Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 Sēde attālinātā veidā

Rīgā

Nr.36

2020.gada 26.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

M.Kazāks

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ziemeļu tuvā pievadstacija" Rembates pagastā, Ķeguma novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai"

TA-896 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Ziemeļu tuvā pievadstacija" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 005 0144) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 005 0144) 0,74 ha platībā un divas būves (kadastra apzīmējumi 7484 005 0031 001, 7484 005 0031 002) – Rembates pagastā, Ķeguma novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 8086,00 EUR, tai skaitā īpašuma tirgus vērtība – 7 700,00 EUR un kompensējamie zaudējumi (koksnes resurss) – 386,00 EUR vērtībā.
 
2.§
Protokollēmuma projekts "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sagatavotajā gala ziņojumā "Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā" ietverto rekomendāciju iekļaušanu "Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā 2019.–2022.gadam""

TA-2473 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sagatavotajā gala ziņojumā "Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā" ietverto rekomendāciju ieviešanu un to iekļaušanu Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā 2019.-2022.gadam:
1.1. Ekonomikas ministrija izvērtē un sagatavo uzņēmējiem svarīgāko normatīvo aktu sarakstu, kuriem būtu nepieciešams tulkojums angļu valodā. Gadījumā, ja tulkojums nav pieejams, Ekonomikas ministrija sagatavo tulkojuma pieprasījumu Valsts valodas centram;
1.2. ievērojot uzņēmējiem svarīgāko normatīvo aktu sarakstu, turpmāk normatīvo aktu grozījumu gadījumā atbildīgās iestādes patstāvīgi nodrošina tulkojumu pieprasījumu Valsts valodas centram un iztulkoto materiālu nodod Kultūras informācijas sistēmu centram mašīntulkošanas atmiņas attīstīšanai;
1.3. Tieslietu ministrija izvērtē un sagatavo ieteikumus turpmāk plānotajai rīcībai rekomendācijas ieviešanai par Uzņēmumu reģistra un citu Tieslietu ministrijas pārziņā esošo valsts pārvaldes pakalpojumu plašāku pieejamību tiešsaistē.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2020.gada 31.decembrim sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2019.gada 22.maija rīkojumā Nr.247 "Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu 2019.-2022.gadam", iekļaujot tajā šī protokollēmuma 1.1., 1.2., un 1.3.apakšpunktā minētos pasākumus.
3. Par šī protokollēmuma 1.1., 1.2., un 1.3.apakšpunktā minēto pasākumu progresu uzraudzību nodrošina Ekonomikas ministrija, savukārt par kopējo Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sagatavotajā gala ziņojumā "Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā" ietverto rekomendāciju izpildes progresu uzraudzību nodrošina Pārresoru koordinācijas centrs.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu daļu nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"

TA-813 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos"

TA-815 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""

TA-801 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumos Nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi""

TA-905 ____________________________________

(I.Šuplinska, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""

TA-906 ____________________________________

(I.Šuplinska, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021.mācību gadā"

TA-787 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "TP 2055 Meža skola", Skolas ielā 5A, Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

TA-846 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""

TA-876 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

TA-844 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.28 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtība""

TA-859 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas""

TA-636 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis"

TA-740 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1035 "Prasības dzīvnieku barības mazumtirdzniecībai""

TA-837 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra noteikumos Nr.1 "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi""

TA-838 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

TA-879 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

TA-878 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ceļš Lejaskrogs–Caunes" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-850 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Inčukalna novada pašvaldības īpašumā"

TA-839 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kredītinformācijas biroja datubāzē iekļaujamām ziņām par maksājuma saistībām"

TA-454 ____________________________________

(J.Vitenbergs, D.Brūklītis, G.Āboliņš, E.Pastars, J.Pūce, R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Latvijas Banku līdz 2021.gada 1.janvārim izvērtēt kredītinformācijas biroja datubāzes un Kredītu reģistra salāgošanas iespējas administratīvā sloga mazināšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"

TA-774 ____________________________________

(R.Petraviča, E.Baldzēns, L.Meņģelsone, J.Pumpiņš, J.Lielpēteris, J.Reirs, J.Pūce, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
23.§
Plāna projekts "ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģija un pasākumu plāns 2020.-2022.gadam"

TA-780 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par 4.2.1.1.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ieviešanai turpmāk nepieciešamo finansējumu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" vadības izmaksu un maksas par izmantoto kapitālu segšanai"

TA-823 ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" līdz 2022.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par 4.2.1.1.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkas" ieviešanai 2023.gadam un turpmāk nepieciešamo finansējumu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" vadības izmaksu un maksas par izmantoto kapitālu segšanai.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par numerācijas resursu maksājumu un nepieciešamību iedalīt numerācijas resursus lietu internetam un mašīnas-mašīnas sakaru pakalpojumiem"

TA-3 ____________________________________

(T.Linkaits, L.Meņģelsone, R.Veinbergs, I.Smirnova, R.Irklis, M.Kazāks, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai līdz 2020.gada 2.jūnijam iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai attiecīgus priekšlikumus, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2020.gada 15.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns", paredzot numerācijas iedalīšanu starpierīču sakariem (IoT/M2M).
3. Satiksmes ministrijai Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa ieviešanas ietvaros sagatavot un līdz 2020.gada 21.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu, kas paredz noteikt ikgadējās valsts nodevas par numerācijas lietošanas tiesībām – no 2021.gada 1.janvāra pakalpojuma numuriem un starpierīču sakaru (IoT/M2M) pakalpojuma numuriem un no 2022.gada 1.janvāra nacionālajiem numuriem (publiskā fiksētā un publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem).
 
26.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības 2020.gada 29.maija neformālajā videokonferencē (pētniecība un kosmoss) izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumiem

TA-975 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
27.§
Ministru kabineta vēstules projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par izvērtējumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanu Latvijas Bankai)

TA-949 ____________________________________

(J.Reirs, S.Purgaile, M.Kazāks, J.Bordāns, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 26.septembra rīkojumā Nr.463 "Par institūcijām, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam"

TA-807-DV ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 29.maija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem

TA-970-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
30.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2020.gada 19.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 5.§) 5.punkta atzīšanu par aktualitāti zaudējušu""

TA-798 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atzīt Ministru kabineta 2020.gada 19.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 5.§) 5.punktu par aktualitāti zaudējušu.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-841 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt priekšlikumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atlikuma pārdali 10 491 EUR apmērā no 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1.pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" uz 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" trešās kārtas projektu iesniegumu atlases otrā uzsaukuma īstenošanu, neveicot grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.494 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1.pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi", ievērojot to, ka visu 5.2.1.1.pasākuma projektu īstenošana ir pabeigta un finansējums faktiski atbrīvots.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""

TA-843 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-874 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem COVID-19 seku mazināšanai un Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda pašvaldību investīciju pārskatīšanai"

TA-954 ____________________________________

(J.Pūce, N.Puntulis, D.Vilsone, J.Reirs, B.Bāne, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai sagatavotos papildu priekšlikumus informatīvajam ziņojumam saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā minētajiem saskaņotajiem priekšlikumiem un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
4. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, atbalstīt risinājumu, kas paredz, ka darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" un 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" projektu iesniegumu atlasēs, kas izsludinātas līdz 2020.gada 12.martam, kā arī 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešajā atlases kārtā "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās", kas tiek īstenota integrēto teritoriālo investīciju ietvarā, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde un pilsētu izveidotās integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas, kas pilda deleģētās funkcijas atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktam, līdz 2020.gada 1.jūlijam pieņem projektu iesniegumu vērtēšanas ietvaros veiktos precizējumus projektu iesniegumos saskaņā ar minētā likuma 26.panta ceturto un piekto daļu un līdz 2020.gada 31.jūlijam pieņem lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, gala atzinumu par lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietverto nosacījumu izpildi vai projekta iesnieguma noraidīšanu, kā arī izbeidz atlasi.
5. Ņemot vērā šī protokollēmuma 4.punktu, kā arī informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, atbalstīt risinājumu, kas paredz, ka līgumus vai vienošanos par projekta īstenošanu Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ar finansējuma saņēmēju slēdz līdz 2020.gada 31.augustam.
6. Paredzēt izņēmumu, ka ar atbildīgās iestādes saskaņojumu līdz 2020.gada 30.oktobrim var turpināt to 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" un 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" projektu vērtēšanu, kas ir tieši saistīti ar šo specifisko atbalsta mērķu ietvaros īstenotu vai īstenošanā esošu citu projektu un atrodas vienā uzņēmējdarbības attīstības teritorijā, un gala lēmuma pieņemšanu pilsētu izveidotajās integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijās, ja sākotnēji iesniegtajā projekta iesniegumā pamatota projektu secīga īstenošana savstarpēji saistītās kārtās un būvdarbu uzsākšana paredzēta 2020.gadā. Minētā risinājuma ietvaros nav attiecināmi šī protokollēmuma 4. un 5.punktā noteiktie nosacījumi.
7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atlikumus, kas radušies darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" un 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros pēc 2020.gada 31.jūlija, novirzīt augstas gatavības projektiem 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" jaunas kārtas (ceturtās) atlases ietvaros un līdz 2020.gada 31.augustam iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par šī specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu.
8. Ar Kultūras ministrijas (atbildīgās iestādes) saskaņojumu līdz 2020.gada 30.oktobrim var turpināt 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās atlases kārtas ietvaros īstenojamos projektus, kas ir tieši saistīti ar citiem 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros īstenojamiem vai īstenošanā esošiem projektiem, ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi projekta būvdarbu uzsākšana paredzēta 2020.gadā.
9. Kultūras ministrijai Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atlikumus, kas radušies darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās atlases kārtas ietvaros, novirzīt projektiem ar augstu gatavības pakāpi un līdz 2020.gada 31.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par šī specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu.
10. Ņemot vērā šī protokollēmuma 4., 5., 6. un 8.punktu, par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu atbildīgajai iestādei nodrošināt šī protokollēmuma nosūtīšanu tām pašvaldībām, kas atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktam pilda deleģētās funkcijas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām", 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projektu iesniegumu atlasēs.

 
35.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-974 ____________________________________

(I.Viņķele, L.Meņģelsone, N.Puntulis, J.Reirs, E.Baldzēns, J.Bordāns, I.Šuplinska, J.Vitenbergs, R.Petraviča, A.Pabriks, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 1.3. un 1.4. apakšpunktu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Stratēģija Latvijai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai"

TA-940 ____________________________________

(J.Vitenbergs, L.Meņģelsone, M.Kazāks, N.Puntulis, J.Reirs, J.Pūce, A.Pabriks, J.Bordāns, I.Viņķele, I.Šuplinska, E.Rinkēvičs, J.Endziņš, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas izstrādāto Stratēģiju Latvijai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai (turpmāk - Stratēģija).
2. Ekonomikas ministram izveidot vadības darba grupu un noteikt par atbildīgo Stratēģijā noteiktajā pārvaldības modeļa ieviešanā. Ministrijām nedēļas laikā deleģēt pārstāvi darba grupā.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2020.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā pārvaldības modeļa ietvaros izveidoto darba grupu izstrādātos priekšlikumus atbalsta pasākumiem Stratēģijas sadaļās "Cilvēkkapitāls", "Inovācijas", "Eksports", "Finanšu pieejamība" un "Infrastruktūra".
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamā īpašuma "Olmaņu meži" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9866 003 0218) Tārgales pagastā, Ventspils novadā"

TA-499-DV ____________________________________

(J.Pūce, J.Bordāns, I.Gailīte, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Slepeni

TA-499 ____________________________________

 

Sēdi slēdz plkst. 18.10


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību