Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 55

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.55

2019.gada 26.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

I.Gailīte

 

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai "BEZVESTS.LV""

TA-2144 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts īpašumu privatizāciju veicošās institūcijas pārvaldes uzdevuma deleģēšanu"

TA-2184 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība""

TA-2186 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo enerģētikas un klimata padomi"

TA-2176 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi""

TA-1926 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai, virzot kārtējos grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi", kopīgi ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju un Ekonomikas ministriju izvērtēt nomas maksas aprēķināšanas metodikas piemērošanu attiecībā uz inženierbūvēm.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""

TA-1927 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi""

TA-1928 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem""

TA-1929 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2138 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zasulauka ielā 3A, Rīgā, pārdošanu"

TA-2139 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā"

TA-2112 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

TA-2084 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu""

TA-2193 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju:
2.1. rast risinājumu, lai nodrošinātu 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu (turpmāk – 3.1.1.1.aktivitātes projekti) uzraudzībai nepieciešamo papildu finansējumu 19 712 EUR apmērā laika posmam no 2021.gada 1.janvāra līdz 2027.gada 31.decembrim, izstrādājot Eiropas Savienības Kohēzijas politikas 2021.–2027.gadam ieviešanas nosacījumus profesionālās izglītības iestāžu attīstībai Latvijā vai izskatot jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām;
2.2. šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētajā gadījumā (vienojoties par risinājumu) informēt Ministru kabinetu par iespējamiem finanšu avotiem 3.1.1.1.aktivitātes projektu uzraudzības nodrošināšanai, informāciju iekļaujot informatīvā ziņojumā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķengaraga ielā 8, Rīgā, nodošanu Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta īpašumā"

TA-2155 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""

TA-2183 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, izpildot Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē (prot. Nr.47 3.§ 9.2.apakšpunkts) doto uzdevumu, nodrošināt, ka finansējuma saņēmēji uzņemas papildu līgumsaistības pēc tam, kad projekts Nr.9.1.1.2/15/I/001 "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" ir atbrīvojis finansējumu un ir stājušies spēkā attiecīgie Ministru kabineta noteikumu grozījumi par pasākumu īstenošanu, kas paredz papildu finansējumu projektā Nr.9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem", projektā Nr.9.1.4.1/16/001 "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā", projektā Nr.9.2.1.1/15/I/001 "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās", kā arī darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" projektos.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

TA-2159 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi""

TA-2194 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2161 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamā īpašuma "Ceļmalas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7488 005 0162) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 005 0144) 0,7927 ha platībā – Suntažu pagastā, Ogres novadā, kuras tirgus vērtība noteikta 5 390,36 EUR.
3. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamā īpašuma "Autoceļš P4" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7488 001 0050) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 005 0216) 0,6766 ha platībā – Suntažu pagastā, Ogres novadā, kuras tirgus vērtība noteikta 2 300,00 EUR, izmantojot to kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu.
4. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu atlīdzības daļu par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu izmaksāt naudā – 3 090,36 EUR un daļu kompensēt ar valsts nekustamā īpašuma "Autoceļš P4" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7488 001 0050) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 005 0216) 0,6766 ha platībā – Suntažu pagastā, Ogres novadā, kuras vērtība noteikta 2 300,00 EUR.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P92 Iecava-Stelpe pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2162 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Jaunsteņģi P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4084 003 0336) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4084 003 0331) 0,05 ha platībā – Stelpes pagastā, Vecumnieku novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 408,00 EUR.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 1C, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2180 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.614 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas nolikums""

TA-2081 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""

TA-2165 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.290 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"""

TA-2120 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ceļš Malveši-Apsītes" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2128 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Spilvu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2129 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2135 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Ķeguma novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Vilku kalna ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2130 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Baranu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2133 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Lubānas ezera austrumu dambis" Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2131 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-2210 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par konsulāro palīdzību un sadarbību"

TA-2240 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Datu valsts inspekcijas direktora amatu"

TA-2236 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa dienesta pakāpes piešķiršanu Kasparam Podiņam"

TA-2175 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2020.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2172 ____________________________________

(R.Nemiro, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka ekonomikas ministrs līdz 2020.gada 1.aprīlim iesniegs apstiprināšanai Ministru kabinetā valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" vidēja termiņa darbības stratēģiju.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā WorldSkills 2019"

TA-2191 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

TA-2145 ____________________________________

(J.Pūce, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektā svītrot 2.pantu un paredzēto spēkā stāšanās termiņu, attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju, un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Celmu ielā 3-60, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1176 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījums Administratīvās atbildības likumā"

TA-2289 ____________________________________

(J.Bordāns, R.Kronbergs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Visām nozaru ministrijām līdz 2020.gada 31.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā trūkstošos nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas likumprojektus vai attiecīgi informēt Tieslietu ministriju, ja administratīvās atbildības regulējums nav nepieciešams.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2018.gadā"

TA-2073 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijai nepieciešamo priekšfinansējumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu nosacījumu īstenošanai"

TA-2164 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros paredzēto projektu attiecināmo izmaksu, kas saistītas ar būvprojektu izstrādi un būvprojektu ekspertīzēm, segšanu pirms projektu apstiprināšanas sadarbības iestādē, atļaut piešķirt Iekšlietu ministrijai priekšfinansējumu 2019.gadā ne vairāk kā 87 284 EUR apmērā.
3. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par nepieciešamā priekšfinansējuma pārdali no valsts budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 62.07.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)".
4. Iekšlietu ministrija pieprasījumu pārdalei no valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" iesniedz kopā ar apliecinājumu, ka atbalstāmās darbības tiek īstenotas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos un Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" paredzētos īstenošanas nosacījumus, un neradot papildu izdevumus valsts budžetam.
5. Iekšlietu ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros paredzētā projektā veiktas pirms tā apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no Eiropas Reģionāla attīstības fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu par specifiskā atbalsta mērķa ieviešanu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un to finansiālo ietekmi, kā arī sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību Latvijas nacionālo patentu kvalitātes uzlabošanas jomā"

TA-2117 ____________________________________

(J.Bordāns, S.Laganovskis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Patentu valdei turpināt uzsākto pilotprojektu līdz 2026.gada 1.septembrim atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam rīcības plānam.
3. Tieslietu ministrijai līdz 2024.gada 1.decembrim izvērtēt turpmāko rīcību piešķirto patentu kvalitātes uzlabošanas jomā un informēt par to Ministru kabinetu.
 
42.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 2.-3.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2261 ____________________________________

(S.Ģirģens, D.Trofimovs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas iekšlietu ministram S.Ģirģenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 2.-3.decembra sanāksmē.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica pirmā Finansēšanas līguma (CEF1) grozījumu parakstīšanu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA)"

TA-2271 ____________________________________

(T.Linkaits, Dž.Innusa, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai nodrošināt Finansēšanas līguma grozījumu noslēgšanu ar INEA, pilnvarojot AS "RB Rail" kā projekta koordinatoru parakstīt Finansēšanas līguma grozījumus Satiksmes ministrijas vārdā, uzdodot AS "RB Rail" rīkoties Satiksmes ministrijas uzdevumā un saskaņā ar noslēgtajiem Finansēšanas līguma grozījumiem.
3. Noteikt, ka SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" un kopuzņēmums AS "RB Rail" Finansēšanas līguma grozījumu izpratnē ir īstenošanas struktūras un turpina organizēt darbus Rail Baltica valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izveidei.
 
44.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 4.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2287 ____________________________________

(R.Nemiro, Dz.Kauliņš, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 4.decembra sanāksmē.
 
45.§
Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisijai (par grozījumiem Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība")

TA-1753 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisijai.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt atbildes projektu, norādot, ka šajā Ministru kabineta sēdē ir pieņemti Ministru kabineta 2019.gada 26.novembra noteikumi Nr.558 "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība"" (šī protokola 3.§), noformēt to un nosūtīt Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisijai.
 
46.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 10.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2247

TA-2250-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 10.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2247.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Finanšu ministrijai izstrādāt nostājā paredzētos grozījumus Publisko iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, Publiskās un privātās partnerības likumā un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtībā kā Ministru kabineta lietu.
 
47.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 2.-3.decembra sanāksmei

TA-2284-IP ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2019.gada 2.-3.decembra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pasākumu racionalizēšanu ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla izveidi – vispārējā pieeja;
2.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem – vispārējā pieeja;
2.3. Vienoto Eiropas debesu nākotne – politikas debate.
3. Satiksmes ministram T.Linkaitam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2019. gada 2.decembra sanāksmē.
4. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītājas vietniecei, vēstniecei A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 3.decembra sanāksmē Aizsardzības ministrijas, Satiksmes ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
48.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecība un kosmoss) 2019.gada 29.novembra sanāksmei

TA-2285-IP ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts "Kosmosa risinājumi ilgtspējīgai Arktikai"";
2.2. pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta stratēģisko inovāciju programmu 2021.-2027.gadam";
2.3. pozīcija Nr.3 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem a) apsvērumi b) 4.pielikums (sinerģijas)";
2.4. pozīcija Nr.1 "Komisijas priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2021.-2025.gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas ietvarprogrammu "Apvārsnis Eiropa"";
2.5. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts par atjaunoto bioekonomikas stratēģiju "Ilgtspējīga bioekonomika Eiropai: ciešāka saikne starp ekonomiku, sabiedrību un vidi"".
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecība un kosmoss) 2019.gada 29.novembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
49.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 25.sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 15.sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 2.sesijas turpinājumu, kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas 51.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 51.sesiju, Madridē, Spānijā, 2019.gada 2.-13.decembrī"

TA-2288-IP ____________________________________

(J.Pūce, J.Bordāns)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 25.sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 15.sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 2.sesijas turpinājumu, kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas 51.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 51.sesiju, Madridē, Spānijā, 2019.gada 2. - 13.decembrī".
 
50.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu"

TA-2290-IP ____________________________________

(R.Nemiro, Ē.Eglītis, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas izstrādāto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu".
3. Pilnvarot Ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāru J.Miezaini pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības konkurētspējas ministru padomes 2019.gada 28.novembra sanāksmē.

 
51.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 2.-3.decembra sanāksmei

TA-2294-IP ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 28.maija regulu (EK) Nr.1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (pierādījumu iegūšana) un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr.1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana)".
3. Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram J.Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 2.–3.decembra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
52.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 10.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2270

TA-2295-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2019.gada 10.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2270.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Zemkopības ministrijai līdz 2020.gada 1.maijam izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra noteikumos Nr.1 "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi" Eiropas Komisijas 2019.gada 10.oktobra formālajā paziņojumā pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2270 norādīto pārkāpumu novēršanai un noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
53.§
(2015.) Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr.A420257615

TA-1563-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākās tiesas Administratīvo lieto departamentam lietā Nr.A420257615.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākās tiesas Administratīvo lieto departamentam.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2018.gadu"

TA-2160 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-2054-IP ____________________________________

 
56.§
Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2018.gadu"

TA-1460 ____________________________________

(T.Linkaits, E.Beļskis, J.Reirs, B.Bāne, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Dienesta vajadzībām

TA-2267-DV ____________________________________

 

Sēdi slēdz plkst. 13.40


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību