Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.4

2020.gada 28.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

 -

V.Sidorenkovs

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

TA-2575 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā"

TA-2572 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2021.gada 31.decembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par likuma praktiskās īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.
4. Ekonomikas ministrijai šī protokollēmuma 3.punktā minētajā informatīvajā ziņojumā iekļaut:
4.1. vērtējumu, vai laika posmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.septembrim attiecībā uz jaunuzņēmumiem, kas saņēmuši atbalstu nodokļu atvieglojuma veidā, sasniegti šādi rezultatīvie rādītāji:
4.1.1. jaunuzņemumu skaits, kas veiksmīgi īstenojoši biznesa ideju – 14;
4.1.2. jaunuzņēmumi Latvijā izmantojuši investīcijas 900 000 EUR apjomā;
4.2. vērtējumu, vai laika posmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.septembrim sasniegti šādi rezultatīvie rādītāji:
4.2.1. inovatīvo uzņēmumu īpatsvars (% no visiem uzņēmumiem) pieaudzis līdz 30%;
4.2.2. jaunuzņēmumu skaits gadā pieaudzis par 15%;
4.2.3. jaunuzņēmumi Latvijā piesaistījuši investīcijas 350 milj. EUR apjomā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.312 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016–15 "Būvakustika"""

TA-2588 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
4.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām–pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Lugu novērošanas torņa"

TA-2584 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Jansu novērošanas torņa"

TA-65 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Ogres tehnikuma nolikums"

TA-34 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi""

TA-59 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi""

TA-60 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.601 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2.pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi""

TA-52 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai nodrošināt, ka pēc noteikumu spēkā stāšanās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2.pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" (turpmāk – 9.1.4.2.pasākums) finansējuma saņēmējs VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" divu nedēļu laikā sagatavo un iesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA) projekta Nr.9.1.4.2/16/I/001 "VSIA NRC "Vaivari" funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" (turpmāk – projekts) grozījumus atbilstoši aktuālajai noteikumu redakcijai, tai skaitā svītrojot darbības, kas saistītas ar asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) sistēmas turpmāko izveidi un pārplānojot finansējumu atbilstoši 9.1.4.2.pasākuma kopējā pieejamā finansējuma samazinājumam (attiecīgi atbrīvojot pārdalāmo finansējumu).
3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar CFLA, izpildot Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē (prot. Nr. 47 3.§ 9.2. apakšpunkts) un 2019.gada 3.decembra sēdē (prot. Nr. 56 15.§) pieņemto lēmumu, nodrošināt, ka 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" (turpmāk – 9.2.2.1.pasākums) finansējuma saņēmēji (plānošanas reģioni) uzņemas papildu līgumsaistības pēc tam, kad ir stājušies spēkā 9.1.4.2.pasākuma projekta vienošanās grozījumi, kas paredz kopējā finansējuma samazināšanu par 176 556 EUR, ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par ierosināto grozījumu darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" apstiprināšanu, kas paredz Eiropas Sociāla fonda finansējuma pārdales deinstitucionālizācijas projektiem, kā arī ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumu par 9.2.2.1.pasākuma īstenošanu grozījumi, kas paredz papildu finansējumu 9.2.2.1.pasākuma projektiem.

 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi""

TA-53 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai nodrošināt, ka pēc noteikumu spēkā stāšanās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" (turpmāk – 9.3.1.2.pasākums) finansējuma saņēmējs VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" divu nedēļu laikā sagatavo un iesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA) projekta Nr.9.3.1.2/16/I/001 "VSIA NRC "Vaivari" infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei" (turpmāk – projekts) grozījumus atbilstoši aktuālajai noteikumu redakcijai, tai skaitā svītrojot darbības, kas saistītas ar asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) sistēmas turpmāko izveidi un pārplānojot finansējumu atbilstoši 9.3.1.2.pasākuma kopējā pieejamā finansējuma samazinājumam (attiecīgi atbrīvojot pārdalāmo finansējumu).
3. Labklājības ministrijai kopīgi ar CFLA, izpildot Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē (prot. Nr.47 3.§ 9.2.apakšpunkts) un 2019.gada 3.decembra sēdē (prot. Nr.56 15.§) pieņemto lēmumu, nodrošināt, ka darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" (turpmāk – 9.3.1.1.pasākums) finansējuma saņēmēji (pašvaldības) uzņemas papildu līgumsaistības pēc tam, kad ir stājušies spēkā 9.3.1.2.pasākuma projekta vienošanās grozījumi, kas paredz kopējā finansējuma samazināšanu par 1 590 984 EUR, ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par ierosināto grozījumu darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" apstiprināšanu, kas paredz Eiropas Sociāla fonda finansējuma pārdales 9.3.1.1.pasākuma projektiem, kā arī ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumu par 9.3.1.1.pasākuma īstenošanu grozījumi, kas paredz papildu finansējumu 9.3.1.1.pasākuma projektos.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.493 "Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību""

TA-2582 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu"

TA-24 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus""

TA-4 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumos Nr.506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""

TA-2559 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. līdz 2020.gada 1.maijam - noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"";
2.2. līdz 2020.gada 1.septembrim - noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību"".
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegācijas dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas 75.sesijā Ženēvā"

TA-66 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra rīkojumā Nr.709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai""

TA-100 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu 1991.gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu organizēšanai"

TA-99 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-2371 ____________________________________

(A.Aļošina, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"

TA-1973 ____________________________________

(R.Nemiro, A.Upena, O.Feldmane, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Latvijas Okupācijas muzeja likumā" (TA-5).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Latvijas Okupācijas muzeja likumā" (TA-5) (likumprojektu pakete).
4. Lai aizsargātu trešo personu intereses būvniecības procesā, Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādāt un līdz 2020.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Būvniecības likumā, paredzot efektīvas obligātās apdrošināšanas ieviešanu.

 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Standarts" peļņas daļu par 2018.gadu"

TA-2543 ____________________________________

(R.Nemiro, J.Reirs, B.Bāne, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-61 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2018.pārskata gadu"

TA-1461 ____________________________________

(T.Linkaits, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums"

TA-91 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums"

TA-92 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu par 2018.gadu"

TA-1309 ____________________________________

(T.Linkaits, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Par Vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līguma termiņa pagarināšanu"

TA-129 ____________________________________

(I.Šuplinska, L.Lejiņa, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Atbalstīt Vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līguma termiņa pagarināšanu (turpmāk - vienošanās), kuru noslēdz vēstuļu apmaiņas ceļā.
3. Pilnvarot Izglītības un zinātnes ministri nosūtīt atbildes vēstuli Eiropas Kosmosa aģentūrai līdz 2020.gada 29.janvārim.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai pēc vienošanās noslēgšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
7. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 
27.§
Plāna projekts "Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam"

TA-2569 ____________________________________

(R.Nemiro, J.Pūce, I.Šuplinska, J.Bordāns, Dz.Kauliņš, J.Reirs, V.Sidorenkovs, E.Šadris, J.Hermanis, A.Akermanis, G.Ābele, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami precizēt plāna projekta 4.pielikuma 11.rīcības virziena darbības rezultātu 1.2.punktu, paredzot, ka tiks izvērtēta nodokļu likmes diferencēšanas iespēja siltinātām ēkām, un iesniegt precizēto plāna projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 2.punktu, paredzot, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija un pašvaldības tiek aicinātas uz sadarbību, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2020.gada 31.janvārim nodrošināt plāna, tā pielikumu un aizpildīto Eiropas Komisijas datu un informācijas ziņošanas datņu iesniegšanu Eiropas Komisijā.
5. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vienoties par atbildīgo institūciju ar Taisnīgas pārkārtošanās fonda darbību saistītu jautājumu koordinēšanai nacionālā līmenī.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma organizēšanu"

TA-2567 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai nodrošināt, ka valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" kā centralizētā iepirkuma institūcija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru līdz 2020.gada 31.decembrim nodrošina dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības uzsākšanu elektronisko iepirkumu sistēmā elektroenerģijas iegādes īstenošanai.
3. Lai nodrošinātu pasūtītāju sadarbību ar centralizēto iepirkuma institūciju, katrai ministrijai un Valsts kancelejai viena mēneša laikā deleģēt resora kontaktpersonu centralizētas elektroenerģijas iepirkuma jautājumos. Ekonomikas ministrijai deleģēt vienu pārstāvi dalībai centralizētās iepirkuma institūcijas iepirkuma komisijā.
4. Valsts kancelejai un ministrijām nodrošināt, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes elektroenerģijas iegādi laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim (savlaicīgi pirms iestādes spēkā esošā elektroenerģijas piegādes līguma termiņa beigām) veic dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros elektronisko iepirkumu sistēmā, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi, kā arī, ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.
5. Ministrijām aicināt valsts kapitālsabiedrības, jo īpaši tās, kurām uzdots veikt valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, elektroenerģijas iegādes no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim veikt dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros elektronisko iepirkumu sistēmā, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi, kā arī, ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.
6. Lai iegūtu maksimāli izdevīgus elektroenerģijas cenas piedāvājumus, ministrijām, valsts pārvaldes iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām, izvērtējot katras iestādes un kapitālsabiedrības darbības specifiku, iespēju robežās veikt elektroenerģijas iegādi dinamiskajā iepirkumu sistēmā centralizēti resora ietvaros, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi, kā arī, ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.
7. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") izvērtēt dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros elektronisko iepirkumu sistēmā īstenotā elektroenerģijas centralizētā iepirkuma rezultātus un līdz 2022.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus turpmākai rīcībai.

 
29.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam"

TA-2437 ____________________________________

(J.Pūce, S.Ģirģens, I.Ošenieks, A.Pabriks, J.Reirs, S.Bērziņa, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai un atbalstīt vīziju sasniegt klimatneitralitāti atbilstoši iesniegtajam informatīvajam ziņojumam "Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam" (turpmāk – stratēģija).
2. Noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Satiksmes ministriju, Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Pārresorsu koordinācijas centru par atbildīgajām institūcijām stratēģijas ieviešanā.
3. Noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atbildīgo institūciju stratēģijas ieviešanas koordinēšanā.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Satiksmes ministrijai, Zemkopības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Ārlietu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram, pārskatot un izstrādājot jaunus politikas plānošanas dokumentus, to skaitā Nacionālo enerģētikas un klimata plānu, pētījumus par nozaru attīstību, atbalsta instrumentus, Eiropas Savienības un citu fondu atbalsta instrumentus, valsts pētījumu programmas prioritāros zinātnes virzienus, ņemt vērā stratēģijā norādītos mērķus, lai izmaksu efektīvā, integrētā un pārdomātā veidā veicinātu oglekļa mazietilpīgu attīstību Latvijā un tiekšanos uz klimatneitralitāti, ievērojot katras nozares prioritātes.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2029.gada 1.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par stratēģijas īstenošanas un rezultatīvo rādītāju sasniegšanas progresu, kā arī informāciju par nepieciešamajiem papildu soļiem, ja Latvijas stratēģijas klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam īstenošana ir apdraudēta.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt stratēģijas iesniegšanu Eiropas Komisijā.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Modernizācijas fonda ieviešanu"

TA-1762 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Starptautiskajai reliģijas brīvības aliansei"

TA-101 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu par Latvijas Republikas pievienošanos Starptautiskajai reliģijas brīvības aliansei 2020.gada 5.februārī Vašingtonā.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu"

TA-26 ____________________________________

(J.Pūce, J.Bordāns, T.Linkaits, I.Peipiņa, I.Šuplinska, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
3. Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Tieslietu ministrijai, Veselības ministrijai un Zemkopības ministrijai līdz 2020.gada 1.aprīlim iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sākotnējos priekšlikumus par to, kādu kompetenci vai uzdevumus ministrija būtu gatava nodot reģionālajam pārvaldes līmenim (plānošanas reģioniem), norādot finansējuma avotus.
4. Pamatojoties uz šī protokollēmuma 3.punktā noteiktajā kārtībā iesniegtajiem sākotnējiem priekšlikumiem, kas var tikt precizēti nozaru politiku plānošanas dokumentu izstrādes procesā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2020.gada 10.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par reģionālā pārvaldes līmeņa (plānošanas reģionu) darbības uzlabošanu un kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izmaiņām. Konceptuālajā ziņojumā ietvert izvērtējumu par otrā līmeņa pašvaldību vai uz plānošanas reģionu bāzes izveidotu pašvaldību un valsts kopīgu iestādi, vai valsts pārvaldes administratīvo reģionu, vai cita modeļa ieviešanas nepieciešamību, tā iespējamajām kompetencēm un pārvaldības modeļiem.
 
33.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecības) 2020.gada 4.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-121 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrei I.Šuplinskai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2020.gada 4.februāra neformālajā sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbības stratēģiju"

TA-102 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
35.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.603 atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109.pantam)

TA-2581 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
36.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-762/19 CV-Online Latvia

TA-96-IP ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-762/19 CV-Online Latvia.
2. Kultūras ministrijai kā atbildīgajai ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Labklājības ministrijai un Ekonomikas ministrijai kā līdzatbildīgajām ministrijām sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-762/19 CV-Online Latvia.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja vadītāju V.Soņecu un Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja juristi L.Juškeviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-762/19 CV-Online Latvia.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"

TA-2546-IP ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ņemot vērā Latvijas ilgtermiņa stratēģijas rīcībai ar gada emisiju sadales vienībām laika posmam no 2013.gada līdz 2020.gadam 5.2.apakšpunktā noteikto, pēc Eiropas Komisijas īstenošanas lēmuma par katras dalībvalsts 2017.gada siltumnīcefekta gāzu emisijām publicēšanas atbilstošā elastības perioda ietvaros nodrošināt 2017.gada Latvijas atbilstības konta pozitīvās bilances pārnešanu uz 2018. gada atbilstības kontu. Secīgi, pēc Eiropas Komisijas īstenošanas lēmuma par katras dalībvalsts 2018.gada siltumnīcefekta gāzu emisijām, attiecīgā elastības perioda ietvaros nodrošināt 2018.gada Latvijas atbilstības konta pozitīvās bilances pārnešanu uz 2019.gada atbilstības kontu.
3. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, lēmuma pieņemšanu par darījumiem ar Latvijas atbilstības kontu pozitīvās bilances gada emisijas sadales vienībām atlikt līdz nākamā informatīvā ziņojuma "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām" izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
38.§
Viedokļa projekts Augstākajai tiesai lietā Nr.A420163416

TA-2583 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto viedokļa projektu Augstākajai tiesai lietā Nr.A420163416.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Augstākajai tiesai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2019 secinājumiem"

TA-10-DV

 

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 13.45


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību