Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.22

2020.gada 7.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

E.Krūmiņa

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-491-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā"

TA-411 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-435 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriāciju izmaiņas""

TA-429 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt priekšlikumus sistēmiskai valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas pieejai valsts dibināto Latvijas augstākās izglītības iestāžu dalībai dažādos starptautiskos projektos un izglītības un zinātnes ministram līdz 2020.gada 1.augustam iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.jūnija rīkojumā Nr.358 "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai""

TA-390 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturs un norises kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība"

TA-359 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.757 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi""

TA-356 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai"

TA-428 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Transformatora ēka TP-4226", Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

TA-431 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi""

TA-401 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus"

TA-310 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-461 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"

TA-402 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "P68" Daugavpils novadā, Skrudalienas pagastā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-409 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Čuguna ielā 14, Rīgā, pirkšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības projekta īstenošanai"

TA-467 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 082 0197) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 2726) 0,2122 ha platībā - Čuguna ielā 14, Rīgā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 55045 EUR.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzirnieki" Mārupes novadā daļas pirkšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības projekta īstenošanai"

TA-468 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Dzirnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8076 006 0042) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 006 0383) 0,3339 ha platībā Mārupes novadā atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 67547,97 EUR.

 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra noteikumos Nr.859 "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru""

TA-373 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""

TA-400 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.936 "Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu""

TA-427 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""

TA-458 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.790 "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos""

TA-378 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""

TA-379 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""

TA-380 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""

TA-531 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2021.gada 31.martam izvērtēt nepieciešamību grozīt normatīvo regulējumu, lai noteiktu elektroenerģijas piegādes neplānota pārtraukuma ilguma samazināšanu un uzlabotu kompensācijas mehānismu elektroenerģijas piegādes neplānota pārtraukuma gadījumā.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā"

TA-562 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
26.§
Konceptuāls ziņojums "Par attīstības sadarbībai paredzētā finansējuma palielināšanu 2021.–2025.gadā"

TA-289 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības 2020.gada 7.aprīļa augsta līmeņa videokonferenci "Eiropas pētniecības un inovāciju atbilde uz notiekošo slimību uzliesmojumu, ko izraisījis jaunais koronavīruss" izskatāmajiem jautājumiem"

TA-590 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
28.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420200018

TA-464 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420200018.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
2. Satiksmes ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā administratīvajā lietā Nr.A420200018.

 
29.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-250-IP ____________________________________

.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora atbrīvošanu no amata"

TA-563-IP ____________________________________

(J.Bordāns, S.Zvidriņa, A.Pabriks, L.Medina, I.Šuplinska, K.Gerhards, J.Pūce, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas pārstāvju sniegto informāciju, kā arī Valsts zemes dienesta ģenerāldirektores S.Zvidriņas izteikto viedokli.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par 2020.gada 8.aprīļa neformālo augsta līmeņa Eiropas Savienības kultūras ministru videokonferenci par COVID-19 ietekmi uz kultūras un radošo sektoru"

TA-580-IP ____________________________________

(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pilnvarot Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieku U.Zariņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības kultūras ministru neformālajā videokonferencē.
 
32.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumiem ES finanšu atbalsta instrumentiem COVID-19 krīzes seku mazināšanai"

TA-593-IP ____________________________________

(J.Reirs, J.Pūce, N.Puntulis, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumiem ES finanšu atbalsta instrumentiem COVID-19 krīzes seku mazināšanai" (pozīcija Nr.1).
2. Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku paplašinātās Euro grupas 2020.gada 7.aprīļa attālinātā videokonferences formāta sanāksmē.

 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""

TA-449 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"

TA-564 ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai parakstīt līguma grozījumus ar Latvijas Republiku un Šveices Konfederācijas padomi, kas paredz saistību izbeigšanu par Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā individuālā projekta Nr.CH08 "Mikrokreditēšanas programma" (turpmāk – Projekts) atmaksu izmantošanu.
3. Noteikt, ka Projekta atmaksu turpmāka izmantošana iespējama pēc šī protokollēmuma 2.punktā noteikto grozījumu abpusējas parakstīšanas un Ministru kabineta lēmuma.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2020.gada 30.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Projekta rezultātiem, finansējuma līdzšinējo izmantošanu, sagaidāmo atmaksu apmēru un priekšlikumiem to turpmākai izmantošanai.
5. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" līdz 2020.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā programmas ietekmes, risku un sagaidāmo zaudējumu, finansiālā rezultāta izvērtējumu, kas sagatavots atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.pantā noteiktajam.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par likumā "Par valsts budžetu 2020.gadam" noteikto valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu"

TA-554 ____________________________________

(J.Reirs, E.Rinkēvičs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm""

TA-555 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-577-IP ____________________________________

.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""

TA-579 ____________________________________

(J.Vitenbergs, J.Bordāns, L.Medina, J.Reirs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projektu, paredzot nosacījumu piemērošanas termiņu no 2020.gada 7.aprīļa līdz 17.aprīlim un attiecīgi precizējot pārējo projekta tekstu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par atbalsta risinājumiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai mediju nozarei"

TA-596 ____________________________________

(N.Puntulis, J.Bordāns, J.Reirs, J.Pūce, B.Bāne, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu ar detalizētiem aprēķiniem, kas pamato no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķiramā finansējuma apmēru, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi veikt aprēķinus un kultūras ministram mēneša laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par Covid-19 ārkārtējās situācijas ietekmi uz sabiedrisko mediju finansiālo spēju nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma izpildi.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 31.marta noteikumos Nr.179 "Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība""

TA-594 ____________________________________

(N.Puntulis, J.Bordāns, R.Petraviča, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-595 ____________________________________

(N.Puntulis, J.Bordāns, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-597 ____________________________________

(N.Puntulis, J.Bordāns, R.Petraviča, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-600 ____________________________________

(I.Viņķele, J.Pūce, E.Rinkēvičs, J.Reirs, N.Puntulis, S.Ģirģens, K.Gerhards, R.Petraviča, I.Gailīte, T.Linkaits, G.Pujāts, J.Bordāns, B.Bāne, D.Mūrmane-Umbraško, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai veselības ministres sniegto informāciju par aktuālo situāciju.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: 1.4.apakšpunktā ietvertā 4.14.apakšpunktā vārdu "Saeimai" aizstāt ar vārdiem "Saeimas administrācijai" un papildināt tekstu ar atsauci uz Saeimas Prezidija 2020.gada 2.aprīļa lēmumu, 1.6.apakšpunktā ietvertā 4.18.trīs prim apakšpunktā svītrot teksta daļu aiz vārdiem "mītnes zemē", 1.12.apakšpunktā ietvertā 4.54. seši prim apakšpunktu izteikt Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā un svītrot 4.54. septiņi prim apakšpunktu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
4. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot veselības ministri I.Viņķeli izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto Ministru kabineta 2020.gada 7.aprīļa rīkojumu "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"".
5. Finanšu ministrijai steidzami sagatavot likumprojektu par grozījumiem likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību" un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 15.45


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību