Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.7

2020.gada 18.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-
-

A.K.Kariņš
A.Pabriks

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

-

V.Sidorenkovs

 

 

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-124 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kovārņu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"

TA-142 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""

TA-178 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 20.februāra rīkojumā Nr.65 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""

TA-168 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-147 ____________________________________

(A.K.Kariņš )

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-139 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
 
7.§
Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

TA-86 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam""

TA-113 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumos Nr.489 "Noteikumi par izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā""

TA-154 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi"

TA-177 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

TA-167 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.360 "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi""

TA-30 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par vienkāršotiem ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas noteikumiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem"

TA-117 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 69.§) "Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu par 2017.gadu"" 5.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1589 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 69.§) "Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu par 2017.gadu"" 5.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Cēsu novada Cēsu pilsētā"

TA-123 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu""

TA-128 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi"

TA-118 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3.specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" īstenošanas noteikumi"

TA-104 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā""

TA-163 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

TA-158 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""

TA-145 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
22.§
Likumprojekts "Par Vienošanos, ar ko groza 2004. gada 11. februāra Līguma starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku pielikumā esošo Statūtu 14. pantu, un grozījumiem Ziemeļu Investīciju bankas Statūtos"

TA-222 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt Vienošanās, ar ko groza 2004.gada 11.februāra Līguma starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku pielikumā esošo Statūtu 14.pantu (turpmāk – Vienošanās) parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Norvēģijas Karalistē J.Dobeli Latvijas Republikas vārdā parakstīt Vienošanos.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Vienošanās parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Vienošanos un grozījumus Ziemeļu Investīciju bankas Statūtus un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Finanšu ministrijai (Valsts kasei) līdz ar grozījumu Ziemeļu Investīciju bankas Statūtos spēkā stāšanos dienu izslēgt no uzskaites Latvijas Republikas galvojumus pret Ziemeļu Investīciju banku par investīciju projektu aizdevumiem saskaņā ar 2017.gada 24.marta galvojuma līgumu 24 052 956,61 EUR apmērā un vides investīciju projektu aizdevumiem saskaņā ar 2017.gada 24.marta galvojuma līgumu 4 008 826,10 EUR apmērā.
7. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
8. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
9. Ārlietu ministrijai paziņot Norvēģijas Ārlietu ministrijai par iekšējo procedūru pabeigšanu, lai Vienošanās un Statūtu grozījumi stātos spēkā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Standarts" peļņas daļu"

TA-127 ____________________________________

(A.K.Kariņš )

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-2469 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Tieslietu ministrijai pēc ietekmes novērtējuma par institūciju darbību, lai pieņemtu pamatotu lēmumu par iespēju virzīt grozījumus zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošos normatīvajos aktos, kas tieši vai netieši skar atlīdzības par paveikto darbu saņemšanu, izvērtēt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšlikumu par darbinieku atbrīvošanu no lēmuma par pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļa piemērošanu izpildes izdevumiem.
 
25.§
Noteikumu projekts "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"

TA-1869 ____________________________________

(J.Bordāns, L.Medina, K.Gerhards, A.Ozols, S.Šķiltere, R.Nemiro, P.Leiškalns, R.Kronbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2021.gadam Tieslietu ministrijas valsts budžeta programmā 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" 208 243 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem.
3. Tieslietu ministrijai izvērtēt iespējamos risinājumus ziņošanas sistēmas (kārtības, kādā iestāde Valsts zemes dienestam var sniegt informāciju par kadastra datu neaktualitāti) izveidei vai tās alternatīvam risinājumam un ietvert tos grozījumos Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kas tiks izstrādāti saistībā ar citiem risināmiem jautājumiem, un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Tieslietu ministrijai, pēc kadastrālās vērtību bāzes 2022.-2025.gadam publicēšanas, izvērtēt izmaiņu nepieciešamību apstiprinātajā kadastrālās vērtēšanas metodikā un, ja izmaiņas nav saistītas ar datu kvalitātes jautājumiem, tad nepieciešamības gadījumā izstrādāt un tieslietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus normatīvā akta grozījumus.
5. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju līdz 2021.gada 1.decembrim izstrādāt jaunu kadastrālās vērtēšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamai zemei un meža zemei, un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
6. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju izstrādāt priekšlikumus Nekustamā īpašuma nodokļa likumā, kas paredz no 2021.gada iesaldēt lauku zemes speciālās vērtības, un līdz 2020.gada 1.septembrim iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
7. Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam) atbilstoši Latvijas Pašvaldību savienības prasībai sagatavot un vienlaikus ar kadastrālo vērtību bāzes 2022.-2025. gadam publicēšanu Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē, nodot Latvijas Pašvaldību savienībai, pašvaldībām un ministrijām trīs pārskata kartes, kurās attēlotas viena kvadrātmetra projektētās kadastrālās vērtības – zemes vienībai, ēkai un īpašumam, kas sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības un ēkām, kuras ietilpst vienota nekustamā īpašuma sastāvā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""

TA-1867 ____________________________________

(J.Bordāns, L.Medina, K.Gerhards, A.Ozols, S.Šķiltere, R.Nemiro, P.Leiškalns, R.Kronbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība""

TA-1868 ____________________________________

(J.Bordāns, L.Medina, K.Gerhards, A.Ozols, S.Šķiltere, R.Nemiro, P.Leiškalns, R.Kronbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi""

TA-98 ____________________________________

(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-194 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Konceptuāls ziņojums "Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu"

TA-193 ____________________________________

(I.Šuplinska, N.Puntulis, J.Pūce, I.Viņķele, O.Pugovičs, J.Bernāts, A.Teikmanis, L.Rituma, D.Stepanovs, K.Carjova, J.Vētra, A.Baumanis, K.Gerhards, E.Ratnieks, I.Vanaga, I.Kiukucāne, A.Zeps, I.Krasts, R.Melbārdis, J.Plūme, J.Reirs, J.Endziņš, J.Širina, A.K.Kariņš, A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. rīkojuma projektu papildināt ar jaunu punktu, paredzot, ka Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Veselības ministrijai, Zemkopības ministrijai un Aizsardzības ministrijai šī rīkojuma 1.punktā minētā risinājuma ieviešana īstenojama piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa īstenošanai un augstskolu padomju darba nodrošināšanai 2021.gadā un turpmāk izskatīt Ministru kabinetā turpmāko gadu un vidēja termiņa valsts budžeta likumprojektu sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām;
2.2. atbilstoši Zemkopības ministrijas iebildumam precizēt konceptuālā ziņojuma indikatīvos atbilstības kritērijus, ko universitātes un augstskolas sasniedz līdz 2027.gadam, svītrojot kritēriju par starptautisko studējošo īpatsvaru;
2.3. precizēt specifisko kritēriju zinātniskajiem institūtiem, aizvietojot lietišķās pētniecības un tehnoloģiju pārneses centrus ar neatkarīgiem zinātniskajiem institūtiem;
2.4. precizēto rīkojuma projektu un konceptuālo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulu (ES) 2019/452 (2019.gada 19.marts), ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai, kontaktpunkta ieviešanu Latvijas Republikā"

TA-138 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2020.gada 31.martam atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Nacionālās drošības likumā, paredzot Ministru kabinetam deleģējumu noteikt institūciju, kura īstenos Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 19.marta Regulā (ES) 2019/452, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai, minētā kontaktpunkta tiesības un pienākumus, saņemtās informācijas apstrādes, nosūtīšanas un izvērtēšanas kārtību.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem pilnveidojumiem invaliditātes noteikšanas sistēmā un nodarbinātības atbalsta pakalpojumos personām ar invaliditāti"

TA-143 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka līdz 2023.gada 30.oktobrim Labklājības ministrija izstrādā un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par izmaiņām invaliditātes noteikšanas kārtībā un personām ar invaliditāti paredzēto atbalsta pasākumu sistēmā.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Ceļvedis piektās paaudzes (5G) publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu ieviešanai Latvijā"

TA-2489 ____________________________________

(Z.Kanberga, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari" un Ekonomikas ministriju Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa ieviešanas ietvaros līdz 2020.gada 21.decembrim izstrādāt normatīvā akta projektu, kas paredz vienkāršotu 5G tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu uzstādīšanu, un satiksmes ministram iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi"

TA-1 ____________________________________

(J.Pūce, A.Pabriks)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta progresu Latvijā un Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Baltijas valstu pieteikumā "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" sestajam projektu uzsaukumam"

TA-224 ____________________________________

(D.Merirands, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt Latvijas prioritāro aktivitāšu iekļaušanu Rail Baltica projekta Baltijas valstu pieteikumā "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" sestajam projektu uzsaukumam.
3. Satiksmes ministrijai nodrošināt Latvijas prioritāro aktivitāšu iekļaušanu Rail Baltica projekta Baltijas valstu pieteikumā "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" sestajam uzsaukumam, kuru Baltijas valstu vārdā Eiropas Komisijā iesniegs AS "RB Rail".
 
36.§
Atbildes projekts tiesībsargam (Par Ministru kabineta 2019.gada 3.decembra noteikumu Nr.579 "Noteikumi par minimālās vecuma pensijas apmēru" 2. un 3.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, 91.panta pirmajam teikumam un 109.pantam)

TA-95 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
37.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 25.februāra sanāksmei

TA-230-IP____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas darba programmu 2020.gadam".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 25.februāra sanāksmē.

 
38.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Euro grupas 2020.gada 17.februāra un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2020.gada 18.februāra sanāksmei

TA-231-IP____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavotās Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
1.1. pozīcija Nr.1 "Par Padomes rekomendācijas projektu Eiropas Parlamentam par Eiropas Komisijas atslogošanu saistībā ar 2018.saimnieciskā gada budžeta izpildi";
1.2. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par Eiropas Savienības 2021.gada budžeta vadlīnijām".
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
3. Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas (t.sk. paplašinātā formāta) 2020.gada 17.februāra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2020.gada 18.februāra sanāksmē. Valsts sekretārei B.Bānei un pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pēc nepieciešamības pārstāvēt Latvijas Republiku iepriekš minētajās sanāksmēs, aizvietojot delegācijas vadītāju.

 
39.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2020.gada 20.februāra sanāksmei

TA-236-IP____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Padomes rezolūciju par izglītību un apmācību Eiropas pusgadā".
3. Izglītības un zinātnes ministrei I.Šuplinskai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2020.gada 20.februāra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par 2020.gada 20.februāra neformālo ES valstu un valdību vadītāju sanāksmi"

TA-241-IP____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Pūce, J.Reirs, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidentam A.K.Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku 2020.gada 20.februāra neformālajā ES valstu un valdību vadītāju sanāksmē.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2020.-2022.gadā"

TA-170-IP____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās civilajās misijās un operācijās 2020. – 2022.gadā, nodrošinot ekspertu skaitu kopā līdz 30, tajā skaitā Eiropas Savienības civilās Kopējās drošības un aizsardzības politikas misijās (līdz 17 civilajiem ekspertiem), Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas misijās (līdz 11 civilajiem ekspertiem), Apvienoto Nāciju Organizācijas un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajās starptautiskajās civilajās misijās (līdz 2 civilajiem ekspertiem), kā arī īstermiņa eksperti Eiropas Savienības misijās.
3. Pēc informācijas saņemšanas no Eiropas ārējās darbības dienesta, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas par konkrētu ekspertu apstiprināšanu ekspertu nosūtošajai ministrijai iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šī protokollēmuma 2.punktā minēto civilo ekspertu nosūtīšanu misijā vai operācijā, paredzot iespēju ar civilo ekspertu darbības nodrošināšanu saistītās izmaksas segt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4. Ārlietu ministrijas vadībā turpināt darbu starpministriju darba grupā ar pārstāvjiem no Aizsardzības ministrijas, Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Tieslietu ministrijas un Veselības ministrijas. Darba grupai izstrādāt Starptautiskās palīdzības likuma deleģējumā paredzēto normatīvo aktu projektus par civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās un līdz 2020.gada 30.jūnijam iesniegt tos Valsts kancelejā.
5. Lai veicinātu civilo ekspertu atlasi uz vakancēm starptautiskajās misijās un operācijās un uzlabotu ekspertu sagatavotību darbam tajās, Ārlietu ministrijai sadarbībā ar starpministriju darba grupu izstrādāt civilo ekspertu apmācību sistēmu un piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros nodrošināt ekspertu apmācību atbilstoši izstrādājamajai civilo ekspertu apmācību sistēmai sākot no 2020.gada.

 
42.§
Paskaidrojuma projekts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai lietā Nr.C30532919

TA-2491 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai lietā Nr.C30532919.
2. Valsts kancelejai nosūtīt paskaidrojumu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.
3. Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā civillietā Nr.C30532919.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par deklarācijas noslēgšanu ar Amerikas Savienotajām Valstīm par 5G drošību"

TA-223-IP ____________________________________

Ierobežotas pieejamības informācija
 
44.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-238-IP ____________________________________

 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas vēršanos Eiropas Cilvēktiesību tiesā pret Dānijas Karalisti"

TA-243-DV ____________________________________

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 17.15


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs
A.Pabriks

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību