Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 34

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.34

2020.gada 19.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

I.Gailīte

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.826 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-728 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Protokollēmuma projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.-2022.gadam"

TA-691 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Apstiprināt iesniegto valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""

TA-769 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""

TA-803 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, izpildot Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē (prot. Nr.47 3.§, 9.2.apakšpunkts) doto uzdevumu, nodrošināt, ka finansējuma saņēmēji papildu līgumsaistības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" projektos uzņemas pēc tam, kad saņemts Eiropas Komisijas lēmums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu apstiprināšanu un stājies spēkā Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"", kas paredz papildu finansējuma piešķiršanu;
2.2. sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3.pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" projektā un palielina kopējo attiecināmo finansējumu pēc tam, kad stājies spēkā Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos Nr.575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.3.pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi" un veikti grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā sadarbības iestādes un Labklājības ministrijas kā finansējuma saņēmēja 2016.gada 4.janvāra vienošanās par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" projekta Nr.9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu;
2.3. līdz 2020.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par sociālo uzņēmumu darbību un attīstību kopš Sociālā uzņēmuma likuma spēkā stāšanās, ja nepieciešams, sniedzot priekšlikumus sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas kritēriju pilnveidei, kā arī grozījumiem Sociālā uzņēmuma likumā un saistītajos Ministru kabineta noteikumos;
2.4. iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" iznākuma rādītāja vērtības grozījumiem.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi""

TA-812 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.766 "Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem""

TA-777 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.780 "Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un viņu ģimenes locekļiem""

TA-778 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 27.februāra rīkojumā Nr.94 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 9.0 versija)""

TA-821 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Kultūras institūciju likumā"

TA-677 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Muzeju likumā" (TA-678) un likumprojektu "Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā" (TA-679).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Muzeju likumā" (TA-678) un likumprojektu "Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā" (TA-679) (likumprojektu pakete).
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Muzeju likumā"

TA-678 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kultūras institūciju likumā" (TA-677) un likumprojektu "Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā" (TA-679).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kultūras institūciju likumā" (TA-677) un likumprojektu "Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā" (TA-679) (likumprojektu pakete).
 
11.§
Likumprojekts "Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"

TA-679 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kultūras institūciju likumā" (TA-677) un likumprojektu "Grozījumi Muzeju likumā" (TA-678).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kultūras institūciju likumā" (TA-677) un likumprojektu "Grozījumi Muzeju likumā" (TA-678) (likumprojektu pakete).
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rūsiņa ielā 1, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

TA-764 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma Rūsiņa ielā 1, Rīgā, (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 040 2004) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 040 2004) daļu 0.0005 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) atbilstoši noteiktajai atlīdzībai EUR 635.50 jeb EUR 127.10 par vienu kvadrātmetru.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.478 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2020.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-731 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""

TA-773 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.881 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus govīm""

TA-757 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.988 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām""

TA-758 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""

TA-640 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-654 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-789 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atlasa Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"

TA-782 ____________________________________

(J.Citskovskis, K.Gerhards, L.Meņģelsone, E.Baldzēns, J.Pūce, T.Linkaits, J.Reirs, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai"

TA-2277 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Labklājības ministrijas 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" ietvaros 2019. un 2020.gadā īstenotajam pasākumam "Specializēto audžuģimeņu atbalstam" (Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 1.§ 15.punkts) mērķgrupas paplašināšanu, nodrošinot gan specializēto audžuģimeņu atlīdzību, gan atbalstu audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbībai un to sniegtajiem pakalpojumiem. Attiecīgi precizēt minētā pasākuma nosaukumu – "Specializēto audžuģimeņu, audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju un viesģimeņu atbalstam" un darbības aprakstu atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam.
3. Labklājības ministrijai līdz 2020.gada 31.decembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.354 "Audžuģimenes noteikumi", 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi" un 2018.gada 30.oktobra noteikumos Nr.667 "Adopcijas kārtība".
4. Labklājības ministram līdz 2021.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, kurā izvērtēta specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru sistēmas attīstība un sniegti priekšlikumi nepieciešamajiem uzlabojumiem.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"

TA-767 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 28.oktobra rīkojumu Nr.1-2/132 "Par Vienotās digitālās vārtejas starpinstitūciju vadības komitejas izveidi" ir izveidota Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 2.oktobra Regulas (ES) 2018/1724, ar ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un ar ko groza Regulu (ES) Nr.1024/2012 (turpmāk – Regula 2018/1724) starpinstitūciju vadības komiteja.
3. Atbildīgajām iestādēm, kas ir valsts pārvaldes pakalpojumu sniedzēji un nodrošina pakalpojumus un procedūras, kas saskaņā ar Regulas 2018/1724 prasībām jādigitalizē un jāpielāgo pārrobežu lietotājiem, nodrošināt informatīvā ziņojuma 6. punktā minētā rīcības plāna īstenošanu noteiktajos termiņos.
4. Visām ministrijām atbilstoši kompetencei līdz 2022.gada 30.oktobrim izvērtēt normatīvo regulējumu saistībā ar Regulas 2018/1724 prasību ieviešanu un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos.
5. Nodrošinot pakalpojumu pārrobežu pieejamību atbilstoši Regulai 2018/1724, iestādēm nepieciešamības gadījumā vienkāršot pakalpojumu sniegšanas procedūras.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ar 2021.gadu līdz 2024.gadam vienu reizi gadā līdz 30.aprīlim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu par progresu Regulas 2018/1724 prasību ieviešanā iepriekšējā gadā. 2024.gadā kārtējā informatīvajā ziņojumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai papildus izvērtēt šajā punktā minētā ikgadējā informatīvā ziņojuma iesniegšanas nepieciešamību turpmāk.
7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2020.gada 30.jūnijam informēt pašvaldības par uzdevumiem, kas izriet no Regulas 2018/1724 prasībām.
8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2023.gada 12.decembrim apkopot informāciju par sadarbību ar citām Eiropas Savienības dalībvalstu pārvaldes iestādēm, pašvaldībām vai Eiropas Komisiju saistībā ar pārrobežu procedūru izstrādi un pilotēšanu Regulas 2018/1724 ieviešanas kontekstā.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības kultūras un audiovizuālo lietu ministru 2020.gada 19.maija neformālo videokonferenci par Covid 19 ietekmi uz kultūras un radošo sektoru"

TA-925 ____________________________________

(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniekam kultūrpolitikas jautājumos U.Zariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības kultūras un audiovizuālo lietu ministru 2020.gada 19.maija neformālajā sanāksmē (videokonferencē).
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Izglītības un jaunatnes ministru 2020.gada 18.-19.maija neformālo videokonferenci par jaunā koronavīrusa (COVID-19) ietekmi uz izglītību un jaunatni"

TA-934 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrei I.Šuplinskai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības un jaunatnes ministru 2020.gada 18.-19.maija neformālajā sanāksmē (videokonferencē) Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par otro Eiropas Savienības tūrisma ministru sanāksmi par Eiropas Komisijas tūrisma pakotni "Tūrisms un transports" 2020.gada 20.maijā"

TA-935 ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku otrajā Eiropas Savienības tūrisma ministru sanāksmē (videokonferencē) par Eiropas Komisijas tūrisma pakotni "Tūrisms un transports" 2020.gada 20.maijā.
 
26.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Eiropas Savienības Tiesas lietā C-848/19 P Vācija/Polija

TA-915-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties Eiropas Savienības Tiesas lietā C-848/19 P Vācija/Polija.
2. Ārlietu ministrijai un Ekonomikas ministrijai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori V.Soņecu, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu E.Bārdiņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi V.Kalniņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-848/19 P Vācija/Polija.
 
27.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Eiropas Savienības Tiesas lietā C-638/19 P Komisija/European Food u.c.

TA-918-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties Eiropas Savienības Tiesas lietā C-638/19 P Komisija/European Food u.c.
2. Finanšu ministrijai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas pārstāvi, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori V.Soņecu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-638/19 P Komisija/European Food u.c.

 
28.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Urzulas fon der Leienas vadītās Eiropas Komisijas publicēto digitālo pakotni – redzējumu par Eiropas digitālas nākotnes veidošanu

TA-926-IP ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās Latvijas Republikas sākotnējās pozīcijas:
2.1. pozīcija par Eiropas Komisijas paziņojumu "Eiropas digitālās nākotnes veidošana";
2.2. pozīcija par Eiropas Komisijas paziņojumu "Eiropas datu stratēģija";
2.3. pozīcija par Eiropas Komisijas paziņojumu "Baltā grāmata par mākslīgo intelektu. Eiropiska pieeja – izcilība un uzticēšanās".
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par 2020.gada 15.maija Euro grupas un 2020.gada 19.maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"

TA-933-IP ____________________________________

(J.Reirs, B.Bāne, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku 2020.gada 15.maija Euro grupas (t.sk. paplašinātā formāta) un 2020.gada 19.maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs (videokonferencēs).
 
30.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-19-0103

TA-490 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2020-19-0103.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
2. Labklājības ministrijai un Valsts kancelejai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.2020-19-0103.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.janvārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.janvārim"

TA-735-IP ____________________________________

Ierobežotas pieejamības informācija
 
32.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Zelčs pret Latviju"

TA-735 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).
2. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Zelčs pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļvietnē www.tiesas.lv.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem COVID-19 seku mazināšanai"

TA-882 ____________________________________

(J.Reirs, I.Dālderis, A.Eberhards, J.Vitenbergs, E.Valantis, J.Pūce, I.Viņķele, L.Meņģelsone, K.Gerhards, J.Bordāns, N.Puntulis, T.Linkaits, A.Pabriks, I.Šuplinska, K.Zariņa, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvā ziņojuma pielikumā ierosinātās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifisko atbalsta mērķu un pasākumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdales, paredzot finansējuma 499 029 112 EUR novirzīšanu pasākumiem COVID-19 seku mazināšanai.
3. Atbalstīt 4 500 000 EUR pārdali no Ekonomikas ministrijas pārziņā esošā 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" (turpmāk – 4.2.1.2.pasākums) uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo 4.2.2.specifisko atbalsta mērķi "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās". Vienlaikus, pirms tālākas 4.2.1.2.pasākuma īstenošanas turpināšanas, Ekonomikas ministrijai veikt visu 4.2.1.2.pasākuma īstenošanā esošo un plānoto projektu pārskatīšanu un izvērtēšanu, nodrošinot 4.2.1.2.pasākumā atlikušā finansējuma novirzīšanu gatavākajiem un efektīvākajiem projektiem, tai skaitā augstas prioritātes kultūras un izglītības nozares ēku projektiem 4.2.1.2.pasākuma 2.projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, un izvērtējumu divu nedēļu laikā iesniegt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai.
4. Nodrošinot šī protokollēmuma 2.punkta izpildi, Ekonomikas ministrijai, Veselības ministrijai, Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Satiksmes ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus Ministru kabineta noteikumus par specifisko atbalsta mērķu vai pasākumu īstenošanu, iespēju robežās ņemot vērā arī sociālo partneru priekšlikumus, kā arī sadarbībā ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru nodrošināt atbilstošus līguma vai vienošanās grozījumus, samazinot projektiem plānoto finansējuma apjomu, ja attiecināms.
5. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 3.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" snieguma ietvarā noteikto mērķu sasniegšanas progresu un snieguma rezerves finansējuma tālāku izmantošanu"" 2. un 4.punktu, kā arī Ministru kabineta 2020.gada 24.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 21.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"" 9.punktu daļā par uz virssaistībām attiecinātā finansējuma neizmantošanu un nepārdalīšanu citiem projektiem vai citām projekta darbībām.
6. Eiropas Savienības fondu atbildīgajām iestādēm, kuru pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu vai pasākumu finansējuma pārdaļu risinājums atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikumam paredz izmaiņas arī darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", nedēļas laikā iesniegt Finanšu ministrijai attiecīgus priekšlikumus grozījumiem darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", sniedzot attiecīgu pamatojumu ierosinātajiem grozījumiem.
7. Ja divu nedēļu laikā sarunās ar Eiropas Komisiju par grozījumiem darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" netiek rasts konceptuāls risinājums un atbalsts informatīvajā ziņojumā piedāvātajām transporta nozares finansējuma pārdalēm, Satiksmes ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar alternatīviem investīciju priekšlikumiem Kohēzijas fonda finansējuma izmantošanai.
8. Pieņemt zināšanai, ka gadījumā, ja divu nedēļu laikā sarunās ar Eiropas Komisiju par grozījumiem darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" netiek rasts konceptuāls risinājums informatīvajā ziņojumā piedāvātajām labklājības nozares iekšējām finansējuma pārdalēm attiecībā uz finansējuma un rādītāju samazinājumu, turpmākās darbības finansējuma pārdalēm netiek turpinātas.
9. Finanšu ministrijai, pamatojoties uz Eiropas Savienības fondu atbildīgo iestāžu sniegto informāciju atbilstoši šī protokollēmuma 6.punktā noteiktajam, sagatavot un steidzamības kārtā iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā grozījumus darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība".
10. Finanšu ministrijai divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu informatīvo ziņojumu par iespējamiem risinājumiem virssaistību uzņemšanai Eiropas Savienības fondu darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība".
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību""

TA-895 ____________________________________

(J.Reirs, A.Zitcere, N.Sakss, J.Pūce, J.Bordāns, L.Medina, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""

TA-891 ____________________________________

(I.Šuplinska, K.Zariņa, A.Pabriks, A.Pelšs, S.Ģirģens, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai atkārtoti saskaņot jautājumu ar nozares nevalstiskajām organizācijām un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-887 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-888 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-884 ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par droša un attālināta darba nodrošināšanu valsts pārvaldē"

TA-760 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, tajā skaitā informāciju par to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2020.gada 30.aprīlī nosūtījusi Valsts kancelejai, visām ministrijām un to padotības iestādēm (turpmāk – valsts pārvaldes institūcijas) informācijas pieprasījumu – uzdevumu veikt pašnovērtējumu, lai noskaidrotu situāciju ar droša attālinātā darba iespēju nodrošinājumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā par droša un attālināta darba nodrošināšanu valsts pārvaldē atbildīgajai ministrijai:
2.1. pieprasīt valsts pārvaldes institūcijām informāciju, sniegt tām metodisko atbalstu un dot norādījumus droša attālinātā darba tehnisko risinājumu pilnveidojumu plānošanā, saskaņot pilnveidojumu plānus un dot uzdevumus, kas saistīti ar to īstenošanu;
2.2. nodrošināt valsts pārvaldes institūcijām droša attālināta darba tehnisko risinājumu ierīkošanas un pilnveidošanas darbus saskaņā ar savstarpēji saskaņotajiem pilnveidojumu plāniem.
3. Valsts pārvaldes institūcijām:
3.1. izvērtēt nepieciešamību veikt uzlabojumus droša attālinātā darba tehniskajā nodrošinājumā un ne vēlāk kā līdz 2020.gada 22.maijam veikt pašnovērtējumu un informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par tā rezultātiem;
3.2. gadījumos, kad droša attālināta darba tehniskā nodrošinājuma pilnveides plāni paredz papildu datortehnikas, aprīkojuma vai programmatūras licenču iegādi, organizēt iepirkumu par valsts pārvaldes institūcijas – pilnveidojamās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras īpašnieces – budžeta līdzekļiem.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.237 "Tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība augkopības un lopkopības produktu tirgū""

TA-894 ____________________________________

(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība""

TA-890 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Covid-19 seku mazināšanai""

TA-916 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
2. Latvijas Zinātnes padomei sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju līdz 2020.gada 20.decembrim sagatavot un izglītības un zinātnes ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" (turpmāk – programma) ietvaros sasniegtajiem rezultātiem, izpildot rīkojuma 6. un 7.punktā noteiktos uzdevumus.
3. Pieņemt zināšanai, ka programmas turpmākai īstenošanai ar 2021.gadu Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs prioritāro pasākumu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas procesā izskatīšanai kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.
 
43.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-238-IP ____________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.10


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību