Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 Sēde attālinātā veidā

Rīgā

Nr.20

2020.gada 31.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jaunjelgavas novada domei Strūves ģeodēziskā loka lauka observatorijas "Bristen" atjaunošanai"

TA-381 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""

TA-246 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai nodrošināt, ka tās darba grupā (izveidota, lai sagatavotu rīcības plāna projektu dzīvojamā fonda atbilstības uzlabošanai būtiskām būvniecības prasībām ekspluatācijas laikā) līdz 2020.gada 1.jūnijam tiek izdiskutēts arī jautājums par tiesiskā regulējuma pilnveidošanu attiecībā uz bezmantinieka vai bezīpašnieka dzīvojamām mājām un dzīvokļa īpašumiem.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2020.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"

TA-413 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.57 "Aizturēto un apcietināto personu konvojēšanas kārtība""

TA-358 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rožu ielā 7A, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanu"

TA-370 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Siguldas pilsētas trase""

TA-374 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Fischer Slēpošanas centrs""

TA-430 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.369 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā""

TA-395 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Pētniecība un izglītība" koncepcijas projektā"

TA-452 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kā Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" (turpmāk – EEZ un Norvēģijas programma) apsaimniekotājai:
2.1. līdz 2020.gada 30.aprīlim sagatavot grozījumu projektu 2019.gada 27.augusta EEZ un Norvēģijas programmas līgumā, kas noslēgts starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju kā EEZ un Norvēģijas programmas vadošo iestādi (turpmāk – līguma grozījumi), un iesniegt to vadošajai iestādei, kas nodrošinās līguma grozījumu iesniegšanu Finanšu instrumenta birojam parakstīšanai;
2.2. pēc līguma grozījumu parakstīšanas mēneša laikā aktualizēt EEZ un Norvēģijas programmas vadības un kontroles sistēmas aprakstu un iesniegt to EEZ un Norvēģijas programmas revīzijas iestādei.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju"

TA-448 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"

TA-369 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Vecpiparu ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7054 006 0011) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 006 0083) 0,03 ha platībā – Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 273,68 EUR, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 231,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 42,68 EUR.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"

TA-404 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Erlavas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6664 005 0358) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 005 0337) 0,60 ha platībā – Limbažu pagastā, Limbažu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 12 900,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Rudzīši A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6664 005 0368) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 005 0363) 0,90 ha platībā – Limbažu pagastā, Limbažu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 13 742,97 EUR, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 7 020,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 6 722,97 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Rudzīši B" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6664 005 0369) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 005 0365) 0,04 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 005 0366) 0,15 ha platībā – Limbažu pagastā, Limbažu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 3 116,00 EUR.

 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki-Nereta-Subate pārbūves projekta īstenošanai"

TA-405 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "P73" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5658 008 0123) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5658 008 0037) 0,0164 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5658 008 0038) 0,01 ha platībā – Elkšņu pagastā, Viesītes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 120,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "P73" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5625 004 0224) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5625 004 0105) 0,0320 ha platībā – Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 145,00 EUR.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""

TA-312 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām""

TA-366 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par komisiju pretendentu atlasei uz Eiropas Savienības Tiesas tiesneša amatu un Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amatu"

TA-418 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-319 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"

TA-456 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

TA-459 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
20.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 12.§) "Noteikumu projekts "Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-392 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Atzīt Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 12.§) "Noteikumu projekts "Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība"" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai"

TA-330 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji""

TA-328 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.oktobra noteikumos Nr.621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""

TA-329 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.76 "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi""

TA-377 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.392 "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība""

TA-375 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada domei dzīvojamās mājas un dzīvokļu Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā remontdarbu veikšanai un aprīkošanai ar iekārtām"

TA-394 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai"

TA-391 ____________________________________

(J.Pūce, J.Reirs, B.Bāne, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai steidzamības kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā noteikto atbalstāmo investīciju projektu sarakstu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtais atbalstāmo projektu saraksts ir uzskatāms par pozitīvu atzinumu likuma "Par valsts budžetu 2020.gadam" izpratnē.
 
28.§
Konceptuāls ziņojums "Par attīstības sadarbībai paredzētā finansējuma palielināšanu 2021.–2025.gadā"

TA-289 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību aizņēmumiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanas investīciju projektiem"

TA-386 ____________________________________

(J.Pūce, J.Reirs, B.Bāne, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt, ka valsts budžeta aizdevumu ikgadējais apjoms pašvaldībām jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanas investīciju projektiem, lai mazinātu bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, vidējā termiņā 2020.-2022.gadam ir 7 000 000 EUR.
3. Atbalstīt, ka palielina likuma "Par valsts budžetu 2020.gadam" 13.panta pirmajā daļā minēto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu par 7 000 000 EUR 2020.gada valsts budžeta aizdevumu nodrošināšanai pašvaldībām šī protokollēmuma 2.punktā minēto investīciju projektu īstenošanai.
4. Finanšu ministram informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 3.punktā minēto palielinājumu un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret to, finanšu ministram veikt grozījumus 2020.gada valsts budžeta aizdevumu un to atmaksu sarakstā (rīkojumā).
5. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam", paredzēt 2021. un 2022.gadā ikgadējo pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 7 000 000 EUR šī protokollēmuma 2.punktā minēto investīciju projektu īstenošanai, par šo summu palielinot likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" 16.pantā noteikto pašvaldību kopējo aizņēmumu palielinājuma apmēru.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu (administratīvo sankciju) nepieciešamību un to piemērošanas procesu finanšu un kapitāla tirgus jomā, vērtējot to kopsakarā ar Administratīvās atbildības likuma un Administratīvā procesa likuma regulējumu"

TA-105 ____________________________________

(J.Reirs, B.Bāne, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietverto izvērtējumu, saglabāt esošo kārtību attiecībā uz piespiedu ietekmēšanas līdzekļu (administratīvo sankciju) piemērošanas procesu finanšu un kapitāla tirgus jomā, saglabājot to izskatīšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kas nosaka, ka pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Daugavas stāvkrasta eroziju Pļaviņu pilsētā Lielā Krasta ielā"

TA-199 ____________________________________

(J.Pūce, G.Kaminskis, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par finansējuma piesaisti problēmas risinājumam izskatīt Ministru kabinetā 2020.gada vasarā.
 
32.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par starptautisko aizsardzību saņēmušo ģimeņu aizsardzību Latvijas Republikā)

TA-288 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
33.§
Ministru kabineta vēstules projekts "Latvijas pieteikums (Application Questionnaire) Eiropas Kodolpētījumu organizācijā (The European Organization for Nuclear Research–CERN) asociētās valsts statusā"

TA-281 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu.
2. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministri parakstīt vēstuli Eiropas Kodolpētījumu organizācijai (The European Organization for Nuclear Research–CERN).
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli.
4. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai 1,0 milj. Šveices franku (942 507 EUR pēc Latvijas Bankas kursa Šveices frankam (CHF) uz 24.02.20) apmērā ik gadu, lai nodrošinātu Latvijas dalības maksu CERN asociētās valsts statusā, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" sagatavošanas laikā kopā ar visu ministriju prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts finansiālajām iespējām.
 
34.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-250-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2019.gada 1.februāra līdz 2020.gada 31.janvārim"

TA-365-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajām ministrijām sekot līdzi Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietām un spriedumiem un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu Latvijas Republikas normatīvā regulējuma atbilstību minēto tiesu judikatūrai.
 
36.§
Paskaidrojumu projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420146920

TA-347 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojumu projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420146920.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumus un nosūtīt Administratīvajai rajona tiesai.
2. Veselības ministrijai pārstāvēt Ministru kabinetu Administratīvajā rajona tiesā lietā Nr.A420146920.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem""

TA-494 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu""

TA-495 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-505 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Likumprojekts "Iestāžu darbības likums sakarā ar COVID-19 izplatību"

TA-504 ____________________________________

(J.Bordāns, I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, L.Medina, T.Linkaits, E.Baldzēns, E.Kušners, A.Pabriks, R.Petraviča, B.Bāne, J.Endziņš, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai steidzami papildināt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā Veselības ministrijas, Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Tieslietu ministrijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvju izteiktos priekšlikumus, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ikmēneša progresu un projektu izdevumu attiecināmību nepārvaramas varas gadījumā Covid-19 ietekmē"

TA-516 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par situācijām projektos, kad Covid-19 pandēmijas ietekmē nav iespējama saistību izpilde, bet izdevumi ir veikti, kā arī, ievērojot Eiropas Komisijas sniegtos skaidrojumus par nepieciešamu nacionālo tiesisko regulējumu attiecībā uz nepārvaramas varas definīciju un tvērumu COVID-19 ietekmē, noteikt, ka Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadarbības iestādei darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros ir tiesības:
2.1. atzīt par attiecināmiem izdevumus, kas veikti Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projekta ietvaros, par kuriem finansējuma saņēmējs var pierādīt, ka nav ieguvis saistības izpildi vai saistības izpilde ir neiespējama, pamatojoties uz tiešu Covid-19 ietekmi (piemēram, veikts avansa maksājums par dalību pasākumā, kas netiek īstenots; veikta samaksa par telpu nomu pasākumam, kas netiek īstenots; veikta samaksa par transporta biļetēm, bet tās nav izmantotas, jo no atbildīgajām institūcijām saņemts ieteikums nedoties uz vīrusa skartu teritoriju vai atcelts reiss; veikta samaksa par viesnīcu bez atcelšanas iespējas, bet persona viesnīcā nav uzturējusies; izdevumi par stipendijām, algu un samaksu par dīkstāvi un tos nesedz trešā persona (piemēram, apdrošinātājs) un tos nevar atgūt no attiecīgā pakalpojuma sniedzēja), vērtējot katru gadījumu atsevišķi atbilstoši projekta specifikai;
2.2. Covid-19 ietekmi uz projekta īstenošanu uzskatīt par nepārvaramas varas apstākļiem Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 51.četri prim punkta 6.apakšpunkta piemērošanā.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.261 "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem""

TA-520 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-547 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministres sniegto informāciju.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
3. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot izglītības un zinātnes ministri izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto Ministru kabineta 2020.gada 31.marta rīkojumu Nr.140 "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"".
 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-533 ____________________________________

(S.Ģirģens, L.Medina, D.Trofimovs, J.Reirs, J.Bordāns, N.Puntulis, J.Pūce, K.Gerhards, L.Meņģelsone, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju steidzami precizēt likumprojektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: 42.panta sankcijā grozīt tikai naudas soda augstāko robežu, papildināt likumprojektu ar attiecīgiem grozījumiem likuma 26.pantā, precizēt 176.panta trīs prim redakciju, konkretizējot, kam personai informācija jāsniedz, un precizēt likumprojekta anotāciju. Iekšlietu ministrijai iesniegt precizēto likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Ģenerālprokuratūru steidzami izvērtēt, vai spēkā esošais regulējums ir pietiekams, lai efektīvi sodītu personas par informācijas nesniegšanu, nepatiesas informācijas sniegšanu vai krāpšanu saistībā ar atbalsta pieprasīšanu no valsts budžeta līdzekļiem Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā.
 
45.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skar Covid-19 izplatība"

TA-542 ____________________________________

(N.Puntulis, D.Vilsone, J.Reirs, L.Medina, E.Valantis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Kultūras ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 10.2.apakšpunkta redakciju un papildināt 15.punktu ar saraksta publiskošanas mērķi;
2.2. papildināt noteikumu projekta anotāciju ar noteikumu projekta 15.punktā minētā mērķa skaidrojumu;
2.3. iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-551 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.10


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību