Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 73

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.73

2020.gada 17.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"

TA-2101 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 7.novembra noteikumos Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām""

TA-1939 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības prasību un tehniskās uzraudzības noteikumi"

TA-1977 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi""

TA-1988 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""

TA-2093 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-2082 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu privatizācijai"

TA-2083 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.4, "Kļavas"-4, Dunavā, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā nodošanu Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā"

TA-2086 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2078 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Inčukalna pazemes gāzes krātuve" Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

TA-1703 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai""

TA-2071 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Maskavas ielā 435, k-1, Rīgā, pārdošanu"

TA-2092 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pulvera ielā 18, Liepājā, nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"

TA-2076 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā""

TA-2098 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.41 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3.pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi""

TA-2107 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra rīkojumā Nr.97 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""

TA-2075 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2021.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2060 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-2054 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par konkursa "Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē" uzvarētāja apstiprināšanu"

TA-2085 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Stacijas laukumā 2, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

TA-2064 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 504 0039) – patvertni (būves kadastra apzīmējums 0100 004 2004 007) – Stacijas laukumā 2, Rīgā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 18 500 EUR.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

TA-1845 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi""

TA-2058 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 55.0 versija)"

TA-2096 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Zvejnieku nodarbināšanas noteikumi"

TA-1462 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība""

TA-2067 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.685 "Prasības uztura bagātinātājiem""

TA-2066 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu""

TA-2120 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt apropriācijas pārdali 199 683 EUR apmērā no Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Latvijas valsts simtgades programma" uz valsts budžeta apakšprogrammu 25.02.00 "Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi" 143 908 EUR apmērā Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Radošo personu nodarbinātības programma" īstenošanai un uz valsts budžeta programmu 24.00.00 "Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē" 55 775 EUR apmērā Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās izglītības iestāžu nolietotās datortehnikas atjaunošanai un attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.
3. Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriāciju pārdalei starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar šī protokollēmuma 2.punktu.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2137 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.oktobra rīkojumā Nr.594 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 3.1. versija)""

TA-2163 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2174 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"

TA-2175 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām"

TA-2207 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projekta parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai vispārējās izglītības iestāžu, izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu, un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem"

TA-2189 ____________________________________

(J.Volberts, I.Šuplinska, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projekta parakstīšanai.
 
34.§
Pamatnostādņu projekts "Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2020.-2030.gadam"

TA-1784 ____________________________________

(A.Ozola, P.Vilks, J.Vitenbergs, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību"

TA-2112 ____________________________________

(J.Vitenbergs, O.Feldmane, M.Danusevičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2020.gadā"

TA-2130 ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka Satiksmes ministrijas prognozētā 2020.gada valsts budžeta līdzekļu neapguve 4 832 494 EUR apmērā, tajā skaitā Ministru kabineta 2020.gada 27.oktobra sēdē izskatītā informatīvā ziņojuma "Par prognozēto līdzekļu neapguvi un ekonomiju izdevumiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžeta programmās/apakšprogrammās (pamatfunkcijām) 2020.gadā" 2.pielikumā Satiksmes ministrijas pirmo trīs pasākumu prognozētā 2020.gada valsts budžeta līdzekļu neapguve 4 762 494 EUR apmērā, ir pārdalāma uz budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2129 ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta "Latvijas nacionālā eIDAS mezgla punkta atjaunināšana" īstenošanai"

TA-2166 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta "Latvijas nacionālā eIDAS mezgla punkta atjaunināšana" (turpmāk – projekts) īstenošanai tā apstiprināšanas gadījumā atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) 2021.gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības ne vairāk kā 100 000 EUR apmērā, tai skaitā 58 550 EUR līdzfinansējumam no valsts budžeta.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai), lai nodrošinātu projekta īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei 2021.gadā no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) nodrošināt, ka valsts pamatbudžetā tiek ieskaitīts no Eiropas Komisijas saņemtais finansējums par projekta īstenošanu.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) nepieciešamo finansējumu projekta rezultātu uzturēšanai līdz 20% gadā no kopējām faktiskajām projekta īstenošanas izmaksām (indikatīvi 20 328 EUR) pieprasīt papildus pēc projekta pabeigšanas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 
39.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2020.gada 23.novembra sanāksmē (videokonferencē) izskatāmajiem jautājumiem

TA-2187 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2020.gada 23.novembra sanāksmē (videokonferencē).
 
40.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības konkurētspējas ministru 2020.gada 19.novembra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) izskatāmajiem jautājumiem

TA-2192 ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei Z.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības konkurētspējas ministru 2020.gada 19.novembra neformālajā sanāksmē (videokonferencē).
 
41.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības par kosmosa nozari atbildīgo ministru 2020.gada 20.novembra sanāksmē (videokonferencē) un 10.Kosmosa Padomē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2205 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju ar studiju un studējošo kredītiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem"

TA-2183 ____________________________________

(I.Šuplinska, B.Bāne, J.Endziņš, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt apropriācijas pārdali 556 516 EUR apmērā no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamiem" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 03.04.00 "Studiju un studējošo kreditēšana", kā arī apropriācijas pārdali 87 063 EUR apmērā, budžeta apakšprogrammas 03.04.00 ietvaros pārdalot to no izdevumu koda "procentu izdevumi" uz izdevumu kodu "subsīdijas un dotācijas", kopā nodrošinot 643 579 EUR papildu finansējumu portfeļgarantijai.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
5. Palielināt akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālu studiju un studējošo kreditēšanai no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta, programmas finansēšanai atbilstoši programmas izvērtējumā aprēķinātajam sagaidāmo kredītrisku zaudējumu apmēram.
6. Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Zemkopības ministrijai kā akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" kapitāla daļu turētājiem nodrošināt finanšu līdzekļu ieskaitīšanu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālā.
7. Lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu procentu maksājumu segšanai, konceptuāli atbalstīt, ka Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 2021.gadā un turpmākajos gados tiks veikta apropriācijas pārdale no riska segumam paredzētā finansējuma uz procentu izdevumiem atbilstoši faktiskajai situācijai.
8. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt risinājumus, kas ļauj īstenot programmu vidējā termiņa budžetā apakšprogrammai 03.04.00 "Studiju un studējošo kreditēšana" paredzētā finansējuma apmērā un nepieciešamības gadījumā līdz 2021.gada 1.aprīlim iesniegt Saeimā atbilstošos grozījumus Augstskolu likumā, paredzot Ministru kabinetam kompetenci noteikt papildu kritērijus, prioritātes un ierobežojumus studiju un studējošo kredītu piešķiršanai, vai arī iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem", kas ļauj īstenot studējošo kreditēšanu vidējā termiņa budžetā šim mērķim paredzētajā apmērā.
9. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem", paredzot mēneša studējošā kredīta apmēra atsaisti no minimālās algas un nosakot studējošā kredīta summu mēnesī fiksētas summas apmērā.
 
43.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 6.septembra Regulu Nr.1367/2006/EK par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju vērsties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem"

TA-2155-IP ____________________________________

(E.Balševics, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 6.septembra Regulu Nr.1367/2006/EK par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju vērsties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem".
 
44.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-326/20 MONO

TA-2170-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-326/20 MONO.
2. Finanšu ministrijai un Ārlietu ministrijai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori V.Soņecu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu E.Bārdiņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-326/20 MONO.
 
45.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanu (pārstrādāta redakcija)"

TA-2190-IP ____________________________________

(T.Linkaits, D.Merirands, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanu (pārstrādāta redakcija)".
 
46.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikumu par grozījumiem regulā (ES) 2018/1139 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras kapacitāti pildīt Vienoto Eiropas debesu Darbības izvērtēšanas iestādes pienākumus"

TA-2191-IP ____________________________________

(D.Merirands, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikumu par grozījumiem regulā (ES) 2018/1139 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras kapacitāti pildīt Vienoto Eiropas debesu Darbības izvērtēšanas iestādes pienākumus".
 
47.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 19.novembra sanāksmē (videokonferencē) izskatāmajiem jautājumiem

TA-2202-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
 
48.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2020.gada 20.novembra videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2209-IP ____________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO)" (pozīcija Nr.3).
3. Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2020.gada 20.novembra sanāksmē (videokonferencē).
 

Sēdi slēdz plkst. 11.30


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

  

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 Sēde attālinātā veidā

 

Rīgā

Nr.74

2020.gada 24.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

 

1

 

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs un testēšanas kapacitāti

 TA-2220

______________________________________________________

(I.Viņķele, J.Perevoščikovs, S.Ģirģens, U.Dumpis, I.Šuplinska, D.Heiberga, S.Veide, D.Mūrmane-Umbraško, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības ministrijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, kā arī par testēšanas kapacitāti.

 2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par situāciju ģimenes ārstu praksēs.

 

 

2

 

Informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumu kontroli

______________________________________________________

(A.Ruks, A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt zināšanai Valsts policijas priekšnieka sniegto informāciju 

 

3

 

Informācija par individuālo aizsardzības līdzekļu un higiēnas masku iegādi un rezervēm

______________________________________________________

(A.Pabriks, M.Baltmanis, I.Šuplinska, J.Garisons, J.Perevoščikovs, J.Reirs, A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt zināšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Aizsardzības ministrijas pārstāvju sniegto informāciju. 

 

  

 

4

 

Iedzīvotāju uzvedības analīze un ar COVID-19 saistīto ierobežojumu efektivitāte

 TA-2219 ______________________________________________________

(G.Bērziņš, S.Ģirģens, U.Dumpis, E.Rinkēvičs, J.Vitenbergs, T.Linkaits, J.Bordāns, R.Petraviča, A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt zināšanai Latvijas Universitātes un Veselības ministrijas pārstāvju sagatavoto informāciju par iedzīvotāju uzvedības analīzi un ar COVID-19 saistīto ierobežojumu efektivitāti.

 

5

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

 TA-2210 ______________________________________________________

(I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, S.Ģirģens, J.Perevoščikovs, J.Citskovskis, U.Dumpis, J.Reirs, I.Šuplinska, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 

6

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""

 TA-2211 ______________________________________________________

(I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 

7

 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

 TA-2215 ______________________________________________________

(I.Viņķele, A.Kerls, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam. 

8

 

Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"

 TA-2217 ______________________________________________________

(J.Bordāns, S.Ģirģens, S.Armagana, I.Bērziņa, D.Mūrmane-Umbraško, J.Reirs, I.Šuplinska, J.Citskovskis, I.Viņķele, J.Garisons, A.K.Kariņš)

 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt likumprojektu un anotāciju, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs.

 3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu. 

9

 

Covid-19 vakcīnu stratēģija

 TA-2222 ______________________________________________________

(I.Viņķele, S.Henkuzens, I.Šuplinska, D.Mūrmane-Umbraško, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt zināšanai Zāļu valsts aģentūras direktora sniegto informāciju. 

10

 

Izglītības situācijas raksturojums

 TA-2223 ______________________________________________________

(I.Šuplinska, I.Dundure, I.Vanaga, A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministres sniegto informāciju par aktuālo situāciju izglītības iestādēs. 

 Sēdi slēdz plkst.2130 

 Ministru prezidents

 

A.K.Kariņš

 Valsts kancelejas direktors

 

J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību