Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.29

2020.gada 30.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības "Rīgas satiksme" radītās negatīvās fiskālās ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci kompensāciju"

TA-736 ____________________________________

(J.Reirs, N.Sakss, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2020.gadam" 16.pantam Rīgas pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības "Rīgas satiksme" radītās negatīvās ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci kompensācijas apmērs 2020.gadā ir 12 664 000 EUR.
3. Pamatojoties uz šī protokollēmuma 2.punktu, Valsts kasei ar 2020.gada maiju apturēt kompensācijas summas ieturēšanu no Rīgas pašvaldības budžetam pārskaitāmiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.
4. Finanšu ministrijai, pamatojoties uz Rīgas pašvaldības sniegto informāciju, līdz 2020.gada 13.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" 17.pantā noteiktās kompensācijas apmēru 2021.gadam un par papildu kompensācijas pasākumu nepieciešamību 2022.gadā.
 
2.§
Latvijas Stabilitātes programma 2020.–2023.gadam

TA-779 ____________________________________

(J.Reirs, J.Pūce, A.K.Kariņš )

1. Apstiprināt Latvijas Stabilitātes programmu 2020.-2023.gadam (turpmāk – Stabilitātes programma).
2. Valsts kancelejai Stabilitātes programmu iesniegt Saeimai līdz 2020.gada 30.aprīlim.
3. Finanšu ministrijai Stabilitātes programmu iesniegt Eiropas Komisijai līdz 2020.gada 30.aprīlim.
4. Lai nodrošinātu nepieciešamo analītisko informāciju fiskālo pasākumu paketes aktualizācijai, Covid-19 izraisītās ekonomiskās nenoteiktības laikā Finanšu ministrijai izstrādāt makroekonomiskās prognozes ne retāk kā reizi divos mēnešos.
 
3.§
Progresa ziņojums par Latvijas nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu

TA-742 ____________________________________

(J.Vitenbergs, Č.Gržibovskis, L.Meņģelsone, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2020.gada 30.aprīlim iesniegt Eiropas Komisijā Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-761 ____________________________________

(R.Petraviča, I.Alliks, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Labklājības ministrijai papildināt rīkojuma projektu, paredzot, ka sākotnēji tiek piešķirta trešā daļa no rīkojumā norādītā finansējuma apmēra, attiecīgi precizēt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt precizēto rīkojuma projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-762 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.183 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā""

TA-743 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

TA-768 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību""

TA-784 ____________________________________

(J.Bordāns, L.Medina, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju steidzami precizēt likumprojekta redakciju un anotāciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas atbalstītos Finanšu ministrijas priekšlikumus, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-794 ____________________________________

(T.Linkaits, J.Vitenbergs, E.Rinkēvičs, A.Pabriks, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
 
10.§
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību aizņēmuma limita palielināšanu Covid-19 ekonomisko seku mazināšanai"

TA-797 ____________________________________

(J.Reirs, J.Pūce, J.Bordāns, N.Puntulis, J.Plūme, G.Kaminskis, I.Šuplinska, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbilstoši likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 25. pantam atļaut finanšu ministram palielināt likuma "Par valsts budžetu 2020.gadam" 13.pantā noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu par 150 000 000 EUR, veicot atbilstošas izmaiņas Finanšu ministrijas budžeta programmā 42.00.00 "Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana", lai nodrošinātu 2020.gadā aizdevumu pieejamību pašvaldībām Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pašvaldību investīciju projektu īstenošanai.
3. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu 2020.gadā, ka sadarbības iestāde/līgumslēdzējs par projekta īstenošanu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai atbilstoši noteiktam mērķim var palielināt pašvaldības īstenota projekta attiecināmās izmaksas, pārskatot projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu sadalījumu, ja sniegts atbildīgās iestādes/atbildīgā nozares politikas veidotāja atzinums par projekta augstu gatavību un īpašu tautsaimniecības nozīmi un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas pozitīvs atzinums par projekta atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.
4. Attiecībā uz pašvaldību investīciju projektu īstenošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un līdz 2020.gada 12.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ar Finanšu ministriju saskaņotu informatīvo ziņojumu ar piedāvājumu par mērķaizdevumu programmu pašvaldībām izveidi un priekšlikumus par normatīvo regulējumu, tajā skaitā pašvaldību projektu izvērtēšanas kārtību.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem""

TA-745 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-781 ____________________________________

(I.Šuplinska, I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 2020.gada 24.aprīļa vēstuli, Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu un rīkojumu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.25


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību