Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.32

2020.gada 12.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.augusta noteikumos Nr.590 "Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un apmaksas kārtību""

TA-585 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Amatas novada domei autoceļa "Puškina krustojums–Celmiņi" posma seguma atjaunošanai"

TA-729 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek marķētas preces, kas saistītas ar enerģijas un citu resursu patēriņu, kā arī to reklāmu un uzraudzību" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-720 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums""

TA-721 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1.pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi""

TA-749 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju līdz 2020.gada 1.decembrim izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi zinātniskās darbības likumā", ietverot nosacījumus pētniecības rezultātu, tai skaitā tehnoloģiju, tiesību komercializācijai.

 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumos Nr.50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2.pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi""

TA-746 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.41 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3.pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi""

TA-750 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-751 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-752 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai""

TA-792 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2.pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi""

TA-755 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu""

TA-765 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana""

TA-783 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma nodošanu Dundagas novada pašvaldības īpašumā"

TA-734 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"

TA-686 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""

TA-685 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-814 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-662 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

TA-663 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu 6.punktu saskaņot ar Eiropas Komisiju.
3. Ekonomikas ministrijai pēc tam, kad Eiropas Komisija ir sniegusi pozitīvu atzinumu par šo noteikumu 37.4.prim apakšpunkta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, trīs darbdienu laikā nosūtīt attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

TA-834 ____________________________________

(I.Šuplinska, K.Gerhards, T.Linkaits, N.Puntulis, J.Bernāts, I.Vanaga, J.Pūce, M.Strads, C.Rivera, J.Širina, E.Ratnieks, E.Rinkēvičs, S.Ģirģens, J.Dzelme, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" (TA-831).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" (TA-831) (likumprojektu pakete).
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka zemkopības ministram K.Gerhardam un kultūras ministram N.Puntulim ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Nacionālās apvienības ministri kopumā neiebilst Augstskolu likuma grozījumu virzībai un pieņemšanai, jo gan Zemkopības, gan Kultūras ministrijas, kas ir NA pārziņā, ieguldījušas lielu darbu līdztekus Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajos likuma grozījumos, kas noteiks augstskolu pārvaldības un augstskolu tipoloģijas maiņu.
Nacionālās apvienības pārziņā esošās ministrijas darbojušās aktīvi un sniegušas savus priekšlikumus likuma regulējuma pilnveidei, piemēram, IZM atbalstu guvusi Zemkopības ministrijas ideja, ka turpmāk par augstskolu rektoriem vai padomju locekļiem nevarēs būt personas, kas ir čekas maisos, un bijušās Valsts drošības komitejas ziņotāji, kā arī štata darbinieki.
Tomēr NA ministriem nav pieņemami, ka par augstskolu rektoriem vai padomju locekļiem paredzēts ievēlēt arī ārzemniekus, kuri nepārvalda valsts valodu augstākajā līmenī. Turklāt rektoriem varēs būt situācijas, ka viņi nepārvaldītu valsts valodu pilnībā. Tādā gadījumā augstskolai būtu jānodrošina tulks.
Rektori jau ir un augstskolu padomju locekļi pēc reformas arī būs valsts amatpersonas. Valsts amatpersonām ir pienākums pārvaldīt latviešu valodu, lai varētu vadīt Latvijas augstskolas. Ir bijuši piemēri, ka divu augstskolu rektori tika iecelti savos amatos ar atrunu, ka pirmajā termiņā tie iemācīsies valsts valodu nepieciešamajā līmenī, tomēr pie atkārtotas apstiprināšanas uz otru termiņu tika secināts, ka valoda nav pienācīgi apgūta. Turklāt, nevis tika ieslēgts kāds valsts piespiedu mehānisms un pārkāpums tika novērsts, bet gan tika grozīti speciālie atsevišķo augstskolu likumi, kas ļauj attiecīgajām amatpersonām nepārzināt valsts valodu augstākajā līmenī. Mums šāds piemērs rāda, ka valsts valodas politika ir jānotur vēl spēcīgāk kā iepriekš. Valsts valoda ir mūsu identitātes svarīgākā sastāvdaļa, lai koptu savu tēvu valodu.
Augstskolu likums nosaka, ka viens no augstskolas pamatuzdevumiem ir izkopt un attīstīt valsts valodu. Pie šāda principa NA ministri arī pieturas, ka augstskolu vadītājiem jārāda piemērs pārējiem - visu augstskolu saimēm, un tāpēc ir ļoti būtiski, ka šādu iestāžu vadītāji pārzina latviešu valodu augstākajā līmenī.
Saeimā darbs pie atsevišķu normu precizēšanas un detalizācijas turpināsies un NA ministri un ministrijas sekos līdzi, lai valsts valodas normas būtu stingrākas.".
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-831 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.Aļošina, J.Bernāts, P.Vilks, Z.Zvirgzdiņa, J.Reirs, E.Rinkēvičs, A.Pabriks, T.Linkaits, J.Pūce, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā" (TA-834).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā" (TA-834) (likumprojektu pakete).
4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam izvērtēt deklarāciju publiskojamās daļas apjomu citām valsts amatpersonām un, ja nepieciešams, līdz 2020. gada 31.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", kas paredz publiski pieejamās deklarācijas daļu tādā pašā apjomā kā valsts dibinātu augstskolu padomju un valsts kapitālsabiedrību padomju locekļu deklarācijās.


 
22.§
Konceptuāls ziņojums "Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā"

TA-714 ____________________________________

(J.Pūce, I.Peipiņa, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt rīkojuma projektu un konceptuālo ziņojumu, paredzot, ka nākotnē līdzdalības budžeta ieviešana attieksies uz visām pašvaldībām, bet sākotnēji līdzdalības budžeta ieviešana ir brīvprātīga, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu un konceptuālo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 2020.gada 13.maija neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem

TA-852-IP ____________________________________

(K.Gerhards, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 2020.gada 13.maija neformālajā videokonferencē.
 
24.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 15.maija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem

TA-858-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
25.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2020.gada 12.maija videokonferenci

TA-868-IP ____________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram A.Pabrikam paust Latvijas Republikas viedokli Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2020.gada 12.maija videokonferencē.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2019.gadā"

TA-2s ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
 
27.§
Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420129719

TA-92 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto apelācijas sūdzības projektu administratīvajā lietā Nr. A420129719.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai samaksāt valsts nodevu par apelācijas sūdzību un steidzami iesniegt Valsts kancelejā valsts nodevas samaksu apstiprinoša dokumenta kopiju.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesa Rīgas tiesu namam.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā lietā Nr.A420129719
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"

TA-826-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amata kandidāta apstiprināšanu"

TA-832-DV ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Tiesas tiesneša amata kandidāta apstiprināšanu"

TA-833-DV ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.384 "Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-817 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-827 ____________________________________

(J.Reirs, N.Puntulis, J.Pūce, J.Bordāns, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""

TA-818 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība""

TA-819 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumos Nr.777 "Noteikumi par 2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku""

TA-820 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

TA-829 ____________________________________

(R.Petraviča, B.Bāne, J.Reirs, I.Alliks, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību""

TA-805 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-861 ____________________________________

(I.Gailīte, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
3. Ārlietu ministrijai un citām atbildīgajām nozaru ministrijām atbilstoši kompetencei informēt starptautiskās organizācijas par izmaiņām noteiktajos ārkārtas pasākumos.


 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par esošajiem individuālo aizsardzības līdzekļu kvalitātes testēšanas izaicinājumiem centralizētajās individuālo aizsardzības līdzekļu iegādēs"

TA-870-IP ____________________________________

(A.Pabriks, S.Ģirģens, J.Vitenbergs, B.Vītoliņa, M.Baltmanis, I.Viņķele, J.Pūce, J.Reirs, J.Bordāns, T.Linkaits, E.Rinkēvičs, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Noteikt, ka komersantu piegādātie individuālie aizsardzības līdzekļi tiek pieņemti pēc vienkāršotas preču kvalitātes pārbaudes un tiek nodrošināta to izdale institūcijām atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iesniegtajam institūciju prioritāro vajadzību sarakstam, vienlaicīgi nosūtot šo individuālo aizsardzības līdzekļu paraugus kvalitātes testu veikšanai akreditētā laboratorijā.
3. Ekonomikas ministrijai izvērtēt iespēju Latvijā izveidot akreditētu testēšanas laboratoriju, kas varētu nodrošināt medicīnas ierīču un individuālo aizsardzības līdzekļu testēšanu.
4. Valsts kancelejai noņemt informatīvajam ziņojumam ierobežotas pieejamības informācijas statusu.


 
40.§
Noteikumu projekts "Kārtība un nosacījumi jaunu valsts aizdevumu izsniegšanai ar COVID-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai pašvaldībās"

TA-857 ____________________________________

(J.Pūce, K.Gerhards, J.Plūme, R.Bremšmits, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc likuma "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums" spēkā stāšanās izvērtēt un nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus noteikumos.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" reliģisko savienību (baznīcu) garīgā un kalpojošā personāla atbalstam saistībā ar Covid-19"

TA-863 ____________________________________

(J.Bordāns, J.Reirs, J.Pūce, L.Medina, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-864 ____________________________________

(J.Bordāns, J.Plūme, L.Medina, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.183 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā""

TA-847 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 18.40


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību