Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā

 

Rīgā

Nr.17

2020.gada 24.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""

TA-254 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vētraine" Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, pirkšanu valsts aizsardzības uzdevumu īstenošanai"

TA-371 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Vētraine" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3656 006 0076) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 006 0076) 4,80 ha platībā – Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 7 000,00 EUR, tai skaitā lauksaimniecības un apbūves zemes tirgus vērtība ir 4 200,00 EUR, meža zemes (bez mežaudzes) vērtība ir 2 000,00 EUR un nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās mežaudzes vērtība ir 800,00 EUR.
 
3.§
Noteikumu projekts "Agregatoru noteikumi"

TA-344 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi""

TA-336 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.485 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""

TA-337 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-351 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-355 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemta 81 persona.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-253 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Liepājas Universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānu 2019.-2023.gadam"

TA-290 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ja atbilstoši Liepājas Universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānam 2019.-2023.gadam nekustamais īpašums Baseina ielā 9, Liepājā, netiek pārdots izsolē saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu vai Liepājas Universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plāns 2019.-2023.gadam zaudē spēku, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2017.gada 1.septembra rīkojumā Nr.477 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Liepājas Universitātes īpašumā", paredzot pienākumu Liepājas Universitātei nodot atpakaļ valstij nekustamo īpašumu Baseina ielā 9, Liepājā, ja tas netiek izmantots Ministru kabineta 2017.gada 1.septembra rīkojuma Nr.477 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Liepājas Universitātes īpašumā" 1.punktā minētā mērķa īstenošanai.

 
10.§
Rīkojumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 1.septembra rīkojumā Nr.477 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Liepājas Universitātes īpašumā""

TA-291 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām""

TA-320 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""

TA-363 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā"

TA-305 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.664 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-325 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"

TA-1573 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Iekšlietu ministrijai izskatīt iespēju papildu nepieciešamo finansējumu 60 404 EUR apmērā nodrošināt 2020.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Ja tas nav iespējams un Iekšlietu ministrija 2020.gada laikā nesniedz pieprasījumus iekšējai līdzekļu pārdalei citiem pasākumiem, Iekšlietu ministrijai vienoties ar Finanšu ministriju par finansēšanas avotu likumprojektā paredzētā pasākuma nodrošināšanai.
4. Centrālajai vēlēšanu komisijai nepieciešamo finansējumu 13 000 EUR apmērā 2021.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
5. Pēc likumprojekta atbalstīšanas Saeimā Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā", paredzot Vēlētāju reģistrā iekļaut ziņas par vēlētāja elektroniskā pasta adresi.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-376 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-432 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.337 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem""

TA-462 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Kristīni Pommeri"

TA-372 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Andrim Ozoliņam savienot amatus"

TA-324 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"

TA-318 ____________________________________

(J.Reirs, T.Linkaits, J.Pūce, N.Puntulis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma trešajā sadaļā sniegto informāciju par riskiem plānoto e-pakalpojumu lietošanas apjomu sasniegšanai Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Izglītības un zinātnes ministrijas projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/14/IPIA/CFLA/001 "Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstība", Satiksmes ministrijas projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/11 /IPIA/CFLA/003 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma", Labklājības ministrijas projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001 "Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" un Uzņēmuma reģistra projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/10/IPIA/CFLA/002 "Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izveide", Izglītības un zinātnes ministrijai, Satiksmes ministrijai, Labklājības ministrijai un Uzņēmumu reģistram izstrādāt un līdz 2020.gada 1.jūnijam ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru saskaņot rīcības plānu projektu efektīvai funkcionēšanai.
3. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma ceturtajā sadaļā sniegto informāciju par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda VAS "Latvijas dzelzceļš" lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" riskiem tā sekmīgai pabeigšanai līdz 2023.gada 31.decembrim, Satiksmes ministrijai līdz 2020.gada 1.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par projekta progresu, riskiem un rīcības plānu to novēršanai.
4. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma ceturtajā sadaļā sniegto informāciju par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Nacionālā veselības dienesta projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/030 "Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju" un projekta Nr.2.2.1.1/18/I/001 "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu" ieviešanas paaugstinātiem riskiem, Veselības ministrijai kā atbildīgajai nozares ministrijai līdz 2020.gada 31.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par projektu progresu, riskiem un turpmākās rīcības plānu.
5. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma ceturtajā sadaļā sniegto informāciju par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Veselības ministrijas projekta Nr.2.2.1.1/17/I/028 "Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts", Labklājības ministrijas projekta Nr.2.2.1.1/16/I/003 "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (pirmā kārta)" un projekta Nr.2.2.1.1/17/I/007 "Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija", Ekonomikas ministrijas projekta Nr.2.2.1.1/17/I/031 "Vienotās darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā" un Valsts kancelejas projekta Nr.2.2.1.1/17/I/018 "Personāla vadības platformas projekts" ieviešanas paaugstinātiem riskiem, Veselības ministrijai, Labklājības ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Valsts kancelejai nodrošināt minēto projektu pastiprinātu risku pārvaldību un konkrētu risku mazinošu pasākumu efektīvu ieviešanu. Šajā punktā minētajām iestādēm pēc rūpīgas situācijas analīzes, konstatējot ievērojamus riskus projektu sekmīgai pabeigšanai līdz 2023.gada 31.decembrim, iesniegt Ministru kabinetā informāciju un priekšlikumus rīcībai.
6. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma ceturtajā sadaļā sniegto informāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 51.četri prim punkta 7.apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu un pagarināt projektu īstenošanas termiņus virs sešiem mēnešiem projektiem, kas iekļauti informatīvā ziņojuma 2.pielikumā "Priekšlikumi atbalsta samazinājuma nepiemērošanai projektos" un 3.pielikumā "Priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem".
7. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma piektajā sadaļā sniegto informāciju, Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju un, ja nepieciešams, citām iestādēm izstrādāt un līdz 2020.gada 15.jūnijam iesniegt Finanšu ministrijā stratēģiski pamatotu priekšlikumu par rezerves finansējuma 2 449 000 EUR izlietojumu programmā "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" saskaņā ar Saprašanās memorandā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.-2021.gadā B.pielikuma 2.punktā noteikto.
8. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma piektajā sadaļā sniegto informāciju par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gada perioda divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu priekšlikumu atbalstīšanu divpusējās sadarbības fonda konsultatīvajā darba grupā, atbalstīt šādu iniciatīvu īstenošanu ar 100 % donorvalstu finansējumu:
8.1. "Starptautisku konferenču cikls ar Norvēģijas un Latvijas ekspertu dalību par korekcijas dienestiem aktuāliem jautājumiem" 98 700 EUR ar mērķi apmainīties ar pieredzi, pārņemt labo praksi un stiprināt divpusējās attiecības starp Latvijas un Norvēģijas, kā arī citu valstu korekcijas dienestu sistēmu institūcijām;
8.2. "Sabiedrības noturības veidošana, izmantojot pārbaudītus zināšanu avotus: Latvijas - Norvēģijas enciklopēdijas pieeja" 52 801 EUR ar mērķi pārņemt pieredzi un Latvijā modernizēt informācijas izplatīšanu plašai auditorijai;
8.3. "Tiltu veidošana starp Latvijas un Norvēģijas demokrātijas festivāliem un pašvaldībām" 56 200 EUR ar mērķi paplašināt Latvijas un Norvēģijas savstarpējās mijiedarbības iespējas plašākā sabiedrībā;
8.4. "Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei" 49 997 EUR ar mērķi sekmēt labās prakses pārņemšanu no Islandes inovatīvas un efektīvas sabiedrības līdzdalības veicināšanai, valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sadarbības uzlabošanai.
9. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma sestajā sadaļā un informatīvā ziņojuma 5.pielikumā sniegto informāciju par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras neatbilstību korekciju Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajā projektā Nr.7.2.1.1/15/I/001 "Jauniešu garantijas" un projektā Nr.7.1.1.0/15/I/001 "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" un akciju sabiedrības "Daugavpils satiksme" īstenotajā projektā Nr.4.5.1.1/16/I/003 "Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā", 19 871 EUR, tai skaitā 17 140 EUR Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu attiecināt uz Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda virssaistībām un atstāt neizmantotus, nepārdalīt citiem projektiem vai citām projekta darbībām.
10. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma astotajā sadaļā sniegto informāciju par nepieciešamību uzsākt investīcijas Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā jau 2021.gadā, noteikt iespēju ātrāk uzsākt valsts galveno un reģionālo autoceļu kvalitātes uzlabošanas investīciju projektus ar nosacījumu, ja Satiksmes ministrija, veicot nepieciešamās darbības, nodrošina plānošanas dokumentu transporta jomas ieguldījumu priekšnosacījuma pilnīgai izpildei apstiprināšanu Ministru kabinetā un saskaņošanu ar Eiropas Komisiju līdz 2020.gada 31.decembrim.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Tet" 2018.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"

TA-339 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 65.panta ceturtajā daļā un pārejas noteikumu 14.punktā noteikto, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 27.septembra lēmumu Nr.151 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tet" aprēķināto 2018.gada universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu apstiprināšanu", atbalstīt priekšlikumu kompensēt SIA "Tet" 2018.gada universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas 343 729 EUR apmērā.
3. Atbalstīt līguma noslēgšanu starp Latvijas Republikas valdību un SIA "Tet" par 2018.gada universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju.
4. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt šī protokollēmuma 3.punktā minēto līgumu.
5. Satiksmes ministrijai sagatavot un līdz 2020.gada 21.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus universālā pakalpojuma fonda vai cita finansēšanas un kompensācijas mehānisma elektronisko sakaru nozarē izveidošanai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra Direktīvas (ES) 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi prasībām un noteikt Satiksmes ministriju par atbildīgo iestādi universālā pakalpojuma politikas īstenošanai elektronisko sakaru pakalpojumu nozarē, tostarp nodrošinot saistības universālā pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai, kas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem.

 
23.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-817/19 Ligue des droits humains

TA-446 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-817/19 Ligue des droits humains.
2. Iekšlietu ministrijai savas kompetences robežās sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori V.Soņecu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu E.Bārdiņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-817/19 Ligue des droits humains.
 
24.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.52 1.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem"" 2.punktu

TA-315 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 1.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem"" 2.punktu par aktualitāti zaudējušu.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 74.§) "Informatīvais ziņojums "Par noteiktā daudzuma vienību pārdošanas līguma izpildi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-2405 ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
26.§
Likumprojekts "Grozījums Solidaritātes nodokļa likumā"

TA-444 ____________________________________

(R.Petraviča, J.Bordāns, I.Gailīte, J.Pūce, J.Reirs, K.Gerhards, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2020.gada 26.marta ārkārtas sēdē.
2. Labklājības ministrijai steidzami papildināt likumprojekta anotāciju ar argumentāciju un ietekmes izvērtējumu, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā"

TA-445 ____________________________________

(R.Petraviča, J.Bordāns, I.Gailīte, J.Pūce, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu. 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" pamatkapitāla palielināšanu"

TA-465 ____________________________________

(T.Linkaits, J.Reirs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par airBaltic 2019.gada darbības rezultātiem un Covid-19 pandēmijas ietekmi uz airBaltic darbību"

TA-466 ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu ekonomiskās krīzes pārvarēšanu un ekonomiskās situācijas stabilizēšanu nozarē, konceptuāli atbalstīt papildu naudas līdzekļu ieguldījumu akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanai 150 000 000 EUR apmērā.
3. Satiksmes ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu ar detalizētu pamatojumu papildu naudas līdzekļu 150 000 000 EUR apmērā ieguldīšanai akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitālā, saskaņot informatīvo ziņojumu ar Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Atbalstīt akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu 36 140 944 EUR apmērā.
5. Satiksmes ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 4.punktu, steidzami sagatavot attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu, saskaņot to ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
6. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par rezerves kapitāla palielināšanu"

TA-477 ____________________________________

(S.Ģirģens, J.Bordāns, J.Reirs, B.Bāne, E.Valantis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt iespējas izdevumu līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada finansējuma.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija"

TA-478 ____________________________________

(S.Ģirģens, J.Reirs, E.Valantis, R.Petraviča, J.Citskovskis, I.Gailīte, A.Pabriks, L.Meņģelsone, J.Pūce, N.Puntulis, K.Gerhards, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projekta pielikumā kodus un to nosaukumus atbilstoši NACE klasifikācijai, papildināt pielikumā minētās nozares ar jaunu nozari atbilstoši NACE klasifikācijai "H. 49.10", un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid–19 izplatība"

TA-479 ____________________________________

(S.Ģirģens, J.Reirs, J.Pūce, R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, 3.punktā paredzot, ka ieņēmumi ir samazinājušies vismaz par 50 procentiem, svītrot 10.13.apakšpunktu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka iekšlietu ministram S.Ģirģenam un labklājības ministrei R.Petravičai ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Uzskatām, ka nav jāparedz dīkstāves pabalsti darbiniekiem, kuru darba devēji atbilst Azartspēļu un izložu likumā noteiktajai azartspēļu pakalpojuma sniedzēja definīcijai. Krīzes radītā situācija azartspēļu sniedzējiem ir jāizmanto darbības pārstrukturēšanai – primāri fokusējoties uz ārvalstu klientu apkalpošanu un pakalpojumu sniegšanu internetā on-line režīmā.".
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2020.gada 31.martam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu, nosakot atbalsta mehānismus arī nozarēs, kuras nav noteiktas noteikumos par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija, neizvirzot stingrākas kvalifikācijas prasības uz apgrozījuma kritumu.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""

TA-481 ____________________________________

(S.Ģirģens, E.Valantis, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""

TA-482 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-476 ____________________________________

(I.Viņķele, M.Baltmanis, J.Bordāns, J.Reirs, S.Ģirģens, J.Pūce, I.Šuplinska, K.Gerhards, E.Rinkēvičs, N.Puntulis, I.Gailīte, J.Citskovskis, A.Pabriks, T.Linkaits, R.Petraviča, D.Trofimovs, D.Mūrmane-Umbraško, A.Grišins, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai veselības ministres sniegto informāciju par aktuālo situāciju.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā sēdē izteiktos priekšlikumus, to skaitā: skaidrāk formulēt 1.1.apakšpunkta redakciju, precizēt 1.3. apakšpunkta redakciju, paredzot sporta klubu slēgšanu, svītrot 1.5. un 1.8. apakšpunktu, 1.10.apakšpunktā iekļauto 4.22. prim punktu papildināt ar Veselības ministriju, 4.22. trīs prim punktu precizēt, iekļaujot optikas veikalus, saimniecības preču, būvmateriālu un dārzkopības preču veikalus, svītrot 1.15. apakšpunktā ietverto 4.39. un 4.40. apakšpunktu, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
4. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot veselības ministri izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto Ministru kabineta 2020.gada 25.marta rīkojumu Nr.119 "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"".
5. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību līdz 2020.gada 25.martam izstrādāt mehānismu un nepieciešamības gadījumā izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu bērna ārpus ģimenes aprūpi, ja bērna vecāks atrodas stacionārā ārstniecības iestādē ar laboratoriski apstiprinātu Covid-19 diagnozi un otrs vecāks ir kavēts uzņemties rūpes pār bērnu un vecākam nav zināma cita persona, kuras aprūpē viņš varētu nodot bērnu.
6. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar tirdzniecības jomas pārstāvjiem pastiprināt sociālās distancēšanās pasākumus tirdzniecības vietās, tos nosakot ekonomikas ministra 2020.gada 20.marta rīkojumā Nr.1-6.1/2020/51 "Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu tirdzniecības vietās".
7. Konceptuāli atbalstīt veselības ministres izteiktos priekšlikumus par piemaksu noteikšanu Covid-19 pandēmijas ierobežošanā un novēršanā iesaistītajiem medicīnas darbiniekiem un sabiedrības veselības speciālistiem. Veselības ministrijai sagatavot attiecīgu tiesību akta projektu un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
8. Sēdes laikā ierosinātos, kā arī no institūcijām saņemtos papildu priekšlikumus izvērtēt attiecīgajās darba grupās, kas izveidotas ar ārkārtējās situācijas pārvarēšanu saistīto jautājumu koordinēšanai, un sagatavot konkrētus priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" izskatīšanai turpmākajās Ministru kabineta sēdēs.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-473 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai""

TA-483 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Noteikt, ka līdzekļi noteikumos paredzētā atbalsta īstenošanai ir piešķirti akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumu Nr.150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19" ietvaros.
3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" sagatavot un divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā precizētos programmu riska novērtējumus šo noteikumu un Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumu Nr.150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19" īstenoto Covid-19 ietekmes seku mazināšanas programmu ietvaros saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta trešās daļas prasībām.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.00


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību