Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 64

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Ārkārtas sēde attālinātā veidā

 

Rīgā

Nr.64

2020.gada 27.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.30

-

L.Peinberga

1.§
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi

TA-2049 ____________________________________

(I.Viņķele, J.Perevoščikovs, I.Šuplinska, N.Puntulis, T.Linkaits, S.Ģirģens, A.Pabriks, L.Cipule, J.Bordāns, I.Skuja, J.Pūce, D.Mūrmane-Umbraško, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.
2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par aktuālo situāciju ģimenes ārstu praksēs saistībā ar Covid-19 un priekšlikumus ģimenes ārstu noslodzes mazināšanai.
 
2.§
Informācija par valsts stratēģisko komunikāciju Covid-19 izplatības pārvaldībai

TA-2047 ____________________________________

(G.Šnore, J.Pūce, E.Rinkēvičs, I.Šuplinska, D.Holma, S.Ģirģens, T.Linkaits, J.Vitenbergs, I.Viņķele, J.Sārts, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta ārštata padomnieces sniegto informāciju par valsts stratēģisko komunikāciju Covid-19 izplatības pārvaldībai.
2. Valsts kancelejai nodrošināt regulāri gatavoto komunikācijas vadlīniju nosūtīšanu arī visiem ministriem.
3. Atzīt par nepieciešamu stiprināt valsts stratēģisko komunikāciju Covid-19 izplatības pārvaldībai, tai skaitā izmantojot regulārus pētījumus un aptaujas, organizējot diskusijas un nodrošinot vienotu pieeju informācijas sniegšanā.
 
3.§
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības stratēģija

TA-2050 ____________________________________

(I.Viņķele, J.Feldmane, A.Pabriks, J.Pūce, D.Mūrmane-Umbraško, E.Rinkēvičs, K.Druvaskalns, S.Ģirģens, J.Bordāns, J.Sārts, I.Šuplinska, K.Gerhards, S.Ņikišins, J.Reirs, B.Bāne, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt Veselības ministrijas iesniegto Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības stratēģiju.
2. Veselības ministrijai:
2.1. precizēt Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības stratēģiju, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: iekļaut stratēģijas mērķus, precizēt pulcēšanās ierobežojumu apjomu noteiktajās riska pakāpēs, precizēt riska pakāpēs noteiktos pasākumus atbilstoši jau pieņemtajiem Ministru kabineta lēmumiem, papildināt ar informāciju par situāciju gadījumā, ja ar epidemioloģiskās drošības kritērijiem tiks pārsniegta arī ļoti augsta riska pakāpe, attiecīgajās riska pakāpēs iekļaut pasākumus attiecībā uz tiesu darba organizāciju;
2.2. iesniegt precizēto Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības stratēģiju Valsts kancelejā;
2.3. nodrošināt Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības stratēģijas publiskošanu un komunikāciju ar sabiedrību.
3. Ministrijām, ņemot vērā atbalstīto Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības stratēģiju, attiecīgi precizēt un papildināt nozares rīcības plānus.
4. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai, ņemot vērā atbalstīto Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības stratēģiju, sagatavot priekšlikumus grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā attiecībā par deleģējumu Ministru kabinetam.
5. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par veiktajiem un plānotajiem Covid-19 testēšanas sistēmas pilnveidošanas un kapacitātes celšanas pasākumiem.
6. Atzīt par nepieciešamu palielināt Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla kapacitāti, kā arī noteikt piemaksas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā iesaistītajiem medicīnas darbiniekiem.
7. Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un veselības ministrei iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus tiesību aktu projektus.
8. Atjaunot Vadības grupas Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam darbību (izveidota ar Ministru prezidenta 2020.gada 16.marta rīkojumu Nr.2020/1.2.1.-62).
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par higiēnisko sejas masku un vienreizlietojamo cimdu iegādi"

TA-2046 ____________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 3.panta astotajai daļai veikt 250 000 daudzreiz lietojamo higiēnisko sejas masku, kas atbilst AFNOR standartam, iegādi 108 254 maznodrošinātām personām no SIA “AMB Solutions", atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības centra veiktajam tirgus izvērtējumam par 375 000 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (iegādes summa var tikt koriģēta sarunu laikā ar uzņēmēju).
3. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 3.panta astotajai daļai veikt vienreizlietojamo cimdu (nesterilu, nepūderētu) iegādi valsts materiālo rezervju nodrošināšanai no informatīvajā ziņojumā minētajiem komersantiem (SIA "DEPO DIY”, SIA "Darba apģērbu serviss", SIA "Kid-man Latvija", SIA "Saules aptieka", SIA "Brief") vismaz 598 025 pārus par kopējo summu 125 289,55 EUR komersantu maksimāli piedāvātajā apjomā.
4. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram segt izdevumus par higiēnisko sejas masku un vienreizlietojamo cimdu iegādi no finansējuma, kas piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 27.aprīļa rīkojumu Nr.220 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
5. Patērētāju tiesību aizsardzības centram pēc nepieciešamības izvērtēt iegādāto higiēnisko sejas masku un vienreizlietojamo cimdu atbilstību.
6. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru apzināt ražotājus Ķīnas Tautas Republikā un citās Āzijas reģiona valstīs, ar kuriem varētu noslēgt tiešus piegādes līgumus bez starpnieku uzņēmumu izmantošanas, par to informējot Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru.

 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-2048 ____________________________________

(I.Viņķele, I.Šuplinska, J.Reirs, T.Linkaits, A.Pabriks, G.Kaminskis, S.Ģirģens, J.Perevoščikovs, M.Baltmanis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto precizēto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai papildināt noteikumu projektu ar jauniem apakšpunktiem, paredzot aizstāt noteikumu 27.1.4.apakšpunktā vārdus un skaitli "līdz 30.oktobrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2020.gada 13.novembrim", aizstāt noteikumu 27.2.5.apakšpunktā vārdus un skaitļus "no 2020.gada 26.oktobra līdz 2020.gada 15.novembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2020.gada 31.decembrim", aizstāt noteikumu 27.pieci prim punktā vārdus un skaitļus "līdz 2020.gada 6.novembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2020.gada 13.novembrim", papildināt 29.punktu pēc skaitļa "6.2.10." ar skaitli "6.3.3." un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot detalizētus aprēķinus par izdevumiem, kas saistīti ar tālmācības pagarināšanu skolās, saskaņot tos ar Finanšu ministriju un tiesību aktu projektu par attiecīgo izdevumu segšanu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.35


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā

 

 

Rīgā

Nr.65

2020.gada 27.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

Protokolē

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu amata pretendentu atlasi"
TA-1871
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""
TA-1909
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ja programmas īstenošanas laikā AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk - Altum) konstatē, ka programmas kopējais sagaidāmo paredzamo un neparedzamo zaudējumu apjoms pārsniedz šajā programmu rādītāju novērtējumā minētos apjomus, un tādēļ Altum ir nepieciešams papildus finansējums zaudējumu segšanai, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Altum sagatavo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā jaunu programmas rādītāju novērtējumu.


3.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi""
TA-1756
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


4.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Papardes", Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, pārdošanu"
TA-1931
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


5.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma objekta iekļaušanu nacionālās sporta bāzes "Liepājas Olimpiskais centrs" sastāvā"
TA-1948
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

6.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra rīkojumā Nr.779 "Par 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu""
TA-1944
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

7.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.561 "Invaliditātes lietu nacionālās padomes nolikums""
TA-1970
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


8.§

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanas noteikumi"
TA-1741
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


9.§

Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2021.gada budžeta apstiprināšanu"
TA-1913
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


10.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā 4A, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
TA-1934
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu Gaviezes ielā 4A, Rīgā, (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 082 0803) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 0803) 0,0760 ha platībā, dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0803 002) un garāžu (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0803 003) - atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 98 000 EUR.

11.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""
TA-1916
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


12.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra rīkojumā Nr.43 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""
TA-1900
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


13.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 18.aprīļa rīkojumā Nr.167 "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2018.-2020.gadā""
TA-1979
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

14.§

Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"
TA-1886
______________________________________________________
(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Ņemot vērā zemkopības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 
15.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
TA-1868
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


16.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības līgumu par klasificētas informācijas aizsardzību"
TA-2016
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot tieslietu ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības līgumu par klasificētas informācijas aizsardzību.


17.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.oktobra rīkojumā Nr.556 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 26.0. versija)""
TA-2017
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


18.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi""
TA-2023
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


19.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
TA-2038
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


20.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 5.jūnija rīkojumā Nr.303 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
TA-2037
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 21.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.339 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
TA-2030
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

22.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumā Nr.196 "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai""
TA-2051
______________________________________________________
(B.Bāne, I.Šuplinska, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


23.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
TA-2052
______________________________________________________
(B.Bāne, I.Šuplinska, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par finanšu resursu 1 379 486 EUR apmērā ietaupījuma, kas 2021.gada valsts budžeta apakšprogrammā 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai" rodas pēc valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas biedrībai "Latvijas Olimpiskā komiteja" valsts galvoto aizdevumu 2021.gada maksājumu daļējai atmaksai 2020.gadā, novirzīšanu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritārā pasākuma "Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī" (15_01_P) daļējai īstenošanai 2021.gadā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, paredzot:
3.1. finansējuma samazinājumu 2021.gada valsts budžeta apakšprogrammā 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai" par 1 379 486 EUR;
3.2. finansējuma palielinājumu 2021.gada valsts budžeta apakšprogrammā 09.09.00 "Sporta federācijas un sporta pasākumi" par 275 000 EUR;
3.3. finansējuma palielinājumu 2021.gada valsts budžeta apakšprogrammā 09.17.00 "Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai" par 139 189 EUR;
3.4. finansējuma palielinājumu 2021.gada valsts budžeta apakšprogrammā 09.21.00 "Augstas klases sasniegumu sports" par 875 252 EUR;
3.5. finansējuma palielinājumu 2021.gada valsts budžeta apakšprogrammā 09.25.00 "Dotācija biedrībai "Latvijas Paralimpiskā komiteja" pielāgotā sporta attīstībai" par 90 045 EUR.


24.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta uz valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
TA-2053
______________________________________________________
(B.Bāne, I.Šuplinska, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

25.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""
TA-1954
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 


26.§

Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu par 2019.gadu"
TA-1945
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


27.§

Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistību precizēšanu"
TA-2019
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai un Prokuratūrai sagatavot priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" samazinot finansējumu 2021.-2023.gadam par 69 949 EUR ik gadu un attiecīgi palielinot finansējumu Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana", atbilstoši rīkojumam precizējot arī ilgtermiņa saistību pasākumiem plānoto finansējumu.


28.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
TA-2020
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

29.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""
TA-1963
______________________________________________________
(J.Reirs, J.Salmiņa, A.Lapiņš, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" (TA-1993).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" (TA-1993) (likumprojektu pakete).


30.§

Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"
TA-1993
______________________________________________________
(J.Salmiņa, A.Lapiņš, T.Linkaits, A.Pabriks, J.Pūce, L.Letiņa, G.Miķelsons, K.Zariņa, D.Dzilna, J.Reirs, I.Gailīte, J.Bordāns, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-1963).
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-1963) (likumprojektu pakete).
6. Pieņemt zināšanai, ka Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J.Bordāns likumprojektu neatbalsta.
7. Pieņemt zināšanai, ka satiksmes ministrs T.Linkaits likumprojektu atbalsta, bet iebilst pret likumprojektā ietverto formulējumu jautājumā, par kuru Saeima, izskatot citu likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" otrajā lasījumā, ir atbalstījusi stingrāku pozīciju.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

31.§

Informatīvais ziņojums "Par "Eiropas Sociālā fonda plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027.gada plānošanas periodā" pārvaldību un īstenošanu Latvijā"
TA-1892
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu par Eiropas Sociālā fonda plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027.gada plānošanas periodā (turpmāk - ESF+ programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai) vadības institucionālās sistēmas darbību atbilstoši Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā izveidotajai sistēmai.
3. Labklājības ministrijai sagatavot un līdz 2020.gada 30.oktobrim iesniegt Eiropas Komisijā izskatīšanai ESF+ programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai periodā projektu.
4. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
4.1. līdz 2020.gada 30.decembrim ar Eiropas Komisiju saskaņotu ESF+ programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai projektu un Ministru kabineta rīkojuma projektu par programmas atbalstīšanu;
4.2. līdz 2021.gada 30.aprīlim ESF+ programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai vadības likumprojektu;
4.3. līdz 2021.gada 30.jūnijam Ministru kabineta noteikumu projektu par ESF+ programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai īstenošanu un uzraudzību.
5. Pieņemt zināšanai, ka ESF+ programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai īstenošanas nodrošināšanai 2021.-2027.gada plānošanas periodā saglabājamas 2014.-2020.gada plānošanas periodā apstiprinātās 10 (desmit) amata slodzes, tai skaitā daļslodzes.

32.§

Informatīvais ziņojums "Par maksas pakalpojumu cenrāžiem"
TA-1905
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt Valsts sekretāru sanāksmes 2019.gada 4.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 47.§) "Par normatīvo aktu skaitu un to projektu kvalitāti" 3.punktā doto uzdevumu par izpildītu.


Informatīvie ziņojumi

33.§

Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Transporta ministru padomes 2020.gada 29.oktobra neformālajā sanāksmē (videokonferencē)
TA-2040
______________________________________________________
(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniekam D.Merirandam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta ministru padomes 2020.gada 29.oktobra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.


34.§

Informatīvais ziņojums "Par prognozēto līdzekļu neapguvi un ekonomiju izdevumiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžeta programmās/ apakšprogrammās (pamatfunkcijām) 2020.gadā"
TA-2043
______________________________________________________
(I.Šuplinska, L.Lejiņa, B.Bāne, J.Reirs, E.Rinkēvičs, J.Pūce, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt apropriācijas samazinājumu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – resori) budžetos izdevumiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžeta programmās/apakšprogrammās saistībā ar līdzekļu ekonomiju saskaņā ar informatīvā ziņojuma 1.pielikumu un Ministru kabineta sēdē nolemto.
3. Resoriem, kuriem Ministru kabineta sēdes laikā precizēts pasākums, kuram prognozēta līdzekļu ekonomija un samazināmās apropriācijas apmērs, nedēļas laikā iesniegt Finanšu ministrijā precizētu informāciju sadalījumā pa budžeta programmām/apakšprogrammām un pasākumiem.
4. Finanšu ministrijai, pamatojoties uz Ministru kabineta pieņemto lēmumu par apropriācijas samazinājumam pakļautajiem pasākumiem un resoru iesniegto precizēto informāciju, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Par apropriācijas pārdali", paredzot apropriācijas pārdali no resoru budžetiem uz budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams operatīvi piešķirt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, tai skaitā Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas pasākumiem.
5. Finanšu ministrijai saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 25.pantā noteikto informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par resoru priekšlikumiem apropriācijas izmaiņām atbilstoši informatīvā ziņojuma 2.pielikumam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, resoriem atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta un Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" nosacījumiem sagatavot pieprasījumus apropriācijas pārdalei.
6. Pieņemt zināšanai, ka informatīvā ziņojuma 2.pielikumā minētā finansējuma pārdales veicamas, ņemot vērā šādus kritērijus: primāri nepieciešams ar Covid-19 saistīto izdevumu segšanai; pamatā atslogo 2021.gada budžetu; ir pilnībā īstenojami 2020.gadā; sasniedzot mērķi, nerada vajadzību pēc papildus līdzekļiem 2021.gadā un turpmākajos gados; nepieciešams saistību izpildei.
7. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2020.gada 3.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 28.§) "Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"" 2.punktu.
8. Izglītības un zinātnes ministrijai jautājumu par 2020.gadā identificētās papildu ekonomijas 556 000 EUR apmērā novirzīšanu citiem ministrijas noteiktajiem prioritārajiem mērķiem virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā atsevišķi, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un ievērojot šī protokollēmuma 6.punktā noteikto.


Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

35.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""
TA-1981-DV
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

36.§

Informatīvais ziņojums "Par likuma "Par nodokļiem un nodevām" 22. trīs prim panta praktiskās piemērošanas gaitu un rezultātiem"
TA-1927-IP
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.


Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

37.§

Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem grozījumiem Air Baltic Corporation AS 2016.gada 4.februāra akcionāru līgumā (ar grozījumiem)"
TA-1942-IP
______________________________________________________
(T.Linkaits, I.Jansons, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Pilnvarot Satiksmes ministrijas valsts sekretāri parakstīt grozījumus AS "Air Baltic Corporation" 2016.gada 4.februāra akcionāru līgumā.


 
Sēdi slēdz plkst.19.50


Ministru prezidents  A.K.Kariņš


Valsts kancelejas direktors  J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību