Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 59

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 Sēde attālinātā veidā

RīgāNr.

Nr.59

2020.gada 6.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1418 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums""

TA-1705 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei"

TA-1754 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1755 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība"

TA-1733 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei" īstenošanas noteikumi""

TA-1789 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aizdevuma Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei izsniegšanas termiņa pagarinājumu un plānotā pamatsummas maksājuma atlikšanu"

TA-1782 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrijas sniegtā informācija ir uzskatāma par nozares ministrijas atzinumu atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 29.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajam un apliecina, ka grozījumi valsts aizdevuma līgumos ir nepieciešami Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.

 
7.§
Noteikumu projekts "Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi"

TA-1199 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2020.gada 1.novembrim izstrādāt grozījumus Fizisko personu datu apstrādes likuma pārejas noteikumu 5.punktā, pagarinot termiņu līdz 2024.gada 1.jūnijam, un tieslietu ministram likumprojektu noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Datu valsts inspekciju un biedrību "Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija" līdz 2020.gada 31.decembrim izvērtēt jautājumu par datu aizsardzības speciālista iekļaušanu profesiju klasifikatorā, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām".
 
8.§
Noteikumu projekts "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1732 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas konferences rīkošanai"

TA-1888 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas konferencei un citu pasākumu organizēšanai piešķirtā finansējuma izmantošanu"

TA-1883 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumos Nr.606 "Noteikumi par Nacionālās drošības likumā noteikto institūciju, institūcijā iesniedzamās informācijas apjomu, iesniegšanas kārtību un iesniegtās informācijas izvērtēšanu, kā arī Nacionālās drošības likumā noteiktā lēmuma pieņemšanu un paziņošanu""

TA-1891 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai pēc likumprojekta "Grozījumi Nacionālās drošības likumā" (TA-800), kurā noteikts deleģējums Ministru kabinetam noteikt institūciju, kura īsteno Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulā (ES) 2019/452 (2019. gada 19. marts), ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai, noteikto sadarbības mehānismu starp Eiropas Komisiju un dalībvalstīm, saņemtās informācijas un informācijas pieprasījumu apstrādes, izvērtēšanas, izpildes un nosūtīšanas kārtību, spēkā stāšanās mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par Nacionālās drošības likumā noteikto institūciju, institūcijā iesniedzamās informācijas apjomu, iesniegšanas kārtību un iesniegtās informācijas izvērtēšanu, kā arī Nacionālās drošības likumā noteiktā lēmuma pieņemšanu un paziņošanu", lai aizstātu norādi uz Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 3.punktu ar norādi uz attiecīgo Ministru kabinetu deleģējošo Nacionālās drošības likuma normu.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par pievienotās vērtības nodokļa summas, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis, kompensēšanu Igaunijas Republikai un Lietuvas Republikai akciju sabiedrības "RB Rail" veikto aktivitāšu ietvaros"

TA-1829 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-1906 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-1907 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1915 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.549 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 30.0. versija)""

TA-1901 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.septembra rīkojumā Nr.478 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 15.0. versija)""

TA-1902 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2.pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2.kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam""

TA-1903 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izdevumus 160 531,28 EUR apmērā, kas radušies, pārtraucot projektu Nr.2.2.1.1/17/I/018 "Personāla vadības platformas projekts", atzīt par neatbilstoši veiktiem izdevumiem un, ievērojot to, ka tos nav iespējams atgūt, attiecināt tos uz valsts budžeta izdevumiem, ņemot vērā 2020.gada 7.septembrī starp Valsts kanceleju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgto vienošanos par projekta īstenošanas pārtraukšanu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1894 ____________________________________

(S.Ģirģens, L.Lapiņa, I.Viņķele, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""

TA-1937 ____________________________________

(T.Linkaits, I.Viņķele, L.Medina, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai (izveidota ar Ministru prezidenta 2020.gada 10.jūlija rīkojumu Nr.2020/1.2.1.-84) izvērtēt jautājumu par administratīvās atbildības piemērošanu personām, kuras neievēro prasību sabiedriskajā transportā lietot sejas maskas, un sagatavot attiecīgus priekšlikumus.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2020.gada darba programmas ietvaros līdzfinansētā projekta "SIC Latvia "Net-Safe" IV" īstenošanai"

TA-1740 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Labklājības ministrijai (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2021. un 2022.gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta "SIC Latvia "Net-Safe" IV" (turpmāk – projekts) īstenošanai tā apstiprināšanas gadījumā.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai atbilstoši noslēgtā granta līguma nosacījumiem papildu nepieciešamo finansējumu Labklājības ministrijai (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai) ne vairāk kā 62 600 EUR apmērā valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai un ne vairāk kā 25 040 EUR apmērā priekšfinansējuma nodrošināšanai, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ne vairāk kā 84 000 EUR apmērā valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Labklājības ministrijai (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai) pēc gala maksājuma saņemšanas no biedrības "Latvijas Interneta asociācija" (vadošais partneris) nodrošināt saņemto līdzekļu (valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" ietvaros iepriekš noteiktā projekta "Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā" ieviešanas modeli un ilgtspēju"

TA-1890 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, atbalstīt šādus risinājumus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" iepriekš noteiktā projekta "Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā" (turpmāk – Projekts) un programmas līguma ieviešanas nodrošināšanai:
2.1. starpdisciplināras un starpinstitucionālas sadarbības modeļa "Bērnu māja" (starptautiski lietotais termins "Barnahus") (turpmāk – Bērnu mājas modelis) darbību nodrošināt un Projekta finanšu līdzekļus ieguldīt Veselības ministrijas valdījumā esošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk – Bērnu slimnīca) pārziņā nodotās četru stāvu ēkas Vienības gatvē 45, Rīgā, (kadastra apzīmējums ēkai 01000540101001) pirmajā stāvā un atsevišķās pagrabstāva telpās ar kopējo platību 350 kvadrātmetri, Projekta ietvaros veicot to renovācijai nepieciešamā tehniskā projekta sagatavošanu un nepieciešamo renovācijas darbu veikšanu no Projekta līdzekļiem;
2.2. Projektā iekļaut jaunu projekta partneri – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (turpmāk – inspekcija), kuras uzdevums ir gādāt par Bērnu mājas modeļa personālsastāvu un integrēt Bērnu mājas modeli inspekcijas institucionālajā struktūrā. Projekta īstenošanas laikā visas izmaksas, kas saistītas ar Bērnu mājas modeļa darbību (tajā skaitā finansējums Bērnu mājas modeļa personāla atlīdzībai; finansējums šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minēto telpu nomai no Bērnu slimnīcas) segt no Projektam piešķirtā finansējuma;
2.3. Labklājības ministrijai kā atbildīgajai institūcijai par projekta ilgtspējas nodrošināšanu sadarbībā ar Bērnu mājas modeļa darbībā iesaistītajām institūcijām atbilstoši informatīvajā ziņojumā paredzētajam:
2.3.1. Projekta īstenošanas laikā un pēc tā pabeigšanas nodrošināt Bērnu mājas modeļa pilnvērtīgu darbību un tā darbības uzraudzību;
2.3.2. vismaz 5 gadus pēc Projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas:
2.3.2.1. nodrošināt Projekta ietvaros nodibināto līgumsaistību starp inspekciju un Bērnu slimnīcu par telpu nomu (atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi") turpināšanu Bērnu mājas modeļa darbībai;
2.3.2.2. nodrošināt Bērnu mājas modeļa darbībai nepieciešamās amata vietas nozares ietvaros, nepalielinot nozarē nodarbināto skaitu;
2.4. Projekta uzturēšanas izdevumiem, kad Projekts pilnībā pabeigts, nodots ekspluatācijā un par to ir veikts galīgā norēķina maksājums, nepieciešamo papildu valsts budžeta finansējumu 2025.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadu ne vairāk kā 221 603 EUR apmērā Labklājības ministrijai pieprasīt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
2.5. Iekšlietu ministrijai kā programmas apsaimniekotājam nedēļas laikā iesniegt Finanšu ministrijā programmas līguma grozījumu priekšlikumu angļu valodā tālākai iesniegšanai Finanšu instrumenta birojam;
2.6. Finanšu ministrijai kā Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu vadošajai iestādei iesniegt priekšlikumu Finanšu instrumenta birojam donorvalstu lēmuma pieņemšanai.
 
23.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu ministru 2020.gada 9.oktobra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) izskatāmajiem jautājumiem

TA-1924 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Vītolam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu ministru 2020.gada 9.oktobra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par nodokļu piemērošanu autoratlīdzību saņēmējiem"

TA-1852 ____________________________________

(N.Puntulis, J.Bordāns, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai īstenotu risinājumu, kas paredz ar 2021.gada 1.jūliju atteikties no līdzšinējās nodokļu piemērošanas kārtības autoratlīdzību saņēmējiem, Finanšu ministrijai sagatavot likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" šādus grozījumus, kas paredz, ka autoratlīdzības saņēmējs var:
2.1. no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim:
2.1.1. maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no autoratlīdzības, nereģistrējot saimniecisko darbību. Ienākuma izmaksātājs nepiemēro attaisnoto izdevumu normu, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli, piemērojot šādu likmi: apgrozījumam līdz 25 000 EUR – 25 procentu likmi, apgrozījumam, kas pārsniedz 25 000 EUR – 40 procentu likmi. No autoratlīdzības ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi tiek sadalīti šādi: iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi – 20 procenti, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 80 procenti. Šādi ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no autoratlīdzības netiek summēts ar citiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem un tam nepiemēro likumā noteiktos atskaitījumus (neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus). Ja taksācijas gada laikā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs (autoratlīdzības saņēmējs) kopā saņem autoratlīdzību, kas pārsniedz 25 000 EUR gadā, no vairākiem ienākuma izmaksātājiem, autoratlīdzības saņēmējs trūkstošo iedzīvotāju ienākuma nodokli piemaksā rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju; vai
2.1.2. reģistrēt saimniecisko darbību un pats maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā saimnieciskās darbības veicējs no saimnieciskās darbības rezultātā gūtā ienākuma. Nodokļa maksātājiem, kas gūst saimnieciskās darbības ieņēmumus no zinātnes, literatūras un mākslas darbu radīšanas, kā arī par atklājumiem, izgudrojumiem un no rūpniecisko paraugu radīšanas, attiecībā uz minētajiem ieņēmumiem pastāv izvēles iespēja piemērot saimnieciskās darbības izdevumus uz attaisnojuma dokumentu pamata likumā noteiktajā kārtībā vai piemērot izdevumu normu 25 procentu apmērā no ieņēmumiem; vai
2.1.3. reģistrēties kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs un maksāt mikrouzņēmumu nodokli vispārējā kārtībā;
2.2. no 2022.gada 1.janvāra (ar saimnieciskās darbības ieņēmumu konta ieviešanu):
2.2.1. reģistrēt saimniecisko darbību un pats maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā saimnieciskās darbības veicējs no saimnieciskās darbības rezultātā gūtā ienākuma. Nodokļa maksātājiem, kas gūst saimnieciskās darbības ieņēmumus no zinātnes, literatūras un mākslas darbu radīšanas, kā arī par atklājumiem, izgudrojumiem un no rūpniecisko paraugu radīšanas, attiecībā uz minētajiem ieņēmumiem pastāv izvēles iespēja piemērot saimnieciskās darbības izdevumus uz attaisnojuma dokumentu pamata likumā noteiktā kārtībā vai piemērot izdevumu normu 25 procentu apmērā no ieņēmumiem; vai
2.2.2. nereģistrēt saimniecisko darbību (ienākuma izmaksātājs no autoratlīdzības (kā ienākumiem no uzņēmumu līguma) ietur darbaspēka nodokļus); vai
2.2.3. reģistrēties kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs vispārējā kārtībā un maksāt mikrouzņēmumu nodokli, tai skaitā ar iespēju par fizisko un juridisko personu izmaksāto autoratlīdzību izvēlēties piemērot vienkāršotu mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas kārtību, izmantojot saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu, no kura tiek ieturēts mikrouzņēmumu nodoklis. Nodokļa ieņēmumi tiek sadalīti šādi: iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi – 20 procenti, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 80 procenti;
2.3. likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" autoratlīdzību saņēmējiem – nerezidentiem un pasīvo autoratlīdzību saņēmējiem saglabāt līdzšinējo iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīmu.
3. Labklājības ministrijai, lai īstenotu risinājumu, kas paredz ar 2021.gada 1.jūliju atteikties no līdzšinējās nodokļu piemērošanas kārtības autoratlīdzību saņēmējiem, likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" sagatavot šādus grozījumus:
3.1. paredzēt valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu summāro uzskaiti autoratlīdzības saņēmējiem no autoratlīdzības ienākumiem un citiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektiem, lai no 2021.gada 1.jūlija ieviestu minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu;
3.2. izslēgt no 2021.gada 1.jūlija V prim nodaļas normas, kas paredz pienākumu autoratlīdzības izmaksātājam veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas autoratlīdzības saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai.
4. Finanšu ministrijai līdz 2021.gada 1.janvārim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība", lai precizētu normas par attaisnotajiem izdevumiem autoratlīdzību saņēmējiem.

 
25.§
Latvijas Republikas 2019.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un informatīvais ziņojums "Par Valsts kontroles revīzijā "Par Latvijas Republikas 2019.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" sniegtajiem ieteikumiem un priekšlikumu Ministru kabinetam"

TA-1930 ____________________________________

(J.Reirs, L.Medina, B.Bāne, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai Latvijas Republikas 2019.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu "Par Latvijas Republikas 2019.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem".
3. Valsts kancelejai Latvijas Republikas 2019.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu "Par Latvijas Republikas 2019.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" iesniegt Saeimai līdz 2020.gada 15.oktobrim.
4. Lai ieviestu Valsts kontroles 2020.gada 15.septembra revīzijas ziņojuma Nr.2.4.1-32/2019 "Par Latvijas Republikas 2019.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" ieteikumu grafikā "Finanšu ministrijas ziņošanas par ieteikumu ieviešanas laika grafiks" sniegto ieteikumu:
4.1. Ekonomikas ministrijai (tai skaitā Būvniecības valsts kontroles birojam) pilnveidot būvkomersantu reģistrēšanas nodevas samaksas kontroli, lai uzraugošā un valsts nodevu administrējošā iestāde spētu pārliecināties, ka visi būvkomersanti reģistrējas, sniedz patiesu informāciju un nodevu samaksā atbilstoši normatīvajam aktam;
4.2. Ekonomikas ministrijai līdz 2021.gada 30.decembrim informēt Valsts kontroli par šī protokollēmuma 4.1.apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildi.
5. Visām ministrijām un centrālajām valsts pārvaldes iestādēm, lai ieviestu Valsts kontroles 2020.gada 15.septembra revīzijas ziņojuma Nr.2.4.1-32/2019 "Par Latvijas Republikas 2019.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" ieteikumu grafikā "Finanšu ministrijas ziņošanas par ieteikumu ieviešanas laika grafiks" sniegto priekšlikumu Ministru kabinetam par iespējamo saistību, kas Latvijai izriet no dalības starptautiskajās organizācijās, atspoguļošanu un uzskaiti:
5.1. līdz 2020.gada 15.decembrim savā tīmekļvietnē publicēt informāciju par attiecīgās ministrijas kompetencē esošajām starptautiskajām organizācijām (starptautiskās organizācijas nosaukums, iestāšanās datums), kurās Latvija ir dalībvalsts. Katru gadu līdz kārtējā gada 15.decembrim nodrošināt minētā saraksta aktualizāciju;
5.2. pirms iestāšanās starptautiskajā organizācijā, gatavojot attiecīgo informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam, tajā iekļaut iespējamo saistību apjoma izvērtējumu, ņemot vērā konkrētās nozares un starptautiskās organizācijas specifiku un fiskālo risku nozīmīgumu.

 
26.§
Likumprojekts "Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums"

TA-1885 ____________________________________

(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2021.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā"

TA-1875 ____________________________________

(J.Reirs, P.Leiškalns, A.Kaļāne, I.Šņucins, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2021.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"

TA-1876 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2020.gada 9.oktobra ārkārtas sēdē.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1929 ____________________________________

(T.Linkaits, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai aizpildīt likumprojekta anotācijas trešo sadaļu un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2021.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-1932 ____________________________________

(J.Vitenbergs, J.Reirs, J.Pūce, I.Šņucins, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai redakcionāli precizēt likumprojekta tekstu atbilstoši ministrijas atzinumam, iekļaut to Ministru kabineta 2020.gada 30.septembra sēdē (prot. Nr. 57 29.§) atbalstītajā likumprojektā "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" un attiecīgi precizēt apvienotā likumprojekta anotāciju.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā"

TA-1935____________________________________

(J.Bordāns, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2021.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Vides un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot fiskāli neitrālu priekšlikumu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, lai ar 2022. gadu un turpmākos gadus nodrošinātu finansējumu 225 398 EUR apmērā visu pašvaldību saistošo noteikumu izsludināšanai, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un sistematizēšanai portālā www.likumi.lv.
 
32.§
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokols

TA-1897 ____________________________________

(J.Reirs, V.A.Krauklis, G.Kaminskis, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola (turpmāk - protokols) projektu.
2. Valsts kancelejai pēc protokola parakstīšanas nosūtīt to Saeimai kopā ar valsts budžeta 2021.gadam likumprojektu paketi.
 
33.§
Latvijas Republikas nacionālā papildinātā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra Direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību"

TA-1879-IP____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo papildināto pozīciju Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra Direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību".
 
34.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 17.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0341

TA-1834-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2020.gada 17.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2020/0341.
Valsts kancelejai nostāju elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
35.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-230/20 BTA Baltic Insurance Company

TA-1917-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-230/20 BTA Baltic Insurance Company.
2. Finanšu ministrijai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori V.Soņecu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu E.Bārdiņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-230/20 BTA Baltic Insurance Company.

 
36.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 13.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1922-IP____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Pūce, J.Reirs, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 13.oktobra sanāksmē.
 
37.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2020.gada 15.-16.oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1925-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2020.gada 15.-16.oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par 2020.gada 7.-8.oktobra Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksmē un 16.-18.oktobra Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku valdes gada sanāksmē izskatāmajiem darba kārtības jautājumiem"

TA-1896-IP ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
39.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības iekšlietu ministru 2020.gada 8.oktobra neformālajai sanāksmei (videokonferencei)

TA-1926-IP ____________________________________

(S.Ģirģens, E.Rinkēvičs, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par jaunu Migrācijas un patvēruma paktu".
3. Iekšlietu ministrijas valsts sekretāram D.Trofimovam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības iekšlietu ministru 2020.gada 8.oktobra neformālajā sanāksmē (videokonferencē).
 
40.§
Informatīvais ziņojums par 2020.gada 5.oktobra Euro grupas sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2020.gada 6.oktobra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1928-IP ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku 2020.gada 5.oktobra Euro grupas sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2020.gada 6.oktobra neformālajā sanāksmē (videokonferencēs) un pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2020.gada 6.oktobra neformālajā sanāksmē (videokonferencē).
 
41.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 12.oktobra sanāksmei

TA-1933-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.10 "Krievija".
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par vienošanos par kopīgiem pārziņiem personas datu apstrādei saistībā ar sadarbības mehānismu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulu (ES) 2019/452 (2019.gada 19.marts), ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai"

TA-1806-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pilnvarot Ekonomikas ministriju parakstīt vienošanos par kopīgiem pārziņiem attiecībā uz personas datu apstrādi saistībā ar sadarbības mehānismu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulu (ES) 2019/452 (2019. gada 19. marts), ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai.
 
43.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1804-IP ____________________________________

 

.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam""

TA-1820-IP ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Satiksmes ministrijai nodrošināt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma ietvaros sagatavoto finansēšanas līgumu par finansējumu Rail Baltica projekta aktivitātēm noslēgšanu, līdz 2020.gada 7.oktobrim pilnvarojot akciju sabiedrību "RB Rail" kā Rail Baltica projekta koordinatoru Satiksmes ministrijas vārdā parakstīt finansēšanas līgumus ar Eiropas Inovāciju un tīklu izpildaģentūru.
3. Atļaut Satiksmes ministrijai uzņemties jaunas budžeta ilgtermiņa saistības (ārvalstu finanšu palīdzībai un valsts budžeta dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem) 2020.-2023.gadā Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 60.07.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)" Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izveidei 114 294 080 EUR apmērā, ko veido Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējums 71 541 243 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 42 752837 EUR apmērā, tostarp valsts budžeta līdzfinansējums Latvijas aktivitātēm 12 624 925 EUR apmērā, valsts budžeta līdzfinansējums akciju sabiedrības "RB Rail" aktivitātēm 2 605 234 EUR apmērā un valsts budžeta izdevumi pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) kompensēšanai 27 522 678 EUR apmērā, tostarp PVN 17 674 895 EUR apmērā Latvijas aktivitāšu ietvaros un PVN 9 847 783 EUR apmērā akciju sabiedrības "RB Rail" aktivitāšu ietvaros.
4. Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu pārdalei nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma ietvaros noslēgtajos Rail Baltica projekta finansēšanas līgumos paredzēto aktivitāšu īstenošanai, ņemot vērā šī protokollēmuma 3.punktā noteikto maksimālo valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru, no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
5. Satiksmes ministrijai sagatavot un satiksmes ministram līdz 2020.gada 22.oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 3.jūlija noteikumos Nr.395 "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība" attiecībā uz Rail Baltica projekta neattiecināmo izmaksu segšanu no valsts budžeta.
 
45.§
Dienesta vajadzībām

TA-1731-DV ____________________________________

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.15


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību