Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 Sēde attālinātā veidā

Rīgā

Nr.26

2020.gada 21.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

 I.Gailīte

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""

TA-608 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.oktobra noteikumos Nr.642 "Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanas un atjaunošanas valsts nodevu""

TA-569 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra rīkojumā Nr.663 "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē""

TA-463 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

TA-583 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 45, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-556 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Jansu novērošanas torņa"

TA-612 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-588-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 82 personas.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

TA-632 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai"

TA-591 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Limbažu novada ģimnāzijai"

TA-592 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"

TA-350 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas valsts simtgades rīcības komiteju""

TA-548 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr.173 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.1.pasākuma "Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-383 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.26 "Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība""

TA-403 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai"

TA-567 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 099 2310) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 099 2310) 0,1 ha platībā – Gramzdas ielā, Rīgā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 12410 EUR.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 86, Rīgā, daļas pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai"

TA-568 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 86, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 040 0042), sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 040 0053) daļu 0.006 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 6362,40 EUR jeb 106,04 EUR par vienu kvadrātmetru.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Autoceļu P4 un V36 krustojums" Stopiņu novadā pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi un valsts vietējā autoceļa V36 Juglas papīrfabrikas ciems–Ulbroka krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"

TA-572 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Autoceļu P4 un V36 krustojums" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8096 001 1087) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8096 001 1064) 0,0145 ha platībā – Stopiņu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 525,89 EUR, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 276,95 EUR un kompensējamie zaudējumi 248,94 EUR.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mazrijnieki A" Vārves pagastā, Ventspils novadā, pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils–Kuldīga-Saldus pārbūves projekta īstenošanai"

TA-573 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Mazrijnieki A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9884 007 0343) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9884 007 0339) 0,0033 ha platībā – Vārves pagastā, Ventspils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 25,00 EUR.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Birutas A", Babītes pagastā, Babītes novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils segas pastiprināšanas (pārbūves) projekta īstenošanai"

TA-574 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Birutas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8048 004 1420) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 004 1390) 0,01 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 004 1392) 0,1 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 010 0534) 0,06 ha platībā – Babītes pagastā, Babītes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 8 075,00 EUR.
 
20.§
Noteikumu projekts "Administratīvā pārkāpuma procesā radušos procesuālo izdevumu segšanas noteikumi"

TA-84 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. līdz 2020.gada 1.jūlijam izstrādāt vadlīnijas administratīvā pārkāpuma procesā radušos procesuālo izdevumu segšanai;
2.2. nepieciešamības gadījumā, iesaistot arī ministrijas, izvērtēt iespējamos e-risinājumus administratīvā sloga samazināšanai attiecībā uz personu iesniegumiem procesuālo izdevumu segšanai.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"

TA-549 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.septembra rīkojumā Nr.532 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 21.0. versija)""

TA-540 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 13.aprīļa rīkojumā Nr.188 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteju""

TA-506 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""

TA-576 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.21 8.§) "Likumprojekts "Grozījums likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli""" un protokollēmuma (prot. Nr.21 9.§) "Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"" atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"

TA-688 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Atzīt Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.21 8.§) "Likumprojekts "Grozījums likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli""" (TA-559) un protokollēmumu (prot. Nr.21 9.§) "Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"" (TA-561) par aktualitāti zaudējušu.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu A.Grišinam"

TA-552 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.Grišins, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""

TA-529 ____________________________________

(I.Viņķele, K.Pļaviņa, I.Lācis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai izveidot darba grupu, lai sagatavotu grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"" 4., 4. prim un noslēguma jautājumu 187.punktā un paredzētu vienādas vides pieejamības prasības visām jau reģistrētām un jaunām ārstniecības iestādēm, un veselības ministrei sagatavoto projektu līdz 2020.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem"

TA-667 ____________________________________

(I.Šuplinska, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Palielināt akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālu studiju un studējošo kreditēšanai no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta programmas finansēšanai atbilstoši programmas izvērtējumā aprēķinātajam sagaidāmo kredītrisku zaudējumu apmēram.
3. Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Zemkopības ministrijai kā akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" kapitāla daļu turētājiem nodrošināt šī protokollēmuma 2.punktā minēto finanšu līdzekļu ieskaitīšanu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālā.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" reizi divos gados iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par iepriekšējā perioda Studiju un studējošo kreditēšanas programmas darbības rezultātiem un akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" pārvaldības izmaksām.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum", tiklīdz Augstskolu likuma 82.pantā paredzēto ārvalstīs studējošo studiju un studējošo kreditēšanai kļūs pieejams Augstskolu likuma 79.panta pirmajā daļā minētais finansējums no Eiropas Savienības fondiem vai starptautiskām finanšu institūcijām, sešu mēnešu laikā izpildīt Augstskolu likuma pārejas noteikumu 50.punktā doto uzdevumu.
6. Tieslietu ministrijai trīs mēnešu laikā no noteikumu stāšanās spēkā izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību", nosakot zvērināta notāra amata atlīdzības taksi par studiju un studējošo kredītlīgumiem.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.-2020.gadam) 2019.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"

TA-492 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Veselības ministrijai (Slimību profilakses un kontroles centram un Nacionālajam veselības dienestam) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.-2020.gadam) 2019.gada Darba plānā ietverto vienoto rīcību īstenošanai.
3. Papildus nepieciešamo finansējumu Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.-2020.gadam) Veselības ministrijas atbalstāmo 2019.gada Darba plānā iekļauto aktivitāšu – vienoto rīcību – īstenošanai ne vairāk kā 250 667 EUR apmērā (2020.gadam 83 555 EUR, 2021.gadam 83 556 EUR un 2022.gadam 83 556 EUR) valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai un kopumā ne vairāk kā 75 200 EUR priekšfinansējuma nodrošināšanai pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Veselības ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas no Eiropas Komisijas nodrošināt saņemto līdzekļu – valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā – ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
30.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Sporta ministru 2020.gada 21.aprīļa videokonferencē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-681 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvim E.Severam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Sporta ministru 2020.gada 21.aprīļa neformālajā videokonferencē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
31.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tūrisma ministru sanāksmē par COVID -19 ietekmi uz tūrismu 2020.gada 27.aprīļa videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem

TA-697 ____________________________________

(J.Vitenbergs, T.Linkaits, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības tūrisma ministru 2020.gada 27.aprīļa videokonferencē par COVID-19 ietekmi uz tūrisma nozari.
 
32.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par dīkstāves pabalstiem ārstniecības personām, kuras nav tieši iesaistītas Covid-19 krīzes pārvarēšanā)

TA-605 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
33.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-517-IP ____________________________________

 
34.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-12-0103

TA-295 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2020-12-0103.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
2. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.2020-12-0103.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.719 "Kārtība, kādā nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpotajā gaisā un konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi""

TA-615 ____________________________________

(S.Ģirģens, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot attiecīgus priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"(VSS-13) papildināšanai un iesniegt tos Satiksmes ministrijā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem""

TA-658 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu""

TA-659 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""

TA-689 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-700 ____________________________________

(I.Gailīte, J.Pūce, L.Medina, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 1.1. un 1.2. apakšpunktu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projekta 1.1. un 1.2.apakšpunktā paredzētās normas tiks iekļautas Tieslietu ministrijas gatavotos grozījumos likumā "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību".
3. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-682 ____________________________________

(A.Pabriks, E.Rinkēvičs, I.Gailīte, B.Bāne, S.Ģirģens, J.Vitenbergs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus: papildināt 1.punktu, ka finansējums līdz 100 000 EUR par aizsarglīdzekļiem un dezinfekcijas precēm tiek paredzēts palīdzības sniegšanai Itālijai, Sanmarīno un Spānijai, svītrot 3.punktu, attiecīgi precizēt rīkojuma projekta anotāciju un aizsardzības ministram iesniegt precizēto projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projekta 3.punktā paredzētās normas tiks iekļautas Tieslietu ministrijas gatavotos grozījumos likumā "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību".
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par vienotu individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādes koordināciju"

TA-702 ____________________________________

(M.Baltmanis, I.Šuplinska, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka vienota individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu rezervju iegāde tiek veikta atbilstoši prioritārajam institūciju un vajadzību sarakstam, tostarp valsts iestādēm, pašvaldību institūcijām un iestādēm, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts", reliģiskajām savienībām (baznīcām), Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta izdalē iesaistītajām partnerorganizācijām, kā arī visām ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes centriem, ģimenes ārstu praksēm, farmaceitiem un mikrobioloģijas references laboratorijām.
3. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem centralizēti veic iepirkumus un nodrošina iegādāto preču uzglabāšanu.
4. Individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izdali nodrošina apgādājamā koordinators.
5. Loģistikas atbalstu iegādāto preču transportēšanai un uzglabāšanai nodrošina Nacionālie bruņotie spēki.
 
42.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 22.aprīļa videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem

TA-690-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Gerhards, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Ārlietu ministrijai precizēt informatīvajā ziņojumā ietverto formulējumu atbilstoši ārlietu ministra piedāvātajai redakcijai un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
 
43.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 22.aprīļa sanāksmē un Eiropadomes 23.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-699-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Gerhards, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 22.aprīļa sanāksmē.
3. Ministru prezidentam A.K.Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju 2020.gada 23.aprīļa neformālajā sanāksmē.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.50


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību