Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.6

2020.gada 11.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Pauloviča

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""

TA-108 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Zaļais mežs" Sējas novadā nodošanu Sējas novada pašvaldības īpašumā"

TA-41 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai"

TA-126 ____________________________________

(R.Nemiro, E.Valantis, I.Kiukucāne, A.Upena, J.Reirs, J.Pūce, J.Bordāns, T.Linkaits, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par neizīrēto valsts dzīvokļu nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-140 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Atmodas ielā 32F, Aizputē, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"

TA-77 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētāju"" 6.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-119 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā finanšu ministra iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētāju"" 6.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"

TA-2537 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""

TA-2390 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra instrukcijā Nr.16 "Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī""

TA-16 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-122-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 66 personas.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2.pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi""

TA-112 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu par sadarbību kultūras un mākslas jomā"

TA-14 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot kultūras ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu par sadarbību kultūras un mākslas jomā.
3. Kultūras ministrijai līgumā ietverto normu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
13.§
Noteikumu projekts "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi"

TA-109 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""

TA-2587 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.208 "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi""

TA-29 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumos Nr.489 "Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība""

TA-68 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V880" Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"

TA-69 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi""

TA-46 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""

TA-132 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.449 "Valsts meža dienesta nolikums""

TA-116 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas un Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par Daudznacionālā divīzijas štāba "Ziemeļi" izveidošanu un darbības pamatprincipiem"

TA-172 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas un Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par Daudznacionālā divīzijas štāba "Ziemeļi" izveidošanu un darbības pamatprincipiem.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"

TA-73 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā"

TA-57 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
24.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" īstenošanas noteikumi"

TA-174 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem pārstāvjiem Ieguldījumu strīdu izšķiršanas starptautiskā centra Administratīvajā padomē, Padomnieku ekspertu grupā un Arbitru ekspertu grupā"

TA-162 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"

TA-130 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""

TA-146 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"

TA-152 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi""

TA-111 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei veikt grozījumus līgumā par projekta 8.5.1.0/16/I/001 "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" īstenošanu, lai nodrošinātu finansējuma atbrīvošanu projekta izmaksās.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Ēriku Eglīti"

TA-28 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Edmundu Valanti"

TA-27 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Edmundam Valantim savienot amatus"

TA-144 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"

TA-2470 ____________________________________

(N.Puntulis, L.Zommere, D.Kotzeva, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Ilondu Stepanovu"

TA-179 ____________________________________

(T.Linkaits, I.Stepanova, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Plāna projekts "Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns 2020.-2021.gadam"

TA-153 ____________________________________

(I.Pauloviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par apbedīšanas nozares regulējuma pilnveidošanu"

TA-18 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju līdz 2023.gada 1.martam izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu, kas paredz noteikt ar apbedīšanas pakalpojumu, kā arī kapsētu izveidošanu un uzturēšanu saistītus jautājumus.
3. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 2023.gada 1.martam izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Fizisko personu reģistra likumā un saistītajos Ministru kabineta noteikumos, kas paredz noteikt Fizisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu par personu apbedīšanu, aktualizēšanas un izsniegšanas kārtību.
4. Iekšlietu ministrijai veikt nepieciešamo Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas funkcionalitātes papildinājumu darbietilpības novērtējumu un aprēķināt nepieciešamo finanšu resursu apmēru. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu minētā uzdevuma veikšanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem prioritāriem pasākumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
5. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija nav rosinājusi aktualizēt jautājumu par vienota apbedīto personu reģistra izveidi.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"

TA-2398 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
38.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2020.gada 13.februāra sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem

TA-198 ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijas valsts sekretārei D.Mūrmanei-Umbraško pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2020.gada 13.februāra sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (t.sk. Tiesu administrācijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektus, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"

TA-88 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Tieslietu ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības mērķsadarbības (Twinning) projekta "Informācijas un privātuma aģentūras stiprināšana Kosovā" īstenošanai Eiropas Savienības Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta finansētās programmas ietvaros.
3. Atļaut Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības projekta "Atrast tiesu izpildītāju III" īstenošanai Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta finanšu programmas "Tiesiskums 2014–2020" ietvaros.
4. Šī protokollēmuma 2. un 3. punktā minēto projektu ieviešanai nepieciešamo finansējumu (priekšfinansējumu, nacionālo līdzfinansējumu un finansējumu neattiecināmo izmaksu – pievienotās vērtības nodokļa – segšanai) pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
5. Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. un 3. punktā minēto projektu īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas izmaiņām.
6. Tieslietu ministrijai pēc īstenoto projektu noslēguma maksājumu saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
40.§
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai (par efektīvas siltumenerģijas izlietošanas prasības piemērošanas termiņiem)

TA-2562 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
 
41.§
Par Rīgas domes atlaišanu

TA-200 ____________________________________

(J.Pūce, V.Reitere, J.Reirs, B.Bāne, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sagatavoto informāciju par nenotikušām sēdēm Rīgas domē 2020.gada 5.februārī plkst.9.30 un 13.00 un 6.februārī plkst.10.00 un 17.30, kā arī to, ka Rīgas domē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos nav iesniegts apstiprināšanai 2020.gada pašvaldības budžeta projekts.
2. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 91. panta pirmās daļas 4.punktu Saeima var atlaist domi, ja tā nav spējīga pieņemt lēmumus sakarā ar to, ka trīs sēdēs pēc kārtas nepiedalās vairāk nekā puse no attiecīgās domes deputātu kopskaita.
3. Izvērtējot šī protokollēmuma 1.punktā minētos apstākļus, Ministru kabinets konstatē, ka ir izveidojies jauns juridiskais pamats Rīgas domes atlaišanai.
4. Ievērojot šī protokollēmuma 3.punktu, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt Latvijas Republikas Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai sagatavoto informāciju un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu ar lūgumu izvērtēt un papildināt likumprojektu "Rīgas domes atlaišanas likums" (Nr.530/Lp13).
5. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru J.Pūci izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas 2020.gada 13.februāra sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Rīgas domes atlaišanas likums".
6. Valsts kancelejai nosūtīt protokollēmumu Saeimai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas paziņojumu "EIROPAS ZAĻAIS KURSS""

TA-171-IP ____________________________________

(J.Pūce, E.Rinkēvičs, K.Gerhards, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Visām ministrijām, pārstāvot Latvijas nacionālās intereses Eiropas Savienības institūcijās, ņemt vērā informatīvā ziņojuma 3.sadaļā izklāstīto Latvijas nostāju.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nedēļas laikā izvērtēt nepieciešamību saglabāt informatīvajam ziņojumam ierobežotas pieejamības informācijas statusu un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
43.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 17.februāra sanāksmei

TA-184-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.3 "Lībija".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 17.februāra sanāksmē.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 17.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-192-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 17.februāra sanāksmē.

 
45.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Latvijas interesēm Eiropas Savienības mandātā sarunām ar Apvienoto Karalisti par nākotnes attiecībām"

TA-197-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Latvijas interesēm Eiropas Savienības mandātā sarunām ar Apvienoto Karalisti par nākotnes attiecībām".
 
46.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-34-0103

TA-2564 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2019-34-0103.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
2. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.2019-34-0103.
 
47.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-37-0103

TA-2571 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2019-37-0103.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
2. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.2019-37-0103.
 
48.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-125-IP

 

 
49.§
(2019.) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420129719

TA-92 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420129719.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
 
50.§
Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-24-03

TA-2036 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2019-24-03.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.05


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību