Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 71

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.70

2020.gada 10.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 


 

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

1

 

Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Daugavpils novada domei pašvaldības autoceļa "Stupiņi–Kucini–Mackeviči" topogrāfisko mērījumu un būvprojekta izstrādei"

 TA-2012

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

2

 

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Putnu ferma-1", Ilūkstē, Ilūkstes novadā, nodošanu Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā"

 TA-2001

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 

 

3

 

Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Pīlādžu ielā 6A, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"

 TA-2000

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 

 

4

 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.190 "Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku""

 TA-2033

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 

 

5

 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra rīkojumā Nr.589 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu""

 TA-2031

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 

 

6

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos Nr.614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai""

 TA-2027

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 

7

 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 3.jūlija noteikumos Nr.395 "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība""

 TA-2061

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 

 

8

 

Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

 TA-2028

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs. 

9

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.401 "Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība""

 TA-1999

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 

 

10

 

Likumprojekts "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā"

 TA-2021

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministre.

 3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu. 

 

11

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""

 TA-2003

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

12

 

Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"

 TA-2004

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. 

 

 

13

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību""

 TA-1995

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 

14

 

Noteikumu projekts "Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas"

 TA-1987

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

15

 

Likumprojekts "Grozījums Zvejniecības likumā"

 TA-1985

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 

 

16

 

Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultantu apmācībai""

 TA-1974

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 

 

17

 

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"

 TA-2013

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 

18

 

Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada domei"

 TA-2045

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 

19

 

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē"

 TA-2116

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

20

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.456 "Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību""

 TA-2079

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21

 

Par Ministru kabineta pilnvarojumu

 TA-2153

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Papildus Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 2.§) 10.punktam un pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot Ministru prezidentu A.K.Kariņu, ekonomikas ministru J.Vitenbergu, finanšu ministru J.Reiru un labklājības ministri R.Petraviču izteikties kā Ministru kabineta pārstāvim, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

 Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Prezidijam.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

 

22

 

Rīkojuma projekts "Par Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas rektora apstiprināšanu"

 TA-2057

______________________________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 

 

 

23

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai ārkārtējās situācijas apstākļos"

 TA-2149

______________________________________________________

(J.Vitenbergs, R.Aleksejenko, J.Pūce, J.Bordāns, J.Reirs, L.Meņģelsone, T.Linkaits, N.Puntulis, J.Endziņš, L.Medina, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 2. Ekonomikas ministrijai:

 2.1. kopīgi ar iesaistītajām institūcijām precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: redakcionāli precizēt 3.2.apakšpunktu, 8. un 11.punktu, kā arī noteikumu projekta nosaukumu; 12.1.apakšpunktā paredzēt papildinājumu attiecībā uz jaunuzņēmumiem par faktiskās darbības mēnešu pārskata sniegšanu; svītrot 25.4.apakšpunktu un precizēt NICE klasifikācijas kodus;

 2.2. attiecīgi precizēt noteikumu projekta anotāciju un aprēķinus par atbalsta sniegšanai nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem;

 2.3. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.

 3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

24

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"

 TA-2150

______________________________________________________

(J.Vitenbergs, N.Puntulis, I.Jaunzeme, J.Reirs, R.Aleksejenko, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt nepieciešamību precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektores priekšlikumu par līdzatbildīgo institūciju noteikšanu noteikumu izpildei, un ekonomikas ministram iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 

 

Informatīvie ziņojumi

 

25

 

Informatīvais ziņojums "Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija"

 TA-1989

______________________________________________________

(J.Vitenbergs, E.Valantis, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Ekonomikas ministrijai nodrošināt informatīvā ziņojuma iesniegšanu informācijai Eiropas Komisijā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

26

 

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas "Apvārsnis 2020" līdzfinansētā projekta "X-eHealth: elektronisko veselības ierakstu apmaiņa kopējā ietvarā" īstenošanu"

 TA-1953

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Atļaut Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas "Apvārsnis 2020" līdzfinansētā projekta "X-eHealth: elektronisko veselības ierakstu apmaiņa kopējā ietvarā" īstenošanai.

 3. Papildus nepieciešamo finansējumu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas "Apvārsnis 2020" projekta "X-eHealth: elektronisko veselības ierakstu apmaiņa kopējā ietvarā" īstenošanai 2022.gadam kopumā ne vairāk kā 9 094 EUR priekšfinansējuma nodrošināšanai pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

 4. Veselības ministrijai nodrošināt, ka nenotiek pārklāšanās ar Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros plānotajiem pasākumiem.

 5. Veselības ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas no Eiropas Komisijas nodrošināt saņemto līdzekļu valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 

 

Informatīvie ziņojumi

 

27

 

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2019-2020.gada darba plāna ietvaros līdzfinansētā projekta "Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas apmaiņa ar pārrobežu E-veselības informācijas sistēmām" īstenošanu"

 TA-2035

______________________________________________________

(I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, B.Bāne, J.Reirs, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Atļaut Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2019.-2020.gada darba plānā ietvertā līdzfinansētā projekta "Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas apmaiņa ar pārrobežu E-veselības informācijas sistēmām" īstenošanai.

 3. Papildus nepieciešamo finansējumu Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2019.-2020.gada darba plānā iekļautā projekta "Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas apmaiņa ar pārrobežu E-veselības informācijas sistēmām" īstenošanai ne vairāk kā 174 487 EUR apmērā (2022.gadam 155 486 EUR un 2023.gadam 19 001 EUR) valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai un kopumā ne vairāk kā 209 385 EUR priekšfinansējuma nodrošināšanai pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

 4. Veselības ministrijai nodrošināt, ka nenotiek pārklāšanās ar Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros plānotajiem pasākumiem.

 5. Veselības ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas no Eiropas Komisijas nodrošināt saņemto līdzekļu (valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos. 

 

 

28

 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības iekšlietu ministru 2020.gada 13.novembra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) iekļautajiem jautājumiem

 TA-2136

______________________________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Iekšlietu ministram S.Ģirģenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības iekšlietu ministru 2020.gada 13.novembra neformālajā sanāksmē (videokonferencē).

 

 

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

 

29

 

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas darba programmu 2021.gadam"

 TA-2135-IP

______________________________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

 

 Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas darba programmu 2021.gadam".

 

 

30

 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 2020.gada 16.novembra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) izskatāmajiem jautājumiem

 TA-2142-IP

______________________________________________________

(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija). 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

31

 

Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-306/20 Visma Enterprise

 TA-2146-IP

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-306/20 Visma Enterprise.

 2. Ekonomikas ministrijai un Konkurences padomei savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-306/20 Visma Enterprise.

 3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori V.Soņecu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi L.Juškeviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-306/20 Visma Enterprise.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

 

32

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par aizdevumiem un to procentu likmju subsīdijām komersantiem konkurētspējas veicināšanai"

 TA-1824

______________________________________________________

(J.Vitenbergs, J.Brazovskis, J.Pūce, I.Šuplinska, J.Endziņš, E.Kušners, J.Bordāns, B.Bāne, J.Reirs, E.Valantis, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projektu, attiecinot aizdevumus un to procentu likmju subsīdijas arī uz vidēja lieluma uzņēmumiem, attiecīgi precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.

 3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 4. Palielināt akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālu krīzes aizdevumu programmas finansēšanai.

 5. Finanšu ministram saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 25. un 31.pantā paredzēto palielināt apropriāciju, kas nepārsniedz 45 130 000 EUR, Ekonomikas ministrijai resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem ieskaitīšanai akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālā krīzes aizdevumu programmas finansēšanai.

 6. Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu, Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ekonomikas ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 4 870 000 EUR, aizdevumu procentu likmju subsīdijām.

 7. Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šī protokollēmuma:

 7.1. 5.punktā minēto apropriācijas palielināšanu divās daļās, 2020.gadā ne vairāk kā 22 565 000 EUR apmērā un 2021.gadā ne vairāk kā 22 565 000 EUR apmērā;

 7.2. 6.punktā minēto finansējuma piešķiršanu divās daļās, 2020.gadā ne vairāk kā 2 435 000 EUR apmērā un 2021.gadā ne vairāk kā 2 435 000 EUR apmērā.

 8. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šī protokollēmuma 5. un 6.punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas nav iebildusi pret apropriācijas izmaiņām, veikt apropriācijas izmaiņas.

 9. Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Zemkopības ministrijai kā akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" kapitāla daļu turētājiem nodrošināt šī protokollēmuma 5.punktā minēto finanšu līdzekļu ieskaitīšanu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālā.

 10. Ekonomikas ministrijai nodrošināt līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" par šī protokollēmuma 6.punktā minētā finansējuma ieskaitīšanu un izmantošanu.

 11. Ekonomikas ministrijai, veicot ieguldījumu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālā, ieskaitīt šī protokollēmuma 5.punktā minētos finanšu līdzekļus sabiedrības kontā Valsts kasē.

 12. Pieņemt zināšanai Latvijas Finanšu nozares asociācijas pārstāvja J.Brazovska sniegto informāciju, ka asociācijai par noteikumu projektu ir pilnībā noraidoša pozīcija, jo tiek risināta neeksistējoša problēma, nav skaidra tirgus nepilnība, kas tiek risināta. 

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

33

 

Informatīvais ziņojums "Par Interneta protokola ceturtās un sestās versijas lietošanu valsts pārvaldē"

 TA-1938-IP

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Satiksmes ministrijai izveidot starpinstitūciju darba grupu informatīvajā ziņojumā uzskaitīto darbību un veicamo pasākumu īstenošanai, iekļaujot tajā Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta, kā arī valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" pārstāvjus.

 3. Satiksmes ministram līdz 2023.gada 1.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par normatīvo regulējumu Interneta protokola sestās versijas ieviešanai valsts pārvaldē.

 

 

 

 Sēdi slēdz plkst.12.30

 

 

 Ministru prezidents

 

A.K.Kariņš

 

 Valsts kancelejas direktors

 

J.Citskovskis


 

 

 

 

 


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

ārkārtas sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.71

2020.gada 10.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.15.30

-

L.Peinberga

1.§
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-2162-IP ____________________________________

(I.Viņķele, J.Perevoščikovs, J.Pūce, L.Cipule, D.Heiberga, A.Pabriks, I.Šuplinska, J.Bordāns, I.Skuja, S.Ņikišins, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.
2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par situāciju ģimenes ārstu praksēs.
3. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.
 
2.§
Informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumu kontroli

____________________________________

(A.Ruks, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai Valsts policijas priekšnieka sniegto informāciju.
 
3.§
Informācija par individuālo aizsardzības līdzekļu un higiēnisko masku iegādi un rezervēm

____________________________________

(A.Pabriks, J.Garisons, M.Baltmanis, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju sniegto informāciju.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

TA-2159 ____________________________________

(R.Petraviča, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.45


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

 

 

Skatīt darba kārtību