Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.46

2019.gada 8.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

 -

V.Sidorenkovs

 

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""

TA-2212 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju līdz 2020.gada 1.janvārim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiesību akta projektu par grozījumiem Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā, lai publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanā iegūtos līdzekļus novirzītu atsavināšanu veicošu institūciju valsts nekustamo īpašumu un valstij piekritīgo nekustamo īpašumu uzturēšanas izdevumu segšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Detektīvdarbības likumā"

TA-1756 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1774-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 74 personas.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"

TA-1672 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""

TA-1687 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā""

TA-1747 ____________________________________

(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Ņemot vērā zemkopības ministra K.Gerharda priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""

TA-1824 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""

TA-1611 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""

TA-1484 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ar prioritārā pasākuma "Personāla resursu piesaiste (kadetu atlīdzības palielinājums)" ieviešanu no 2019.gada 1.septembra saistīto atlīdzības palielinājumu nodrošināt Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, ja nepieciešams, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veicot apropriācijas pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-1849-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 17.jūlija rīkojumā Nr.360 "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā un Finanšu darījumu darba grupā""

TA-1627 ____________________________________

(E.Siliņa, V.Vītoliņš, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā Ministru prezidenta parlamentārās sekretāres izteikto priekšlikumu, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Santu Purgaili"

TA-1784 ____________________________________

(J.Reirs, J.Pūce, S.Purgaile, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
3. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimai.


 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai""

TA-1874 ____________________________________

(R.Nemiro, G.Āboltiņš, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts finansējumu nodrošināšanu Siguldas novada pašvaldībai Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē starptautiski nozīmīga pasākuma nodrošināšanai nepieciešamās Peldu ielas avārijas seku likvidēšanai"

TA-1838 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Informatīvais ziņojums "Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas 2014.-2017.gadā starpposma novērtējumu"

TA-1654 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2019.gada 30.novembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Izglītības likumā, nosakot, ka Ministru kabinets apstiprina izglītības attīstības pamatnostādnes turpmākajiem septiņiem gadiem.
3. Jautājums par informatīvā ziņojuma III sadaļā "Secinājumi un turpmākā rīcība" norādītajiem turpmāk īstenojamiem pasākumiem nepieciešamo valsts budžeta finansējumu ir izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem.

 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.prioritārā virziena ietvaros atbrīvotā Eiropas Savienības fondu finansējuma izmantošanas alternatīvām un izvēlēto risinājumu"

TA-1814 ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju:
2.1. sagatavot un virzīt saskaņošanai Eiropas Komisijā grozījumus plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.prioritārā virziena ietvaros neizmantotā Eiropas Savienības finansējuma izmantošanu;
2.2. sākt sarunas ar Eiropas Komisiju par piedāvātajām alternatīvām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.prioritārā virziena ietvaros neizmantotā finansējuma izmantošanai.
 
17.§
Informatīvais ziņojums "Par Modernizācijas fonda ieviešanu"

TA-1762 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

 
18.§
Latvijas Republikas 2018.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

TA-1871 ____________________________________

(V.Stūris, G.Medne, Z.Zariņa, J.Pūce, B.Bāne, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu "Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem".
2. Valsts kancelejai Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu "Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" iesniegt Saeimai līdz 2019.gada 15.oktobrim.

 
19.§
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekts

TA-1879 ____________________________________

(G.Kaminskis, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola (turpmāk - protokols) projektu.
2. Valsts kancelejai pēc protokola parakstīšanas nosūtīt to Saeimai kopā ar valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketi.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

TA-1831 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-1834 ____________________________________

(I.Šuplinska, I.Dundure, A.Grīnfelde, J.Pūce, L.Lejiņa, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā"

TA-1802 ____________________________________

(J.Bordāns, A.Pabriks, A.Grīnfelde, N.Puntulis, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sniegt priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, paredzot finansējuma pārdali 2020., 2021.gadam 984 282 EUR apmērā un 2022.gadam 624 282 EUR apmērā uz budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
 
23.§
Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

TA-1835 ____________________________________

(I.Šuplinska, V.Sidorenkovs, R.Petraviča, I.Kārkliņa, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ietvert likumprojekta normas Ministru kabineta 2019.gada 1.oktobra sēdē (prot. Nr. 44 57.§) atbalstītajā likumprojektā "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"(TA-1794), attiecīgi papildināt likumprojekta anotāciju, un labklājības ministrei steidzami iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"

TA-1881 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Energoefektivitātes likumā"

TA-1882 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"

TA-1883 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""

TA-1884 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

TA-1804 ____________________________________

(J.Bordāns, G.Paidere, J.Pūce, D.Kiopa, E.Pastars, V.Sidorenkovs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai papildināt likumprojekta anotāciju ar likuma spēkā stāšanās termiņa pamatojumu un steidzami iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
5. Tieslietu ministrijai iesniegt priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, paredzot Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 1 200 002 EUR apmērā 2020.gadam, lai nodrošinātu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas bezmaksas pieejamību, attiecīgi samazinot finansējumu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
6. Finanšu ministrijai likumprojektā "Par valsts budžetu 2020.gadam" iekļaut pantu, paredzot pēc jaunā pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai apstiprināšanas budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" nepārdalīto finansējumu pārdalīt uz programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
7. Tieslietu ministrijai līdz 2019.gada 6.decembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumos Nr.191 "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem", lai nodrošinātu to atbilstību grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru".
8. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Datu valsts inspekciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru līdz 2019.gada 1.novembrim sagatavot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vesto reģistru reģistrācijas lietās esošo dokumentu klasifikācijas principus un noteiktā kārtībā iesniegt priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 
29.§
Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas zinātnes politikas ieviešanas sistēmas institucionālo konsolidāciju"

TA-1832 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"

TA-1833 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2020.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
3. Lai nodrošinātu likumprojektā noteikto, Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt priekšlikumu budžeta ieņēmumu un izdevumu precizēšanai 2020.-2022.gadam un turpmāk ik gadu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
3.1. pārdalot finansējumu 49 947 EUR apmērā 2020.gadā, 99 894 EUR apmērā 2021.gadā un turpmāk ik gadu no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.15.00 "Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana" uz jaunu apakšprogrammu 42.09.00 "Latvijas Zinātnes padome";
3.2. pārdalot finansējumu 88 333 EUR apmērā 2020.gadā, 187 692 EUR apmērā 2021.gadā un turpmāk ik gadu no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 42.05.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana" uz jaunu apakšprogrammu 42.09.00 "Latvijas Zinātnes padome";
3.3. pārdalot finansējumu 125 479 EUR apmērā 2020.gadā, 250 957 EUR apmērā 2021.gadā un turpmāk ik gadu no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 42.08.00 "Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana" uz jaunu apakšprogrammu 42.09.00 "Latvijas Zinātnes padome";
3.4. pārdalot finansējumu 54 147 EUR apmērā 2020.gadā, 108 294 EUR apmērā 2021.gadā un turpmāk ik gadu no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 42.08.00 "Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana" uz apakšprogrammu 42.05.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana".
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas rīcību, lai novērstu pārkāpumus, kas minēti Eiropas Komisijas 2019.gada 24.janvāra argumentētajā atzinumā pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2030"

TA-1811-IP ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto papildu informāciju Eiropas Komisijai pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2030 (turpmāk – papildu informācija).
2. Valsts kancelejai papildu informācijas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, papildu informāciju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz kārtējā gada 15.decembrim un 15.jūlijam sagatavot papildu informāciju Eiropas Komisijai par īstenotajiem pasākumiem pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2030 identificēto pārkāpumu novēršanā un iesniegt to Tieslietu ministrijai nosūtīšanai Eiropas Komisijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās.
 
32.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2019.gada 14.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1880-IP ____________________________________

(A.Kurme, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2019.gada 14.oktobra sanāksmē.
 
33.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes 50.panta formāta 2019.gada 15.oktobra sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-1902-IP ____________________________________

(A.Kurme, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes 50.panta formāta 2019.gada 15.oktobra sanāksmēs.
 
34.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2019.gada 17.oktobra Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē un 2019.gada 17.-18.oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1907-IP ____________________________________

(A.Kurme, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2019.gada 17.oktobra Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē un 2019.gada 17.-18.oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".

 
35.§
Informatīvais ziņojums par 2019.gada 9.oktobra Euro grupas un 2019.gada 10.oktobra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-1906-IP ____________________________________

(N.Sakss, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas (t.sk. paplašinātā formāta) 2019.gada 9.oktobra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2019.gada 10.oktobra sanāksmē. Finanšu ministrijas valsts sekretārei B.Bānei pēc nepieciešamības pārstāvēt Latvijas Republiku minētajās sanāksmēs, aizvietojot delegācijas vadītāju.
 
36.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 14.-15.oktobra sanāksmei

TA-1909-IP ____________________________________

(K.Gerhards, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt šādas Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko 2020.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, ko 2020.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un attiecībā uz konkrētām zvejas iespējām citos ūdeņos groza Regulu (ES) 2019/124";
2.2. pozīcija Nr.1 "ES meža stratēģija pēc 2020.gada";
2.3. pozīcija Nr.1 "Komisijas paziņojums - Pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt un atjaunot pasaules mežus".
3. Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Grasbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 14.-15.oktobra sanāksmē.
 
37.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam programmu sagatavošanu"

TA-1911-IP ____________________________________

(J.Pūce, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam programmu sagatavošanu".
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju papildināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju atbilstoši satiksmes ministra priekšlikumam un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt precizēto pozīciju Valsts kancelejā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā nacionālajai atbildīgajai iestādei par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam politikas izstrādi un koordinēšanu sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un partnervalstīm sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
3.1. Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam programmu projektus;
3.2. likumprojektu par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam programmu vadību;
3.3. normatīvo aktu projektus, kas tiks izdoti, pamatojoties uz šī protokollēmuma 3.2.apakšpunktā minēto likumprojektu.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
4.1. vadīt Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam programmu sagatavošanas procesu sadarbībai ar Lietuvas Republiku, Baltkrievijas Republiku un Krievijas Federāciju;
4.2. līdz 2019.gada 31.decembrim izveidot konsultatīvo darba grupu, lai nodrošinātu Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam programmu izstrādes uzraudzību un atbilstību Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027.gadam noteiktajām prioritātēm un mērķiem.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Direktīvā 2009/72/EK noteikto prasību elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora nodalīšanai ieviešanas pārvērtēšanu"

TA-1767 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību modeļa "Pilnīga īpašumtiesību nodalīšana" ieviešanu, ievērojot informatīvā ziņojuma secinājumu nodaļā minētos priekšnosacījumus.
3. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus, lai līdz 2020.gada 1.jūlijam tiktu ieviests pilnīgas īpašumtiesību nodalīšanas modelis.
4. Ekonomikas ministrijai un Finanšu ministrijai līdz 2019.gada 30.novembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus akciju sabiedrības "Latvenergo" līdzdalības izbeigšanai akciju sabiedrībā "Latvijas elektriskie tīkli" un akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" līdzdalības uzsākšanai akciju sabiedrībā "Latvijas elektriskie tīkli" saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.pantu, 5.pantu un 9.panta otro daļu.
5. Ekonomikas ministrijai kā akciju sabiedrības "Latvenergo" kapitāldaļu turētājai un Finanšu ministrijai kā akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" kapitāldaļu turētājai nodrošināt, ka akciju sabiedrība "Latvenergo" un akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" izpilda normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus par pilnīgas īpašumtiesību nodalīšanas modeļa ieviešanu līdz 2020.gada 1.jūlijam, ievērojot informatīvā ziņojuma secinājumu nodaļā minētos priekšnosacījumus.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1773 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu breksita seku risināšanai"

TA-1878-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada 18.-20.oktobra Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1877-IP ____________________________________

(I.Forda, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
42.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Mihailovs pret Lietuvu"

TA-1873 ____________________________________

(K.Līce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2. Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās līdz 2019.gada 11.oktobrim sagatavot un iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesai lūgumu atļaut iesaistīties izskatāmajā lietā "Mihailovs pret Lietuvu" trešās puses statusā.
 
43.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "D. pret Latviju"

TA-14k ____________________________________

(K.Līce, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).
2. Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.50


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību