Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 48

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.48

2019.gada 15.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

M.Kazāks

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

 I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1197 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"

TA-1897 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
3.§
Likumprojekts "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums"

TA-1163 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""

TA-1856 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotiem pārstāvjiem Ziemeļu Investīciju bankā"

TA-1777 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1736 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
7.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Dzeņi" Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām − pierobežas ceļa pie Pāternieku robežkontroles punkta zemes nodalījuma joslai"

TA-1861 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
8.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām − Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1843 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.591 "Kārtība, kādā Drošības policija nodrošina aizsargājamo personu aizsardzību (apsardzi)""

TA-1742 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1860 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Jansu novērošanas torņa"

TA-1859 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērvetes ielā 263, Jelgavā, pārdošanu"

TA-1862 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-1891 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ievērojot nepieciešamību nodrošināt ieguldījumus Baltijas Biomateriālu ekselences centra pētniecības un attīstības infrastruktūras attīstībai papildinātībā ar Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" apakšprogrammas "Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana" "WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2" projektā "Baltijas Biomateriālu ekselences centrs" (Baltic Biomaterials Centre of Excellence, Pr. No.857287) plānotajām darbībām, atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 51. prim četri 7.apakšpunktu 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros pagarināt projekta īstenošanas termiņu uz laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus, ja, izvērtējot attiecīgās vienošanās grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu, šādiem projektiem:
2.1. Latvijas Organiskās sintēzes institūta projekts Nr.1.1.1.4/17/I/007 "Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā - biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas";
2.2. Rīgas Stradiņa universitātes projekts Nr.1.1.1.4/17/I/011 "Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība";
2.3. Rīgas Tehniskās universitātes projekts Nr.1.1.1.4/17/I/004 "Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās".
3. Šī protokollēmuma 2.punktā noteiktos vienošanās grozījumus par projekta īstenošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūtam, Rīgas Stradiņa universitātei un Rīgas Tehniskajai universitātei izstrādāt un iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi" spēkā stāšanās.
4. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 31.§) 3.punkta izpildes nodrošināšanai Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte laika posmā no 2023.gada līdz 2026.gadam ieguldīs Baltijas Biomateriālu ekselences centra pētniecības un attīstības infrastruktūras attīstīšanai savu finansējumu šādā apmērā:
4.1. Latvijas Organiskās sintēzes institūts – 592 709 EUR;
4.2. Rīgas Stradiņa universitāte – 182 046 EUR;
4.3. Rīgas Tehniskā universitāte – 1 693 455 EUR.

 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi""

TA-1893 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija rīkojumā Nr.313 "Par rīcības komitejas izveidi 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanas uzraudzībai""

TA-1778 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.200 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""

TA-1806 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.novembra noteikumos Nr.730 "Gaisa satiksmes vadības dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība""

TA-1781 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Prasības vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai"

TA-1669 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka-Kārsava pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1817 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamā īpašuma "Ādamiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3870 005 0188) daļu – zemes vienību 0,48 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 005 0210) - Medņevas pagastā, Viļakas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 2 370,00 EUR.
3. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu "Ādamiņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3870 005 0262) – zemes vienību 0,42 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 005 0249) – Medņevas pagastā, Viļakas novadā, kura vērtība noteikta 2 020,00 EUR, izmantojot to kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
4. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu atlīdzības daļu par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu izmaksāt naudā – 970,00 EUR, tai skaitā nekustamo īpašumu tirgus vērtības starpība 350,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 620,00 EUR, un daļu kompensēt ar valsts nekustamo īpašumu "Ādamiņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3870 005 0262) – zemes vienību 0,42 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 005 0249) – Medņevas pagastā, Viļakas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 2 020,00 EUR.

 
20.§
Noteikumu projekts "Datu valsts inspekcijas direktora amata pretendentu atlases un atbrīvošanas no amata noteikumi"

TA-1663 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība""

TA-1706 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

TA-1864 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-1875 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rūjienas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1887 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"

TA-1889 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ēģiptes Arābu Republikas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem"

TA-1942 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana""

TA-1885 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1872 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1937 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums"

TA-1943 ____________________________________

(J.Pūce, T.Linkaits, J.Bordāns, R.Nemiro, R.Petraviča, N.Puntulis, I.Šuplinska, I.Viņķele, I.Peipiņa, G.Gladkins, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pieņemt zināšanai Latvijas Pašvaldību savienības pārstāves un Rūjienas novada domes priekšsēdētāja izteikto viedokli par likumprojektu.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Labklājības ministriju likumprojektu "Par valsts budžetu 2021.gadam" un "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā savstarpēji saskaņotus priekšlikumus finansējuma pārdalei 2021.gadam no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finanšu resursiem uz attiecīgo ministriju budžetiem, nepārsniedzot 0,5 milj. EUR, likumprojektā noteikto normu izpildei.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes ierēdņu prēmēšanu par tiešas darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem"

TA-1823-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta) priekšlikumu piešķirt saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2019.gadam" 50.pantu no valsts budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" 2019.gadā atlīdzībai paredzētajiem līdzekļiem prēmijas 21 947 EUR apmērā (tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām, kuru tiešas darbības rezultātā atklāti un novērsti liela apjoma noziedzīgi nodarījumi valsts ieņēmumu un nodokļu administrēšanas jomā.

 
32.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1953-IP

 

 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas rīcību, lai novērstu pārkāpumus, kas minēti Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta formālās paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2027"

TA-1945-IP ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas papildu informāciju Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta formālajā paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2027 (turpmāk – papildu informācija).
2. Valsts kancelejai papildu informācijas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, papildu informāciju ar informatīvā ziņojuma 1.pielikumu un 2.pielikumu nosūtīt Eiropas Komisijai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.15


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību