Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.44

2019.gada 1.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

 

Piedalās:

 

Valsts prezidents

-

E.Levits

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Latvijas Republikas tiesībsargs

-

J.Jansons

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

 -

V.Sidorenkovs

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Valsts prezidenta E.Levita uzruna

TA-1846 ____________________________________

(E.Levits)

 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Teikmaņi" Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona paplašināšanai"

TA-1651 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Teikmaņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8092 003 0026) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0026) 3,0000 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2000,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma zemes (bez mežaudzes) tirgus vērtība – 1 900,00 EUR un mežaudzes vērtība – 100,00 EUR.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-1734 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par civilās ekspertes dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-1735-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā"

TA-1616 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"

TA-1731 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"

TA-1555 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Finanšu ministrijas politikas plānošanas dokumenta "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2019.-2026.gadam" izstrādes procesa ietvaros līdz 2019.gada 31.decembrim izvērtēt iespēju, formu un saturu, kādā lojalitātes programmas var tikt izmantotas azartspēļu un izložu nozarē Latvijā.
5. Finanšu ministrijai, gatavojot kārtējos grozījumus Azartspēļu un izložu likumā, paredzēt arī "publiskas izlozes" definīciju un kritērijus.

 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1658 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
9.§
Likumprojekts "Par grozījumiem Konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu"

TA-1660 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt Grozījumus Konvencijas par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu I un II pielikumā (turpmāk - grozījumi Konvencijā) un iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot grozījumus Konvencijā un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Finanšu ministrijai likumprojektā ietverto saistību izpildi nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.


 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 20.februāra rīkojumā Nr.65 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""

TA-1775 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma pārdošanu"

TA-1688 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kelovas zemes nodalījuma joslai"

TA-1750 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem""

TA-1655 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni""

TA-1707 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Baldones novada pašvaldības īpašumā"

TA-1702 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"

TA-1670 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
17.§
Noteikumu projekts "Ro-ro pasažieru kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu drošības noteikumi"

TA-1625 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumos Nr.551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi""

TA-1622 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""

TA-1666 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1240 "Kārtība, kādā klasificē ceļu posmus, kuros bieži notiek ceļu satiksmes negadījumi, un ceļu tīkla drošību Eiropas ceļu tīklā""

TA-1684 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"

TA-1667 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Jauntauriņi V1032" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4088 009 0065) – zemes vienību 0,49 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4088 009 0062) – Svitenes pagastā, Rundāles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 3 865,00 EUR.

 
22.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1744 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamo īpašumu "Madariņas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6894 011 0186) – zemes vienību 0,0700 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6894 011 0184) – Salnavas pagastā, Kārsavas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 88,00 EUR.
3. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu "Pašvaldība 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6894 011 0160) – zemes vienību 0,0420 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6894 011 0114) – Salnavas pagastā, Kārsavas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 29,00 EUR, izmantojot kā kompensāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
4. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu "Autoceļš 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6894 011 0128) – zemes vienību 0,0300 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6894 011 0145) – Salnavas pagastā, Kārsavas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 59,00 EUR, izmantojot kā kompensāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
5. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktu atlīdzību par šī protokollēmuma 2.punktā minēto nekustamo īpašumu kompensēt ar valsts nekustamo īpašumu "Pašvaldība 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6894 011 0160) – zemes vienību 0,0420 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6894 011 0114) – Salnavas pagastā un valsts nekustamo īpašumu "Autoceļš 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6894 011 0128) – zemes vienību 0,0300 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6894 011 0145) – Salnavas pagastā, Kārsavas novadā.

 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1748 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Steķu mājas P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7896 007 0346) – zemes vienību 0,0463 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7896 007 0336) – Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 648,20 EUR.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P49 Kārsava-Ludza-Ezernieki būvniecības projekta īstenošanai"

TA-1749 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Patrisija A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6898 006 0402) – zemes vienību 0,045 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6898 006 0401) – Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 621,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Smilškalns A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6898 003 0162) – zemes vienību 0,0296 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6898 003 0160) – Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 408,00 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Zābaciņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6890 005 0414) – zemes vienību 0,0103 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6890 005 0413) – Pušmucovas pagastā, Ciblas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 142,00 EUR.

 
25.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā"

TA-1671 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.decembra rīkojumā Nr.665 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2019.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-1668 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2020.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1695 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2020.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1696 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2020.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1620 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""

TA-1715 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība""

TA-1705 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2020.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1739 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Prasības dzirkstošajam vīnam paredzētu stikla pudeļu un to aizkorķējuma izmantošanai"

TA-1443 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi""

TA-1659 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""

TA-1664 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1758 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā""

TA-1770 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Albānijas Republikai"

TA-1850 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 14.augusta rīkojumā Nr.396 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-1783 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Juridiskās augstskolas rektora apstiprināšanu"

TA-1727 ____________________________________

(I.Šuplinska, P.Sullo, I.Beķere, K.Gerhards, N.Puntulis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka zemkopības ministram K.Gerhardam un kultūras ministram N.Puntulim ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Ņemot vērā, ka izglītības un zinātnes ministres apstiprināšanai amatā Ministru kabinetā virzītais un Rīgas Juridiskās augstskolas satversmes sapulcē ievēlētais rektors Pjetro Karlo Vladimiro Sullo (Pietro Carlo Vladimiro Sullo) atbilst Rīgas Juridiskās augstskolas likuma 17.panta otrās daļas prasībām saistībā ar valsts valodas lietošanu, proti, Rīgas Juridiskā augstskola ir apliecinājusi, ka nodrošinās Rīgas Juridiskās augstskolas rektoram tulkojumu valsts valodā tādā apjomā, kāds nepieciešams viņa profesionālo pienākumu pildīšanai, uzskatām, ka šajā situācijā bez mazākas ievērības nav atstājams Valsts valodas likuma 3.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktais, ka Latvijas Republikā valsts valoda ir latviešu valoda un ka Latvijas Republikā ikvienam ir tiesības vērsties ar iesniegumiem un sazināties valsts valodā iestādēs, sabiedriskajās un reliģiskajās organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās).
Ievērojot, ka, iepazīstoties ar tiesību zinātņu doktora Pjetro Karlo Vladimiro Sullo CV, tajā nav atrodama informācija par viņa latviešu valodas prasmēm, uzskatām, ka tāda līmeņa vadītājam kā augstskolas rektors, arī ņemot vērā Rīgas Juridiskās augstskolas likuma 17.panta otrajā daļā paredzētā nodrošinājuma esamību, būtu nepieciešams pārvaldīt latviešu valodu vismaz pamata līmenī pirms virzīšanas apstiprināšanai amatā Ministru kabinetā.".
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par Santu Purgaili"

TA-1784 ____________________________________

(J.Citskovskis, S.Purgaile, J.Pūce, K.Gerhards, R.Nemiro, J.Bordāns, J.Reirs, S.Ģirģens, N.Puntulis, I.Šuplinska, R.Petraviča, I.Viņķele, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""

TA-1594 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1718 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
44.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu"

TA-1365 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


 
45.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumā Nr.196 "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai""

TA-1785 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību aizņēmumiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētajiem publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanas investīciju projektiem, Eiropas Savienības līdzfinansētajiem deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas, vispārējās izglītības iestāžu, uzņēmējdarbības attīstības investīciju projektiem un Eiropas Savienības līdzfinansētam Igaunijas-Latvijas pārrobežas sadarbības programmas projektam"

TA-1771 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu, ka, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos pašvaldību aizņemšanās nosacījumus un kārtību, no 2019.gada aizņēmuma limita pārdales valsts budžeta aizdevumu kopējā palielinājuma ietvaros atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2019.gadam" 15.panta sestajā daļā noteiktajiem nosacījumiem tiek izsniegti aizņēmumi ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu:
2.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētajiem publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanas investīciju projektiem lauku teritorijās, par kuriem ir saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta īstenošanu un kuri tiek īstenoti Eiropas Savienības atbalsta pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikumam;
2.2. Eiropas Savienības līdzfinansētajiem deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas investīciju projektiem, Eiropas Savienības līdzfinansētajiem vispārējās izglītības iestāžu investīciju projektiem un Eiropas Savienības līdzfinansētajiem uzņēmējdarbības attīstības investīciju projektiem, par kuriem noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu un kuri attiecīgi tiek īstenoti Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai", 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi", 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" un 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikumam;
2.3. Eiropas Savienības līdzfinansētam Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektam "Valga – Valka Dvīņu pilsētas centra attīstība", par kuru ir noslēgts finansēšanas līgums ar programmas vadošo iestādi un kas tiek īstenots Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.-2020.gada plānošanas perioda programmu ietvaros, ja Valkas novada dome nodrošina līdzfinansējumu no sava budžeta ieņēmumiem pilnīgai saistību izpildei.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par enerģētikas politikas administrēšanas funkciju nodošanu Būvniecības valsts kontroles birojam"

TA-1830 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Likumprojektā "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" Ekonomikas ministrijas budžeta jaunajā apakšprogrammā 29.06.00 "Enerģētikas jautājumu administrēšana" paredzēt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un atbilstoši izdevumus 2020.gadam 1 271 000 EUR apmērā, 2021.gadam un turpmākajiem gadiem 931 000 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu Enerģētikas politikas īstenošanas funkciju nodošanu Būvniecības valsts kontroles birojam, tajā skaitā:
2.1. pārdalot finansējumu 2020.gadā no Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammas 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" 1 271 000 EUR apmērā;
2.2. palielinot valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus no valsts nodevas par enerģētikas nozares valsts atbalsta sistēmas darbības regulēšanu 2020.gadā un turpmāk ik gadu 500 000 EUR apmērā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.01.00 "Naftas produktu rezervju uzturēšana" 2021. un 2022.gadam plānotā finansējuma ietvaros tiek nodrošināts finansējums degvielas tirgus uzraudzībai 200 000 EUR apmērā ik gadu.
 
48.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par Ministru kabineta 2011.gada 5.decembra noteikumu Nr.924 "Noteikumi par vecuma pensijas minimālo apmēru" 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, 91.panta pirmajam teikumam un 109.pantam)

TA-1409 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
49.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par situāciju cilvēkresursu jomā)

TA-1528 ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.

 
50.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1768 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
51.§
Likumprojekts "Grozījums Bāriņtiesu likumā"

TA-1772 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) likumprojektā ietvertās normas izpildei 65 000 EUR apmērā 2024.gadam un 2 500 EUR apmērā 2025.gadam un turpmāk ik gadu izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem.
 
52.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"

TA-1721 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam) likumprojektā ietverto normu izpildei 87 876 EUR apmērā 2023.gadam un turpmāk ik gadu izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem.
 
53.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""

TA-1805 ____________________________________

(J.Reirs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai atbilstoši vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikumam precizēt likumprojektā nodokļa ieņēmumu sadalījuma proporciju un iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
54.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-1786 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā šī protokola 67.§ minēto.

 
55.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""

TA-1791 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
56.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām""

TA-1792 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
57.§
Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

TA-1794 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
58.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-1795 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
59.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

TA-1796 ____________________________________

(R.Petraviča, B.Bāne, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
60.§
Likumprojekts "Grozījumi Invaliditātes likumā"

TA-1797 ____________________________________

(R.Petraviča, J.Plūme, J.Muižniece, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju attiecībā par jauna asistenta pakalpojuma nodrošināšanas modeļa sagatavošanas termiņu un labklājības ministrei iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
61.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""

TA-1798 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
62.§
Likumprojekts "Grozījums Notariāta likumā"

TA-1788 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2022.gadam un turpmākajiem gadiem Tieslietu ministrijas valsts budžeta programmā 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" 85 045 EUR apmērā un valsts budžeta apakšprogrammā 03.01.00 "Tiesu administrēšana" 398 980 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem un papildu finansējuma pieprasījumiem.

 
63.§
Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"

TA-1789 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 
64.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes komisijām""

TA-1790 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Tieslietu ministrijai un Centrālajai zemes komisijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā savstarpēji saskaņotus priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai 2021.-2023.gadam, lai nodrošinātu finansējuma pārdali starp resoriem funkcijas īstenošanai pēc 2021.gada 30.jūnija.
 
65.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos""

TA-1800 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
66.§
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

TA-1799 ____________________________________

(J.Bordāns, A.Kaļāne, L.Medina, J.Reirs, B.Bāne, S.Šķiltere, A.K.Kariņš)

1. Iesniegto likumprojektu valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē nevirzīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavot saskaņotus priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un tieslietu ministram iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 8.oktobra sēdē.
 
67.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-1801 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju papildināt likumprojektu ar šī protokola 54.§ minētā likumprojekta tekstu, attiecīgi precizēt anotāciju, un tieslietu ministram iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
68.§
Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā"

TA-1802 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
69.§
Likumprojekts "Grozījums Mediācijas likumā"

TA-1803 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
70.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

TA-1804 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
71.§
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

TA-1812 ____________________________________

(J.Pūce, L.Meņģelsone, S.Bērziņa, L.Jākobsons, A.Bērziņš, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
72.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra rīkojumā Nr.589 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu""

TA-1844 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
73.§
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošanai"

TA-1845 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
74.§
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei"

TA-1846 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
75.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 7.-8.oktobra sanāksmei

TA-1816-IP ____________________________________

(S.Ģirģens, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem - pozīcija Nr.1 "Par ES iekšējās drošības nākotni: jaunās tehnoloģijas un iekšējā drošība".
3. Iekšlietu ministram S.Ģirģenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 7.-8.oktobra sanāksmē.
 
76.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-450/19 Kilpailu- ja kuluttajavirasto

TA-1825-IP ____________________________________

(J.Bordāns, A.Pabriks)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-450/19 Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
2. Konkurences padomei sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-450/19 Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja vadītāju V.Soņecu un Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja juristi L.Juškeviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-450/19 Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
 
77.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2019.gada 4.oktobra sanāksmei

TA-1837-IP ____________________________________

(J.Pūce, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Padomes secinājumiem par gatavošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām līgumslēdzēju pušu konferencei Čīlē 2019.gada 2.-13.decembrī".
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2019.gada 4.oktobra sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības kompetencē esošajos jautājumos.
 
78.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 7.- 8.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1847-IP ____________________________________

(J.Bordāns, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram J.Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 7.–8.oktobra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
79.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Komisijas īstenošanas lēmuma projektu par kopējo interešu projektu veicinošo pasākumu atlasi un grantu piešķiršanu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros trans-Eiropas enerģētikas infrastruktūras jomā"

TA-1852-IP ____________________________________

(R.Nemiro, A.Pabriks)

Apstiprināt Ekonomikas ministrijas izstrādāto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Komisijas īstenošanas lēmuma projektu par kopējo interešu projektu veicinošo pasākumu atlasi un grantu piešķiršanu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros trans-Eiropas enerģētikas infrastruktūras jomā".
 
80.§
Latvijas Republikas nacionālā sākotnējā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra Direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību"

TA-1853-IP ____________________________________

(J.Reirs, A.Zitcere, A.Pabriks)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo sākotnējo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra Direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību".
 
81.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420250719

TA-1643 ____________________________________

(I.Šuplinska, R.Nemiro, S.Ģirģens, J.Bordāns, R.Petraviča, V.Sidorenkovs, J.Pūce, A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420250719.
2. Atzīmēt, ka ekonomikas ministrs R.Nemiro, iekšlietu ministrs S.Ģirģens un labklājības ministre R.Petraviča ir pret tiesvedības turpināšanu un paskaidrojuma projektu.
3. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministri I.Šuplinsku parakstīt paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420250719.
4. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai. 
82.§
(TA-7s) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1821 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.15


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību