Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 50

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.50

2019.gada 29.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegācijas dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas Spīdzināšanas izskaušanas komitejas 68.sesijā Ženēvā"

TA-1978 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai""

TA-1787 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi""

TA-1923 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 14.§) "Par Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 13.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2005 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 14.§) 3.punktā Ekonomikas ministrijai doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem""

TA-1857 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.126 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība""

TA-1900 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1967 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Siguldas ielā 41, Daugavpilī, pārdošanu"

TA-1968 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""

TA-1938 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-2018 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Jansu novērošanas torņa"

TA-2019 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"

TA-2023 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""

TA-1974 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2020.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1935 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā"

TA-1932 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem""

TA-1826 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu aprites kārtība"

TA-1842 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā"

TA-1997 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2021.gada 30.decembrim sagatavot priekšlikumus par kārtību, kādā pēc administratīvi teritoriālās reformas izvirzāmas Latvijas Republikas kandidatūras dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"""

TA-1948 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"

TA-2037 ____________________________________

(S.Šķiltere, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai"

TA-2038 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.334 "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izvietošanu valsts nekustamajā īpašumā Citadeles ielā 1, Rīgā""

TA-2046 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par ilgtermiņa saistību samazināšanu pasākumam "KNAB ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai" budžeta programmā 01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs" 2020.-2023.gadā par 31 306 EUR ik gadu un tālākajā laika posmā par 477 416 EUR.
 
23.§
Noteikumu projekts "Autoostu noteikumi"

TA-1686 ____________________________________

(T.Linkaits, K.Godiņš, I.Ošenieks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai izvērtēt nepieciešamību sagatavot grozījumus Autopārvadājumu likumā, paredzot pilnvarojumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" uzraudzīt un kontrolēt autoostu noteikto iebraukšanas maksu.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par aizsargājamām alejām""

TA-1919 ____________________________________

(J.Pūce, A.Pabriks, E.Rinkēvičs, H.Vents, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Konceptuāls ziņojums "Par māsas profesijas turpmāko attīstību"

TA-1940 ____________________________________

(I.Viņķele, K.Kļaviņa, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības dalībvalstu produktivitātes padomju tīklā"

TA-2016 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministram nosūtīt Eiropas Komisijai vēstuli ar informāciju par to, ka Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes struktūrvienība - Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK pārstāvēs Latviju Eiropas Savienības dalībvalstu produktivitātes padomju tīklā.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2019.gada augustam (pusgada ziņojums)"

TA-1604 ____________________________________

(J.Reirs, A.Eberhards, T.Linkaits, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma sestajā sadaļā sniegto informāciju par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" ietvaros neizmantoto donorvalstu finansējumu un veicamo atmaksu donorvalstīm:
2.1. atbalstīt finansējuma pārdali 1 204 150 EUR no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai" uz Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammu 71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un pasākumu īstenošana";
2.2. Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un nedēļas laikā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas izmaiņām;
2.3. Kultūras ministrijai pēc finansējuma saņemšanas mēneša laikā nodrošināt līdzekļu pārskaitīšanu donorvalstīm.
3. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma piektajā sadaļā sniegto informāciju par konstatētiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem VAS "Latvijas Valsts ceļi" īstenotā Kohēzijas fonda projektā 6.1.5.0/15/I/009 "Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi), km 113,12-134,70 segas pārbūve":
3.1. 14 859,11 EUR attiecināt uz valsts budžeta izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumu Nr.517 "Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 25.1.apakšpunktu;
3.2. Satiksmes ministrijai veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu valsts budžetam radīto zaudējumu atlīdzību un atmaksu valsts budžeta ieņēmumos.

 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2019.gadā"

TA-2013 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas viedokli Latvijas–Igaunijas starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2019.gada sēdē"

TA-2010 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajām institūcijām, kuru pārstāvji ir apstiprināti Latvijas – Igaunijas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai (turpmāk - SVK), atbilstoši savai kompetencei:
2.1. piedalīties 2019.gada SVK sēdē un nodrošināt viedokļa paušanu un Latvijas pozīcijas aizstāvēšanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā iekļautajiem priekšlikumiem;
2.2. nodrošināt un sekmēt 2019.gada SVK sēdē pieņemto lēmumu īstenošanu un pēc pieprasījuma informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par to izpildes gaitu.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
3.1. nodrošināt 2020.gada SVK sēdes darba kārtības un izskatāmo jautājumu sagatavošanu, koordinējot Latvijas puses pozīciju;
3.2. nepieciešamības gadījumā aktualizēt Latvijas delegācijas sastāvu dalībai SVK sēdē;
3.3. piedalīties 2020.gada SVK sēdes organizēšanā un vadībā, ja būs panākta vienošanās ar Igaunijas pusi par tās nepieciešamību;
3.4. pirms 2020.gada SVK sēdes, ja ir panākta vienošanās ar Igaunijas pusi par tās organizēšanu, sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu "Par Latvijas viedokli Latvijas - Igaunijas starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2020.gada sēdē".
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta pamatfunkciju izdevumu prognozēto neapguvi un iespējamo līdzekļu pārdali 2019.gadā"

TA-2042 ____________________________________

(J.Reirs, J.Plūme, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) papildu pieprasījumus 2019.gadam atbilstoši informatīvā ziņojuma 2.pielikumam, ņemot vērā izteiktos precizējumus par Ekonomikas ministrijas, Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Radio līdzekļu pārdali.
3. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt informatīvā ziņojuma 1. un 2.pielikumu un iesniegt tos Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvā ziņojuma 1. un 2.pielikumu ministrijām.
5. Ministrijām, pamatojoties uz Ministru kabineta pieņemto lēmumu par informatīvā ziņojuma 1.pielikumā minētā finansējuma pārdales apmēriem un 2.pielikumā atbalstītiem pasākumiem, atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta un Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" nosacījumiem nedēļas laikā sagatavot pieprasījumus apropriācijas pārdalei.
 
31.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par institūciju maksas pakalpojumiem)

TA-1662 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
32.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par valsts veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par diplomātu laulātajiem)

TA-1058 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
33.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz aizsardzības pasākumiem Savienības satvarā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu"

TA-2041-IP ____________________________________

(J.Reirs, G.Pužule, A.K.Kariņš)

Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz aizsardzības pasākumiem Savienības satvarā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu".
 
34.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Pasaules Radiosakaru konferenci

TA-2058-IP ____________________________________

(T.Linkaits, Z.Kanberga, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Starptautiskās Telesakaru savienības Pasaules Radiosakaru konferenci".
 
35.§
Slepeni

TA-8s ____________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.35


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību