Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 Sēde attālinātā veidā

Rīgā

Nr.40

2020.gada 9.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

 

-

L.Peinberga

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1

Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

   TA-956 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

   Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

   2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.

 

2

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

   TA-958 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

3

Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu"

   TA-919 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 4

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumos Nr.531 "Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā""

   TA-967 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

5

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lielā ielā 15, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"

   TA-936 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

6

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

   TA-909 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

7

Rīkojuma projekts "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pierobeža-2", Robežnieku pagastā, Krāslavas novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"

   TA-952 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

8

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība""

   TA-951______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

9

Noteikumu projekts "Sabiedrības integrācijas fonda nolikums"

   TA-609 ______________________________________________________

(N.Puntulis, J.Pūce, A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 17.punkta redakciju atbilstoši vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces priekšlikumam par elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

10

Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" īpašumā esošo akciju sabiedrības "Kurzemes Radio" kapitāla daļu pārdošanu"

   TA-738______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

11

Noteikumu projekts "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība"

   TA-732 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

   2. Satiksmes ministrijai nodrošināt, ka divu gadu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās tiks izvērtēta un nepieciešamības gadījumā precizēta likumā "Par aviāciju" 31.panta trešajā daļā noteiktā pilnvarojuma Ministru kabinetam un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu atbilstība Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" noteiktajām juridiskās tehnikas prasībām.

 

12

Noteikumu projekts "Dzelzceļa savstarpējās izmantojamības noteikumi"

   TA-860______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

13

Noteikumu projekts "Dzelzceļa drošības noteikumi"

   TA-971______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

14

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""

   TA-1056 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 15

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

   TA-1012

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

16

Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu Ukrainas izcelsmes olu un olu produktu uzraudzībai un kontrolei" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

   TA-1014______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

   2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

17

Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Biznesa augstskola Turība" rektora apstiprināšanu"

   TA-978______________________________________________________

(I.Šuplinska, A.Baumanis, A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

18

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""

   TA-880______________________________________________________

(I.Viņķele, L.Medina, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

   1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

   2. Veselības ministrijai izstrādāt un līdz 2020.gada 30.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Ārstniecības likumā, lai nodrošinātu tiesību sistēmai atbilstošu regulējumu ārstniecības personu tiesībām kārtot atkārtotu sertifikācijas eksāmenu.

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

19

Rīkojuma projekts "Par materiālās palīdzības sniegšanu bēgļu, migrantu un patvēruma meklētāju nometnēm Grieķijā"

   TA-1025______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

20

Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā iekļauto uzdevumu izpildi"

   TA-982______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 21

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2019.gada 10.janvāra spriedumu lietā "Ēcis pret Latviju""

   TA-646 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

Informatīvie ziņojumi

22

Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2020.gada 9.jūnija neformālajā videokonferencē izskatāmajos jautājumos"

   TA-1069______________________________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

   1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

   2. Labklājības ministrei R.Petravičai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2020.gada 9.jūnija neformālajā sanāksmē (videokonferencē).

 

23

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2020.gada 15.jūnija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem

   TA-1100______________________________________________________

(J.Vitenbergs, Z.Liepiņa, A.K.Kariņš)

   1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

   2. Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2020.gada 15.jūnija sanāksmē (videokonferencē).

   

24

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2020.gada 12.jūnija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem

   TA-1101______________________________________________________

(J.Vitenbergs, Z.Liepiņa, A.K.Kariņš)

   1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

   2. Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības konkurētspējas ministru padomes 2020.gada 12.jūnija neformālajā sanāksmē (videokonferencē).

 25

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2020.gada 12.jūnija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

   TA-1106______________________________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

   1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

   2. Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniekam finanšu jautājumos A.Kasparānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru 2020.gada 12.jūnija neformālajā sanāksmē.

   

 Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

26

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība""

   TA-1050______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

27

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumos Nr.447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība""

   TA-1051______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

28

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""

   TA-1052______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

29

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves""

   TA-1053______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 30

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""

   TA-1057______________________________________________________

(J.Vitenbergs, I.Viņķele, A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 31

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

   TA-1074______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 Ar ārkārtējo situāciju saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

32

Noteikumu projekts "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

   TA-1083______________________________________________________

(I.Viņķele, J.Vitenbergs, J.Perevoščikovs, U.Dumpis, S.Ģirģens, N.Puntulis, K.Gerhards, E.Rinkēvičs, J.Pūce, J.Bordāns, A.Pabriks, T.Linkaits, D.Mūrmane-Umbraško, M.Baltmanis, I.Gailīte, L.Lejiņa, A.K.Kariņš)

   1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju precizēt noteikumu projektu: 6.2.8.apakšpunktā uzskaitījumā ietvert arī orķestru mūziķus; 24.punktu aiz vārda "izklaides" papildināt ar vārdiem "tai skaitā diskotēku"' un paredzēt, ka sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkst strādāt līdz plkst. diviem naktī; papildināt ar jaunu 35.5. un 35.6.apakšpunktu, ietverot neregulāros pasažieru pārvadājumus, kuri ir speciāli organizēti darbinieku nogādāšanai darba pienākumu veikšanai, un ietverot pārvadājumus, kuros darbinieku pārvadāšana tiek veikta, pamatojoties uz darba devēja pārvadātājam iesniegtu darbinieku sarakstu. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

   2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ekonomikas ministram J.Vitenbergam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:

   "Uzskatu, ka noteikumu projekta 20.1.apakšpunktā ietvertā prasība, kas paredz, ka sabiedriskās ēdināšanas vietā publiski pieejamai platībai uz vienu apmeklētāju iekštelpās ir jābūt ne mazākai kā 4 kvadrātmetri, ir nesamērīga un nav atbalstāma, jo sabiedriskajā ēdināšanā ir noteiktas arī citas sociālās distancēšanās prasības apmeklētājiem pie galdiņiem. Saskaņā ar nozares sniegto informāciju šādi apmeklētāju skaita ierobežojumi uzliek pārāk augstas prasības, lai nodrošinātu ekonomiski izdevīgu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu. Vienlaikus, lai rūpētos par sabiedrības veselību, atbalstu, ka sabiedriskajā ēdināšanā ir saglabājami noteikumu projektā paredzētie ierobežojumi cilvēku skaitam pie viena galdiņa.".

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

33

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""

   TA-1084______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.

   2. Noteikumu 243.1., 243.2., 243.3., 243.4.apakšpunktā un 244., 246.punktā iekļautajiem pasākumiem, kas ir noteikti saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 23 669 734 EUR apmērā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

   3. Noteikumu 243.5., 243.6.apakšpunktā, 245., 248.punktā un 3.pielikuma 60.punktā iekļautajiem pasākumiem, kas ir noteikti saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, nepieciešamos izdevumus Veselības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, pārstrukturizējot sniedzamos veselības aprūpes pakalpojumus, daļēji vai pilnībā ierobežojot plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

   4. Veselības ministrijai normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu atbilstoši faktiski nepieciešamajam finansējuma apmēram no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.

34

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""

   TA-1090______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Ar ārkārtējo situāciju saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

35

Noteikumu projekts "Prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamo epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu iegādes, uzglabāšanas un izsniegšanas kārtība"

   TA-1097______________________________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

36

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 15.jūnija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem

   TA-1086-IP______________________________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

   Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

37

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Atveseļošanas plānam paredzēto finansējumu"

   TA-1093-IP______________________________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

   Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Atveseļošanas plānam paredzēto finansējumu".

 38

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2020.gada 9.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes un 2020.gada 11.jūnija Euro grupas sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

   TA-1094-IP______________________________________________________

(J.Reirs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

   1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par atsevišķiem Finanšu ministrijas kompetences jautājumiem Eiropas Komisijas 2020.gada 27. un 28.maija priekšlikumu pakotnes jautājumiem ekonomikas atveseļošanas atbalstam pēc COVID-19 pandēmijas:

   1.1. par priekšlikumu Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu ekonomikas atveseļošanas atbalstam pēc COVID-19 pandēmijas;

   1.2. par priekšlikumu Atveseļošanas un noturības mehānismam;

   1.3. par priekšlikumu React EU iniciatīvas izveidei;

   1.4. par grozīto priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu;

   1.5. par paziņojumu ES budžets - Eiropas atveseļošanas plāna dzinējspēks" (pozīcija Nr.1).

   2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu ES Padomes rekomendācijai par 2020.gada Latvijas Nacionālo reformu programmu un Padomes viedoklim par 2020.gada Latvijas Stabilitātes programmu" (pozīcija Nr.1).

   3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

   4. Finanšu ministrijai līdz 2020.gada 9.jūlijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamo nacionālo pasākumu īstenošanu, lai saņemtu finansējumu no Atjaunošanas un noturības mehānisma.

   5. Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2020.gada 9.jūnija un 2020.gada 11.jūnija Euro grupas (t.sk. paplašinātā formāta) sanāksmēs (videokonferencēs).

39

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 16.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

   TA-1096-IP______________________________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

   1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

   2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 16.jūnija sanāksmē.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

40

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"

   TA-1095-IP______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

   Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

41

Dienesta vajadzībām

   TA-3s

 Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

42

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Siņicins pret Latviju"

   TA-8k ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

   2. Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajā lietā "Siņicins pret Latviju".

43

Konfidenciāli

   TA-4k

44

Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-37-0103

   TA-2571______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   Atbalstīt iesniegtos papildu apsvērumus Satversmes tiesai lietā Nr.2019-37-0103.

   Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt papildu apsvērumus Satversmes tiesai.

45

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim"

   TA-957-IP______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

   1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

   2. Atbildīgajām institūcijām, kuru pārstāvji ir apstiprināti darbam Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās, atbilstoši savai kompetencei:

   2.1. nodrošināt un sekmēt Starpvaldību komisiju un Apvienoto komiteju sēdēs panākto vienošanos īstenošanu un pēc pieprasījuma informēt Ekonomikas ministriju par to izpildes gaitu;

   2.2. piedalīties un savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas intereses Starpvaldību komisiju vai Apvienoto komiteju sēdēs.

   3. Ekonomikas ministrijai:

   3.1. savas kompetences ietvaros turpināt nodrošināt Starpvaldību komisiju un Apvienoto komiteju darba kārtības un izskatāmo jautājumu sagatavošanu, koordinējot Latvijas puses pozīcijas;

   3.2. līdz 2021.gada 1.jūnijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim.

46

Ierobežotas pieejamības informācija

   TA-1055-IP

 Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

47

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"

   TA-1102______________________________________________________

(J.Citskovskis, K.Gerhards, J.Pūce, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

   1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

   Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

   2. Atzīmēt, ka zemkopības ministrs K.Gerhards neatbalsta rīkojuma projekta pieņemšanu.

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

48

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Investīciju bankas Viseiropas Garantiju fondā"

   TA-1060-IP

   Ierobežotas pieejamības informācija

 

Sēdi slēdz plkst. 15.20


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību