Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.41

2020.gada 16.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""

TA-932 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""

TA-944 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1045 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"

TA-910 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem", kas paredz no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.1.pasākuma "Aizdevumu garantijas" snieguma rezerves finansējuma pārdalīto 1,0 milj. EUR izmantošanu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.4.pasākuma "Mikrokreditēšana un aizdevumi uzsācējiem" ietvaros.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""

TA-930 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"""

TA-969 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.340 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"""

TA-972 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"""

TA-973 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgās meža zemes nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-959 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ezernieki" Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā, nodošanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā"

TA-985 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

TA-1063 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi""

TA-1046 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" nolikums"

TA-976 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Daugavpils tehnikuma nolikums"

TA-977 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Trīsstūris" Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1008 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.490 "Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi""

TA-943 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-964 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātei piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-966 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" pārskata gadu peļņas daļu par 2019.–2023.gadu"

TA-1010 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Mednieki A" un "Upnieki A" Vārves pagastā, Ventspils novadā, pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils–Kuldīga-Saldus pārbūves projekta īstenošanai""

TA-1007 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Mednieki A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9884 007 0341) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9884 007 0335) 0,0138 ha platībā – Vārves pagastā, Ventspils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 124,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Upnieki A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9884 007 0342) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9884 007 0337) 0,0036 ha platībā – Vārves pagastā, Ventspils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 28,00 EUR.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lejas Ģūģi-1C2" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-995 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Lejas Ģūģi-1C2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 011 0523) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0506) 0,0170 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 272,00 EUR.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"

TA-998 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai atsavināt "Jauneglītes A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7492 009 0266) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7492 009 0214) 0,38 ha platībā – Taurupes pagastā, Ogres novadā, kuras tirgus vērtība noteikta 2 470,00 EUR.
3. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamā īpašuma "Autoceļš P4" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7492 008 0110) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7492 009 0290) 0,5251 ha platībā – Taurupes pagastā, Ogres novadā, kuras tirgus vērtība noteikta 1 849,00 EUR, izmantojot to kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
4. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu atlīdzības daļu par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu izmaksāt naudā – 621,00 EUR un daļu kompensēt ar valsts nekustamā īpašuma "Autoceļš P4" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7492 008 0110) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7492 009 0290) 0,5251 ha platībā – Taurupes pagastā, Ogres novadā, kuras vērtība noteikta 1 849,00 EUR.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Apvedceļš A12" Saldū, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1020 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

TA-1047 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 099 2183), sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 099 2183) daļu 0,6144 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 81285 EUR jeb 13,23 EUR par vienu kvadrātmetru.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās""

TA-1061 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījums Medību likumā"

TA-1037 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi""

TA-1013 ____________________________________

(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Gruzijai Covid-19 izplatības ierobežošanā"

TA-1109 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-1112 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"

TA-1110 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Gadījumā, ja Eiropas Komisija neatbalsta grozījumus Nr.6 darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", kas paredz finansējuma pārdales, jaunas atbalstāmās darbības un izmaiņas uzraudzības rādītājos, tai skaitā grozījumus attiecībā uz 8.4.1.specifisko atbalsta mērķi "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci", Izglītības un zinātnes ministrijai mēneša laikā no Eiropas Komisijas viedokļa saņemšanas dienas iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par situācijas novērtējumu un tālāko rīcību, piedāvājot risinājumu ar neitrālu ietekmi uz valsts budžetu.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-1072 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.jūnija rīkojumā Nr. 310 "Par 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" un 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" plānoto finansējuma apmēru un iznākuma rādītājiem otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai""

TA-1058 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros"

TA-1059 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1081 ____________________________________

(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

TA-67 ____________________________________

(J.Vitenbergs, D.Brūklītis, N.Puntulis, R.Veinbergs, T.Meisītis, G.Āboltiņš, J.Reirs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Rīgas domes atlaišanas likumā"

TA-1089 ____________________________________

(J.Pūce, A.Cimdars, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru J.Pūci izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Rīgas domes atlaišanas likumā".

 
37.§
Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību"

TA-1113 ____________________________________

(J.Pūce, L.Medina, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, ka Finanšu ministrija ir saskaņojusi rīkojuma projektu.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt rīkojuma projektu un anotāciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāves izteiktos priekšlikumus, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-1123 ____________________________________

(I.Šuplinska, I.Vanaga, J.Reirs, J.Bordāns, I.Viņķele, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka papildu nepieciešamais finansējums, lai pilnībā izpildītu pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā 2020.gadā plānoto pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes pieaugumu, ir līdz 8 214 473 EUR 2020.gadā, līdz 24 643 566 EUR 2021.gadā, līdz 24 588 560 EUR 2022.gadā un turpmāk ik gadu.
3. Lai 2020.gadā nodrošinātu finansējumu pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai līdz 790 EUR ar 2020.gada 1.septembri, atbalstīt priekšlikumu 2020.gadā nepieciešamo finansējumu līdz 8 214 473 EUR nodrošināt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktā atbalstītajam priekšlikumam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2020.gada septembrī.
5. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu līdz 24 643 566 EUR apmērā 2021.gadā un līdz 24 588 560 EUR apmērā 2022.gadā un turpmāk piešķiršanu pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanas nodrošināšanai turpmākajos gados, izskatāms Ministru kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
6. Jautājums par augstākās izglītības pedagogu darba samaksas paaugstināšanu izskatāms Ministru kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
7. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka izglītības un zinātnes ministrei I.Šuplinskai un Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram J.Bordānam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Uzskatām, ka nav pietiekami argumentēta protokollēmuma 6.punkta precizētā redakcija, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto risinājumu Ministru kabinetam lemt par pedagogu darba samaksas grafika īstenošanu augstākās izglītības jomā no 2020.gada 1.septembra, novirzot tam Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada budžeta ietvaros rastos finanšu līdzekļus 383 777 EUR apmērā.".
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""

TA-1124 ____________________________________

(I.Šuplinska, I.Vanaga, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"

TA-1126 ____________________________________

(I.Šuplinska, I.Vanaga, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1125 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījums Dziesmu un deju svētku likumā"

TA-1116 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 19.septembra rīkojumā Nr.438 "Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku""

TA-1118 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
44.§
Noteikumu projekts "Īpašā atbalsta mehānisma repatriācijas izmaksu segšanas kārtība tūrisma operatoriem"

TA-1137 ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1139 ____________________________________

(J.Vitenbergs A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par Ērika Eglīša atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata un Edmunda Valanta iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-1077-IP ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Edmundam Valantim savienot amatus"

TA-1080 ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par Rūdolfa Nereta atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata un Kaspara Rožkalna iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"

TA-1078-IP ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Kasparam Rožkalnam savienot amatus"

TA-1079 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""

TA-1142 ____________________________________

(J.Bordāns, J.Vitenbergs, I.Gailīte, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi""

TA-1157 ____________________________________

(J.Bordāns, J.Vitenbergs, I.Gailīte, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1150 ____________________________________

(N.Puntulis, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1154 ____________________________________

(N.Puntulis, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Konceptuāls ziņojums "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā"

TA-1064 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par informācijas sistēmu pielāgošanu elektronisko rēķinu saņemšanai un apstrādei nodokļu administrēšanas vajadzībām"

TA-271 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai organizēt darba grupu par attaisnojumu dokumentu un preču pavaddokumentu elektroniskās aprites sistēmas ieviešanu, iesaistot Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas pārstāvjus, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinot arī nozaru ekspertus, un sagatavot informatīvo ziņojumu par sistēmas ieguvumiem, riskiem, sistēmas ieviešanas izmaksām un priekšlikumiem par tālāko rīcību, un finanšu ministram līdz 2021.gada 1.martam noteiktā kārtībā informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas iespējām kases aparātos un citās ierīcēs ēnu ekonomikas mazināšanas nolūkos"

TA-1049 ____________________________________

(J.Vitenbergs, E.Feldberga, J.Reirs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Informatīvajā ziņojumā "Par informācijas sistēmu pielāgošanu elektronisko rēķinu saņemšanai un apstrādei nodokļu administrēšanas vajadzībām" (šī protokola 55.paragrāfs) minētajai starpinstitūciju darba grupai, kura izstrādās risinājumu informācijas sistēmu pielāgošanai elektronisko rēķinu saņemšanai un apstrādei nodokļu administrēšanas vajadzībām, ēnu ekonomikas mazināšanas nolūkos vienlaicīgi izskatīt arī jautājumu par blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas iespējām kases aparātos un tajos reģistrēto datu nodošanu VID tiešsaistes režīmā un izstrādāt konceptuālu risinājumu līdz 2021.gada 1.martam.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Komisijas iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" programmas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Eiropas nākamās paaudzes mikro pilsētas" īstenošanai Ventspils augstskolā un Vidzemes Augstskolā"

TA-1602 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Ventspils Augstskolai un Vidzemes Augstskolai) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Komisijas iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" (Urban Innovative Actions) programmas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Eiropas nākamās paaudzes mikro pilsētas" īstenošanai (turpmāk – projekts). Projekta kopējās izmaksas Ventspils Augstskolai ir 720 059 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 80% apmērā (576 047 EUR), Ventspils Augstskolas priekšfinansējums (12 557 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums (131 455 EUR), kas kopā veido līdzfinansējumu 20% apmērā. Projekta kopējās izmaksas Vidzemes Augstskolai ir 638 500 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 80% apmērā (510 800 EUR), Vidzemes Augstskolas priekšfinansējums (9 330 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums (118 370 EUR), kas kopā veido līdzfinansējumu 20% apmērā.
3. Atbalstīt šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Ventspils Augstskolai un Vidzemes Augstskolai no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" un Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 70.12.00 "Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana".
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par sociālo uzņēmumu darbību un attīstību"

TA-1038 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai līdz 2020.gada 1.septembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Sociālā uzņēmuma likumā, pilnveidojot sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanai izvirzītās prasības un kritērijus, kā arī precizēt sociālā uzņēmuma pazīmes.
3. Labklājības ministrijai līdz 2020.gada 1.oktobrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
3.1. grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumos Nr.173 "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību", pārskatot sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas un precizējot sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas un uzraudzības kārtību;
3.2. grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.101 "Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju", pilnveidojot Sociālo uzņēmumu komisijas darba organizāciju.
4. Labklājības ministrijai izvērtēt iespēju ieviest papildu atbalsta mehānismus sociālajiem uzņēmumiem, kuri nodarbina personas ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem, un nepieciešamības gadījumā līdz 2020.gada 1.oktobrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi".
5. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2014.gada 30.oktobra rīkojuma Nr.618 "Par koncepciju "Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā"" 3., 4.punktā un 5.2.apakšpunktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem.
 
59.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības vides ministru 2020.gada 23.jūnija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1140 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības vides ministru 2020.gada 23.jūnija videokonferencē.
 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas gaitu un turpmāko virzību" un rīkojuma projekts "Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu"

TA-1158 ____________________________________

(N.Puntulis, L.Zeltiņa, L.Medina, J.Bordāns, B.Bāne, I.Viņķele, D.Vilsone, Z.Liepiņa, T.Linkaits, I.Gailīte, E.Rinkēvičs, R.Petraviča, J.Reirs, J.Pūce, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto precizēto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2020.gada 31.oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta rīkojumā Nr.388 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Ekonomikas ministrijas lietojumā esošās ēkas kritisko stāvokli un turpmāko rīcību un Ekonomikas ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību atrašanās vietu", precizējot konceptuālajā ziņojumā ietverto risinājumu par Ekonomikas ministrijas iestāžu izvietošanu vienotā nekustamajā īpašumā. Vienlaikus ar tiesību akta projekta izskatīšanu risināms jautājums par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" izmaksu 9 306 EUR apmērā segšanu, kuras veidojušās saistībā ar Ministru kabineta apstiprināto risinājumu par Ekonomikas ministrijas un tās padotības iestāžu un kapitālsabiedrību izvietošanu nekustamajā īpašumā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 010 0042) Elizabetes ielā 2, Rīgā.
4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 010 0042) Elizabetes ielā 2, Rīgā, un nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 010 0099) Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, uzturēšanas izdevumi līdz nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai tiek iekļauti nacionālās koncertzāles projekta realizēšanas izmaksās.
5. Finanšu ministrijai kā valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" kapitāla daļu turētājai līdz 2021.gada 31.decembrim risināt jautājumu par nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 010 0042) Elizabetes ielā 2, Rīgā, un nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 010 0099) Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, izslēgšanu no valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitāla, vienlaikus risinot jautājumu par līdzvērtīgu nekustamo īpašumu ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā.
6. Atzīt Ministru kabineta 2019.gada 5.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 51.§) "Informatīvais ziņojums "Par nacionālās koncertzāles attīstības projekta izstrādes gaitu un nepieciešamo finansējumu juridisko risinājumu izstrādei" un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"" 2.punktā doto uzdevumu par izpildītu, bet 3. un 4.punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
7. Atzīmēt, ka veselības ministre I.Viņķele atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā un ka saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu ministrei ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Apzinoties un atbalstot akustiskās koncertzāles nepieciešamību principā, atturos balsojumā par lēmumu to būvēt Rīgā, Elizabetes ielā 2. Konceptuālais lēmums par koncertzāles izveidi, nojaucot ēku Elizabetes ielā 2, manuprāt, ir tapis pēkšņi, nepietiekami izvērtējot lielas intensitātes lietošanas objekta Rīgas centrā ietekmi uz satiksmes plūsmām, kā arī parka apstādījumiem. Papildus nepieņemami šķiet arī lēmuma par ēkas nojaukšanu un koncertzāles būvi tās vietā izteiktā politizācija, racionālus argumentus un risinājumu aizstājot ar emocionāliem un ideoloģiskiem.".
 
61.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības izglītības ministru 2020.gada 23.jūnija neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1163 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniecei A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības izglītības ministru 2020.gada 23.jūnija neformālajā sanāksmē (videokonferencē) izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
62.§
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par atbalstu kultūras nozares stabilizēšanas plānam)

TA-961 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
 
63.§
Likumprojekts "Grozījums Ventspils brīvostas likumā"

TA-1044 ____________________________________

(T.Linkaits, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
64.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku atbalsta sniegšanu Valsts robežsardzei"

TA-1099-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
65.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1147-IP ____________________________________

.
 
66.§
Par Ministru prezidenta 2020.gada 9.jūnija rezolūciju Nr.2020-1.1.1./51-51 par 2020.gada 9.jūnija elektroapgādes pārrāvumu

TA-1162-IP ____________________________________

(J.Vitenbergs, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Visām nozaru ministrijām, to padotības iestādēm un kritiski svarīgās infrastruktūras objektu pakalpojumu sniedzējiem pārskatīt un/vai izstrādāt savstarpējās apziņošanas plānus.
3. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar citām ministrijām izvērtēt nepieciešamību izveidot valsts mērogā vienotu krīzes koordinācijas centru.
 
67.§
Informatīvais ziņojums par 2020.gada 19.jūnija Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju sanāksmi

TA-1146-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidentam A.K.Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju 2020.gada 19.jūnija sanāksmē.
 
68.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2020.gada 16.jūnija videokonferenci

TA-1161-IP ____________________________________

(J.Garisons, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2020.gada 16.jūnija sanāksmē (videokonferencē).
 

Sēdi slēdz plkst. 17.55


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību