Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 78

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā

Rīgā

Nr.77

2020.gada 1.decembrī

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.15

-

L.Peinberga

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

1

 Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Ārlietu ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

 TA-2271 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 2

 Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

 TA-2272 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 3

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.590 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

 TA-2266 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

4

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.38 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

 TA-2267 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

5

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 5.novembra noteikumos Nr.506 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

 TA-2268 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

6

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumā Nr.254 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

 TA-2178 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

7

 Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"

 TA-1880 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 8

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""

 TA-2161 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 9

 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 20.februāra rīkojumā Nr.65 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""

 TA-2152 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 10

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Elektrotransporta uzlādes stacija" Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

 TA-2172 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

11

 Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldībai"

 TA-2173 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

12

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra noteikumos Nr.52 "Latvijas nepilsoņa statusa atņemšanas kārtība""

 TA-2118 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

13

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi""

 TA-2216 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 2. Atļaut Labklājības ministrijai papildināt Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākumu "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" (turpmāk – 9.2.2.2.pasākums) ar šādām atbalstāmajām darbībām:

 2.1. atelpas brīža pakalpojuma mājoklī izstrāde un ieviešana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) noteikusi invaliditāti;

 2.2. metodikas izstrāde Starptautiskās funkcionēšanas un veselības klasifikācijas izmantošanai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma ietvaros paredzētā atbalsta apmēra noteikšanā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem komisija ir noteikusi invaliditāti.

 3. Atļaut Labklājības ministrijai 9.2.2.2.pasākuma projekta Nr.9.2.2.2./15/I/001 "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" (turpmāk – 9.2.2.2.pasākuma projekts) finanšu ietaupījumu 298 699 EUR apmērā novirzīt šī protokollēmuma 2.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

 4. Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā ES fondu sadarbības iestādei pagarināt 9.2.2.2.pasākuma projekta īstenošanas termiņu līdz 2022.gada 31.oktobrim.

 

 

14

 Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

 TA-2179 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

 

15

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu""

 TA-2148 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

16

 Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu"

 TA-2121 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

17

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""

 TA-2141 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

18

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1247 "Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi""

 TA-2147 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

19

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""

 TA-2230 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20

 Rīkojuma projekts "Par Burtnieku novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Lapaiņu ceļš–Munduru ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

 TA-2182 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

21

 Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"

 TA-2226 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 2. Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.

 

22

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām""

 TA-1881 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

23

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""

 TA-1986 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 2. Ievērojot elektronisko sakaru operatoru sniegto informāciju par apstākļiem numuru pārvietošanas tehniskai neiespējamībai ar noteikumu projektu paredzētā starpierīču sakaru (IoT/M2M) pakalpojuma numuru diapazonos 72 XXX XXX un 300 00X XXX XXX, aicināt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (turpmāk – Regulators) līdz 2020.gada 31.decembrim veikt grozījumus Regulatora saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu izdotajos Noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām un saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 57.panta otro daļu izdotajos noteikumos "Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi", papildinot tos ar nepieciešamo regulējumu šo apstākļu ievērošanai numuru saglabāšanas pakalpojuma un numuru lietošanas tiesībās.

 

 

24

 Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupas sastāvu Kopīgajā komisijā Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti īstenošanai"

 TA-2287 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

25

 Rīkojuma projekts "Par pievienotās vērtības nodokļa summas, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis, kompensēšanu Igaunijas Republikai un Lietuvas Republikai akciju sabiedrības "RB Rail" veikto aktivitāšu ietvaros"

 TA-2288 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

26

 Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

 TA-2295 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

27

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.augusta rīkojumā Nr.469 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 10.0. versija)""

 TA-2289 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

28

 Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

 TA-2291 _____________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

29

 Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem"

 TA-2240 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

30

 Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Iekšlietu ministrijai"

 TA-2284 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

31

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.augusta rīkojumā Nr.470 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 31.0. versija)""

 TA-2315 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 2. Valsts kancelejai, plānojot institūciju piesaisti projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma" (turpmāk – tīmekļvietņu platformas projekts) ietvaros, prioritāri izvēlēties pašvaldības, kas apliecinājušas gatavību pievienoties tīmekļvietņu platformas projektam, ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz pašvaldību tīmekļvietnēm.

 3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, plānojot investīciju piesaisti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aktivitātēm, prioritāri paredzēt finansējumu Valsts kancelejai, lai nodrošinātu iestāžu pievienošanu tīmekļvietņu platformas projekta ietvaros vai citos investīciju projektos, kuru mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu platformas turpmāko attīstību.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

 

32

 Rīkojuma projekts "Par Banku augstskolas rektora apstiprināšanu"

 TA-2208 ______________________________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

33

 Rīkojuma projekts "Par Jāni Volbertu"

 TA-2261 ______________________________________________________

(I.Šuplinska, J.Volberts, A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

34

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi""

 TA-2259 ______________________________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

35

 Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību"

 TA-2296 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

 

36

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos""

 TA-2341 ______________________________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

37

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""

 TA-2307 ______________________________________________________

(J.Vitenbergs, L.Meņģelsone, J.Reirs, A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

 

 

38

 Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

 TA-2346 ______________________________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

39

 Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

 TA-2347 ______________________________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

40

 Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas Nacionālā arhīva ēku kritisko stāvokli un turpmāko rīcību"

 TA-2084 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

Informatīvie ziņojumi

 

41

 Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu, kas piešķirti Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram) ar Ministru kabineta 2020.gada 27.aprīļa rīkojumu Nr.220 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", izlietojumu"

 TA-1783 ______________________________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu par 6 jaunu amata vietu izveidi Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā un noliktavu telpu nomu no 2020.gada 1.novembra līdz 2023.gada beigām Aizsardzības ministrijai iedalīto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 3. Aizsardzības ministrijai ziņot Ministru kabinetam par situāciju epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu pieejamībā ik pēc 6 mēnešiem līdz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma darbības termiņa beigām.

 4. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izstrādāt priekšlikumus epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu aprites nodrošināšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

42

 Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu Latvijas Republikas Saeimai "Par iespēju pret atlīdzību pārstrādei nodot dažādus iepakojuma veidus""

 TA-2196 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.

 

Informatīvie ziņojumi

 

43

 Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta otrā Finansēšanas līguma (CEF2) grozījumiem"

 TA-2234 ______________________________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Satiksmes ministrijai nodrošināt Rail Baltica projekta otrā Finansēšanas līguma (CEF2) grozījumu parakstīšanu, līdz 2020.gada 31.decembrim pilnvarojot akciju sabiedrību "RB Rail" kā Rail Baltica projekta koordinatoru Satiksmes ministrijas vārdā parakstīt Rail Baltica projekta otrā Finansēšanas līguma (CEF2) grozījumus ar Eiropas Inovāciju un tīklu izpildaģentūru.

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

44

 Informatīvais ziņojums "Par Pasaules Bankas Daudzpusējā trasta fonda dzimumu līdztiesības veicināšanai administrēšanas vienošanās grozījumiem"

 TA-2286 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Pilnvarot finanšu ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt grozīto administrēšanas vienošanos starp Latvijas Republiku un Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku un Starptautisko Attīstības asociāciju par Pasaules Bankas Daudzpusējo trasta fondu dzimumu līdztiesības veicināšanai.

 

Informatīvie ziņojumi

 

45

 Informatīvais ziņojums "Par Berlīnes deklarāciju par uz vērtībām balstītu digitālo transformāciju"

 TA-2294 ______________________________________________________

(A.Pabriks, G.Ozols, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājam, Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram A.Pabrikam parakstīt Berlīnes deklarāciju ministru sanāksmē par uz vērtībām balstītu digitālo transformāciju Eiropas Savienības Padomes Vācijas prezidentūras laikā 2020.gada 8.decembrī (Berlin Declaration at the ministerial meeting on value-based digital transformation during the German Presidency of the Council of the EU on 8 December 2020).

 

 

46

 Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2020.gada 7.decembra videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem

 TA-2320 ______________________________________________________

(A.Pabriks, G.Ozols, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājam, Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2020.gada 7.decembra videokonferencē.

 

47

 Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu ministru padomes 2020.gada 2.decembra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) izskatāmajiem jautājumiem

 TA-2325 ______________________________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Vītolam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu ministru padomes 2020.gada 2.decembra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

48

 Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Transporta ministru padomes 2020.gada 8.decembra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 TA-2340 ______________________________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Satiksmes ministram T.Linkaitam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta ministru padomes 2020.gada 8.decembra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

49

 Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2020.gada 2.decembra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) izskatāmajiem jautājumiem

 TA-2344 ______________________________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniecei veselības politikas jautājumos L.Šernai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru 2020.gada 2.decembra neformālajā sanāksmē (videokonferencē).

 

50

 Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Patērētāju aizsardzības ministru 2020.gada 7.decembra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) izskatāmajiem jautājumiem

 TA-2345 ______________________________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei Z.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Patērētāju aizsardzības ministru 2020.gada 7.decembra neformālajā sanāksmē (videokonferencē).

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

51

 Ministru kabineta vēstules projekts Saeimas Prezidijam un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Latvijas Bankas likums")

 TA-2151 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Saeimas Prezidijam un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstules projektu Saeimas Prezidijam un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

52

 Atbildes projekts tiesībsargam (par deinstitucionalizācijas projekta īstenošanu un situāciju valsts sociālās aprūpes centros)

 TA-1967 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.

 Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

 

53

 Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 7.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0457

 TA-2285-IP ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 7.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0457.

 Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.

 2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 3. Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par nostājas 3.punkta 2) apakšpunktā minētā normatīvā akta projekta sagatavošanu.

 

 

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

 

54

 Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Kiberdrošības industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu"

 TA-2301-IP ______________________________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

 

 Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Kiberdrošības industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu".

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

55

 Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-290/20 Latvijas Gāze

 TA-2305-IP ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-290/20 Latvijas Gāze.

 2. Ekonomikas ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-290/20 Latvijas Gāze.

 3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori V.Soņecu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-290/20 Latvijas Gāze.

 

56

 Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-391/20 Boriss Cilevičs u.c.

 TA-2306-IP ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-391/20 Boriss Cilevičs u.c.

 2. Ekonomikas ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-391/20 Boriss Cilevičs u.c.

 3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori V.Soņecu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-391/20 Boriss Cilevičs u.c.

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

 

57

 Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, groza Padomes Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pagaidu pasākumiem saistībā ar pievienotās vērtības nodokli Covid-19 vakcīnām un in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm"

 TA-2311-IP ______________________________________________________

(J.Reirs, S.Ozola, A.K.Kariņš)

 

 Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pagaidu pasākumiem saistībā ar pievienotās vērtības nodokli Covid-19 vakcīnām un in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm".

 

58

 Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Eiropas Savienības 2021.gada budžeta projektu un 2021.gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr.1"

 TA-2312-IP ______________________________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

 

 Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Eiropas Savienības 2021.gada budžeta projektu un 2021.gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr.1".

 

59

 Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Euro grupas 2020.gada 30.novembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2020.gada 1.decembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

 TA-2313-IP ______________________________________________________

(J.Reirs, N.Sakss, A.K.Kariņš)

 

 1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Kapitāla tirgu savienība cilvēku un uzņēmumu labā – jaunais rīcības plāns"".

 2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

 3. Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniecei finanšu politikas jautājumos L.Kļaviņai pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2020.gada 30.novembra sanāksmē un pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2020.gada 1.decembra neformālajā sanāksmē (videokonferencē).

 

 

60

 Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 1.decembra neformālajā sanāksmē un Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 8.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

 TA-2326-IP ______________________________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

 2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 1.decembra neformālajā sanāksmē.

 3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 8.decembra sanāksmē.

 

 

61

 Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 7.decembra sanāksmei

 TA-2330-IP ______________________________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

 2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.11 "ES-ASV attiecības (Ārlietu padomes diskusijai par transatlantiskajām attiecībām)".

 

 

 

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

62

 Informatīvais ziņojums "Par likvidēto SIA "Hiponia""

 TA-2194-IP ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

 2. Atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2019.gada 23.aprīļa sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par likvidējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia""" (prot. Nr.21 28.§) 4.punktā doto uzdevumu.

 

 

63

 Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-37-0106

 TA-2090 ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Atbalstīt iesniegto viedokļa projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2020-37-0106.

 Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Satversmes tiesai.

 2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2020-37-0106.

 

 

64

 Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu valsts akciju sabiedrībai "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas infrastruktūras pilnveidei"

 TA-2181-IP ______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

 

65

 Dienesta vajadzībām

 TA-2279-DV

 

66

 Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu tiesas lēmuma izpildi"

 TA-1722-IP

 

 Ierobežotas pieejamības informācija

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

67

 Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas, Iekšējās drošības biroja, Valsts robežsardzes un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem"

 TA-2225-IP

 

 Ierobežotas pieejamības informācija

 

 

 

 Sēdi slēdz plkst.12.10

 Ministru prezidents

 

A.K.Kariņš

 

 Valsts kancelejas direktors

 

J.Citskovskis

 

  

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Ārkārtas sēde daļēji attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.78

2020.gada 1.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

1.§
Par aktuālo situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību

TA-2302 ____________________________________

(J.Maizītis, N.Mežviets, J.Bordāns, A.Pabriks, S.Ģirģens, I.Viņķele, K.Gerhards, N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
2.§
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-2357 ____________________________________

(I.Viņķele, J.Perevoščikovs, L.Cipule, D.Heiberga, I.Šuplinska, S.Ģirģens, S.Ņikišins, J.Bordāns, U.Dumpis, S.Veide, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības ministrijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.
2. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.
3. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par situāciju ģimenes ārstu praksēs.


 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 vakcīnu ieviešanas stratēģiju"

TA-2317-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-2356-IP ____________________________________

(N.Puntulis, J.Vitenbergs, J.Bordāns, S.Ģirģens, I.Viņķele, J.Citskovskis, J.Perevoščikovs, I.Gailīte, Z.Liepiņa, R.Petraviča, K.Gerhards, J.Reirs, A.Pabriks, T.Linkaits, I.Šuplinska, E.Rinkēvičs, D.Mūrmane-Umbraško, L.Medina, Z.Liepiņa, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā:
1.1. svītrot 2.variantu;
1.2. paredzēt 1.8.apakšpunktā ietvertajā 5.7.apakšpunktā, ka brīvdienās un svētku dienās darbojas tikai aptiekas (tajā skaitā veterinārās aptiekas) un veikali, kuros drīkst tirgot tikai šādas preču grupas: pārtikas preces (izņemot alkoholu un cigaretes), higiēnas preces, degvielu;
1.3. svītrot 1.15.apakšpunktu;
1.4. svītrot 1.19.apakšpunktā ietverto 5.17.2.apakšpunktu;
1.5. paredzēt, ka 5.-6.klašu skolēnu mācības attālināti sākas ar 2020.gada 7.decembri;
1.6. paredzēt, ka 1.23.apakšpunktā ietvertais 5.42.apakšpunkts stājas spēkā ar 2020.gada 7.decembri;
1.7. precizēt 1.23.apakšpunktā ietvertā 5.43.apakšpunkta tekstu iekavās, izsakot to šādā redakcijā - tai skaitā darbavietās, izņemot profesionālus orķestrus un korus un izglītības apguves procesu, kas saistīts ar instrumenta spēles vai vokālās mākslas apgūšanu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbinieki, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanas nodrošināšanai;
1.8. precizēt 1.6.apakšpunktā ietverto 5.4.apakšpunktu, paredzot aizliegt privātus pasākumus un privātu pulcēšanos, izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros, kā arī apmeklējumu, kas nepieciešams personas aprūpes nodrošināšanai un gadījumos, ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, bet šajos izņēmuma gadījumos var pulcēties ne vairāk kā divas mājsaimniecības;
1.9. papildināt ar Veselības ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem (TA-2355), precizējot tajos ietverto 3.punktu, ka veselības ministram ir tiesības īpašos gadījumos atļaut veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu veselības tūrisma ietvaros;
1.10. precizēt atsevišķu normu spēkā stāšanās termiņu;
1.11. iekļaut šī protokola 12.paragrāfā minētā rīkojuma projekta tekstu.
2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu parakstīšanai.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
3. Ekonomikas ministram sadarbībā ar tirdzniecības nozares pārstāvjiem izstrādāt vadlīnijas, lai tirdzniecības vietās nodrošinātu drošu apmeklējuma laiku senioriem.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2020.gada 11.decembrim sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt un ekonomikas ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā standarta vēdināšanas vai ventilācijas risinājumus skolās un to ieviešanas grafiku.
5. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot Ministru prezidentu A.K.Kariņu, veselības ministri I.Viņķeli un izglītības un zinātnes ministri I.Šuplinsku izteikties kā Ministru kabineta pārstāvjus, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto Ministru kabineta rīkojumu "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"".

 
5.§
Likumprojekts "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"

TA-2358 ____________________________________

(J.Vitenbergs, L.Medina, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai, ka ekonomikas ministrs atsauc iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām steidzami sagatavot priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, un ekonomikas ministram iesniegt priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.


 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

TA-2319 ____________________________________

(R.Petraviča, I.Alliks, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot labklājības ministri R.Petraviču izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" (TA-2319).
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2314 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2323 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izdevumus, kas saistīti ar piemaksu pie dīkstāves atbalsta 50 EUR apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums, par laika periodu no 2020.gada 9.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim, nepārsniedzot 1 350 000 EUR, segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021.gadā.
3. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2324 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izdevumus, kas veicami atbilstoši likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" pārejas noteikumu 48. un 49.punktam, lai nodrošinātu vienreizēja slimības palīdzības pabalsta izmaksas par 14 kalendāra dienām laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam, un izdevumus, lai nodrošinātu sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) funkcionalitāti, kas nepārsniedz 10 512 241 EUR, 2021.gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.

 
10.§
Informatīvais ziņojums "Par atbalstu biedrībām un nodibinājumiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai"

TA-2337 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt, ka valsts budžeta finansētā programma "Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai" 2021.gadā tiek finansēta no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 600 000 EUR apmērā.
3. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
 
11.§
Informatīvais ziņojums "Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem"

TA-2339 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim" paredzot, ka 2020.gada neizlietoto finansējumu, kas uzrādīts pašvaldības iesniegtajā pārskatā, Kultūras ministrija ietur no 2021.gadā plānotā finansējuma.
3. Atbalstīt, ka biļešu kompensācijām paredzētais atbalsts 80% apmērā par ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 9.novembra atceltajiem pasākumiem tiek sniegts 2021.gadā, veicot apropriācijas pārdali no programmas "Latvijas skolas soma" 2021.gada finansējuma, ņemot vērā ietaupītos resursus 2020.gadā.
4. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali no valsts budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Latvijas valsts simtgades programma" uz valsts budžeta apakšprogrammu 25.02.00 "Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi" atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.
5. Kultūras ministrijai sagatavot un līdz 2020.gada 10.decembrim iesniegt paziņojumu "Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem" Eiropas Komisijai lēmuma saņemšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-2304 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projekta tekstu šī protokola 4.paragrāfā minētā rīkojuma projekta tekstā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.339 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-2335 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.340 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-2336 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Kultūras ministrijai"

TA-2342 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-2302 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai papildināt noteikumu projektu ar punktu, ka noteikumi stājas spēkā 2020.gada 2.decembrī, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 23.00


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību