Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 56

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.56

2019.gada 3.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Rīgas Tehniskajai universitātei"

TA-2185 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 73.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 5.§) "Noteikumu projekts "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"" 3. un 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1829 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 73.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 5.§) "Noteikumu projekts "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"" 3. un 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem""

TA-2203 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

TA-2204 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts""

TA-2205 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""

TA-2182 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā"

TA-2140 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālās valsts vecuma pensijas apmēru"

TA-2206 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums Bīstamo kravu aprites likumā"

TA-2253 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""

TA-2156 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""

TA-2221 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"

TA-2222 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
13.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta programmas īstenošanas kārtība aizdevumiem apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē"

TA-2136 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-2241 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība""

TA-2310 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai grozījumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" (turpmāk – darbības programma) iesniegt Eiropas Komisijā.
3. Ja Eiropas Komisija neapstiprina ar darbības programmas grozījumiem ierosinātās finansējuma pārdales, Finanšu ministrijai sadarbībā ar ES fondu atbildīgajām iestādēm iesniegt priekšlikumus Ministru kabinetam turpmākai rīcībai un risinājumiem.
4. Ja Eiropas Komisija neapstiprina ierosinātās finansējuma pārdales darbības programmā, kas paredz papildu finansējumu Labklājības ministrijas pārziņā esošajam 9.3.1.1.pasākumam "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai", Labklājības ministrijai kā atbildīgajai iestādei, izpildot šī protokollēmuma 3.punktā noteikto uzdevumu, sniegt priekšlikumu Finanšu ministrijai Labklājības ministrijas pieejamo finanšu resursu ietvaros.
5. VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projektam Nr.9.3.2.0/17/I/013 "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība" novirzīt finansējumu 29 400 000 EUR šādā kārtībā:
5.1. Veselības ministrijai novirzot 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai" (turpmāk – 9.2.4.2.pasākums) Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) finansējumu 5 021 900 EUR;
5.2. Veselības ministrijai novirzot 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" (turpmāk – 9.3.2.SAM) pirmās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ERAF finansējumu 222 040 EUR;
5.3. Kultūras ministrijai novirzot 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ERAF finansējumu 16 100 000 EUR;
5.4. Labklājības ministrijai novirzot 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" valsts budžeta līdzfinansējumu 5 650 200 EUR, aizstājot to ar ESF finansējumu 5 000 000 EUR no Veselības ministrijas pārziņā esošā 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" un 650 200 EUR no Veselības ministrijas pārziņā esošā 9.2.4.2.pasākuma;
5.5. Labklājības ministrijai novirzot 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" valsts budžeta līdzfinansējumu 2 405 860 EUR, aizstājot to ar ESF finansējumu 2 405 860 EUR no Veselības ministrijas pārziņā esošā 9.2.4.2.pasākuma.
6. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2019.gada 13.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020.gadam un ietvaram 2020.-2022.gadam"" 3.3.apakšpunktu.
7. Veselības ministrijai grozījumus Ministru kabineta noteikumos par 9.3.2. SAM otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā pēc Eiropas Komisijas lēmuma par grozījumiem darbības programmā apstiprināšanas un Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 55.§) "Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo publisko finansējumu VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā A korpusa būvniecības otrās kārtas infrastruktūras attīstībai"" 3.punktā noteiktā uzdevuma izpildes.
8. Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā sadarbības iestādi nodrošināt, ka VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" projektā Nr.9.3.2.0/17/I/013 "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība" uzņemas papildu līgumsaistības pēc tam, kad atbilstoši šī protokollēmuma 5.punktā noteiktajam tiks atbrīvots finansējums, veicot attiecīgus grozījumus vienošanās vai līgumā par ES fondu projekta īstenošanu un Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu, kā arī pēc šī protokollēmuma 7.punktā noteiktā uzdevuma izpildes.
9. Ņemot vērā, ka VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" lielā projekta Nr.9.3.2.0/17/I/013 "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība" būtisku izmaiņu veikšanai un ar darbības programmas grozījumiem ierosinātā jaunā lielā projekta "Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde" līguma noslēgšanai ir nepieciešams Eiropas Komisijas lēmums, Veselības ministrijai un Satiksmes ministrijai attiecīgi nodrošināt darbības, lai grozījumi lielā projekta iesniegumā/projekta iesniegums tiktu savlaicīgi sagatavoti un iesniegti ES fondu sadarbības iestādē izvērtēšanai un atbilstošu dokumentu tālākai iesniegšanai Eiropas Komisijas sniegtās tehniskās palīdzības atbalstītam neatkarīgam ekspertam iesnieguma kvalitātes izvērtējuma veikšanai un Eiropas Komisijai lēmuma pieņemšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2343 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksām Globālā mediju aizsardzības fonda, ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja, ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja pārstāvniecības Ukrainā, Eiropas Savienības Trasta fonda Sīrijai, ANO Humānās palīdzības aģentūras, NATO-Ukrainas platformas cīņai pret hibrīddraudiem, Eiropas Padomes rīcības plāna Ukrainai un Eiropas Padomes rīcības plāna Gruzijai budžetos"

TA-2338 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2392 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa dienesta pakāpes piešķiršanu Kasparam Podiņam"

TA-2175 ____________________________________

(J.Reirs, I.Šuplinska, K.Podiņš, I.Jaunzeme, R.Nemiro, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmai 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""

TA-2270 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu""

TA-1447 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""

TA-1448 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""

TA-1449 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-2213 ____________________________________

(L.Medina, S.Ģirģens, M.Stivrenieks, K.Gerhards, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" (TA-2214) un likumprojektu "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" (TA-2212).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" (TA-2214) un likumprojektu "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" (TA-2212) (likumprojektu pakete).
4. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas atšķirīgos viedokļus par nepieciešamību Ieslodzījuma vietu pārvaldei noteikt jaunu funkciju – administratīvā pārkāpuma procesa veikšana –, abām ministrijām atkārtoti izskatīt visus argumentus no resursu racionālākās izmantošanas viedokļa, sagatavot izvērtējumu un tieslietu ministram līdz 2020.gada janvāra beigām iesniegt izvērtējumu Saeimā.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka iekšlietu ministram S.Ģirģenam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Tieslietu ministrijas sagatavotā likumprojektā "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" paredzot, ka par administratīvā pārkāpuma procesu par šī likuma 76. prim panta pārkāpumiem atbildīgā iestāde ir Valsts policija nevis Ieslodzījuma vietu pārvalde, Tieslietu ministrija faktiski nav ņēmusi vērā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, kas pieprasa novērst valsts līdzekļu un resursu izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu.
Tieslietu ministrijas Ministru kabineta sēdē norādītais, ka Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki nav apmācīti, lai uzsāktu administratīvos procesus ieslodzījuma vietās par vielu, izstrādājumu un priekšmetu nelikumīgu nodošanu notiesātajiem vai vielu, izstrādājumu, priekšmetu nelikumīgu saņemšanu no notiesātā, neiztur nekādu kritiku.
Valsts policijai nav jātērē cilvēkresursi, laiks, degviela, lai brauktu uz ieslodzījuma vietu administratīvā procesa uzsākšanai, ko faktiski var uzsākt un novest līdz noregulējumam Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki.
Ieslodzījuma vietu pārvaldes štatos ir amatpersonas ar speciālām dienesta pakāpēm, kurām pat ir pilnvarojums izmeklēt kriminālprocesus.
Ministru kabineta sēdē tika norādīts, ka vidēji gadā šādas kategorijas administratīvie procesi sastāda 300-400 lietas, kas nav tik būtisks lietu kopums, lai, netērējot Valsts policijas resursus, šīs lietas varētu izskatīt Ieslodzījuma vietu pārvalde. Turklāt, saglabājot šo funkciju Valsts policijai, faktiski Valsts policijas resurss tiek noņemts no citu, būtiskāku lietu kategorijām.
Jāņem vērā arī fakts, ka priekšmetu nelegālas aprites apkarošana ieslodzījuma vietās ir tikai un vienīgi Ieslodzījuma vietu pārvaldes kompetence. Faktiski izpildot savus tiešos pienākumus, arī administratīvo lietu skaits samazināsies.
Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku apmācības neesamība darbam ar administratīvo procesu ir Tieslietu ministrijas nolaidīga rīcība, jo Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotības iestāde.
Jaunu štatu veidošanas nepieciešamība ir Tieslietu ministrijas subjektīvs, nepamatots arguments.
Ņemot vērā minēto, lūdzu likumprojektā "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" par administratīvo pārkāpumu procesu par šī likuma 76. prim pantā minēto administratīvo pārkāpumu kā atbildīgo iestādi noteikt Ieslodzījuma vietu pārvaldi.
Tieslietu ministrijai nepieciešams izstrādāt un virzīt grozījumus Administratīvās atbildības likumā.".

 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"

TA-2214 ____________________________________

(L.Medina, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (TA-2213) un likumprojektu "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" (TA-2212).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (TA-2213) un likumprojektu "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" (TA-2212) (likumprojektu pakete).
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"

TA-2212 ____________________________________

(L.Medina, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (TA-2213) un likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" (TA-2214).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (TA-2213) un likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" (TA-2214) (likumprojektu pakete).
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi""

TA-2248 ____________________________________

(K.Gerhards, O.Zeile, S.Šķiltere, J.Pūce, S.Zvidriņa, R.Kronbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""

TA-2249 ____________________________________

(K.Gerhards, O.Zeile, S.Šķiltere, J.Pūce, S.Zvidriņa, R.Kronbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām""

TA-2252 ____________________________________

(K.Gerhards, O.Zeile, S.Šķiltere, J.Pūce, S.Zvidriņa, R.Kronbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par atsevišķu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas izpildi un plānotajiem pasākumiem veselības nozares reformu turpināšanai"

TA-2280 ____________________________________

(I.Viņķele, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums 08.00.00 programmā "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" rezervētā finansējuma izmantot 154 205 000 EUR, lai nodrošinātu nepieciešamās reformas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, tai skaitā:
2.1. veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai 58 163 253 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.1.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 1 961 119 EUR apmērā, tai skaitā:
2.1.1.1. 77 371 EUR, lai nodrošinātu imūnsupresīvās terapijas medikamentus pēc aknu transplantācijas;
2.1.1.2. 1 883 748 EUR, lai nodrošinātu bioloģiskās terapijas medikamentu Krona slimībai, čūlainajam kolītam un psoriāzei iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā un kompensācijas apmēra nodrošināšanu 100% apmērā Krona slimībai, čūlainajam kolītam un psoriāzei;
2.1.2. 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē" 4 238 724 EUR, lai nodrošinātu laboratorisko pakalpojumu pieejamību;
2.1.3. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 40 986 407 EUR apmērā, tai skaitā:
2.1.3.1. 15 770 911 EUR, lai nodrošinātu ambulatoro izmeklējumu un terapijas pieejamību;
2.1.3.2. 2 681 281 EUR, lai piesaistītu papildu speciālistus pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai;
2.1.3.3. 8 613 724 EUR, lai nodrošinātu ambulatoro speciālistu pakalpojumu pieejamību (t.sk. invaliditātes novēršanas pasākumi);
2.1.3.4. 12 202 377 EUR, lai nodrošinātu dienas stacionārā sniegto pakalpojumu pieejamību (t.sk. kataraktas operācijas);
2.1.3.5. 1 117 980 EUR, lai nodrošinātu ambulatorās rehabilitācijas pieejamību;
2.1.3.6. 7 301 EUR, lai nodrošinātu ambulatorās konsultācijas un izmeklējumus pirms un pēc aknu transplantācijas;
2.1.3.7. 225 768 EUR, lai turpinātu sniegt diabēta pacientiem apmācības un izveidotu papildu diabēta apmācības kabinetus;
2.1.3.8. 175 462 EUR, lai nodrošinātu pediatra kā tiešās pieejamības speciālista palīdzības pieejamību VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un III un IV līmeņa slimnīcās;
2.1.3.9. 191 603 EUR, lai nodrošinātu algologa pakalpojumu pieejamību;
2.1.4. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 10 977 003 EUR apmērā, tai skaitā:
2.1.4.1. 2 613 397 EUR, lai nodrošinātu endoprotezēšanas pakalpojumus stacionārā;
2.1.4.2. 2 564 029 EUR, lai saīsinātu darbnespēju un nodrošinātu pasākumus prognozējamās invaliditātes novēršanai ar mērķi novērst ilgstošu slimošanu personām darbspējīgā vecumā;
2.1.4.3. 962 059 EUR, lai izveidotu jaunu endoprotezēšanas operāciju zāli pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai;
2.1.4.4. 124 427 EUR, lai veiktu aknu transplantācijas operācijas;
2.1.4.5. 60 522 EUR, lai veiktu pacientu izmeklēšanu pirms aknu ortotopiskas aknu transplantācijas stacionārā;
2.1.4.6. 4 652 569 EUR, lai nodrošinātu hronisko pacientu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
2.2. onkoloģisko saslimšanu diagnostikai un ārstēšanas pieejamības uzlabošanai 30 492 825 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.2.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 15 527 760 EUR, tai skaitā:
2.2.1.1. 15 419 490 EUR, lai nodrošinātu medikamentu un medicīnisko ierīču pieejamību onkoloģiskajiem pacientiem;
2.2.1.2. 108 270 EUR, lai nodrošinātu pacientus ar medikamentiem pirms kolonoskopijas veikšanas;
2.2.2. 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" 553 513 EUR apmērā, tai skaitā:
2.2.2.1. 356 500 EUR, lai nodrošinātu vēža skrīninga programmas reformu;
2.2.2.2. 197 013 EUR, lai nodrošinātu zarnu vēža skrīningu;
2.2.3. 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē" 83 179 EUR, lai nodrošinātu Valsts patoloģijas centrā jaunu manipulāciju izveidi ambulatori;
2.2.4. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 6 219 117 EUR apmērā, tai skaitā:
2.2.4.1. 1 499 520 EUR, lai nodrošinātu onkoloģisko slimību primārās diagnostikas algoritmu ieviešanu izmeklējumiem;
2.2.4.2. 650 320 EUR, lai nodrošinātu speciālistu konsultāciju izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar onkoloģisko pacientu plūsmu virzīšanu uz noteiktām ārstniecības iestādēm atbilstoši noteiktiem algoritmiem;
2.2.4.3. 2 332 540 EUR, lai nodrošinātu specializētās ārstniecības iestādēs onkoloģisko slimību diagnostikas izmeklējumus atbilstoši algoritmiem;
2.2.4.4. 1 177 895 EUR, lai nodrošinātu onkoloģisko pacientu skaita un prognozēto ambulatorās ārstēšanas izmaksu pieaugumu;
2.2.4.5. 558 842 EUR, lai nodrošinātu pozitronu emisijas tomogrāfiju/datortomogrāfiju (PET/DT) onkoloģiskiem pacientiem;
2.2.5. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 8 075 152 EUR apmērā, tai skaitā;
2.2.5.1. 2 462 239 EUR, lai nodrošinātu onkoloģisko pacientu skaita un prognozēto ārstēšanas izmaksu pieaugumu stacionārā;
2.2.5.2. 2 559 313 EUR, lai nodrošinātu patoloģijas centra izveidi;
2.2.5.3. 27 726 EUR, lai izveidotu Valsts patoloģijas centrā jaunas manipulācijas;
2.2.5.4. 165 874 EUR, lai izveidotu jaunas manipulācijas urīnpūšļa un prostatas vēža diagnostikai un ārstēšanai;
2.2.5.5. 2 500 000 EUR, lai iegādātos lineāro paātrinātāju;
2.2.5.6. 250 000 EUR, lai iegādātos mamogrāfijas iekārtas (ar stereotaktisko aprīkojumu vakuuma biopsijas veikšanai);
2.2.5.7. 110 000 EUR, lai iegādātos videocistoskopijas sistēmas komplektu;
2.2.6. 45.01.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" 34 104 EUR, lai izveidotu psihoemocionālā atbalsta dienas centru onkoloģiskajiem pacientiem.
2.3. infekcijas slimību izplatības mazināšanai 16 484 214 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.3.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 14 653 784 EUR, tai skaitā:
2.3.1.1. 10 450 784 EUR, lai nodrošinātu C vīrushepatīta terapiju pacientiem;
2.3.1.2. 4 203 000 EUR, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību HIV/AIDS pacientiem;
2.3.2. 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē" 783 203 EUR apmērā, lai nodrošinātu references laboratorijas izmeklējumus C hepatīta pacientu terapijas uzsākšanai un terapijas monitoringam saistībā ar pacientu skaita pieaugumu;
2.3.3. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 46 015 EUR, tai skaitā:
2.3.3.1. 21 465 EUR, lai nodrošinātu HIV līdzestības kabineta izveidi;
2.3.3.2. 24 550 EUR, lai veiktu aknu elastogrammu ar Fibroscan iekārtu;
2.3.4. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 360 000 EUR, lai iegādātos četras Fibroscan iekārtas;
2.3.5. 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" 579 656 EUR, lai nodrošinātu vīrusu molekulārās izmeklēšanas analītiskās jūtības rādītāju uzlabošanu;
2.3.6. 46.03.00 "Slimību profilakses nodrošināšana" 61 556 EUR, tai skaitā:
2.3.6.1. 14 000 EUR, lai nodrošinātu HIV pacientus ar atbalsta personām;
2.3.6.2. 47 556 EUR, lai nodrošinātu pacientu meklēšanas kabineta darbību;
2.4. primārās veselības aprūpes sistēmas kvalitātes un pieejamības uzlabošanai 13 396 162 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.4.1. 33.04.00 "Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde" 712 732 EUR apmērā, tai skaitā;
2.4.1.1. 663 906 EUR, lai nodrošinātu vējbaku potes pieejamību;
2.4.1.2. 48 826 EUR, lai nodrošinātu gripas vakcīnu grūtniecēm pieejamību;
2.4.2. 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" 12 265 339 EUR, tai skaitā:
2.4.2.1. 3 131 715 EUR, lai nodrošinātu kvalitātes maksājuma 205,10 EUR apmērā iekļaušanu ģimenes ārstu kapitācijas naudā;
2.4.2.2. 1 635 287 EUR, lai nodrošinātu ģimenes ārstu kvalitātes maksājumu sistēmas reformu;
2.4.2.3. 1 314 628 EUR, lai palielinātu zobārstniecības tarifu bērniem;
2.4.2.4. 2 423 648 EUR, lai nodrošinātu zobārstniecības kompozītu bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot) ar Latvijas zobārstniecības asociācijas (LZA) medikamentiem,
2.4.2.5. 3 760 061 EUR, lai nodrošinātu zobārstniecības apjoma pieaugumu;
2.4.3. 33.16.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" 25 977 EUR, lai nodrošinātu jaundzimušo skrīningu veikšanu;
2.4.4. 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" 206 832 EUR, lai nodrošinātu jaundzimušo skrīningu veikšanu;
2.4.5. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 185 282 EUR, lai nodrošinātu jaundzimušo skrīningu veikšanu;
2.5. kardiovaskulārās saslimstības mazināšanai un slimību ārstēšanas efektivitātes uzlabošanai 10 507 717 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.5.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 5 059 687 EUR apmērā, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību pēc sirds un asinsvadu slimības riska vērtējuma un pieejamību zāļu kompensāciju pacientiem diagnožu grupā "Asinsrites sistēmas slimības", tai skaitā:
2.5.1.1. 101 535 EUR, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību pēc sirds un asinsvadu slimības riska vērtējuma;
2.5.1.2. 4 958 152 EUR, lai nodrošinātu zāļu kompensāciju pacientiem diagnožu grupā "Asinsrites sistēmas slimības";
2.5.2. 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" 209 219 EUR apmērā, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību ģimenes ārstu veikto primāro un sekundāro profilaksi, tai skaitā:
2.5.2.1. 181 048 EUR, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību ģimenes ārstu veikto primāro profilaksi;
2.5.2.2. 28 171 EUR, nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību ģimenes ārstu veikto sekundāro profilaksi;
2.5.3. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 422 611 EUR apmērā, tai skaitā:
2.5.3.1. 28 557 EUR, lai nodrošinātu laboratorisko izmeklējumu veikšanu PVA praksē;
2.5.3.2. 285 391 EUR, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas algoritmu uzlabošanu;
2.5.3.3. 108 663 EUR, lai nodrošinātu pēc sirds un asinsvadu slimību sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas laboratorisko pakalpojumu veikšanu;
2.5.4. 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" 2 941 200 EUR, tai skaitā:
2.5.4.1. 1 900 000 EUR, lai iegādātos angiogrāfu;
2.5.4.2. 266 200 EUR, lai iegādātos sirds un plaušu sistēmu;
2.5.4.3. 615 000 EUR, lai iegādātos mākslīgās asinsrites iekārtu;
2.5.4.4. 160 000 EUR, lai iegādātos ekstrakorporālās oksigenācijas sistēmu;
2.5.5. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 1 875 000 EUR apmērā, lai turpinātu jauno pakalpojuma programmu "Aortālā vārstuļa transkatetrāla implantācija (TAVI)";
2.6. ārstniecības iestāžu līmeņu reformas īstenošanai un pakalpojumu pieejamības uzlabošanai 6 433 916 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.6.1. 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" 6 143 998 EUR apmērā, tai skaitā:
2.6.1.1. 2 837 994 EUR, lai V līmeņa ārstniecības iestādēs pārskatītu gultas dienas tarifu;
2.6.1.2. 1 206 568 EUR, lai neatliekamās palīdzības, uzņemšanas nodaļā SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" nodrošinātu papildus 9 speciālistu dežūras;
2.6.1.3. 1 709 799 EUR, lai uzlabotu I un II līmeņa, kā arī trīs specializētajās ārstniecības iestādēs nodrošinātu uzņemšanas nodaļā pakalpojumu pieejamību;
2.6.1.4. 389 637 EUR, lai neatliekamās palīdzības, uzņemšanas nodaļā nodrošinātu papildus neonatologa dežūras 3 reģionālajās iestādēs;
2.6.2. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 289 918 EUR, lai nodrošinātu paliatīvo pakalpojumu pieejamību VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca";
2.7. rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai 3 874 774 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana":
2.7.1. 1 888 535 EUR, lai nodrošinātu akūto stacionāra rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību;
2.7.2. 1 986 239 EUR, lai nodrošinātu subakūto stacionāra rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību;
2.8. psihiskās veselības pieejamības uzlabošanai 6 308 906 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.8.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 1 242 567 EUR, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību pacientiem ar psihiskās veselības saslimšanu;
2.8.2. 33.09.00 "Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"" 30 992 EUR, lai nodrošinātu interešu izglītības pakalpojumus ar psihisku saslimšanu bērniem;
2.8.3. 33.16.00. "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 1 289 262 EUR, tai skaitā:
2.8.3.1. 759 761 EUR, lai attīstītu psihiatra komandas darbu, uzlabojot pakalpojumu pieejamību;
2.8.3.2. 445 907 EUR, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību stacionārajā psihiatriskajā veselības aprūpē;
2.8.3.3. 83 594 EUR, lai izveidotu jauniešu garīgās veselības sekundārās profilakses programmu garastāvokļa un uzvedības traucējumu novēršanai un seku mazināšanai;
2.8.4. 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" 3 225 824 EUR, tai skaitā:
2.8.4.1. 3 158 322 EUR, lai uzlabotu nemedikamentozās ārstēšanas iespējas stacionārā piesaistot papildus speciālistus;
2.8.4.2. 67 502 EUR, lai izveidotu observācijas gultas pie psihoneiroloģiskajām slimnīcām;
2.8.5. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 520 261 EUR apmērā, tai skaitā:
2.8.5.1. 509 746 EUR, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību tāmes finansētajās stacionārajās psihiatriskajās veselības aprūpes iestādēs;
2.8.5.2. 10 515 EUR, lai nodrošinātu iespēju vecākiem uzturēties kopā ar bērnu;
2.9. vides uzlabošanas un infrastruktūras efektivizēšanas īstenošanai 8 543 233 EUR pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.9.1. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 7 548 733, tai skaitā:
2.9.1.1. 99 900 EUR, lai nodrošinātu pieejamību kaulu allotransplantātiem;
2.9.1.2. 2 100 000 EUR, lai iegādātos jaunu datortomogrāfu;
2.9.1.3. 187 550 EUR, lai iegādātos jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas;
2.9.1.4. 3 900 000 EUR, lai iegādātos jaunas magnētiskās rezonanses iekārtas;
2.9.1.5. 484 000 EUR, lai iegādātos Komperatīvā genoma hibridizācijas (CGH), viena nukleotīda polimorfizma (SNP) skeneri un nākamās paaudzes sekvenēšanas (NGS) iekārtu,
2.9.1.6. 193 579 EUR, lai iegādātos Sekvenēšanas platformu ar datoraprīkojumu;
2.9.1.7. 583 704 EUR, lai izveidotu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā tīrtelpu;
2.9.2. 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" 994 500 EUR, lai nodrošinātu kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošanas nepārtrauktību valstī un novērstu potenciālo asins komponentu trūkuma risku pacientiem, tādejādi paaugstinot atveseļošanās intensitāti un kvalitāti, kas saistīts ar pacientu sekmīgu atgriešanos ikdienā.
3. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā paredzēto, atbalstīt nepieciešamo vienreizējo apropriācijas pārdali 2019.gadā Veselības ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Veselības aprūpes nodrošināšana" un 45.00.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana" ietvaros:
3.1. no apakšprogrammas 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2 747 807 EUR apmērā uz:
3.1.1. apakšprogrammu 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2 567 297 EUR apmērā, tai skaitā:
3.1.1.1. 551 369 EUR, lai Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta atkāpes veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu inovatīvo medikamentu pieejamību onkoloģiskajiem pacientiem;
3.1.1.2. 1 907 658 EUR, lai Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta atkāpes veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu inovatīvo medikamentu pieejamību sirds un asinsvadu slimību pacientiem;
3.1.1.3. 108 270 EUR, lai Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta atkāpes veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu pacientus ar medikamentiem pirms kolonoskopijas veikšanas;
3.1.2. apakšprogrammu 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 180 510 EUR apmērā, lai Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta atkāpes veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu laboratorisko pakalpojumu pieejamību;
3.2. no apakšprogrammas 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 1 263 528 EUR apmērā, uz apakšprogrammu 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 1 263 528 EUR apmērā, lai Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta atkāpes veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu laboratorisko pakalpojumu pieejamību;
3.3. no apakšprogrammas 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 463 968 EUR apmērā, uz apakšprogrammu 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 463 968 EUR apmērā, lai Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta atkāpes veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu laboratorisko pakalpojumu pieejamību;
3.4. no apakšprogrammas 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 850 479 EUR apmērā uz:
3.4.1. apakšprogrammu 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 561 212 EUR apmērā, lai Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta atkāpes veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu medikamentu pieejamību onkoloģiskajiem pacientiem;
3.4.2. apakšprogrammu 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 5 758 EUR apmērā, lai nodrošinātu laboratorisko pakalpojumu pieejamību;
3.4.3. apakšprogrammu 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 83 179 EUR apmērā, lai Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta atkāpes veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu Valsts patoloģijas centrā jaunu manipulāciju izveidi ambulatori;
3.4.4. apakšprogrammu 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 24 550 EUR apmērā, lai Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta atkāpes veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu aknu elastogrammas veikšanu ar Fibroscan iekārtu;
3.4.5. apakšprogrammu 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 175 780 EUR apmērā, lai Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta atkāpes veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu jaundzimušo skrīninga veikšanu;
3.5. no apakšprogrammas 45.01.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 42 909 EUR apmērā uz apakšprogrammu 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē" palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 42 909 EUR apmērā, lai Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta atkāpes veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu laboratorisko pakalpojumu pieejamību.
4. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.
5. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 3.punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
6. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2019.gadā"" 2., 3. un 4.punktu.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Celmu ielā 3-60, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1176 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā"

TA-2346 ____________________________________

(J.Pūce, R.Nemiro, R.Petraviča, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka ekonomikas ministrs R.Nemiro, labklājības ministre R.Petraviča un iekšlietu ministrs S.Ģirģens neatbalsta iesniegto rīkojuma projektu.
3. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimai.
4. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru J.Pūci izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, Saeimai izskatot lēmumu par izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
5. Lūgt Saeimu iekļaut jautājumu Saeimas 2019.gada 28.novembra sēdes darba kārtībā kā pirmo.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2357 ____________________________________

(N.Puntulis, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par ierobežojošu tiesisko regulējumu attiecībā uz darījumiem ar nekustamo īpašumu valstij stratēģiski nozīmīgu objektu tuvumā)

TA-1888 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
35.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par Ministru kabineta 2019.gada 1.oktobra noteikumu Nr.454 "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109.pantam)

TA-2151 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
36.§
Informatīvais ziņojums par turpmāko rīcību saistībā ar Satversmes tiesas 2019.gada 2.maija spriedumu lietā Nr.2018-14-01 "Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 7.1 daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam"

TA-2327 ____________________________________

(R.Kronbergs, J.Plūme, D.Trofimovs, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu Satversmes tiesas 2019.gada 2.maija spriedumā lietā Nr.2018-14-01 ietvertās interpretācijas ievērošanu, Ieslodzījuma vietu pārvaldei līdz 2020.gada 31.maijam aprēķināt piemaksu 100 procentu apmērā no attiecīgajai amatpersonai noteiktās stundas algas likmes, tām amatpersonām, kurām nebija piešķirts pārtraukums, bet bija nodrošināta iespēja dienesta pienākumu izpildes laikā un vietā paēst, par virsstundām, kas tika apmaksātas atbilstoši amatpersonai noteiktajai stundas algas likmei, par laikposmu no 2017.gada 7.maija līdz 2019.gada 6.maijam.
3. Attiecībā uz šī protokollēmuma 2.punktā minētajām amatpersonām ne vēlāk kā līdz 2020.gada 31.maijam nodrošināt piemaksas 100 procentu apmērā no attiecīgajai amatpersonai noteiktās stundas algas likmes un pārrēķinātās darba samaksas daļas izmaksu:
3.1. esošajām Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām 2019.gadā - no valsts budžeta programmas 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" 2 000 000 EUR apmērā;
3.2. esošajām un bijušajām Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām 2020.gadā – Tieslietu ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", paredzot, ka papildu piešķiramais finansējums šī protokollēmuma 2.punktā noteiktajam mērķim 2020.gadā nepārsniedz 2 000 000 EUR.
4. Ieslodzījuma vietu pārvaldei līdz 2020.gada 31.decembrim par tām šī protokollēmuma 2.punktā minētajām amatpersonām, kuras pārceltas vai atvaļinātas no dienesta, sagatavot un iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā attiecīgi precizētu izziņu par izdienas pensijas pieprasītāja atvaļināšanu no dienesta Ieslodzījuma vietu pārvaldē un darba samaksu par amatpersonām, kurām piešķirta izdienas pensija.
5. Ieslodzījuma vietu pārvaldei līdz 2020.gada 31.decembrim sagatavot un iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgi precizētus ziņojumus par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli pārskata mēnesī.
6. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka iekšlietu ministram S.Ģirģenam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Ievērojot to, ka Tieslietu ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma par turpmāko rīcību saistībā ar Satversmes tiesas 2019.gada 2.maija spriedumu lietā Nr.2018-14-01 "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 7. prim daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam" un tam pievienotā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz visām esošajām un bijušajām amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kurām nebija piešķirts pārtraukums, bet bija nodrošināta iespēja dienesta pienākumu izpildes laikā un vietā paēst, pārrēķināt darba samaksu, aprēķinot piemaksu 100% apmērā no attiecīgajai amatpersonai noteiktās stundas algas likmes par laikposmu no 2017.gada 7.maija līdz 2019.gada 6.maijam, iebilstu pret finansējuma piešķiršanu tikai vienai vienotās dienesta gaitas iestādei, jo Satversmes tiesas nolemtais rada papildu finanšu ietekmi Iekšlietu ministrijai 864 735 EUR apmērā.
Vēlos norādīt, ka iepriekš visos vienotā dienesta (Valsts policija, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Iekšējās drošības birojs, Ieslodzījuma vietu pārvaldes) amatpersonu atlīdzības vai sociālo garantiju jautājumos Ministru kabineta pozīcija bija vienota attiecībā uz visiem dienesta gaitas subjektiem. Savukārt šis lēmums grauj valsts vienotu attieksmi pret vienotu dienestu, kas vienoti nodrošina iekšējo drošību.". 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa finansējumu RB Rail AS aktivitāšu īstenošanai Latvijas teritorijā"

TA-2395 ____________________________________

(L.Austrupe, N.Sakss, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija apliecina, ka saskaņā ar noslēgto finansēšanas līgumu noteikumiem "RB Rail AS" pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2018.gadā ir neattiecināmas izmaksas.
3. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu, ka Rail Baltica projekta ietvaros koordinatora AS "RB Rail" pievienotā vērtības nodokļa maksājumu segšanai par 2018.gadā neatmaksāto pievienotās vērtības nodokļa daļu un par 2019.gadā samaksāto pievienotās vērtības nodokli finansējums 2019.gadā tiek nodrošināts no Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammas 60.07.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)" pieejamās vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 1 139 191 EUR apmērā.
4. Satiksmes ministrijai līdz 2020.gada 5.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumu par AS "RB Rail" aktivitāšu Rail Baltica projekta ietvaros līdzfinansēšanu no valsts budžeta ar 2020.gadu, tai skaitā nepieciešamo finansējumu pievienotās vērtības nodokļa maksājumu nodrošināšanai.


 
38.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 9.-10.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2350 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrei R.Petravičai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 9.-10.decembra sanāksmē Labklājības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
39.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 9.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2397 ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrei I.Viņķelei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 9.decembra sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
40.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 10.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2237

TA-2321-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 10.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2237.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
41.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-585/19 Academia de Studii Economice din Bucureşti

TA-2354-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-585/19 Academia de Studii Economice din Bucureşti.
2. Labklājības ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-585/19 Academia de Studii Economice din Bucureşti.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja vadītāju V.Soņecu un Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja juristi L.Juškeviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-585/19 Academia de Studii Economice din Bucureşti.
 
42.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2019.gada 9.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2358-IP ____________________________________

(A.Pelšs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2019.gada 9.decembra sanāksmē.
 
43.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 10.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2364-IP ____________________________________

(A.Pelšs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 10.decembra sanāksmē.
 
44.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2019.gada 4.decembra Euro grupas un 2019.gada 5.decembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-2391-IP ____________________________________

(N.Sakss, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegtās Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
1.1. "Priekšlikums Eiropas Savienības Padomes secinājumiem par Eiropas finanšu arhitektūras attīstības sadarbības jomā stiprināšanu" (pozīcija Nr.1);
1.2. "Eiropas Savienības Padomes secinājumu projekts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas un terorisma finansēšanas apkarošanas stratēģiskajām prioritātēm" (pozīcija Nr.1).
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
3. Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas (t.sk. paplašinātā formāta) 2019.gada 4.decembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2019.gada 5.decembra sanāksmē. Valsts sekretārei B.Bānei pēc nepieciešamības pārstāvēt Latvijas Republiku minētajās sanāksmēs, aizvietojot delegācijas vadītāju.

 
45.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.3 "Veidojot ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030.gadam – panākumi un turpmākie soļi"

TA-2394-IP ____________________________________

(P.Vilks, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Veidojot ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030.gadam – panākumi un turpmākie soļi" (pozīcija Nr.3).
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē 2019.gada 10.decembra sanāksmē jautājumā par Padomes secinājumu "Veidojot ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030.gadam – panākumi un turpmākie soļi".
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem"

TA-2268-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē"

TA-2340-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Atbildes projekts Latvijas Universitātei

TA-1643-IP ____________________________________

(I.Šuplinska, R.Nemiro, A.K.Kariņš )

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Latvijas Universitātei.
2. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministri I.Šuplinsku parakstīt atbildi Latvijas Universitātei.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Latvijas Universitātei.
 
49.§
Dienesta vajadzībām

TA-1162-DV ____________________________________

 

.
 
50.§
Dienesta vajadzībām

TA-2263-DV ____________________________________

 

.
 
51.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1000-IP ____________________________________

 

.
 
52.§
Konfidenciāli

TA-16k ____________________________________

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.15


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību