Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 75

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 Sēde attālinātā veidā

Rīgā

Nr.75

2020.gada 24.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2108 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2021.–2023.gadam"

TA-2113 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.109 "Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem""

TA-2072 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lielupes ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2157 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"

TA-2041 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
6.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta īstenošanas protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par personu atpakaļuzņemšanu"

TA-2077 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Valsts robežsardzes priekšnieku parakstīt Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta īstenošanas protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par personu atpakaļuzņemšanu.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aizsargu ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2117 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2131 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izdevumus, kas saistīti ar piemaksu Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersonas) par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu (turpmāk – Covid-19 izplatības ierobežošana) par laika periodu no 2020.gada 1.decembra līdz 2020.gada 31.decembrim, segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021.gadā.
3. Izdevumus, kas saistīti ar amatpersonu virsstundu darbu (samaksa par dienesta pienākumu izpildi virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika) ārkārtas uzdevumu veikšanai Covid-19 izplatības ierobežošanai, atbilstoši faktiskajam virsstundu apjomam, kas izveidojies laika periodā no 2020.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.decembrim, segt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021.gadā.
4. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 2. un 3.punktam.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2138-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 35 personas.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi"

TA-2097 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumos Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums""

TA-2104 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 5.novembra noteikumos Nr.518 "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2106 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" nolikums"

TA-2105 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.189 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskām vielām""

TA-2160 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumos Nr.405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru""

TA-2070 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.6.specifiskā atbalsta mērķa "Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide" īstenošanas noteikumi"

TA-2109 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" vispārīgie un iepriekš noteikto projektu īstenošanas noteikumi"

TA-2111 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2154 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lašlejas", Vecsalacā, Niedru ielā 9, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, nodošanu bez atlīdzības Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2165 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2143 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""

TA-2144 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-2203-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2186 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.205 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1.pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-2195 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""

TA-2212 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1418 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums""

TA-2123 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par prioritārajiem pasākumiem paredzētā finansējuma pārdali"

TA-2176 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra nolikums"

TA-2236 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2262 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību""

TA-2119 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu""

TA-1455 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-2227 ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.Pabriks, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, svītrojot 12.punktā ietverto 26. trīs prim punktu, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai izvērtēt nepieciešamību izveidot koordinācijas padomi, iesaistot pārstāvjus no valsts un nevalstiskā sektora, lai veicinātu atbalstāmo tautsaimniecības nozaru attīstības virzienus cilvēkkapitāla ietvaros. Noteikt, ka koordinācijas padomei netiek paredzēts finansējums.
 
33.§
Konceptuāls ziņojums "Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā"

TA-1904 ____________________________________

(J.Bordāns, K.Kinča, L.Medina, K.Gerhards, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Prokuratūrai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot projektu "Sadarbības stiprināšana finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanā Baltijas valstu tieslietu darbiniekiem", piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"

TA-2188 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Prokuratūrai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības 228 353 EUR apmērā, lai īstenotu projektu "Sadarbības stiprināšana finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanā Baltijas valstu tieslietu darbiniekiem", Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta programmas "Tiesiskums 2014-2020" ietvaros.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai Prokuratūrai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" nacionālajam līdzfinansējumam 22 835 EUR apmērā un priekšfinansējumam no valsts budžeta 71 932 EUR apmērā.
4. Prokuratūrai pēc maksājumu saņemšanas no projekta vadošā partnera nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos no valsts budžeta piešķirtā priekšfinansējuma apmērā.
 
35.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kultūras un audiovizuālo lietu ministru 2020.gada 1.decembra neformālo videokonferenci par kultūras un mediju sektora atgūšanos no COVID-19 pandēmijas

TA-2248 ____________________________________

(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniekam kultūrpolitikas jautājumos U.Zariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības kultūras un audiovizuālo lietu ministru 2020.gada 1.decembra neformālajā sanāksmē (videokonferencē).
 
36.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ministru, kas atbildīgi par pilsētu attīstības un teritoriālās kohēzijas jautājumiem, padomes 2020.gada 30.novembra-1.decembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2249 ____________________________________

(A.Pabriks, I.Oša, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram A.T.Plešam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ministru, kas atbildīgi par pilsētu attīstības un teritoriālās kohēzijas jautājumiem, padomes 2020.gada 30.novembra-1.decembra neformālajā sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
37.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības ministru 2020.gada 27.novembra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) izskatāmajiem jautājumiem

TA-2252 ____________________________________

(I.Šuplinska, J.Reirs, J.Bordāns, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
38.§
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru)

TA-2056 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.Pabriks, G.Ozols, J.Reirs, T.Linkaits, J.Bordāns, K.Bērziņa, V.Stūris, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai par elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai kādā no tuvākajām Ministru kabineta sēdēm informatīvo ziņojumu par 2020.gadā veiktajām valsts budžeta līdzekļu pārdalēm.
 
39.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-347/20 Zinātnes parks

TA-2245-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-347/20 Zinātnes parks.
2. Finanšu ministrijai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-347/20 Zinātnes parks.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori V.Soņecu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-347/20 Zinātnes parks.
 
40.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības izglītības, jaunatnes lietu un sporta ministru 2020.gada 30.novembra un 1.decembra neformālajās tiešsaistes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-2253-IP ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Izglītības un zinātnes ministrei I.Šuplinskai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības izglītības, jaunatnes lietu un sporta ministru 2020.gada 30.novembra un 1.decembra neformālajās tiešsaistes sanāksmēs.
 
41.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz 2020.gada 7.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0454

TA-2254-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Labklājības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz 2020.gada 7.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0454.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
42.§
Latvijas Republikas nacionālā sākotnējā pozīcija par kapitāla tirgus atveseļošanas tiesību aktu paku vērtspapīrošanas, MiFID II un prospektu jomā

TA-2264-IP ____________________________________

(J.Reirs, A.Zitcere, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo sākotnējo pozīciju par kapitāla tirgus atveseļošanas tiesību aktu paku vērtspapīrošanas, MiFID II un prospektu jomā.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt izšķirošo ietekmi un saglabāt līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā, ja mainās patiesā labuma guvējs"

TA-2168-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Ekonomikas ministrijai.
 
44.§
Viedokļa projekts Augstākajai tiesai lietā Nr.A420132016

TA-2133 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto viedokļa projektu Augstākajai tiesai lietā Nr.A420132016.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Augstākajai tiesai.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.45


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.CitskovskisLATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 Ārkārtas sēde attālinātā veidā

 

Rīgā

Nr.76

2020.gada 24.novembrī

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

1.§

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
TA-2276
______________________________________________________
(I.Viņķele, S.Ģirģens, J.Perevoščikovs, L.Cipule, S.Veide, S.Ņikišins, U.Dumpis, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības ministrijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.
2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par situāciju ģimenes ārstu praksēs.
3. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.


2.§

Informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumu kontroli

______________________________________________________
(A.Ruks, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai Valsts policijas priekšnieka sniegto informāciju.


3.§

Informatīvais ziņojums "Par vienreizlietojamu medicīnisko (nesterilu, nepūderētu) cimdu un vienreizlietojamu ķirurģisko cepurīšu iegādi"
TA-2274-IP
______________________________________________________
(A.Pabriks, J.Garisons, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu attiecībā par atlases procesu un tirgus izpēti, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram veikt vienreizlietojamu medicīnisko (nesterilu, nepūderētu) cimdu iegādi valsts materiālo rezervju nodrošināšanai no SIA "Kid-Man Latvija" un SIA "Ignera" komersantu maksimāli piedāvātajā apjomā (iegādājamais apjoms var tikt precizēts līguma slēgšanas brīdī).
3. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram veikt 6 890 830 gab. vienreizlietojamo ķirurģisko cepurīšu iegādi valsts materiālo rezervju nodrošināšanai vienlīdzīgi no SIA "Brief"', SIA "TehEksperts" un SIA "Saules aptieka" (iegādājamais apjoms var tikt precizēts līguma slēgšanas brīdī).
4. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram segt izdevumus par vienreizlietojamu medicīnisko (nesterilu, nepūderētu) cimdu un vienreizlietojamo ķirurģisko cepurīšu iegādi no finansējuma, kas piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 27.aprīļa rīkojumu Nr.220 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
5. Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas priekšlikumu, noteikt, ka šis protokollēmums ir vispārpieejama informācija.


4.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
TA-2275
______________________________________________________
(I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, E.Rinkēvičs, J.Perevoščikovs, S.Ģirģens, T.Linkaits, J.Vitenbergs, I.Dundure, I.Šuplinska, J.Reirs, J.Bordāns, N.Puntulis, I.Gailīte, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: precizēt 1.8.apakšpunktā ietvertajā 5.38.apakšpunktā, ka rādītājs par 50% pārsniedz valsts vidējo rādītāju; svītrot 5.39.2.apakšpunktu; precizēt 5.39.4. un 5.39.5.apakšpunktu; papildināt 5.40.apakšpunktu, iekļaujot arī Salaspils novadu, Limbažu novadu, Garkalnes novadu, Smiltenes novadu, Mālpils novadu un Mārupes novadu; paredzēt, ka 1.3.apakšpunkts stājas spēkā ar 30.novembri; 5.40.apakšpunktā paredzēt, ka ierobežojumi piemērojami ar 27.novembri; papildināt rīkojuma projektu ar šī protokola 6.paragrāfā minētā rīkojuma projekta tekstu; noteikt, ka rīkojums stājas spēkā ar 27.novembri. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
3. Pieņemt zināšanai, ka iekšlietu ministrs S.Ģirģens iebilst pret rīkojuma pieņemšanu.
4. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot veselības ministri I.Viņķeli izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra rīkojumu Nr.674 "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"".

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)

5.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
TA-2235
______________________________________________________
(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


6.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
TA-2244
______________________________________________________
(J.Bordāns, I.Gailīte, L.Medina, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projekta tekstu šī protokola 4.paragrāfā minētā rīkojuma projekta tekstā.


7.§

Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
TA-2263
______________________________________________________
(J.Reirs, J.Vitenbergs, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot ekonomikas ministru J.Vitenbergu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" (TA-2263).


8.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""
TA-2257
______________________________________________________
(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.


9.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par dīkstāves atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes situācijas apstākļos"
TA-2269
______________________________________________________
(J.Vitenbergs, N.Puntulis, K.Zariņa, J.Reirs, L.Medina, S.Ģirģens, J.Bordāns, E.Kušners, L.Meņģelsone, E.Rinkēvičs, I.Viņķele, T.Linkaits, R.Aleksejenko, I.Jaunzeme, K.Gerhards, D.Vilsone, R.Petraviča, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: paredzēt dīkstāves atbalstam kritēriju - 50% ienākumu kritumu pret pēdējiem 3 mēnešiem pirms šīs ārkārtējās situācijas izsludināšanas; noteikt, ka atbalsts netiek saistīts ar atbilstību NACE saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā minētajām darbības jomām; noteikt, ka atbalsts tiek izmaksāts par laikposmu no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 9.janvārim; paredzēt, ka nodarbinātajiem pēc atbalsta saņemšanas jānostrādā pie darba devēja vismaz vienu mēnesi; svītrot 26.punktu;
2.2. precizēt noteikumu projekta anotāciju;
2.3. steidzami iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka kultūras ministram N.Puntulim ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Kultūras ministrija neatbalsta dīkstāves atbalstam noteikto kritēriju - 50% apgrozījuma kritumu pret pēdējiem 3 mēnešiem, ievērojot to, ka kultūras un pasākumu nozare 2020.gadā otro reizi saskaras ar pilnīgu darbības aizliegumu, un arī ārkārtējās situācijas starplaikā varēja strādāt, ievērojot būtiskus nozares darbības ierobežojumus epidemioloģisko apsvērumu dēļ, kas kavēja darbības atjaunošanu iepriekšējā līmenī. Šī iemelsa dēļ nozare nevarēs kvalificēties plānotajam dīkstāves atbalstam un būs spiesti pārtraukt darbību un slēgt uzņēmumus.".
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka iekšlietu ministrs S.Ģirģens un zemkopības ministrs K.Gerhards pievienojas šī protokollēmuma 4.punktā minētajam kultūras ministra N.Puntuļa viedoklim.


10.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos""
TA-2265
______________________________________________________
(J.Vitenbergs, N.Puntulis, K.Zariņa, J.Reirs, L.Medina, S.Ģirģens, J.Bordāns, E.Kušners, L.Meņģelsone, E.Rinkēvičs, I.Viņķele, T.Linkaits, R.Aleksejenko, I.Jaunzeme, K.Gerhards, D.Vilsone, R.Petraviča, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: paredzēt subsidētajām darba vietām kritēriju - 20% ienākumu kritumu pret pēdējiem 3 mēnešiem pirms šīs ārkārtējās situācijas izsludināšanas; noteikt, ka atbalsts netiek saistīts ar atbilstību NACE saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā minētajām darbības jomām; noteikt, ka atbalsts tiek izmaksāts par laikposmu no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 9.janvārim; paredzēt, ka nodarbinātajiem pēc atbalsta saņemšanas jānostrādā pie darba devēja vismaz vienu mēnesi;
2.2. precizēt noteikumu projekta anotāciju;
2.3. steidzami iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


11.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""
TA-2278
______________________________________________________
(R.Petraviča, I.Šuplinska, J.Reirs, I.Alliks, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai steidzami precizēt likumprojektu, svītrojot pārejas noteikumu 48.punktu un attiecīgi grozot pārējo likumprojekta tekstu, precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt precizēto likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot labklājības ministri R.Petraviču izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""(TA-2278).


 
Sēdi slēdz plkst.21.20

Ministru prezidents  A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors  J.Citskovskis

 

Skatīt darba kārtību