Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 83

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 Sēde daļēji attālinātā veidā

Rīgā

Nr.83

2020.gada 15.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Konfidenciāli

____________________________________

.
 
2.§
Par aktuālo situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību

____________________________________

(N.Mežviets, J.Bordāns, S.Ģirģens, A.Pabriks, N.Puntulis, I.Šuplinska, J.Vitenbergs, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
3.§
Dienesta vajadzībām

TA-2506-DV ____________________________________

.
 
4.§
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-2547 ____________________________________

(J.Perevoščikovs, D.Heiberga, A.Nicmane- Aišpure, S.Ņikišins, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.
2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par situāciju ģimenes ārstu praksēs.
3. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.
 
5.§
Iedzīvotāju uzvedības analīze un ar Covid-19 saistīto ierobežojumu efektivitāte

TA-2530 ____________________________________

(I.Austers, K.Sedlenieks, S.Ģirģens, G.Bērziņš, I.Viņķele, J.Vitenbergs, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-2549 ____________________________________

(J.Citskovskis, I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, A.Pabriks, J.Vitenbergs, I.Šuplinska, R.Petraviča, T.Linkaits, J.Bordāns, S.Ģirģens, L.Meņģelsone, N.Puntulis, K.Gerhards, J.Reirs, U.Dumpis, E.Rinkēvičs, I.Gailīte, D.Holma, A.K.Kariņš)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra sēdē.
2. Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģiskās drošības situāciju un izteiktos viedokļus, atzīt par lietderīgu:
2.1. neierobežot iedzīvotāju pārvietošanās brīvību;
2.2. precizēt priekšlikumus režīmam svētku laikā, lai sabiedrība to pavadītu epidemioloģiskā ziņā iespējami droši, to skaitā pilnveidot tirdzniecības vietu darbības kārtību un papildināt preču sarakstus, pārskatīt pakalpojumu sniegšanas kārtību un noteikt detalizētākus noteikumus attiecībā uz mājsaimniecībām;
2.3. noteikt, ka svētku laika režīms stājas spēkā 2020.gada 21.decembrī un ir spēkā trīs nedēļas;
2.4. paredzēt, ka 1.-6. klašu skolēniem par vienu nedēļu tiek pagarināts brīvlaiks.
3. Veselības ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām sagatavot priekšlikumus attiecīgi komunikācijas, atbalsta un kontroles pasākumu īstenošanai un iesniegt tos Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra sēdē.
4. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvjiem, ņemot par pamatu Veselības ministrijas iesniegto rīkojuma projektu, precizēt un papildināt to, ievērojot šī protokollēmuma 2.punktā minēto, un Veselības ministrijai iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra sēdē.


 
7.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2534 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 1.decembra rīkojumā Nr.702 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-2535 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""

TA-2510 ____________________________________

(J.Vitenbergs, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""

TA-2542-IP ____________________________________

(A.Pabriks, E.Balševics, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Informatīvais ziņojums "Par individuālo aizsardzības līdzekļu akreditētas testēšanas laboratorijas izveidi Latvijā"

TA-2474-IP ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Atbalstīt individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko sejas masku testēšanas laboratorijas izveidi un akreditāciju uz Rīgas Tehniskās universitātes bāzes 2020.-2021.gadā, lai steidzamības kārtībā sniegtu ieguldījumu Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kā arī nodrošinātu speciālo aizsargtērpu un speciālā apģērba testēšanas vajadzības Latvijā.
3. Pieņemt zināšanai, ka kopējais nepieciešamais finansējums līdz 2 110 000 EUR 2021.gadā, ko veido 950 000 EUR, lai nodrošinātu individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko sejas masku akreditētas testēšanas laboratorijas izveidi, un 1 160 000 EUR, lai nodrošinātu speciālo aizsargtērpu un speciālā apģērba testēšanu Latvijā, tiks nodrošināts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbilstoši Rīgas Tehniskās universitātes faktiskajiem izdevumiem 2021.gadā.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 2021.gada janvārī sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.
5. Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu 2022.gadam un turpmāk, lai nodrošinātu ikgadējās laboratorijas uzturēšanas izmaksas, izskatāms likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
12.§
Par Covid-19 vakcīnu ieviešanas plānu

TA-2530 ____________________________________

(I.Viņķele, S.Henkuzens, T.Linkaits, E.Rinkēvičs, A.Pabriks, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par Covid-19 vakcinācijas ieviešanas plānu.
2. Veselības ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju izvērtēt Covid-19 vakcīnu loģistikas procesu un nodrošināt tā sekmīgu izpildi.
3. Veselības ministrijai:
3.1. noformēt Covid-19 vakcinācijas ieviešanas plānu dokumenta veidā, norādīt tā mērķi - panākt Latvijas iedzīvotāju kolektīvo imunitāti pret COVID-19, noteikt detalizētus uzdevumus, to termiņus un resursus mērķa sasniegšanai, izvērstāk sadalīt vakcinējamo personu grupas;
3.2. precizēt plānu atbilstoši aktuālajai situācijai Covid-19 vakcīnu ieviešanā;
3.3. sagatavot informāciju par izstrādāto Covid-19 vakcinācijas ieviešanas informatīvo kampaņu;
3.4. aktualizētu Covid-19 vakcinācijas stratēģiju un ieviešanas plānu, un informāciju par izstrādāto Covid-19 vakcinācijas ieviešanas informatīvo kampaņu iesniegt izskatīšanai kādā no tuvākajām Ministru kabineta 2021.gada janvāra pirmās puses sēdēm.
 
13.§
Informatīvais ziņojums "Par nodrošinājumu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem"

TA-2551-IP ____________________________________

(A.Pabriks, J.Garisons, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (ar 2021.gada 1.janvāri Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram) veikt 150 000 daudzreiz lietojamo higiēnisko sejas masku, kas atbilst AFNOR standartam, iegādi 38 978 pedagogiem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem, kā arī 110 000 daudzreiz lietojamo higiēnisko sejas masku, kas atbilst AFNOR standartam, iegādi 78 183 izglītojamiem no SIA "SOLUTIONS", reģ. Nr. 40003325687, atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Aizsardzības ministrijas veiktajam tirgus izvērtējumam par 390 000 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (iegādes summa var tikt precizēta sarunu laikā ar uzņēmēju, bet nepārsniedzot vienas vienības summu par 1.50 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa).
3. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (ar 2021.gada 1.janvāri Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram) segt izdevumus par higiēnisko sejas masku iegādi no finansējuma, kas piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 27.aprīļa rīkojumu Nr.220 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", ja piegādes un maksājumus veic 2020.gadā.
4. Aizsardzības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", ja piegādes un maksājumi tiks veikti 2021.gadā, un veikt to apmaksu no šī papildus piešķirtā finansējuma.
5. Patērētāju tiesību aizsardzības centram pēc nepieciešamības izvērtēt iegādāto higiēnisko sejas masku atbilstību. 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-2550 ____________________________________

(I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 19.15


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību