Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 61

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā

 

Rīgā

Nr.61

2020.gada 13.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.30

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.287 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.2.pasākuma "Inovāciju motivācijas programma" īstenošanas noteikumi""

TA-1776 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""

TA-1674 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aptiekas ielā 7, Rīgā, pārdošanu"

TA-1826 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1851 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 29.maija rīkojumā Nr.284 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas-Lietuvas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos""

TA-1869 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu""

TA-1728 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.377 "Noteikumi par lejamkravu pārvadāšanu cisternās un bunkura pusvagonos""

TA-1684 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Vilkupurva ielā 24, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

TA-1822 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma Vilkupurva ielā 24, Rīgā, (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 082 0211) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 0211) daļu 0,9062 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) un uz tās esošās būves – dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0211 001), kūti (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0211 002) un šķūni (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0211 003) – atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 118 996,32 EUR, kuru veido nekustamā īpašuma tirgus vērtība 113 456,24 EUR jeb 12,52 EUR par kvadrātmetru un atlikušās nekustamā īpašuma daļas vērtības samazinājums 5540,08 EUR jeb 1,82 EUR par kvadrātmetru.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.712 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1713 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 2019.gada peļņas daļu"

TA-1691 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi""

TA-2863 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība"

TA-1791 ____________________________________

(I.Peipiņa, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 18.2.apakšpunktā pēdējo teikuma daļu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi""

TA-1810 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Klimpju ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1814 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Jaunjelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Nomales" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1815 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""

TA-1947 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" ietvaros"

TA-1910 ____________________________________

(A.K.Kariņš )

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Armandu Ruku"

TA-1941 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.Ruks, A.Augustāns, J.Pūce, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"

TA-1364 ____________________________________

(J.Bordāns, I.Ilgaža, B.Bāne, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Pēc likumprojekta stāšanās spēkā Tieslietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par apropriācijas pārdali 2021.gadā Tieslietu ministrijas budžeta ietvaros no budžeta apakšprogrammas 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" 30 492 EUR apmērā uz budžeta apakšprogrammu 03.07.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana", lai nodrošinātu transferta pārskaitījumu Finanšu ministrijai (Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai) Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra salāgošanai ar pašatteikušos personu reģistru.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1969 ____________________________________

(I.Viņķele, I.Vanaga, L.Lejiņa, J.Pūce, L.Medina, J.Reirs, I.Dundure, I.Šuplinska, K.Gerhards, J.Vitenbergs, N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, papildinot 1.8.apakšpunktā ietvertajā 24.punktā, ka sabiedriskās ēdināšanas vietas pēc plkst. 24.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai, nosakot, ka 1.7. un 1.8. apakšpunktā ietvertās normas stājas spēkā 2020.gada 17.oktobrī, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Konceptuāls ziņojums "Par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra strukturālu reorganizāciju un par materiāltehnisko līdzekļu centra – Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs izveidi"

TA-1823 ____________________________________

(A.Pabriks, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ReferNet tīkla darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 2020.-2023.gadā"

TA-1854 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammā 70.11.00 "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos" 2020.-2023.gadā, lai nodrošinātu ReferNet tīkla darbību Latvijā. Projekta kopējās izmaksas ir 134 944 EUR, t.sk. Eiropas Komisijas finansējums 70 % apmērā (94 460 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 30% apmērā (40 484 EUR) jeb 33 736 EUR ik gadu, t.sk. Eiropas Komisijas finansējums 23 615 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 10 121 EUR.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā noteikto valsts budžeta līdzfinansējumu 2020.gadā nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas līdzekļu ietvaros.
4. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā noteikto finansējumu 2021.-2023.gadam, Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammu 70.11.00. "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos".
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par vides pieejamības prasībām ārstniecības iestādēm"

TA-1739 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt Ministru kabineta 2020.gada 21.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 27.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktrūrvienībām" 2.punktā Veselības ministrijai doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā veselības dienesta īstenotā ERAF projekta "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu" progresu, riskiem, turpmākās rīcības plānu un e-veselības sistēmas tālāko attīstību"

TA-1237 ____________________________________

(I.Viņķele, L.Boltāne, J.Pūce, J.Bordāns, J.Citskovskis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Nacionālā veselības dienesta projekta Nr. 2.2.1.1/18/I/001 "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu" ieviešanas termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 31.decembrim.
3. Veselības ministrijai informēt Ministru kabinetu, ja tiek kavēti vai plānotajā apjomā netiek īstenoti paredzētie darbi projektā Nr. 2.2.1.1/18/I/001 "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu".
4. Noteikt, ka Nacionālā veselības dienesta projekts Nr. 2.2.1.1/18/I/001 "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu" ir vadošais programmas projekts. Noteikt, ka veselības nozares informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) projektu programmā ietilpst arī šādi projekti:
4.1. Veselības ministrijas projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/028 "Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts";
4.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/025 "Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)" un projekts "Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)";
4.3. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/033 "Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība".
5. Atbalstīt, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 51.četri prim 7.punktu Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, un, ja turpmākā projekta īstenošana tiks nodrošināta atbilstoši ziņojumā ietvertajam laika un rīcības plānam, nesamazina Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā 2019.gadā paredzētā Nacionālā veselības dienesta īstenotajā projektā Nr. 2.2.1.1/18/I/001 "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu".
6. Lai turpinātu attīstīt e-veselības sistēmu, atbalstīt finansējuma pārdali 2021.gadā 1 000 000 EUR, 2022.gadā 700 000 EUR un 2023.gadā 300 000 EUR apmērā Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) uz valsts budžeta 45.01.00. apakšprogrammu "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" no Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta) 33.00.00. programmas "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" prioritārā pasākuma "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu)" īstenošanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.
7. Izdevumus, kas radušies, pārtraucot projektu Nr.2.2.1.1/17/I/030 "Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju", 35 843,08 EUR apmērā atzīt par neatbilstoši veiktiem izdevumiem un, ievērojot, ka izdevumus nav iespējams atgūt, attiecināt tos uz valsts budžeta izdevumiem, jo 2020.gada 14.aprīlī starp Nacionālo veselības dienestu un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta vienošanās par projekta pārtraukšanu.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 ārkārtējās situācijas ietekmi uz sabiedrisko mediju finansiālo spēju nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma izpildi"

TA-1919 ____________________________________

(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora 47. "Radio un televīzija" (Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome) budžeta uz valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1918 ____________________________________

(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1920 ____________________________________

(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2020.gada 15.oktobra sanāksmē (videokonferencē) izskatāmajiem jautājumiem

TA-1956 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2020.gada 15.oktobra sanāksmē (videokonferencē).
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Eiropas iniciatīvai par mākoņdatošanas federāciju"

TA-1955 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram J.Pūcem parakstīt Eiropas Savienības dalībvalstu kopīgo deklarāciju "Nākamās paaudzes mākoņdatošanas izveide uzņēmējdarbībai un publiskajam sektoram ES" (Building the next generation cloud for businesses and the public sector in the EU) Eiropas Savienības Telekomunikāciju ministru 2020.gada 15.oktobra neformālajā sanāksmē.
 
30.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par E-veselības projekta ieviešanu)

TA-169 ____________________________________

(I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai par e-veselības projektu.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
31.§
Plāna projekts "Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2021.gadam"

TA-1960 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2021.gadam.
2. Finanšu ministrijai līdz 2020.gada 14.oktobrim iesniegt Eiropas Komisijai un Euro grupai Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2021.gadam.

 
32.§
Likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam"

TA-1962 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un tā paskaidrojumus.
2. Finanšu ministram likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam", tā paskaidrojumus, fiskālo risku deklarāciju un Fiskālās disciplīnas padomes sagatavoto fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu iesniegt Saeimai 2020.gada 14.oktobrī.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
33.§
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2021.gadam"

TA-1964 ____________________________________

(J.Reirs, J.Plūme, S.Ģirģens, J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par valsts budžetu 2021.gadam" un tā paskaidrojumus.
2. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 21.panta otrās daļas 17.punktam, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2021.gadam", Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta 2020.gada 18.augusta sēdes protokollēmumus (prot. Nr.49 43.§ un 46.§), 2020.gada 2.septembra sēdes protokollēmumus (prot. Nr.51 54.§ un 55.§) un 2020.gada 22.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.55 38.§).
3. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.divi prim panta septītajai daļai, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2021.gadam", Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu.
4. Finanšu ministrijai likumprojektu "Par valsts budžetu 2021.gadam" (budžeta likumprojektu paketi) un paskaidrojumus iesniegt Saeimai 2020.gada 14.oktobrī.
5. Atļaut Finanšu ministrijai līdz likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" un tā paskaidrojumu iesniegšanai Saeimā veikt tajos tehniskus precizējumus.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
7.1. priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā termiņā, kādu Saeima noteiks otrā lasījuma priekšlikumu iesniegšanai;
7.2. neiesniegt priekšlikumus, kas pasliktina valsts budžeta finansiālo bilanci, izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu;
7.3. neiesniegt priekšlikumus par tādām apropriāciju izmaiņām, kuras saskaņā ar Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto iespējams veikt ar finanšu ministra rīkojumu.
8. Pieņemt zināšanai, ka, lai kompensētu Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa prognozēto ieņēmumu samazinājumu 6 080 092 EUR apmērā 2021.-2023.gadam ik gadu atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.oktobra sēdē atbalstītajam likumprojektam "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā", ir samazināti izdevumi budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00. "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Finanšu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā sagatavot priekšlikumus finansējuma atjaunošanai, tajā skaitā izvērtējot komandējumu izdevumu papildu samazinājumu vēl par 20%.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1899-IP ____________________________________

(I.Vinķele, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1965-IP

 

 
36.§
Latvijas Republikas sākotnējā nacionālā pozīcija "ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030.gadam un Padomes secinājumi par bioloģisko daudzveidību – nepieciešamība pēc steidzamas rīcības"

TA-1957-IP ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo pozīciju "ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030.gadam un Padomes secinājumi par bioloģisko daudzveidību – nepieciešamība pēc steidzamas rīcības".
 
37.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 17.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0340

TA-1958-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 17.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0340.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
38.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020.gada 19.-20.oktobra sanāksmei

TA-1959-IP ____________________________________

(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko 2021.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un attiecībā uz konkrētām zvejas iespējām citos ūdeņos groza Regulu (ES) 2020/123".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Stratēģija "No lauka līdz galdam". Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā".
4. Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniecei, vēstniecei A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020. gada 19.-20.oktobra sanāksmē.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.45


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību