Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 50

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

sēde daļēji attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.50

2020.gada 25.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Valdgalē, Valdgales pagastā, Talsu novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1436 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Meiju ceļš 39A, Jelgavā, valstij piederošās ¼ domājamās daļas pārdošanu"

TA-1435 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Austrumu ielā 1A, Aizputē, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1439 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1464 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"

TA-1505 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos Nr.599 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā""

TA-1525 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta uz valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1544 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1545 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja sniegtajiem pakalpojumiem pierobežas iecirkņos"

TA-1426 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672" Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, daļu nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-1431 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-1444 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Platones ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

TA-1445 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma Platones ielā, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 082 0277), sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 0277) daļu 0.3264 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 88 113 EUR, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 85 745 EUR jeb 26.27 EUR par vienu kvadrātmetru un atlīdzība par zaudējumiem par atsavināmās zemes vienības daļā esošo koku zudumu 2 368 EUR.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "Autoceļš P32" un "Bērza mežs A" Zaubes pagastā, Amatas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-1448 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Autoceļš A2", Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-1452 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Bērza mežs M", Zaubes pagastā, Amatas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-1453 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1547 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1548 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1534 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1543 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""

TA-1539 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-1574 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-1585 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1597 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību"

TA-1527 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Plāna projekts "Valsts civilās aizsardzības plāns"

TA-1189 ____________________________________

(S.Ģirģens, I.Nakurts, A.Pabriks, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar citām ministrijām līdz 2021.gada 1.maijam izvērtēt nepieciešamību normatīvajos aktos civilās aizsardzības jomā ietvert normatīvo regulējumu par kritiskiem finanšu nozares pakalpojumiem, kuri būtu nodrošināmi katastrofas draudu gadījumā.
3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju un citām iesaistītajām institūcijām līdz 2021.gada 1.maijam sagatavot priekšlikumus par kārtību, kādā tiks nodrošināta lēmuma pieņemšana par Latvijas valstspiederīgo bērnu evakuāciju no katastrofas skartās ārvalsts.
 
26.§
Konceptuālais ziņojums "Par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu no 2021.gada"

TA-1203 ____________________________________

(T.Linkaits, E.Rinkēvičs, J.Pūce, I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par informatīvā ziņojuma "Stratēģija Latvijai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai" ietverto pasākumu izpildes gaitu"

TA-1486 ____________________________________

(S.Ģirģens, E.Valantis, I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot informatīvo ziņojumu ar Veselības ministriju, un ekonomikas ministram iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas dalību Eiropas skolu tīklā"

TA-1524 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas pievienošanos Eiropas Skolu tīklam (European Schoolnet).
3. Lai nodrošinātu dalību Eiropas Skolu tīklā, atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai ar 2021.gada 1.janvāri uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2021.gadā un turpmāk 37 000 EUR apmērā ik gadu budžeta programmā 16.00.00 "Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība".
4. Lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu dalībai Eiropas Skolu tīklā ar 2021.gadu un turpmāk ik gadu, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus veikt izmaiņas Izglītības un zinātnes ministrijas bāzes izdevumos 2021.gadā un turpmāk ik gadu 37 000 EUR apmērā, pārdalot finansējumu no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 01.08.00 "Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi" 34 244 EUR apmērā un no budžeta apakšprogrammas 97.02.00 "Nozares vadības atbalsta pasākumi" 2 756 EUR apmērā Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmai 16.00.00 "Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība" 37 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu dalību Eiropas Skolu tīklā pilntiesīga biedra statusā (30 000 EUR) un līdzmaksājumu dalībai darba grupās (7 000 EUR), uzņemoties jaunās ilgtermiņa saistības.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 59, Jūrmalā, sakārtošanu un zemes piespiedu nomas attiecību izbeigšanu"

TA-1456 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Labklājības ministrijai (Sociālās integrācijas valsts aģentūrai) noslēgt vienošanos ar privātpersonām par informatīvajā ziņojumā minēto valsts nekustamo īpašumu sakārtošanas darbību veikšanu un to finansēšanu, lai izbeigtu piespiedu zemes nomas attiecības. Pēc minētās vienošanās noslēgšanas atļaut Labklājības ministrijai (Sociālās integrācijas valsts aģentūrai) veikt nekustamo īpašumu sakārtošanas darbības.
3. Labklājības ministrijai pēc informatīvajā ziņojumā minēto nekustamo īpašumu sakārtošanas darbībām iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par valsts nekustamo īpašumu atsavināšanu, apmainot pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas sadalījumu 2021.-2023.gadam"

TA-1477 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka 2021.-2023.gadā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva ir 0,36 EUR mēnesī, ko aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības, izvērtējot atlikuma uzkrājuma un izmaksājamo summu apmēru un nepieciešamības gadījumā pārskatot uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru atbilstoši esošajai situācijai.
3. Tieslietu ministrija Ministru kabineta noteikumu projektu par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu attiecīgajā gadā izstrādā un tieslietu ministrs iesniedz Ministru kabinetā līdz iepriekšējā gada 1.oktobrim.
4. Tieslietu ministrijai, izstrādājot šī protokollēmuma 3.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu projektu, paredzēt informatīvā ziņojuma 19.tabulā noteikto uzņēmējdarbības riska valsts nodevas sadalījumu 2021.-2023.gadam ik gadu darbinieku prasījumu garantiju fondā 60,3 %, bet vispārējos valsts budžeta ieņēmumos 39,7 %.
5. Nodrošinot atlikuma uzkrājuma veidošanos, uzņēmējdarbības riska valsts nodevas ieņēmumus 2021.-2023.gadā, kas iekasēti vairāk par plānoto, ik gada beigās ieskaitīt Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" kontā.
6. Tieslietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus atbilstoši informatīvā ziņojuma 19.tabulā "Budžeta apakšprogrammu kopsavilkums 2021.-2023.gadiem" norādītajam likumprojekta "Par valsts budžetu 2021. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā".
7. Tieslietu ministrijai, ja nepieciešams, 2021.-2023.gada budžeta sagatavošanas procesā sniegt priekšlikumus ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu, to atlikumu un tiem atbilstošo izdevumu precizēšanai, pamatojoties uz prognozētajiem ieņēmumiem no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas (saglabājot šī protokollēmuma 4.punktā noteikto procentuālo sadalījumu) un izdevumiem maksātnespējīgo darbinieku prasījumu nodrošināšanai no budžeta apakšprogrammas 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai, kas jāveic no budžeta apakšprogrammas 06.05.00 "Maksātnespējas procesa izmaksas".
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par aktualitātēm VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A 2 korpusa attīstībā"

TA-1532 ____________________________________

(I.Viņķele, R.Muciņš, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt, ka VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā A korpusa būvniecības otrās kārtas infrastruktūras attīstības projekta kopējais attiecināmais finansējums ir ne vairāk kā 140 447 122 EUR.
3. Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 2.punktā atbalstītā finansējuma ietvaros 20 000 000 EUR kā ieguldījums VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālā pēc Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 49.§) 14.punkta uzdevuma izpildes tiks nodrošināts informatīvā ziņojuma "Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai"" (Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija sēdes protokola Nr.38 49.§) pielikumā minētajam pasākumam ""Veselības infrastruktūra", tajā skaitā PSKUS A2 korpusa pilnas funkcionalitātes nodrošināšana" atbalstītā finansējuma ietvaros un tiks veikts jaunās A2 ēkas valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, ievērojot komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumus.
4. Atzīt Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 32.§) "Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība"" (TA-31) 8.punktā minēto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu un atļaut VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" uzņemties būvdarbu līguma saistības ne vairāk kā 106 920 803 EUR (tai skaitā PVN) apmērā.
5. Pieņemt zināšanai, ka gadījumā, ja Eiropas Komisija neapstiprinās lielā projekta iesnieguma grozījumus par slimnīcas A korpusa otrās kārtas izveidi, slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecības projekta izstrādē ieguldītais finansējums netiks attiecināts uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda izmaksām, un Veselības ministrijai iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecības un iekārtošanas finansējuma jautājumiem.
 
32.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020.gada 30.augusta - 1.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmo jautājumu

TA-1607 ____________________________________

(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020. gada 30.augusta - 1.septembra neformālajā sanāksmē.
 
33.§
Par veiktajiem pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

TA-1609 ____________________________________

(S.Ģirģens, T.Linkaits, I.Viņķele, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
 
34.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par normatīvā regulējuma pilnveidošanu cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā)

TA-804 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
35.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas Paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Sociālo lietu komitejai un Reģionālajai komitejai - Ilgtermiņa rīcības plāns Vienotā tirgus noteikumu labākai ieviešanai un izpildei un par Eiropas Komisijas Paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Sociālo lietu komitejai un Reģionālajai komitejai - Vienotā tirgus šķēršļu apzināšana un mazināšana"

TA-1469-IP ____________________________________

(S.Ģirģens, L.Stauvere, A.K.Kariņš)

Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas Paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Sociālo lietu komitejai un Reģionālajai komitejai - Ilgtermiņa rīcības plāns Vienotā tirgus noteikumu labākai ieviešanai un izpildei un par Eiropas Komisijas Paziņojumu Eiropas Parlamenta, Padomei, Eiropas Sociālo lietu komitejai un Reģionālajai komitejai - Vienotā tirgus šķēršļu apzināšana un mazināšana".
 
36.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai - MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai Eiropai"

TA-1517-IP ____________________________________

(L.Stauvere, A.K.Kariņš)

Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai - MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai Eiropai".
 
37.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru 2020.gada 27. un 28.augusta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1588-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru 2020.gada 27. un 28.augusta neformālajā sanāksmē.
 
38.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2020.gada 26.augustā

TA-1608-IP ____________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Vācijas Federatīvajā Republikā I.Skujiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2020.gada 26.augusta neformālajā sanāksmē.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par notikumu attīstību šķīrējtiesas lietā "Eugene Kazmin v. Republic of Latvia"

TA-1378-IP ____________________________________

(I.Gailīte, J.Reirs, J.Bordāns, J.Citskovskis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Valsts kancelejai, ievērojot datu aizsardzības principus, Ministru kabineta tīmekļvietnē publicēt preses relīzi par notikumu attīstību šķīrējtiesas lietā "Eugene Kazmin v. Republic of Latvia" kopā ar rediģētu šķīrējtiesas tribunāla 2020.gada 13.aprīļa procesuālo rīkojumu Nr.6 un 2020.gada 6.maija procesuālo rīkojumu Nr.7.
 
40.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1553-IP ____________________________________

.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Militāro draudu analīze"

TA-5s ____________________________________

(A.Pabriks, MIDD amatpersona, S.Ģirģens, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 28.panta otrās daļas 2.punktu pieņemt zināšanai iesniegto Militāro draudu analīzi (slepeni).
 
42.§
Konfidenciāli

 TA-15k____________________________________

.
 
43.§
Konfidenciāli

 TA-16k____________________________________

 

.
 
44.§
Dienesta vajadzībām

TA-1605-DV ____________________________________

.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas tirdzniecību ar Baltkrieviju"

TA-1606-IP ____________________________________

(S.Ģirģens, E.Šaicāns, J.Pūce, A.Pabriks, E.Rinkēvičs, J.Reirs, J.Bordāns, I.Gailīte, K.Gerhards, N.Puntulis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Ņemot vērā pašreizējo notikumu attīstību Baltkrievijā un no tiem izrietošos riskus starptautisko kodoldrošības standartu ievērošanai Astravjecas AES, apturēt elektroenerģijas tirdzniecību ar Baltkrieviju, ja darbu uzsāk Astravjecas AES.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai aicināt starptautiskās kodoldrošības organizācijas sniegt vērtējumu par Astravjecas AES atbilstību starptautiskajiem kodoldrošības standartiem.
4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar pārvades sistēmas operatoru turpināt darbu risinājuma ieviešanā elektroenerģijas tirdzniecībai ar trešajām valstīm, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punkta izpildi.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc šī protokollēmuma 3.punktā minēto organizāciju vērtējumu saņemšanas iesniegt attiecīgu informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā.
6. Ekonomikas ministrijai pēc šī protokollēmuma 4.punktā minētā uzdevuma izpildes iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā progresa ziņojumu.
7. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2020.gada 18.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.49 51.§). 

Sēdi slēdz plkst. 17.45


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību