatistovs, I.Šuplinska, J.Bordāns, I.Vanaga, P.Vilks, J.Citskovskis, S.Ģirģens, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" izstrādes procesā"" 8., 16., 34.punktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem un turpināma 7. punktā, 9.2., 9.3., 9.5., 10.6.apakšpunktā, 13., 19., 31., 32. un 33.punktā noteikto uzdevumu izpilde.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 21.punktā noteiktais uzdevums uzskatāms par izpildītu, bet nesasniedz mērķi, turpināma 18., 25., 34., 39., 40.punktā noteikto uzdevumu izpilde un 9., 24. un 35.punktā noteikto uzdevumu izpildes termiņš ir pagarināts.
4. Pieņemt zināšanai, ka neatkarīgo institūciju izdevumi analizēti tikai horizontāli izvērtējamo pasākumu kontekstā.
5. Pieņemt zināšanai, ka izdevumu pārskatīšana tika veikta atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajam izdevumu pārskatīšanas tvērumam, pārskatot nozaru ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrija) līdzšinēji piešķirto finansējumu prioritārajiem un citiem pasākumiem, uzlabojot procesus un veicinot efektīvu finanšu resursu pārvaldību, identificējot kopējos izdevumu pārskatīšanas rezultātus 2020.gadam 93 698 763 EUR apmērā un 2021.gadam 34 511 208 EUR apmērā.
6. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši izdevumu pārskatīšanas rezultātiem finansējums 47 966 585 EUR apmērā 2020.gadam ir novirzāms kopējās fiskālās telpas uzlabošanai, savukārt finansējums 45 732 178 EUR apmērā 2020.gadam – nozaru ministriju noteiktajām prioritātēm.
7. Pieņemt zināšanai, ka ar 2020.gadu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programma 02.00.00 "Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana" tiek pievienota budžeta programmai 01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs", veicot finansējuma pārdali 53 100 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu efektīvāku un elastīgāku līdzekļu plānošanu un izlietošanu operatīvās darbības pasākumiem.
8. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu par finansējuma pārdali no Ārlietu ministrijas budžeta programmas 02.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" 2020.gadā 1 024 830 EUR apmērā, 2021.gadā un turpmāk 976 630 EUR apmērā ik gadu uz budžeta apakšprogrammu 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" 2020.gadā 844 830 EUR apmērā, 2021.gadā un turpmāk 796 630 EUR apmērā ik gadu, kā arī uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 180 000 EUR apmērā 2020.gadā un turpmāk ik gadu, lai nodrošinātu 2019.gadā Ārlietu ministrijas uzsākto prioritāro pasākumu turpināšanu un Latvijas Republikas pārstāvniecību telpu iekārtošanu.
9. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu 2020.gadā un turpmāk ik gadu finansējumu 2019.gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Pakalpojumu pieejamības ārvalstu pilsoņiem – vīzu pieteicējiem vēstniecībā Indijā nodrošināšana" 185 000 EUR apmērā un Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu īrei un uzturēšanai 65 000 EUR apmērā nodrošināt, palielinot valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus no nodevām par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem 250 000 EUR apmērā.
10. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu izdevumu pārdalei, samazinot izdevumus bruņojuma iegādei budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" par 451 106 EUR 2020.gadā, 1 628 297 EUR 2021.gadā un 1 904 506 EUR 2022.gadā un turpmāk ik gadu un palielinot izdevumus:
10.1. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" par 356 934 EUR 2020.gadā, 1 161 787 EUR 2021.gadā un 612 509 EUR 2022.gadā un turpmāk ik gadu, tai skaitā Sodu reģistra programmatūras pilnveidošanai, lai nodrošinātu Administratīvās atbildības likuma prasību īstenošanu – 356 934 EUR 2020. gadā un 185 824 EUR 2021.gadā; Apsardzes darbības reģistra izveidei – 363 454 EUR 2021.gadā; neatliekamajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) drošības pasākumiem 612 509 EUR 2021.gadā un turpmāk ik gadu;
10.2. budžeta programmā 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" 657 471 EUR apmērā 2022.gadā un turpmāk ik gadu, lai nodrošinātu ugunsdzēsības depo Ādažos ar personāla resursu;
10.3. budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" iekšlietu nozares nekustamo īpašumu ārkārtas remontu veikšanai – 94 172 EUR 2020.gadā, kā arī ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistīto pakalpojumu izdevumu pieauguma segšanai, kas saistīts ar dabas resursu nodokļa, minimālās mēneša darba algas un transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas pieaugumu iepriekšējos periodos, par 466 510 EUR 2021.gadā un 634 526 EUR 2022.gadā un turpmāk ik gadu.
11. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu izdevumu pārdalei budžeta programmas 42.00.00 "Iekšējās drošības biroja darbība" ietvaros, samazinot izdevumus, kas saistīti ar operatīvo darbību, 2020.gadā un turpmāk ik gadu 279 202 EUR apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt priekšlikumus apropriācijas pārdalei 2019.gadā valsts budžeta programmas 42.00.00 "Iekšējās drošības biroja darbība" ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nepārsniedzot 141 463 EUR.
12. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu izdevumu pārdalei prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" ietvaros, 2020. gadā samazinot telpu aprīkošanas izdevumus par 20 000 EUR budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" (izdevumu precēm un pakalpojumiem palielinājums 12 946 EUR un pamatkapitāla veidošanai samazinājums 32 946 EUR) un palielināt izdevumus budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" telpu remonta izdevumu segšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).
13. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu izdevumu pārdalei, samazinot izdevumus prioritārajam pasākumam "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" (izdevumi precēm un pakalpojumiem) 2020.gadā un turpmāk ik gadu par 140 000 EUR un palielinot izdevumus budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" (izdevumi precēm un pakalpojumiem), lai nodrošinātu pierobežas ceļu uzturēšanu.
14. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammas 20.01.00 "Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole" ietvaros krematorijas Hurikan uzturēšanai plānoto finansējumu 15 632 EUR apmērā 2020.gadā un turpmāk ik gadu pārdalīt daļējai telpu nomas maksas Pārtikas un veterināra dienesta Ziemeļlatgales pārvaldei Rēzeknē un Dienvidkurzemes pārvaldei Saldū palielinājuma segšanai.
15. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu veikt nepieciešamās darbības sadarbības modeļa maiņai ar lauksaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem un budžeta apakšprogrammas 21.01.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai" ietvaros pasākumā "Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskās organizācijās" finansējumu 94 206 EUR apmērā 2020.gadā un turpmāk ik gadu pārdalīt pasākuma "Atbalsts lopkopības attīstībai" īstenošanai, attiecīgi sagatavojot un iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai".
16. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu attiecībā uz akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dividendēs izmaksājamās peļņas daļas par 2019.gadu palielinājumu un Finanšu ministrijai palielināt maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu ieņēmumu prognozi 2020.gadam par 50 000 000 EUR (tai skaitā 40 000 000 EUR maksājums par valsts kapitāla izmantošanu un 10 000 000 EUR uzņēmumu ienākuma nodoklis) un attiecīgi palielināt izdevumus budžeta apakšprogrammā 21.01.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai" 2020.gadam par 30 001 053 EUR atbilstoši informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu sadalījumam, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Vienlaikus pieņemt zināšanai, ka finansējums 19 998 947 EUR apmērā 2020.gadam ir novirzāms kopējās fiskālās telpas uzlabošanai.
17. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma "Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai" apakšpasākuma "Adopcijas un bērnu tiesību uzraudzības procesa pilnveidošana" pasākumu nosaukumu maiņu no "Adopcijas un audžuģimeņu atbalsta, sociālās palīdzības metodiskās vadības ģimenēm ar bērniem, pakalpojumu kvalitātes kontroles procesa pilnveidošana, nodrošinot finansiālu motivāciju darbiniekiem un nepieciešamā ārpakalpojuma piesaisti" uz "Adopcijas un audžuģimeņu atbalsta, sociālās palīdzības metodiskās vadības ģimenēm ar bērniem, pakalpojumu kvalitātes kontroles procesa pilnveidošana" un no "Bērnu tiesību aizsardzības funkcijas nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana, nodrošinot finansiālu motivāciju darbiniekiem, par sasniegtajiem rezultātiem, sekmējot bez vecāku aprūpes palikušu bērnu nonākšanu ģimeniskā vidē" uz "Bērnu tiesību aizsardzības funkcijas nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana, sekmējot bez vecāku aprūpes palikušu bērnu nonākšanu ģimeniskā vidē", nosakot, ka, lai turpinātu atbalstītos pasākumus, finansējums 2019.gadam un turpmāk ik gadu tiek novirzīts darbinieku atlīdzības nodrošināšanai.
18. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu 2019.-2021.gadam un turpmāk ik gadu Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" pasākumam "Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana un uzņemšana Latvijā" plānoto finansējumu atlīdzībai 37 846 EUR apmērā, samazinot 3 amata vietas, novirzīt Nodarbinātības valsts aģentūrā nodarbināto atalgojuma palielināšanai, un plānoto finansējumu precēm un pakalpojumiem 4 812 EUR apmērā un subsīdijām un dotācijām 14 908 EUR apmērā novirzīt Nodarbinātības valsts aģentūras pamatfunkciju nodrošināšanai, vienlaikus turpinot nodrošināt informācijas sniegšanu patvēruma meklētājiem par darba iespējām Latvijā, kā arī nodrošinot Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu sniegšanu personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.
19. Atbalstīt Pārresoru koordinācijas centra priekšlikumu budžeta programmas 01.00.00 "Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana" ietvaros prioritārajam pasākumam "Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā uzraudzības (monitoringa) sistēma" plānoto finansējumu 2020.gadam 118 349 EUR apmērā, 2021.gadam un turpmāk 121 194 EUR apmērā ik gadu novirzīt pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidei un pakalpojumu nodrošināšanai vispusīgai bērnu attīstībai un preventīvo funkciju īstenošanai visā valsts teritorijā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2018.gadā"" (prot. Nr.32 53.§ 3.punkts) doto uzdevumu.
20. Atbalstīt Pārresoru koordinācijas centra priekšlikumu budžeta programmas 01.00.00 "Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana" ietvaros prioritārajam pasākumam "Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā uzraudzības (monitoringa) sistēma" plānoto finansējumu 2020.gadam 54 872 EUR apmērā, 2021.gadam un turpmāk 52 027 EUR apmērā ik gadu novirzīt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas papildu funkciju veikšanai.
21. Atbalstīt Prokuratūras priekšlikumu budžeta programmas 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" ietvaros prioritārajam pasākumam "Prokuratūras Administratīvā direktora dienesta darbinieku atalgojuma palielināšana saistībā ar Kontroles dienesta kapacitātes stiprināšanu" plānoto finansējumu 39 204 EUR apmērā pārdalīt Prokuratūras informācijas tehnoloģiju jomas darbinieku kapacitātes stiprināšanai 2020.gadā un turpmāk ik gadu.
22. Atbalstīt Prokuratūras priekšlikumu prioritārajam pasākumam "Prokuratūras struktūrvienību ēkas Kalpaka bulvārī 6, Rīgā remontdarbi" 2020.gadam papildu piešķirtā finansējuma daļu 79 705 EUR apmērā novirzīt Prokuratūras vienreizējiem pasākumiem 2020.gadā, t.sk. 47 405 EUR prioritārajam pasākumam "Prokuratūras struktūrvienības izvietošana pagaidu telpās Elizabetes ielā", 32 300 EUR prioritārajam pasākumam "Gaisa kondicionieru uzstādīšana prokuratūras struktūrvienību telpās piemērotu darba apstākļu nodrošināšanai".
23. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu pārskatīt tālmācības programmu finansēšanas kārtību vispārējā izglītībā ar mērķi veicināt finansējuma izmantošanu atbilstoši izglītojamo skaita izmaiņām un pilnveidot kontroles mehānismu. Pēc minēto darbību veikšanas Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijā izdevumu pārskatīšanas procesā saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem.
24. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu pārskatīt nosacījumus studentu uzņemšanai augstākās izglītības studiju programmās un valsts budžeta finansētas studiju vietas piešķiršanas kārtību (vidējā atzīme iepriekšējā mācību līmenī, iestājeksāmens u.tml.). Pēc minēto darbību veikšanas Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijā izdevumu pārskatīšanas procesā saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem.
25. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu izvērtēt un piedāvāt izmaiņas studiju finansēšanas principos (1.pīlāra finansējums), tai skaitā izvērtējot budžeta vietas un maksas vietas finansēšanas principus. Pēc minēto darbību veikšanas Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijā izdevumu pārskatīšanas procesā saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem.
26. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu pārskatīt doktorantūras finansēšanas principus atbilstoši starptautiskajai praksei, iekļaujot tajos augstskolas sniegumu pētniecībā un aizstāvēto promocijas darbu skaitu. Pēc minēto darbību veikšanas Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijā izdevumu pārskatīšanas procesā saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem.
27. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu nodrošināt studiju programmu skaita izmaiņas saskaņā ar mērķa rādītājiem Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" ietvaros no 916 studiju programmām 2017.gadā uz 800 programmām 2023.gadā, kā arī tā ietvaros plānoto jauno kopīgo doktorantūras programmu un programmu angļu valodā izveidi, tādā veidā uzlabojot Latvijas augstākās izglītības starptautisko konkurētspēju. Studiju jomu pārklāšanās ir vērtējama pēc jaunā akreditācijas posma, kas notiks no 2020. līdz 2023.gadam (piemēram, sociālo zinātņu programmās 2020.-2021.gadā).
28. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu sagatavot izmaiņas studiju maksas noteikšanas principos visu līmeņu studiju programmās. Pēc minēto darbību veikšanas Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijā izdevumu pārskatīšanas procesā saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem.
29. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt Ministru kabineta 2018.gada 2.oktobra sēdes protokollēmumā (Nr.45 23.§) dotā uzdevuma izpildi – ņemot vērā 2019.gadā veikto starptautisko novērtējumu, sešu mēnešu laikā no starptautiskā novērtējuma pabeigšanas dienas sagatavot un izglītības un zinātnes ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par turpmāko publiskā finansējuma sasaisti ar starptautiskā novērtējuma rezultātiem, tai skaitā aprēķinot un piešķirot bāzes finansējumu zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajiem valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām, valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem, tajā skaitā valsts dibināto universitāšu zinātniskajiem institūtiem – atvasinātām publiskām personām, tostarp ievērojot, ka starptautiskais novērtējums ir veikts valsts augstskolu vērtējamām vienībām.
30. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, izslēdzot valsts līdzdalību brīvpusdienu nodrošināšanā 1.-4.klases izglītojamajiem no 2020.gada 1.janvāra un paredzēt, ka turpmāk brīvpusdienas 1.-4.klases izglītojamajiem nodrošina pašvaldības savu budžetu ietvaros vismaz pašreizējā līmenī.
31. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par budžeta apakšprogrammā 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem" plānotā finansējuma 19 681 416 EUR apmērā 2020.gadā un turpmāk ik gadu novirzīšanu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritāro pasākumu īstenošanai, tajā skaitā pedagogu algām, fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem u.c.
32. Veselības ministrijai līdz 2021.gada 1.janvārim pārskatīt ģimenes ārsta darbības kvalitātes kritērijus saistībā ar viņa reģistrēto pacientu plūsmu stacionāru uzņemšanas nodaļās un hospitalizāciju skaitu attiecībā pret vidējo valstī.
33. Veselības ministrijai līdz 2020.gada 1.oktobrim iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par projekta "Slimnīcu sadarbības teritorijas" rezultātiem, tai skaitā par identificētajām problēmām, izstrādātajiem ieteikumiem (par cik samazināti speciālisti, cik bijušas pārbaudes, vai slimnīcām ir izmaiņas līmeņos).
34. Veselības ministrijai izstrādāt sistemātisku daudzgadu valsts investīciju programmu ar nepieciešamajiem kapitālajiem ieguldījumiem ārstniecības iestādēs. Pēc minēto darbību veikšanas Veselības ministrijai iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijā izdevumu pārskatīšanas procesā saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem.
35. Veselības ministrijai izstrādāt investīciju programmu ar nepieciešamajiem kapitālajiem ieguldījumiem V līmeņa ārstniecības iestādēs 2020.gadā un likumprojektu "Par valsts budžetu 2020. gadam" un "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas laikā iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijā. Finanšu ministrijai iekļaut Veselības ministrijas maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējā apjomā (ieņēmumu daļā un attiecīgi finansēšanā "Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā") finansējumu, lai palielinātu pamatkapitālu ar finanšu ieguldījumu investīciju programmas īstenošanai V līmeņa ārstniecības iestādēs 2020.gadā, ja tiek nodrošināts fiskāli neitrāls risinājums, V līmeņa ārstniecības iestādēs palielinot papildus veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un ieņēmumus.
36. Tieslietu ministrijai 2020.gada valsts budžeta likumprojektu paketē sagatavot grozījumus likumā "Par zemes komisijām", kas paredz Centrālās zemes komisijas likvidēšanu un tās funkciju un uzdevumu nodošanu Valsts zemes dienestam ar 2021.gada 1.jūliju, kā arī paredzot Centrālās zemes komisijai pienākumu komisijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros 2020.gada laikā sagatavot Centrālās zemes komisijas arhīva materiālu, kas saistīti ar zemes reformu, nodošanu Valsts zemes dienestam.
37. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2020.gada 1.septembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par iespēju pilnveidot Elektronisko iepirkumu sistēmu atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajiem priekšlikumiem preču un pakalpojumu klāsta paplašināšanai un kvalitātes uzlabošanai, kā arī resora centralizētā iepirkuma veikšanai.
38. Aizsardzības ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Zemkopības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Veselības ministrijai līdz 2020.gada 19.maijam iesniegt Finanšu ministrijā izvērtējumu par iespēju efektivizēt nozaru muzeju darbību, tai skaitā centralizējot atbalsta funkcijas un veicinot apmeklētāju interesi, aktualizējot ekspozīcijas un popularizējot muzeju darbību.
39. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu samazināt finansējumu budžeta apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība" 2020.gadam 30 000 000 EUR apmērā, 2021.gadam 20 473 500 EUR apmērā, 2022.gadam 45 995 300 EUR apmērā. Vienlaikus pieņemt zināšanai, ka finansējums 2020. gadam 27 967 638 EUR apmērā, 2021.gadam 17 272 306 EUR apmērā un 2022.gadam 40 436 606 EUR apmērā ir novirzāms kopējās fiskālās telpas uzlabošanai.
40. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu par pārskatīšanas rezultātā identificēto iekšējo resursu 2020.gadam 2 032 362 EUR apmērā, 2021.gadam 3 201 194 EUR apmērā, 2022.gadam 5 558 694 EUR apmērā un turpmāk ik gadu 1 317 694 EUR apmērā novirzīšanu Valsts kases sniegtā grāmatvedības uzskaites pakalpojuma nodrošināšanai jauniem klientiem, Valsts kases kapacitātes stiprināšanai, lai nodrošinātu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā noteikto prasību ieviešanu un koordinēšanu, Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa resursu izvietošanai Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrā, publisko iepirkumu paziņojumu pielāgošanai Eiropas Savienības Regulas par ePaziņojumiem prasībām, elektronisko sakaru pakalpojumu komersantu uzraudzībai nelicencēto interaktīvo izložu un azartspēļu piekļuves ierobežošanai, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu fiskālās ietekmes ar dažādiem nekustamā īpašuma nodokļa scenārijiem atlaidēm izvērtēšanai, dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu ekspertīžu nodrošināšanai tiesībsargājošām iestādēm kriminālprocesu ietvaros, Finanšu ministrijas resora padotības iestāžu izvietošanai ēku kompleksā Rīgā, Smilšu ielā 1, kā arī 2019.gada prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" turpināšanai, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta apakšprogrammai 24.09.00 "Atbalsts biedrībai "Pēdas LV" Lielās talkas nodrošināšanai" Lielās talkas nodrošināšanai.
41. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu ar 2020.gadu valsts budžeta apakšprogrammu 31.01.00 "Budžeta izpilde" pilnā apmērā finansēt no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, attiecīgi samazinot ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumus 4 214 331 EUR apmērā ik gadu, kā arī atlikumus no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļiem 1 163 126 EUR apmērā ik gadu un palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 5 377 457 EUR apmērā 2020.gadam un turpmākajiem gadiem atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam. Finanšu ministrijai (Valsts kasei) sagatavot nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos un virzīt tos likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" pavadošajā normatīvo aktu projektu un likumprojektu paketē. Vienlaikus atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu novirzīt valsts budžeta apakšprogrammas 31.01.00 "Budžeta izpilde" ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumu uz 2020.gada sākumu valsts parāda dzēšanai.
42. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu ieņēmumu prognozes 2020. un 2021.gadam 200 000 EUR apmērā (tai skaitā 160 000 EUR maksājums par valsts kapitāla izmantošanu un 40 000 EUR uzņēmumu ienākuma nodoklis) ik gadu no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Loto" dividendēs izmaksājamās peļņas daļas un pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumos valsts budžetā no VAS "Latvijas Loto" dividendēm un attiecīgi, lai nodrošinātu stipendiju izmaksu Latvijas vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestāžu absolventiem, 2020. un 2021.gadā palielināt izdevumus Finanšu ministrijas budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana".
43. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu pārdalīt no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 08.00.00 programmas "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" rezervēto finansējumu 2020.–2022.gadam ik gadu 144 000 000 EUR apmērā uz Veselības ministrijas pamatbudžetu, lai nodrošinātu 2017., 2018. un 2019.gadā uzsākto veselības aprūpes sistēmas reformas pasākumu turpināšanu, tajā skaitā šādām Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammām:
43.1. budžeta apakšprogrammā 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 36 382 527 EUR apmērā, tai skaitā:
43.1.1. 199 314 EUR, lai nodrošinātu imūnsupresīvās terapijas medikamentus pēc aknu transplantācijas;
43.1.2. 2 558 748 EUR, lai nodrošinātu bioloģiskās terapijas medikamentus Krona slimībai, čūlainajam kolītam un psoriāzei;
43.1.3. 13 719 490 EUR, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību onkoloģiskajiem pacientiem;
43.1.4. 10 450 784 EUR, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību VHC pacientiem;
43.1.5. 4 203 000 EUR, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību HIV/AIDS pacientiem;
43.1.6. 543 941 EUR, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību pēc sirds un asinsvadu slimības riska vērtējuma;
43.1.7. 3 050 494 EUR, lai nodrošinātu zāļu kompensāciju pacientiem diagnožu grupā "Asinsrites sistēmas slimības";
43.1.8. 1 656 756 EUR, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību pacientiem ar psihisku saslimšanu;
43.2. budžeta apakšprogrammā 33.04.00 "Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 1 216 676 EUR apmērā, tai skaitā:
43.2.1. 391 860 EUR, lai nodrošinātu vēža skrīninga reformu;
43.2.2. 634 969 EUR, lai nodrošinātu vējbaku potes pieejamību;
43.2.3. 189 847 EUR, lai nodrošinātu gripas vakcīnu pieejamību grūtniecēm un bērniem līdz divu gadu vecumam;
43.3. budžeta apakšprogrammā 33.09.00 "Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 41 322 EUR apmērā, lai nodrošinātu bērniem ar psihisku saslimšanu interešu izglītības pakalpojumus;
43.4. budžeta apakšprogrammā 33.14.00 „Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 15 397 195 EUR apmērā, tai skaitā:
43.4.1. 520 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu vēža skrīninga programmas reformu;
43.4.2. 300 239 EUR, lai nodrošinātu ģimenes ārstu veikto sirds un asinsvadu slimību primāro profilaksi (primārās profilakses algoritmu ieviešana);
43.4.3. 48 830 EUR, lai nodrošinātu ģimenes ārstu veikto sirds un asinsvadu slimību sekundāro profilaksi;
43.4.4. 218 721 EUR, lai nodrošinātu zarnu vēža skrīningu;
43.4.5. 3 081 706 EUR, lai turpinātu iekļaut kvalitātes maksājumu 205,10 EUR apmērā ģimenes ārstu kapitācijas naudā;
43.4.6. 3 729 362 EUR, lai nodrošinātu ģimenes ārstu kvalitātes maksājumu sistēmas reformu;
43.4.7. 1 314 628 EUR, lai bērniem nodrošinātu zobārstniecības pakalpojumu tarifa pieaugumu 2019. gada līmenī;
43.4.8. 2 423 648 EUR, lai nodrošinātu zobārstniecības kompozītu bērniem ar Latvijas zobārstniecības asociācijas atzītiem medikamentiem;
43.4.9. 3 760 061 EUR, lai bērniem nodrošinātu zobārstniecības pakalpojumu apjoma pieaugumu.
43.5. budžeta apakšprogrammā 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 3 065 297 EUR apmērā, tai skaitā:
43.5.1. 783 232 EUR, lai nodrošinātu references laboratorijas izmeklējumus VHC pacientu terapijas uzsākšanai un terapijas monitoringam saistībā ar pacientu skaita pieaugumu;
43.5.2. 2 282 065 EUR, lai nodrošinātu laboratorisko pakalpojumu pieejamību;
43.6. budžeta apakšprogrammā 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 51 098 307 EUR apmērā, tai skaitā:
43.6.1. 15 770 911 EUR, lai nodrošinātu ambulatoro izmeklējumu un terapijas pieejamību;
43.6.2. 8 613 724 EUR, lai nodrošinātu ambulatoro speciālistu pakalpojumu pieejamību;
43.6.3. 12 202 377 EUR, lai nodrošinātu dienas stacionārā sniegto pakalpojumu pieejamību;
43.6.4. 1 117 980 EUR, lai nodrošinātu ambulatorās rehabilitācijas pieejamību;
43.6.5. 4 705 EUR, lai nodrošinātu ambulatorās konsultācijas un izmeklējumus pirms un pēc aknu transplantācijas;
43.6.6. 212 816 EUR, lai turpinātu sniegt apmācības diabēta pacientiem un nodrošinātu diabēta kabinetu uzturēšanu;
43.6.7. 1 499 520 EUR, lai nodrošinātu algoritmu izmeklējumus onkoloģisko slimību primārajai diagnostikai;
43.6.8. 227 991 EUR, lai veiktu manipulācijas urīnpūšļa un prostatas vēža diagnostikai un ārstēšanai;
43.6.9. 36 000 EUR, lai nodrošinātu aknu elastogrammas izmeklējumu pieejamību ar FibroScan iekārtu;
43.6.10. 650 320 EUR, lai nodrošinātu speciālistu konsultāciju izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar onkoloģisko pacientu plūsmu virzīšanu uz noteiktām ārstniecības iestādēm atbilstoši noteiktiem algoritmiem;
43.6.11. 2 332 540 EUR, lai nodrošinātu specializētās ārstniecības iestādēs onkoloģisko slimību diagnostikas izmeklējumus atbilstoši algoritmiem;
43.6.12. 1 177 895 EUR, lai segtu prognozēto ambulatorās ārstēšanas izmaksu pieaugumu sakarā ar onkoloģisko pacientu skaita palielināšanos;
43.6.13. 558 842 EUR, lai nodrošinātu pozitronu emisijas tomogrāfiju/datortomogrāfiju (PET/DT) onkoloģiskiem pacientiem;
43.6.14. 46 801 EUR, lai nodrošinātu laboratoriskos izmeklējumus PVA praksē sirds un asinsvadu slimību profilakses ietvaros;
43.6.15. 482 227 EUR, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas algoritmu uzlabošanu;
43.6.16. 176 813 EUR, lai nodrošinātu pēc sirds un asinsvadu slimību sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas laboratorisko pakalpojumu veikšanu;
43.6.17. 2 116 699 EUR, lai piesaistītu papildus speciālistus pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai;
43.6.18. 503 890 EUR, lai nodrošinātu pediatra kā tiešās pieejamības speciālista palīdzības pieejamību III, IV un V līmeņa slimnīcās;
43.6.19. 307 539 EUR, lai nodrošinātu algologa pakalpojumu pieejamību;
43.6.20. 30 955 EUR, lai nodrošinātu HIV līdzestības kabineta darbību;
43.6.21. 2 255 385 EUR, lai attīstītu psihiatra komandas darbu, uzlabojot pakalpojumu pieejamību;
43.6.22. 594 537 EUR, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību dienas stacionārajā psihiatriskajā veselības aprūpē;
43.6.23. 89 116 EUR, lai īstenotu jauniešu garīgās veselības sekundārās profilakses programmu garastāvokļa un uzvedības traucējumu novēršanai un seku mazināšanai;
43.6.24. 88 724 EUR, lai nodrošināto manipulācijas (operācijas un personalizētās ārstēšanas noteikšana pēc -in situ hibridizācijas metodes) Valsts patoloģijas centrā;
43.7. budžeta apakšprogrammā 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 13 315 749 EUR apmērā, tai skaitā:
43.7.1. 3 783 999 EUR, lai V līmeņa ārstniecības iestādēs pārskatītu gultas dienas tarifu;
43.7.2. 1 923 930 EUR, lai neatliekamās palīdzības uzņemšanas nodaļā SIA "Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīca" nodrošinātu papildus deviņu speciālistu dežūras;
43.7.3. 2 397 619 EUR, lai uzlabotu I un II līmeņa, kā arī trīs specializēto ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļās nodrošināto pakalpojumu pieejamību;
43.7.4. 624 573 EUR, lai neatliekamās palīdzības uzņemšanas nodaļā nodrošinātu papildus neonatologa dežūras trīs reģionālajās iestādēs;
43.7.5. 4 495 625 EUR, lai nodrošinātu nemedikamentozās ārstēšanas iespējas stacionārā;
43.7.6. 90 003 EUR, lai nodrošinātu observācijas gultas psihoneiroloģiskajās slimnīcās;
43.8. budžeta apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 22 693 379 EUR apmērā, tai skaitā:
43.8.1. 2 613 306 EUR, lai nodrošinātu endoprotezēšanas pakalpojumus stacionārā;
43.8.2. 2 564 029 EUR, lai saīsinātu darbnespēju un nodrošinātu pasākumus prognozējamās invaliditātes novēršanai, lai mazinātu ilgstošu slimošanu personām darbspējīgā vecumā;
43.8.3. 282 209 EUR, lai veiktu aknu transplantācijas operācijas;
43.8.4. 63 707 EUR, lai veiktu pacientu izmeklēšanu pirms ortotopiskas aknu transplantācijas stacionārā;
43.8.5. 5 437 798 EUR, lai nodrošinātu hronisko pacientu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
43.8.6. 2 462 239 EUR, lai segtu prognozēto ārstēšanas izmaksu pieaugumu stacionārā sakarā ar onkoloģisko pacientu skaita palielināšanos;
43.8.7. 354 896 EUR, lai nodrošināto manipulācijas (operācijas un personalizētās ārstēšanas noteikšana pēc -in situ hibridizācijas metodes) Valsts patoloģijas centrā;
43.8.8. 1 891 020 EUR, lai turpinātu pakalpojuma programmu "Aortālā vārstuļa transkatetrāla implantācija (TAVI)";
43.8.9. 470 360 EUR, lai nodrošinātu jaundzimušo skrīningu veikšanu;
43.8.10. 509 973 EUR, lai nodrošinātu paliatīvo pakalpojumu pieejamību VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca";
43.8.11. 2 517 734 EUR, lai nodrošinātu akūto rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību stacionāros;
43.8.12. 2 648 681 EUR, lai nodrošinātu subakūto rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību stacionāros;
43.8.13. 863 406 EUR, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību valsts budžeta finansētajās stacionārajās psihiatriskajās veselības aprūpes iestādēs;
43.8.14. 14 021 EUR, lai nodrošinātu iespēju vecākiem uzturēties kopā ar bērnu stacionārā;
43.9. budžeta apakšprogrammā 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem 579 656 EUR apmērā, lai nodrošinātu vīrusu molekulārās izmeklēšanas analītiskās jutības rādītāju uzlabošanu;
43.10. budžeta apakšprogrammā 45.01.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 134 336 EUR apmērā, lai nodrošinātu psihoemocionālā atbalsta dienas centra darbību onkoloģiskajiem pacientiem;
43.11. budžeta apakšprogrammā 46.03.00 "Slimību profilakses nodrošināšana" palielināt palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem 75 556 EUR apmērā, tai skaitā:
43.11.1. 28 000 EUR, lai nodrošinātu HIV pacientus ar atbalsta personām;
43.11.2. 47 556 EUR, lai nodrošinātu pacientu meklēšanas kabineta darbību.
44. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju sagatavot priekšlikumus par abonēto preses izdevumu piegādes regulējuma kritērijiem, lai radīto zaudējumu kompensāciju varētu nodrošināt spēkā esošā tiesiskā regulējuma ietvarā. Pēc minēto darbību veikšanas Satiksmes ministrijai iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijā izdevumu pārskatīšanas procesā saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem.
45. Lai rastu risinājumu, kas līdzsvarotu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru ar valsts budžeta iespējām, Tieslietu ministrijai izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, paredzot, ka valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs ar 2020.gada 1.janvāri netiek piesaistīts minimālās algas apmēram.
46. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izvērtēt sociālās korekcijas iestādes "Naukšēni" darbības efektivitāti un sagatavot attiecīgus priekšlikumus. Pēc minēto darbību veikšanas Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijā izdevumu pārskatīšanas procesā saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem.
47. Kultūras ministrijai līdz 2020.gada 1.jūnijam sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par bibliotēku nozares politikas īstenošanas pilnveides pasākumiem, pārskatot bibliotēku pakalpojumu nodrošināšanā iesaistīto Kultūras ministrijas padotības iestāžu funkcijas un uzdevumus.
48. Ministrijām pārskatīt padotībā esošās mazās un vidējā lieluma iestādes un to veiktās funkcijas, lai optimizētu un efektivizētu institucionālās pārvaldības modeli, un līdz 2020.gada 19.maijam iesniegt attiecīgus priekšlikumus Finanšu ministrijā.
49. Ministrijām, ņemot vērā valsts budžeta programmu/apakšprogrammu stratēģiskās pārskatīšanas matricas rezultātā konstatēto, efektivizēt budžeta programmu/apakšprogrammu turpmāko darbību.
50. Ministrijām pārskatīt mobilo un stacionāro telefonsakaru pakalpojumus atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajiem priekšlikumiem.
51. Ministrijām pārskatīt drukas iekārtu un to izejmateriālu iegādi un izmantošanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajiem priekšlikumiem.
52. Ministrijām atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem par šī protokollēmuma 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 37., 38., 39., 40. un 41.punktu līdz 2019.gada 23.augusta plkst.10.00 iesniegt Finanšu ministrijā nepieciešamos precizējumus bāzes izdevumos 2020., 2021. un 2022.gadam.
53. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, atzīt Ministru kabineta 2018.gada 23.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 58.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"" 4.punktā doto uzdevumu par izpildītu.

 

 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts pensijas, pabalsta vai atlīdzības piegādi saņēmēja dzīvesvietā"

TA-1411-IP ____________________________________

(R.Petraviča, J.Reirs, I.Alliks, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
28.§
Konfidenciāli

TA-10k

 

 

Sēdi slēdz plkst. 18.30


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību