Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 Sēde attālinātā veidā

Rīgā

Nr.39

2020.gada 4.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.280 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" īstenošanas noteikumi""

TA-1003 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""

TA-953 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.637 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā" īstenošanas noteikumi""

TA-960 ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2019.gada 13.septembra sēdē (prot.Nr.41 1.§ 23.2.apakšpunkts) noteiktā uzdevuma izpildi"

TA-979 ____________________________________

(J.Bordāns, J.Pūce, J.Vitenbergs, J.Reirs, L.Medina, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai nodrošināt, lai jaunā Liepājas cietuma būvniecība tiktu uzsākta 2021.gadā un pabeigta līdz 2024.gada 30.oktobrim.
3. Lai nodrošinātu jaunā Liepājas cietuma būvniecības organizēšanas procesa turpināšanu, Tieslietu ministrijai līdz 2020.gada 15.jūnijam noslēgt vienošanos ar valsts kapitālsabiedrību "Tiesu namu aģentūra" par jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa organizēšanu.
4. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram 2023.gadā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiesību aktu projektu par valsts akciju sabiedrības "Tiesu nama aģentūra" pamatkapitāla samazināšanu, samazinot to par Liepājas cietuma būvniecībā ieguldīto VAS "Tiesu namu aģentūra" finanšu līdzekļu apjomu, nododot Liepājas cietuma attiecīgo daļu valsts īpašumā.
5. Atļaut no valsts kapitālsabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā ieguldītajiem līdzekļiem ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstībai izmantot jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa organizēšanai 2020.gadā ne vairāk kā 140 000 EUR (valsts akciju sabiedrības "Tiesu nama aģentūra" būvdarbu organizēšanas izmaksu finansēšanai) un 2021.gadā 8 638 135 EUR (valsts akciju sabiedrības "Tiesu nama aģentūra" būvdarbu organizēšanas izmaksu, būvdarbu, pārprojektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas finansēšanai).
6. Tieslietu ministrijai mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju" atbilstoši informatīvā ziņojuma 2.pielikumam.
7. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 40.§) 8.punktā doto uzdevumu.
8. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka iekšlietu ministram S.Ģirģenam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Uzskatu, ka Liepājas cietuma būvniecība ar plānotajiem budžeta izdevumiem aptuveni 147 000 000 apmērā ar iespējams plānotu sadārdzinājumu šobrīd nevar būt valsts prioritāte, kamēr nav sakārtota civilā aizsardzība, nav izveidots operatīvās krīzes vadības centrs esošās un nākotnes epidemioloģisko, klimata, drošības krīžu pārvarēšanai, valsts nav investējusi VP iecirkņu, VUGD depo, dienestu novecojušā transporta atjaunošanā. Dienestiem ir problēmas ar ekipējumu. Finanšu trūkuma dēļ nav iespējams nokomplektēt pat trīs ugunsdzēsējus uz vienu transportlīdzekli. Nemaz nerunājot par citām akūtām valstiski nozīmīgām problēmām, kurām trūkst līdzekļu, pat ēnu ekonomikas apkarošanai.
Attiecībā uz cietumu nav pārvērtēta būvniecības izmaksu tāme, nav veikts jauns konkurss atbilstoši JKP pārstāvja J.Bordāna solītajam.".
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1048 ____________________________________

(N.Puntulis, I.Āboliņš, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sagatavot atbildi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai uz 2020.gada 27.maija vēstuli Nr.142.9/4-9-13/20, un kultūras ministram nosūtīt atbildi komisijai.
 
6.§
Protokollēmuma projekts "Galvojuma līgums Eiropas Savienības atbalsta instrumentā "Bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE)""

TA-1027 ____________________________________

(J.Reirs, B.Bāne, J.Pūce, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegtā galvojuma līguma Eiropas Savienības atbalsta instrumentā "Bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE)" (turpmāk – Līgums) projekta parakstīšanu.
2. Finanšu ministram Latvijas Republikas vārdā parakstīt Līgumu.
3. Pēc Līguma parakstīšanas Valsts kasei uzņemtās valsts garantijas (galvojuma) saistības uzskaitīt Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaitē.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1030 ____________________________________

(K.Gerhards, J.Pūce, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai saskaņot rīkojuma projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.116 "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kas notikuši ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-1017 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra noteikumos Nr.42 "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kuros cietušas valsts drošības iestāžu amatpersonas un darbinieki""

TA-1018 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-981 ____________________________________

(N.Puntulis, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""

TA-1024 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.908 "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība""

TA-1022 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""

TA-965 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""

TA-1040 ____________________________________

(I.Viņķele, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.00


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību