Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 49

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.49

2020.gada 18.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

M.Kazāks

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.837 "Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām""

TA-1392 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola" Liepu ielā 7, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1423 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Civilā eksperta sociālās rehabilitācijas izdevumu segšanas kārtība"

TA-1366 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1417 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.970 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību""

TA-1451 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kreimenes" Skolas ielā 6, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā"

TA-1402 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Gērnsijas valdības līgumu sociālās drošības jomā"

TA-1454 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Gērnsijas valdības līguma sociālās drošības jomā (turpmāk – līgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot labklājības ministru parakstīt līgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Labklājības ministrijai pēc līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
7. Līgumā Latvijas Republikas pusei paredzēto pasākumu īstenošanu nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ietvaros.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1410 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamā īpašuma "Lieldesas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7456 004 0074) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7456 004 0111) 0,3803 ha platībā – Ķeipenes pagastā, Ogres novadā, kuras tirgus vērtība noteikta 2 358,00 EUR.
3. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamā īpašuma "Autoceļš P4" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7456 003 0128) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7456 004 0114) 0,33 ha platībā – Ķeipenes pagastā, Ogres novadā, kuras tirgus vērtība noteikta 2 050,00 EUR, izmantojot to kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu.
4. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu atlīdzības daļu par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu izmaksāt naudā – 308,00 EUR un daļu kompensēt ar valsts nekustamā īpašuma "Autoceļš P4" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7456 003 0128) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7456 004 0114) 0,33 ha platībā – Ķeipenes pagastā, Ogres novadā, kuras tirgus vērtība noteikta – 2 050,00 EUR.
 
9.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1027 "Valsts valodas centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1442 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""

TA-1440 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Krāslavas novada lauku apvidū"

TA-1465 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""

TA-1370 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""

TA-1371 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""

TA-1372 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""

TA-1373 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra noteikumos Nr.718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi""

TA-1387 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" vienošanās par projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" īstenošanu grozījumus, kas paredz finansējuma samazinājumu.
3. Lai nodrošinātu sekmīgu un savlaicīgu 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" mērķa un iznākuma, un rezultātu rādītāju sasniegšanu, atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 51.četri prim 7.apakšpunktu pagarināt projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus, ja, izvērtējot attiecīgās vienošanās grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"

TA-1382 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""

TA-1418 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-1461 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""

TA-1463 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību""

TA-1459 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1494 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi""

TA-1514 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 5.novembra noteikumos Nr.677 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2.pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1515 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi""

TA-1518 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2020.gada 31.oktobrim izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi"", ietverot nosacījumus par papildinošas saimnieciskās darbības uzraudzības kārtību projektu pārskata periodā (projekta dzīves ciklā).
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1499 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Centrālās medicīnas ētikas komitejas personālsastāvu"

TA-1496 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1554 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1555 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"

TA-800 ____________________________________

(J.Vitenbergs, K.Lore, B.Bāne, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Banku augstskolas rektora vietas izpildītāja iecelšanu"

TA-1528 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-1551 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka papildu nepieciešamais finansējums augstākās izglītības pedagogu zemākās algas likmes paaugstināšanai pedagogu darba samaksas grafikā noteiktajā apmērā ar 2020.gada 1.septembri ir 383 777 EUR 2020.gadā, 1 151 328 EUR 2021.gadā un turpmāk ik gadu.
3. Lai 2020.gadā nodrošinātu finansējumu augstākās izglītības pedagogu zemākās algas likmes paaugstināšanai pedagogu darba samaksas grafikā noteiktajā apmērā ar 2020.gada 1.septembri, atbalstīt priekšlikumu 2020.gadā nepieciešamo finansējumu 383 777 EUR apmērā nodrošināt, novirzot tam Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada budžeta ietvaros rastos finanšu līdzekļus 383 777 EUR apmērā.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktā atbalstītajam priekšlikumam divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali.
5. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu 1 151 328 EUR apmērā 2021.gadā un turpmāk ik gadu piešķiršanu augstākās izglītības pedagogu zemākās algas likmes paaugstināšanas nodrošināšanai turpmākajos gados ir skatāms Ministru kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
33.§
Koncepcijas projekts "Valsts aizsardzības koncepcija"

TA-1466 ____________________________________

(A.Pabriks, I.Šuplinska, L.Lejiņa, N.Puntulis, L.Meņģelsone, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto Valsts aizsardzības koncepcijas projektu.
Valsts kancelejai saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 29.pantu Valsts aizsardzības koncepciju nosūtīt Saeimai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par Valsts aizsardzības koncepcijas turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda gada pārskatu un revidenta ziņojumu par 2019.gadu"

TA-1446 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Mazākuma akcionāru tiesību aizsardzības pilnveidošana"

TA-1433 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju 2020.gada 19.martā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto likumprojektu "Akciju atpirkšanas likums" (VSS-230, prot. Nr.12 6.§) un ar to saistīto likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (VSS-231, prot.Nr.12 7.§) izvērtēt atbilstoši sagaidāmajiem Eiropas Savienības Tiesas secinājumiem lietā C-735/19 par Latvijas tiesiskā regulējuma atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa direktīvas 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem 5.panta 4.punktam, kas regulē atbilstīgās cenas noteikšanu.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par nodokļu politikas attīstības virzieniem, valsts sociālās un veselības apdrošināšanas ilgtspējas veicināšanai"

TA-1516 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par informācijas sistēmu "Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba vadība un kontrole" un "Ugunsdrošības stāvokļa pašdeklarēšanas sistēma" ieviešanu, izveidošanu un uzturēšanu"

TA-1447 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt Iekšlietu ministriju par atbildīgo institūciju informatīvajā ziņojumā ietvertā risinājuma īstenošanai.
3. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai valsts budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 2025.gadam 736 000 EUR apmērā un turpmākajiem gadiem 50 600 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2025.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanas funkcijas izpildi"

TA-1865 ____________________________________

(J.Bordāns, N.Puntulis, J.Pūce, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par VSIA "Latvijas Vēstnesis" deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildei (vienotas valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas uzturēšanai un attīstībai) papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2021.gadā un turpmākajos gados 1 391 328 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.
3. Pēc valsts budžeta finansējuma piešķiršanas Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā valsts budžeta likumprojektu paketē informatīvā ziņojuma 3.5.sadaļā norādītos grozījumus likumos un pēc to pieņemšanas iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta noteikumos.
4. Pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā finansējuma piešķiršanas publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un oficiāli publicēto tiesību aktu sistematizācija vortālā Likumi.lv informācijas iesniedzējam (tai skaitā pašvaldībām) turpmāk būs bez maksas.
5. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, atbalstīt, ka visus pašvaldību saistošos noteikumus (tai skaitā pašvaldības nolikumu, budžetu un tā grozījumus, ar teritoriālo attīstības plānošanu saistītos saistošos noteikumus pilnā apjomā (ja tehniski nav iespējams plānojumam un grafiskajai daļai veidot saites uz Geolatvija.lv dokumentiem)) par valsts budžeta līdzekļiem izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", un nodrošina to sistematizāciju tiesību aktu vortālā Likumi.lv, vienlaikus paredzot, ka pašvaldībām ir tiesības saistošo noteikumu papildu pieejamību nodrošināt ar pašvaldību bezmaksas izdevumu starpniecību un arī citos veidos.
6. Ievērojot informatīvajā ziņojumā sniegto vērtējumu, atbalstīt tiešās valsts līdzdalības saglabāšanu VSIA "Latvijas Vēstnesis", saglabājot tās pašreizējo juridisko statusu ilgtermiņā un nosakot, ka arī turpmāk valsts kapitāla daļu turētāja kapitālsabiedrībā ir Tieslietu ministrija. Tieslietu ministrijai pēc nepieciešamo izmaiņu pieņemšanas Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā (šī protokollēmuma 3.punkts) sagatavot un tieslietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu, ar kuru atzīst par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2015.gada 24.septembra rīkojumu Nr.575 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" pārveides par valsts aģentūru "Latvijas Vēstnesis" uzsākšanu".
7. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 18.punktu un 7.pantu, noteikt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" vispārējo stratēģisko mērķi – nodrošināt ilgtspējīgas, vispārpieejamas un vienotas platformas darbību, kurā nepastarpināti sniedz sabiedrībai nozīmīgu un kvalitatīvu valsts, pilsonisko un tiesisko informāciju, veicinot sabiedrībā izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī veicina sabiedrības tiesiskās domas attīstību atbilstoši demokrātiskas valsts principiem un veicina kvalitatīvu sabiedrības diskusiju, uzturot atgriezenisko saiti starp sabiedrību un valsti.
8. Ja valsts budžeta finansējums tiesiskās informācijas un pilsoniskās izglītības portāla "Cilvēks. Valsts. Likums." uzturēšanai un attīstībai tiks piešķirts šī protokollēmuma 2.punktā minētā finansējuma ietvaros, Tieslietu ministrijai sadarbībā ar VSIA "Latvijas Vēstnesis" sagatavot un tieslietu ministram līdz 2021.gada 30.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par tiesiskās informācijas un pilsoniskās izglītības portāla "Cilvēks. Valsts. Likums." stratēģiskās attīstības gaitu, nodrošinot plašai auditorijai nozīmīgu un kvalitatīvu valsts, pilsonisko un tiesisko informāciju, veicinot kvalitatīvu sabiedrības diskusiju un uzturot atgriezenisko saiti starp sabiedrību un valsti, daudzveidīgā, mūsdienīgā, modernā, drošā un ērti pieejamā portālā.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānismu"

TA-1519 ____________________________________

(J.Reirs, L.Meņģelsone, J.Vitenbergs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka Atveseļošanas un noturības plāna sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā koordinē Finanšu ministrija.
3. Nozaru ministrijām sadarbībā ar sociālajiem partneriem līdz 2020.gada 11.septembrim iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus reformām un investīciju projektiem iekļaušanai Atveseļošanas un noturības plānā.
4. Finanšu ministrijai līdz 2020.gada 31.oktobrim izstrādāt Atveseļošanas un noturības plāna projektu iesniegšanai Ministru kabinetā.
5. Noteikt, ka Atveseļošanas un noturības plāna ieviešanai izmanto Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu, pielāgojot to Atveseļošanas un noturības mehānisma prasībām.
6. Pieņemt zināšanai informatīvā ziņojuma 6.sadaļā ietverto indikatīvo laika grafiku Atveseļošanas un noturības plāna izstrādei un saskaņošanai.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par izmaiņām Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" koncepcijā"

TA-1526 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvātās izmaiņas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" koncepcijā attiecībā uz iepriekš noteikto projektu "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā" un "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Rīgas plānošanas reģionā" donorvalsts projektu partneru nosaukumu maiņu un līdzfinansējuma atbalsta intensitātes palielināšanu nevalstiskajām organizācijām no 90% uz 100% programmas kultūras jomas atklātajā konkursā "Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai".
3. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, atbalstīt, ka Finanšu ministrija paraksta attiecīgus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtos un apstiprinātos programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" līguma grozījumus.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par informācijas sistēmas "Ieceļotāju uzskaites kontroles informācijas sistēma (IECIS)" izveidi"

TA-1557 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Informācijas sistēmas "Ieceļotāju uzskaites kontroles informācijas sistēma (IECIS)" izstrādei nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 37 000 EUR apmērā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu atbilstoši faktiski nepieciešamajam finansējuma apmēram no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Atļaut piemērot Publisko iepirkumu likuma 3.panta astotās daļas izņēmumu, lai izstrādātu informācijas sistēmu "Ieceļotāju uzskaites kontroles informācijas sistēma (IECIS)".
5. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu 2021.gadā un turpmāk piešķiršanu informācijas sistēmas "Ieceļotāju uzskaites kontroles informācijas sistēma (IECIS)" uzturēšanai izskatāms Ministru kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
6. Iekšlietu ministrijai izstrādāt un iekšlietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2020.gada 1.septembra sēdē grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam izstrādāt informācijas sistēmas "Ieceļotāju uzskaites kontroles informācijas sistēma (IECIS)" izveidošanas un darbības regulējumu.
7. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2020.gada 15.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 1.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""" 3. un 4.punktu.
 
42.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par finansējumu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai)

TA-1383 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (komisijas 2020.gada 15.jūlija vēstule Nr.142.9/9-58-13/20) par finansējumu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2021., 2022. un 2023.gadam"

TA-1536-IP ____________________________________

(J.Reirs, J.Plūme, R.Petraviča, J.Bordāns, I.Šuplinska, J.Vitenbergs, I.Alliks, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2021., 2022. un 2023.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) saskaņā ar informatīvā ziņojuma 1.-4.pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes izdevumos 2021., 2022. un 2023.gadam neiekļauto ministriju iesniegto pasākumu sarakstu saskaņā ar informatīvā ziņojuma 5.pielikumu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Valsts prezidenta kancelejas bāzes izdevumi 2021., 2022. un 2023.gadam ir palielināti par 15 048 EUR ik gadu personu, kuras ieņēma Valsts prezidenta amatu, sociālo garantiju nodrošināšanai saskaņā ar likumu "Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu".
4. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.02.00 "Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas" samazināta prioritārajam pasākumam 22_13_P "Likteņdārza uzturēšana" vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumi subsīdijām un dotācijām 2021.-2023.gadam ik gadu 100 000 EUR apmērā un vienlaikus Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.03.00 "Kultūra" palielināta vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumi subsīdijām un dotācijām 2021.-2023.gadam ik gadu 100 000 EUR apmērā Likteņdārza uzturēšanas nodrošināšanai, ņemot vērā, ka saskaņā ar Likteņdārza likuma 3.panta 2.daļu Likteņdārzs ir Latvijas valsts īpašums, kas nodots Zemkopības ministrijas valdījumā.
5. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrijas bāzes izdevumos 2023.gadam Kultūras ministrijas budžeta programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" ir iekļauts finansējums 6 500 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu finansējumu XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku īstenošanai XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku finansiālā nodrošinājuma līmenī.
6. Atbilstoši 2020.gada 11.jūnijā Saeimā pieņemtajam likumam "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā" un likumam "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā", kas stāsies spēkā 2021.gada janvārī, samazināt finansējumu 2021.gadam Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde", kas bija paredzēts vēlētāju sarakstu gatavošanai un paziņojumu sūtīšanai vēlētājiem par viņu vēlēšanu iecirkni, 709 900 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un palielināt finansējumu Centrālajai vēlēšanu komisijai budžeta programmā 03.00.00 "Pašvaldību vēlēšanas" 508 079 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) vēlētāju tiešsaistes reģistrēšanas nodrošināšanai vēlēšanu iecirkņos 2021.gadā.
7. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrijas budžeta bāzes izdevumi 2021.-2023.gadam atbilst likumam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" (bāzes izdevumi 2023.gadam plānoti atbilstoši 2022.gada izdevumu apjomam), ņemot vērā izdevumu izmaiņas saistībā ar palielinājumu ieņēmumos no maksas pakalpojumiem un citos pašu ieņēmumos un ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanu.
8. Pieņemt zināšanai, ka budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" bāzes izdevumi 2021.-2023.gadam noteikti atbilstoši likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" noteiktajam izdevumu apjomam attiecīgajam gadam (2023.gadam atbilstoši 2022.gadam apstiprinātajam izdevumu apjomam), veicot korekcijas uz/no ministriju budžetiem atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam" nosacījumiem.
9. Atļaut Finanšu ministrijai sadarbībā ar ministrijām līdz maksimāli pieļaujamā izdevumu apjoma ministrijai noteikšanai precizēt valsts budžeta bāzi:
9.1. atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam" 19. prim punktā noteiktajam;
9.2. valsts speciālā budžeta ietvaros veicot izmaiņas starp sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu savstarpējiem transfertiem.
10. Finanšu ministrijai, apkopojot Ministru kabinetā atbalstītos priekšlikumus, koriģēt 2021., 2022. un 2023.gadam ieplānoto finansējumu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmās un ieņēmumu prognozes.
11. Valsts kancelejai uzaicināt Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Tieslietu padomes, Valsts kontroles, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Tiesībsarga biroja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Ģenerālprokuratūras, Datu valsts inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjus piedalīties Ministru kabineta sēdēs, izskatot ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" sagatavošanu saistītos jautājumus, savukārt Finanšu ministrijai minētajām institūcijām elektroniski nosūtīt izskatīšanai iesniegtos materiālus.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2021.-2023.gadā"

TA-1530-IP ____________________________________

(J.Reirs, I.Vasaraudze, M.Kazāks, I.Šuplinska, J.Pūce, K.Gerhards, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, Finanšu ministrijas pārstāves un Latvijas Bankas prezidenta sniegto prezentāciju.
2. Pieņemt zināšanai, ka bāzes scenārijā vispārējās valdības budžeta prognožu pamatā ir Finanšu ministrijas izstrādātās un Fiskālās disciplīnas padomes 2020.gada 18.jūnijā apstiprinātās makroekonomisko rādītāju prognozes: iekšzemes kopprodukta pieaugums salīdzināmās cenās 2020. gadā -7,0%, 2021.gadā 5,1%, 2022.gadā 3,1% un 2023.gadā 3,1%; iekšzemes kopprodukta pieaugums faktiskajās cenās 2020.gadā -7,4%, 2021.gadā 6,5%, 2022.gadā 5,3% un 2023.gadā 5,2%; nominālais iekšzemes kopprodukts 2020.gadā 28 206 milj. EUR, 2021.gadā 30 035 milj. EUR, 2022.gadā 31 614 milj. EUR un 2023.gadā 33 262 milj. EUR; patēriņa cenu izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2020.gadā 0,2%, 2021.gadā 1,2%, 2022.gadā 2,0% un 2023.gadā 2,0%; nodarbinātības izmaiņas 2020.gadā -4,4%, 2021.gadā 0,6%, 2022.gadā 1,0% un 2023.gadā -0,1%.
3. Pieņemt zināšanai, ka bāzes scenārijā vispārējās valdības budžeta bilance pie nemainīgas valdības politikas tiek prognozēta 2021.gadā -1 184,9 milj. EUR jeb -3,9% no IKP, 2022.gadā ir -876,9 milj. EUR jeb -2,8% no IKP un 2023.gadā ir -563,8 milj. EUR jeb -1,7% no IKP.
4. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 13.septembra ārkārtas sēdes lēmumu (prot. Nr.41 1.§ 24.punkts) vispārējās valdības budžeta prognozēs 2021.-2023.gadam netiek plānoti ieņēmumi no Latvenergo koncerna dividendēm un valsts budžeta izdevumi enerģētikas politikas īstenošanai un tie tiks iekļauti likumprojektā "Par valsts budžetu 2021.gadam" atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajam konceptuālajam lēmumam par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes problemātikas iespējamajiem risinājumiem, enerģētikas politikas īstenošanas funkcijām un to finansēšanas avotiem.
5. Pieņemt zināšanai, ka vispārējās valdības budžeta bilances prognozēs 2021.-2023.gadam ir iekļauti plānotie maksājumi Eiropas Savienības budžetā pēc naudas plūsmas 2021.gadam 355 970 000 EUR, 2022.gadam 364 830 000 EUR un 2023.gadam 373 200 000 EUR. Finanšu ministrijai precizēt izdevumus 2021., 2022. un 2023.gadam budžeta apakšprogrammā 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Savienības budžetā", palielinot kārtējos maksājumus Eiropas Savienības budžetā 2021.gadam par 17 270 000 EUR, 2022.gadam par 8 830 000 EUR un 2023.gadam par 17 200 000 EUR.
6. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas izstrādāto makroekonomiskās attīstības "Covid-19 2.viļņa" scenāriju, kas paredz iekšzemes kopprodukta pieaugumu salīdzināmās cenās 2020.gadā -9,0%, 2021.gadā 2,0%, 2022.gadā 4,6% un 2023.gadā 3,2%, un atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2020.gada 30.aprīļa ārkārtas sēdes lēmumu (prot. Nr.29 2.§ 4.punkts).
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"

TA-1529 ____________________________________

(J.Reirs, N.Sakss, J.Pūce, E.Rinkēvičs, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai fiskālā nodrošinājuma rezervi 2021. un 2022. un 2023.gadiem plānot Fiskālas disciplīnas likumā paredzētajā minimālajā apjomā, t.i., 0,1% no IKP.
3. Lai nodrošinātu savlaicīgu fiskālā riska vadību, kas rodas no iespējamās VAS "Latvijas dzelzceļš" klasificēšanas vispārējās valdības sektorā, Satiksmes ministrijai saskaņā ar Finanšu ministrijas pieprasījumu noteiktajā termiņā un apjomā, kas nepieciešams Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijas institucionālo vienību klasificēšanas kritēriju novērtēšanai, sniegt nepieciešamo informāciju un veikt analītiskos aprēķinus.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"

TA-1535-IP ____________________________________

(J.Reirs, I.Šuplinska, J.Plūme, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 26. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam"" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" izstrādes procesā" 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 26., 30., 31., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 48., 49., 50., 51.punktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem un turpināma 19., 24., 25., 27., 28., 29., 32., 33., 34., 35., 46., 47.punktā noteikto uzdevumu izpilde.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" izstrādes procesā"" 9.2., 9.3., 9.5.,10.6.apakšpunktā un 13.,19., 20., 31., 32., 33.punktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem un turpināma 7.punktā noteikto uzdevumu izpilde.
4. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 9., 15., 24., 37., 39.punktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem, turpināma 18., 25., 34., 35., punktā noteikto uzdevumu izpilde, atzīt par aktualitāti zaudējušu 7.punktā noteiktā uzdevuma izpildi.
5. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.12.apakšpunktā noteiktais uzdevums uzskatāms par izpildītu, bet nesasniedz mērķi, turpināma 6.10.2.apakšpunktā noteikto uzdevumu izpilde.
6. Pieņemt zināšanai, ka izdevumu pārskatīšana tika veikta atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajam izdevumu pārskatīšanas tvērumam, veicot valsts budžeta finansēto funkciju analīzi, pārskatot nozaru ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrijas) līdzšinēji piešķirto finansējumu prioritārajiem un citiem pasākumiem, uzlabojot procesus un veicinot efektīvu finanšu resursu pārvaldību, identificējot kopējos izdevumu pārskatīšanas rezultātus 2021.gadam 53 647 727 EUR apmērā un 2022.gadam 38 399 541 EUR apmērā.
7. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši izdevumu pārskatīšanas rezultātiem finansējums 13 118 141 EUR apmērā 2021.gadam ir novirzāms kopējās fiskālās telpas uzlabošanai, savukārt 40 529 586 EUR apmērā 2021.gadam nozaru ministriju noteiktajām prioritātēm.
8. Ministrijām, ņemot vērā valsts budžeta programmu/apakšprogrammu funkciju un aktivitāšu pārskatīšanas matricas rezultātā konstatēto, efektivizēt budžeta programmu/apakšprogrammu funkciju un aktivitāšu turpmāko darbību, tai skaitā:
8.1. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju izvērtēt Latvijas Institūta reorganizācijas iespējas un līdz 2021.gada 1.jūnijam iesniegt informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā;
8.2. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izvērtēt Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" funkcijas nodošanas iespējas Kultūras ministrijai, veicinot vienotas valsts politikas īstenošanu kultūras un nacionālā mantojuma saglabāšanas jomā;
8.3. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju izvērtēt iespējamos risinājumus meža ugunsapsardzības un ugunsdzēsības valsts un privātajos mežos funkcijas nodrošināšanai, tai skaitā izvērtējot nepieciešamo investīciju materiāltehniskās bāzes uzlabošanai nodrošināšanu Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam ietvaros un līdz 2021.gada 1.jūnijam iesniegt informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā;
8.4. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti izvērtēt Bulduru Dārzkopības vidusskolas darbības modeli un līdz 2021.gada 1.jūnijam sagatavot un iesniegt informāciju par tālāko rīcību izskatīšanai Ministru kabinetā;
8.5. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Pārresoru koordinācijas centru līdz 2021.gada 1.jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par finansējumu asistenta izglītībā (atbalsta speciālistu) pakalpojuma izglītojamajam nodrošināšanai izglītības iestādē;
8.6. Labklājības ministrijai izvērtēt funkciju "Atlīdzināt kredītprocentus personas ar invaliditāti mājokļa pielāgošanai" un nepieciešamības gadījumā līdz 2020.gada 31.decembrim sagatavot atbilstošus priekšlikumus grozījumiem Invaliditātes likumā;
8.7. atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu ar 2021.gadu finansējumu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas funkciju īstenošanai plānot Valsts reģionālās attīstības aģentūras budžetā, ņemot vērā, ka Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas funkcijas nodotas Valsts reģionālās attīstības aģentūrai no 2019.gada 1.maija, un attiecīgi finansējumu 205 997 EUR apmērā ik gadu samazināt budžeta apakšprogrammā 21.01.00 "Fonda darbības nodrošinājums" un palielināt budžeta programmā 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana";
8.8. pieņemt zināšanai, ka likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošanas gaitā Kultūras ministrija sniegs priekšlikumus par valsts budžeta apakšprogrammā 22.05.00 "Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma" esošā finansējuma pārdali uz citām programmām/apakšprogrammām un izdevumu turpmāku izmantošanu;
8.9. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Izglītības ministriju, Labklājības ministriju un Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā, virzoties uz vienotu un koordinētu valsts politikas īstenošanu sabiedrības integrācijas jomā, kā arī ņemot vērā sabiedrības integrācijas politikas horizontālo raksturu un katras iesaistītās ministrijas funkcijas, un Kultūras ministrijai iesniegt attiecīgu informāciju 2021.gada izdevumu pārskatīšanas ietvaros;
8.10. Kultūras ministrijai izvērtēt Latvijas valsts simtgades biroja turpmāko darbību un līdz 2021.gada 1.jūnijam iesniegt informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā.
9. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu budžeta programmā 02.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" samazināt finansējumu 2021.gadā 1 068 495 EUR apmērā, 2022.gadā 1 072 758 EUR apmērā un 2023.gadā un turpmāk 1 035 792 EUR apmērā ik gadu un novirzīt šādu 2021.gada prioritāro pasākumu īstenošanai: "Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskais nodrošinājums" 2021.gadā un turpmāk katru gadu 480 000 EUR apmērā un "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos" 2021.gadā 588 495 EUR apmērā, 2022.gadā 592 758 EUR apmērā, 2023.gadā un turpmāk katru gadu 555 792 EUR apmērā.
10. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu samazināt finansējumu budžeta apakšprogrammā 31.01.00 "Budžeta izpilde" 2021., 2022., 2023.gadā un turpmāk ik gadu 437 234 EUR apmērā. Vienlaikus pieņemt zināšanai, ka finansējums 2021., 2022., 2023.gadam 437 234 EUR apmērā ir novirzāms kopējās fiskālās telpas uzlabošanai.
11. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu samazināt finansējumu budžeta apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība" 2021., 2022., 2023.gadā un turpmāk ik gadu 22 000 000 EUR apmērā. Vienlaikus pieņemt zināšanai, ka finansējums 2021.gadā 12 680 907 EUR apmērā, 2022.gadā 10 983 110 EUR apmērā un 2023.gadā 12 814 028 EUR apmērā ir novirzāms kopējās fiskālās telpas uzlabošanai.
12. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu par pārskatīšanas rezultātā identificēto iekšējo resursu 2021.gadā 9 319 093 EUR apmērā, 2022.gadā 11 016 890 EUR apmērā, 2023.gadā 9 185 972 EUR apmērā, 2024.gadā 7 505 611 EUR apmērā, 2025.gadā 5 351 005 EUR apmērā, 2026.gadā un 2027.gadā ik gadu 4 144 505 EUR un 2028.gadā un turpmāk ik gadu 4 141 195 EUR apmērā novirzīšanu šādu pasākumu īstenošanai:
12.1. 2021.gadā 87 480 EUR un 2022.gadā 92 520 EUR valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa digitālajai transformācijai;
12.2. 2021.gadā un turpmāk ik gadu 609 090 EUR Valsts kases maksājumu sistēmas drošuma (aizsardzība pret kiberuzbrukumiem, aizdomīgu darījumu shēmu identificēšana, maksājumu skrīnings) stiprināšanai, kā arī sniegto pakalpojumu un iekšējo procesu digitalizācijas turpināšanai un paplašināšanai;
12.3. 2021.gadā 679 966 EUR, 2022.gadā 685 966 EUR un 2023.gadā un turpmāk ik gadu 535 966 EUR Finanšu ministrijas stratēģisko uzdevumu īstenošanai, tai skaitā privātās un publiskās partnerības (PPP) kompetences centra pilnveidei Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (tai skaitā atlīdzības izdevumiem 2 amata vietām, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu Finanšu ministrijas resorā), Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu audita veikšanai un konkurētspējīga un motivējoša atalgojuma Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas stratēģisko funkciju veicējiem nodrošināšanai;
12.4. 2021.gadā 7 045 EUR Pasaules Bankas Ziemeļu un Baltijas valstu grupas sanāksmes organizēšanai;
12.5. 2021.gadā 4 700 EUR informatīva semināra par starptautisko finanšu institūciju atbalsta iespējām organizēšanai;
12.6. 2021.gadā un turpmāk ik gadu 1 023 887 EUR nomas maksu pieauguma segšanai neatkarīgajām institūcijām, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm:
12.6.1. Latvijas Republikas Prokuratūrai 41 063 EUR ik gadu;
12.6.2. Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei 8 135 EUR ik gadu;
12.6.3. Valsts Prezidenta kancelejai 30 076 EUR ik gadu;
12.6.4. Tieslietu ministrijai 142 962 EUR ik gadu;
12.6.5. Veselības ministrijai 788 935 EUR ik gadu;
12.6.6. Centrālajai vēlēšanu komisijai 12 716 EUR ik gadu;
12.7. 2021.gadā un turpmāk ik gadu 1 617 503 EUR Kultūras ministrijas budžetā nomas attiecību nodibināšanai par Latvijas Nacionālā arhīva izmantotajām telpām Komandanta ielā 9, Daugavpilī, un Skandu ielā 14, Rīgā, par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izmantotajām telpām Torņa ielā 1, Rīgā, un par Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas izmantotajām telpām Kandavas ielā 2A, Daugavpilī;
12.8. 2021.gadā 2 380 666 EUR, 2022.gadā 2 085 846 EUR, 2023.gadā 966 935 EUR un 2024.gadā 280 526 EUR valsts ēku remontdarbu veikšanai;
12.9. 2021.gadā 2 908 756 EUR, 2022.gadā 4 823 798 EUR, 2023.gadā 4 252 482 EUR, 2024.gadā 3 298 533 EUR, 2025.gadā 1 424 453 EUR un 2026.gadā un turpmāk ik gadu 217 953 EUR normatīvajos aktos noteikto prasību ieviešanai Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās;
12.10. 2022.gadā 78 280 EUR, 2023.gadā 180 109 EUR, 2024.-2027.gadā ik gadu 140 106 EUR un 2028.- 2052.gadā ik gadu 136 796 EUR Ministru kabineta 2018.gada 19.septembra rīkojumā Nr.448 noteiktā papildu finansējuma nodrošināšanai resoriem:
12.10.1. Labklājības ministrijai (Nodarbinātības valsts aģentūrai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, Valsts darba inspekcijai) 2022.gadā 40 380 EUR, 2023.gadā 161 321 EUR, 2024.-2027.gadā ik gadu 140 106 EUR un 2028.- 2052.gadā ik gadu 136 796 EUR;
12.10.2. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 2022.gadā 37 900 EUR un 2023.gadā 18 788 EUR.
13. Atļaut Finanšu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības šī protokollēmuma 12.8.apakšpunktā minētā pasākuma ietvaros īstenojamo remontdarbu veikšanai 2021.gadā 517 746 EUR apmērā, 2022.gadā 2 085 846 EUR apmērā, 2023.gadā 966 935 EUR apmērā un 2024.gadā 280 526 EUR apmērā.
14. Finanšu ministrijai (Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā publiskās un privātās partnerības kompetences centram) atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajiem secinājumiem līdz 2021.gada 31.decembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem par valsts un pašvaldību vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo projektu, kuri nav finansējami no Eiropas Savienības struktūrfondiem un Kohēzijas fonda, kā arī citas ārvalstu finanšu palīdzības, īstenošanu publiskās un privātās partnerības ietvaros, nodrošinot to uzskaiti ārpus budžeta bilances.
15. Finanšu ministrijai, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, izvērtēt valsts budžeta izpildes analīzes pilnveidošanas iespējas un līdz 2021.gada 1.jūnijam sagatavot atbilstošus priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa instrukcijā Nr.2 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi".
16. Iekšlietu ministrijai izvērtēt VSIA "Iekšlietu ministrijas poliklīnika" un tās Centrālas medicīniskās ekspertīzes komisijas darbību atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam un iesniegt attiecīgu informāciju 2021.gada izdevumu pārskatīšanas ietvaros.
17. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju izvērtēt ieslodzīto konvojēšanas funkcijas nodrošinājumu Valsts policijā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē, izstrādājot efektīvāko risinājumu, tai skaitā vērtējot tiesas procesu organizēšanas iespējas ar videokonferenču starpniecību un ar esošajām valsts budžeta finansiālajām iespējām, pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju līdz 2021.gada 1.jūnijam iesniegt priekšlikumus ieslodzīto konvojēšanas funkcijas pārskatīšanai izskatīšanai Ministru kabinetā.
18. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju un Veselības ministriju izvērtēt profesionālās izglītības mācību programmu piedāvājumu izglītības iestādēs un to atbilstību darba tirgus tendencēm, un Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt attiecīgu informāciju 2021.gada izdevumu pārskatīšanas ietvaros.
19. Izglītības un zinātnes ministrijai uzlabot datu kvalitāti un nodrošināt datu analīzi, tai skaitā pa izglītības finansēšanas avotiem, Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) par profesionālās izglītības mācību iestādēm, kā arī uzlabot no augstskolām saņemto finansējuma izlietojuma datu kvalitāti atbilstoši informatīvajā ziņojumā izdarītajiem secinājumiem un iesniegt attiecīgu informāciju 2021.gada izdevumu pārskatīšanas ietvaros.
20. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt nodibinājuma "Latvijas Olimpiešu sociālais fonds" darbību sporta nozarei paredzēto valsts budžeta līdzekļu administrēšanas kontekstā atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam un iesniegt attiecīgu informāciju 2021.gada izdevumu pārskatīšanas ietvaros.
21. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt iespējas samazināt sporta nozarei paredzēto valsts budžeta līdzekļu administrēšanā un apgūšanā iesaistīto organizāciju skaitu atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam un iesniegt attiecīgu informāciju 2021.gada izdevumu pārskatīšanas ietvaros.
22. Finanšu ministrijai (VSIA "Valsts nekustamie īpašumi") sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Zemkopības ministriju, Veselības ministriju izvērtēt profesionālās izglītības iestāžu un augstskolu nekustamā īpašuma izmantošanas efektivitāti un iesniegt attiecīgu informāciju 2021.gada izdevumu pārskatīšanas ietvaros.
23. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu veikt finansējuma pārdali starp valsts pamatfunkciju īstenošanas Pārtikas un veterinārā dienesta un valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" funkciju nodrošināšanai un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas izdevumiem, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, tai skaitā par uzraudzības pasākumu īstenošanu dzīvnieku veselības un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā:
23.1. 2021. gadā:
23.1.1. budžeta apakšprogrammā 70.06.00 "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai" samazināt finansējumu 1 190 943 EUR apmērā, tai skaitā samazināt finansējumu 9 amata vietu pārcelšanai un atlīdzības palielināšanai 1 440 192 EUR apmērā, samazināt finansējumu references laboratorijas funkcijas nodrošināšanai 334 698 EUR apmērā, palielināt finansējumu uzraudzības pasākumu īstenošanai 750 665 EUR apmērā (pārdale no pamatfunkcijām) un samazināt finansējumu uzraudzības pasākumu īstenošanai 166 718 EUR apmērā;
23.1.2. budžeta apakšprogrammā 20.01.00 "Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole" palielināt finansējumu 1 411 929 EUR apmērā, tai skaitā samazināt finansējumu uzraudzības pasākumu īstenošanai 28 263 EUR apmērā un palielināt finansējumu 9 amata vietu pārcelšanai un atlīdzības palielināšanai 1 440 192 EUR apmērā;
23.1.3. budžeta apakšprogrammā 20.02.00 "Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi un riska zinātniskā novērtēšana" samazināt finansējumu 387 704 EUR apmērā, tai skaitā samazināt finansējumu laboratorisko izmeklējumu veikšanai uzraudzības programmās 722 402 EUR apmērā un palielināt finansējumu references laboratorijas funkcijas nodrošināšanai 334 698 EUR apmērā;
23.2. 2022.gadā un turpmāk ik gadu:
23.2.1. budžeta apakšprogrammā 70.06.00 "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai" palielināt finansējumu 1 442 517 EUR apmērā, tai skaitā samazināt finansējumu 9 amata vietu pārcelšanai un atlīdzības palielināšanai 1 440 192 EUR apmērā, palielināt finansējumu uzraudzības pasākumu īstenošanai 750 665 EUR apmērā (pārdale no pamatfunkcijām) un palielināt finansējumu uzraudzības pasākumu īstenošanai 2 132 044 EUR apmērā, nodrošinot to pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai" plānotā finansējuma;
23.2.2. budžeta apakšprogrammā 20.01.00 "Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole" palielināt finansējumu 1 411 929 EUR apmērā, tai skaitā samazināt finansējumu uzraudzības pasākumu īstenošanai 28 263 EUR apmērā un palielināt finansējumu 9 amata vietu pārcelšanai un atlīdzības palielināšanai 1 440 192 EUR apmērā;
23.2.3. budžeta apakšprogrammā 20.02.00 "Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi un riska zinātniskā novērtēšana" samazināt finansējumu 387 704 EUR apmērā, tai skaitā samazināt finansējumu laboratorisko izmeklējumu veikšanai uzraudzības programmās 722 402 EUR apmērā un paredzēt finansējumu references laboratorijas funkcijas nodrošināšanai 334 698 EUR apmērā.
24. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 4.septembra ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra apkarošanas un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai"" 2.punktu un Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 104.§) "Informatīvais ziņojums "Par Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas īstenošanu un Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra uzraudzības un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai"" 3.punktu Pārtikas un veterinārā dienestā uz laiku izveidotajām 20 amata vietām no 2021.gada 1.janvāra:
24.1. kā pastāvīgas noteikt 9 amata vietas;
24.2. likvidēt 11 amata vietas;
24.3. pieņemt zināšanai, ka finansējuma pārdales saistībā ar amata vietu izmaiņām ir iekļautas šī protokollēmuma 23.punktā.
25. Ņemot vērā šī protokollēmuma 23.punktā noteiktās finansējuma pārdales, atļaut Zemkopības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības uzraudzības pasākumu dzīvnieku veselības un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā nodrošināšanai budžeta apakšprogrammā 70.06.00 "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai" 2021.gadā un turpmāk ik gadu 5 093 403 EUR apmērā šādā sadalījumā:
25.1. uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā – 3 732 553 EUR apmērā, tai skaitā indikatīvi Eiropas Savienības līdzfinansējums 1 455 000 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 2 277 553 EUR apmērā;
25.2. uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā – 1 360 850 EUR apmērā, tai skaitā indikatīvi Eiropas Savienības līdzfinansējums 342 308 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 1 018 542 EUR apmērā.
26. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu un atļaut Zemkopības ministrijai, izvērtējot epidemioloģisko situāciju Latvijā, uzraudzības un kontroles rezultātus un ievērojot izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos, kā arī Eiropas Komisijas lēmumus par atbalstāmajām izdevumu pozīcijām, pārskatīt dzīvnieku veselības un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma uzraudzības pasākumus, to veikšanai nepieciešamā finansējuma apmēru, veikt izmaiņas starp pasākumiem katras jomas ietvaros pēc nepieciešamības, ievērojot šī protokollēmuma 25.punktā attiecīgajai uzraudzības jomai noteikto maksimālo finansējuma apmēru.
27. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu un atļaut Zemkopības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības papildus tām, kas noteiktas šī protokollēmuma 25.punktā, tikai tādiem pasākumiem, kas saskaņā ar Eiropas Komisijas izdotu lēmumu tiek pilnā apmērā finansēti no Eiropas Savienības budžeta (finansējums 100 procentu apmērā), un nepieciešamības gadījumā šādu pasākumu īstenošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai". Noteikt, ka šajā protokollēmuma punktā minēto saistību izpildei nepieciešamais finansējums nav pārdalāmas citu uzraudzības pasākumu īstenošanai. Noteikt, ka papildu saistības dzīvnieku veselības un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma uzraudzības pasākumu īstenošanai, kas nav minētas šī protokollēmuma 25.punktā un šajā protokollēmuma punktā, Zemkopības ministrija var uzņemties tikai ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu.
28. Zemkopības ministrijai nodrošināt maksājuma pieprasījuma iesniegšanu Eiropas Komisijā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija Regulai (ES) Nr.652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.178/2002, (EK) Nr.882/2004 un (EK) Nr.396/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK, lai valsts budžetā daļēji atgūtu dzīvnieku veselības un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma uzraudzības pasākumu īstenošanā izlietotos līdzekļus.
29. Atzīt Ministru kabineta 2014.gada 4.septembra ārkārtas sēdes protokollēmumu (prot.Nr.47 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra apkarošanas un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai"" un Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.60 104.§) "Informatīvais ziņojums "Par Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas īstenošanu un Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra uzraudzības un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai"" par aktualitāti zaudējušu.
30. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dividendēs izmaksājamās peļņas daļas par 2020.gadu palielinājumu, un Finanšu ministrijai palielināt maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu ieņēmumu prognozi 2021.gadam par 15 000 000 EUR (tai skaitā 12 000 000 EUR maksājums par valsts kapitāla izmantošanu un 3 000 000 EUR uzņēmumu ienākuma nodoklis) un attiecīgi palielināt izdevumus budžeta apakšprogrammā 21.01.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai" 2021.gadam par 15 000 000 EUR atbilstoši informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu sadalījumam, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.
31. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu izdevumu pārdalei budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" ietvaros, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, optimizējot telpu nomas, komunālo maksājumu, telpu uzturēšanas un apsardzes, komandējumu un darba braucienu izmaksas, 2021.gadā un turpmāk ik gadu 188 160 EUR apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu darbiniekiem ikgadējā atvaļinājuma pabalstu un novērtēšanas prēmiju izmaksu.
32. Kultūras ministrijai pārskatīt savā padotībā esošo profesionālās izglītības mācību iestāžu izdevumus kontekstā ar mācību programmu un apmācāmo audzēkņu skaitu atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam un iesniegt attiecīgu informāciju 2021.gada izdevumu pārskatīšanas ietvaros.
33. Kultūras ministrijai sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra rīkojumā Nr.518 "Par finansējumu ēku Slokas ielā 52A un Slokas ielā 52B, Rīgā, pārbūves darbu izdevumu segšanai, lai pielāgotu ēkas profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā mākslu vidusskola" vajadzībām", 2022.gadā plānoto finansējumu 3 000 000 EUR apmērā nekustamā īpašuma Slokas ielā 52A un Slokas ielā 52B, Rīgā pārbūves darbu izdevumu segšanai novirzot Eiropas Savienības fondu projektu Kalnciema ielā 10 k-2 un k-3 īstenošanai.
34. Kultūras ministrijai sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai", paredzot valsts budžeta finansējumu uzturēšanas izdevumiem Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, 2021.-2022.gadam 275 980 EUR apmērā ik gadu, vienlaikus paredzot finansējumu VSIA "Dailes teātris" telpu labiekārtošanai 2021.-2022.gadam 377 489 EUR apmērā ik gadu un VSIA "Latvijas Leļļu teātris" pagaidu telpu nomai un uzturēšanai 2021.-2022.gadam 129 892 EUR apmērā ik gadu.

 
47.§
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2208

TA-1458-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2208 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpumu procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Lai Latvijas Republika īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 21.maija Direktīvas 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai prasības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt un līdz 2021.gada 23.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti"".

 
48.§
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2209

TA-1493-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2020. gada 14. maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2209 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpumu procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
49.§
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2020.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0223

TA-1467-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2020.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0223 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām ārvalstu studentu piesaistē un studijām Latvijas augstākās izglītības iestādēs"

TA-1320-IP ____________________________________

(I.Šuplinska, D.Jansone, E.Rinkēvičs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju līdz 2021.gada 30.jūnijam sagatavot un izglītības un zinātnes ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, kuros noteikts, kādos gadījumos augstākās izglītības iestādes zaudē tiesības uzņemt trešo valstu valstspiederīgo studentus (turpmāk – ārvalstu studenti).
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju līdz 2021.gada 30.jūnijam sagatavot un izglītības un zinātnes ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, kuros augstākās izglītības iestādei paredzēts noteikt papildus ārkārtas akreditācijas iemeslus un nosacījumus vai augstākās izglītības iestādes izslēgšanu no Augstskolu reģistra gadījumos, ja augstākās izglītības iestādē regulāri tiek konstatēti pārkāpumi ārvalstu studentu uzņemšanā vai darbā ar ārvalstu studentiem.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2021.gada 30.jūnijam izvērtēt Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās" pārejas normas piemērošanas rezultātus un sekmīgas prakses gadījumā izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, kuros noteiktas tiesības augstākās izglītības iestādēm veikt svešvalodu zināšanu pārbaudi ārvalstu studentiem.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2020.gada 20.oktobrim izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, nosakot, ka studijās var tikt uzņemti tādi ārvalstnieki, kuru iepriekšējā izglītībā saņemtais sekmīgais vērtējums attiecīgās studiju programmas profilējošos priekšmetos nav zemāks par 60%, un ārzemnieka iepriekšējā iegūtā izglītība neliedz viņam iestāties savas mītnes vai izcelsmes valsts augstākās izglītības iestādē.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2020.gada 20.oktobrim izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās" un citos normatīvajos aktos, nosakot, ka augstākās izglītības iestāde izstrādā paplašinātu interviju, ko veic ar katru ārvalstu potenciālo studentu videoierakstā, kuru reģistrē un pēc pieprasījuma nosūta Ārlietu ministrijas konsulārajiem dienestiem vai citām valsts institūcijām.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2020.gada 1.novembrim izvērtēt administratīvo pārkāpumu procedūru un samērīgu sodu mehānismu piemērošanu augstākās izglītības iestādei vai tās amatpersonai par savlaicīgu normatīvo aktu neizpildi, kas saistīta ar negodprātīgu ārvalstu studentu piesaisti, laicīgas informācijas neievadīšanas studējošo reģistrā vai studējošā eksmatrikulācijas neveikšanu, ja ārvalstnieks bez attaisnojoša iemesla sistemātiski neapmeklē lekcijas vai nodarbības.
8. Iekšlietu ministrijai līdz 2020.gada 1.novembrim izstrādāt un iekšlietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, nosakot atsevišķu pienākumu augstākās izglītības iestādei savlaicīgi ziņot par ārvalstu studentu kavējumiem un atskaitītajiem ārvalstu studentiem attiecīgajā augstākās izglītības iestādē.
9. Iekšlietu ministrijai iekļaut likumprojektā "Imigrācijas likums" normu, kas paredz iespēju atteikt uzturēšanās atļaujas izsniegšanu vai reģistrēšanu, ja ārzemnieks pieprasa vai reģistrē termiņuzturēšanās atļauju kā students un nav sasniedzis pietiekamu progresu studijās, nosakot, ka ārzemnieks drīkst pārsniegt studiju līgumā noteikto studiju laiku par vienu gadu, ja studiju ilgums ir līdz četriem gadiem, vai pusotru gadu, ja studiju ilgums ir vairāk par četriem gadiem.
10. Iesaistītajām institūcijām šajā protokollēmumā ietvertos pasākumus veikt tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 
51.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1546-IP ____________________________________

(J.Vitenbergs, Dz.Kauliņš, J.Pūce, J.Reirs, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 17.00


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību