Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 84

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

84

2020.gada 17.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.15

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)

 

1

 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

 TA-2573

______________________________________________________

(K.Gerhards, I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, J.Vitenbergs, A.Pabriks, S.Ģirģens, T.Linkaits, R.Petraviča, A.T.Plešs, N.Puntulis, L.Meņģelsone, E.Valantis, J.Bordāns, L.Medina, I.Šuplinska, K.Druvaskalns, J.Citskovskis, E.Rinkēvičs, K.Zariņa, J.Reirs, R.Kronbergs, J.Perevoščikovs, U.Dumpis, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju tehniski precizēt rīkojuma projektu un anotāciju, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

 3. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot veselības ministri I.Viņķeli izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto Ministru kabineta rīkojumu "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"".

 4. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministrei noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 14.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par 2020./2021.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku", paredzot mācību semestra laika izmaiņas.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

2

 

Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"

 TA-2068

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts reģionālās attīstības aģentūrai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju organizēt darba grupu, lai līdz 2021.gada 1.jūlijam izstrādātu tehniskos risinājumus ģeotelpisko datu izplatīšanai valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ikvienam autentificētam datu izmantotājam.

 

 

 

3

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi""

 TA-2258

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 2. Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Satiksmes ministriju, Valsts zemes dienestu, Valsts reģionālās attīstības aģentūru, valsts akciju sabiedrību "Latvijas valsts meži" un Lauku atbalsta dienestu, pieaicinot biedrību "Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija" un biedrību "Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija", līdz 2021.gada 1.jūlijam izstrādāt un aizsardzības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par digitālā augstuma modeļa pamatdatu sagatavošanas un atjaunošanas optimālo ciklu un tā finansiālo ietekmi.

 

 

4

 

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības vienošanos par Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Somijas Republikas valdību par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu"

 TA-2110

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības vienošanos par Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Somijas Republikas valdību par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denonsēšanu (turpmāk – vienošanās).

 2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 3. Ārlietu ministrijai pēc vienošanās noslēgšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

 4. Valsts kancelejai sagatavot vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

5

 

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2019.gada 11.jūnija rīkojuma Nr.277 "Par starpinstitūciju darba grupu" atzīšanu par spēku zaudējušu""

 TA-2298

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

6

 

Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"

 TA-2091

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

7

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem""

 TA-2371

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 2. Lai nodrošinātu skaidru un nepārprotamu normatīvo regulējumu attiecībā uz dabas resursu nodokļa par transportlīdzekļiem, kuri Latvijā tiek pastāvīgi reģistrēti pirmo reizi, maksāšanu vienotajā nodokļu kontā, Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2021.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumos Nr.661 "Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai", nosakot, ka VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" iekasēto dabas resursu nodokli par transportlīdzekļiem, kuri Latvijā tiek pastāvīgi reģistrēti pirmo reizi, vienotajā nodokļu kontā iemaksā, norādot maksājuma identifikatoru.

8

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā""

 TA-2246

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

9

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""

 TA-2255

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

10

 

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai–biedrībai "Latvijas Jātnieku federācija""

 TA-2352

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

 

11

 

Noteikumu projekts "Pieminekļu un piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi"

 TA-1991

______________________________________________________

(N.Puntulis, J.Reirs, A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

 

 1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.

 2. Kultūras ministrijai atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un kultūras ministram iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.

 

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

12

 

Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

 TA-2338

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

 

13

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.101 "Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju""

 TA-2374

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

14

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība"

 TA-2331

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

15

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu""

 TA-2366

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

16

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.354 "Audžuģimenes noteikumi""

 TA-2367

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17

 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumos Nr.667 "Adopcijas kārtība""

 TA-2368

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

18

 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumos Nr.146 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu""

 TA-2260

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

19

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1041 "Noteikumi par gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām""

 TA-2156

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

20

 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""

 TA-2303

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

21

 

Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā"

 TA-2224

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

22

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi""

 TA-2360

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 2. Tieslietu ministrijai nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru veiks darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" vienošanās par projekta Nr.3.4.1.0/16/I/001 "Justīcija attīstībai" īstenošanu grozījumus, kas paredz finansējuma samazinājumu.

 

23

 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi""

 TA-2361

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

24

 

Noteikumu projekts "Augu karantīnas noteikumi"

 TA-2185

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

25

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumos Nr.145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam""

 TA-2184

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

26

 

Noteikumu projekts "Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība"

 TA-2241

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

27

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"""

 TA-2327

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

28

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.171 "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība""

 TA-2321

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

29

 

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"

 TA-2380

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

 

30

 

Rīkojuma projekts "Par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Golovanovka–Astašova" pārņemšanu valsts īpašumā"

 TA-2375

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

31

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""

 TA-2532

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

32

 

Rīkojuma projekts "Par dezinfekcijas līdzekļu piešķiršanu NATO Trasta fondam Covid-19 izplatības ierobežošanai"

 TA-2180

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

33

 

Rīkojuma projekts "Par iemaksu NATO aizsardzības kapacitātes celšanas Trasta fondā"

 TA-2461

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

34

 

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dominiki 1" Vaboles pagastā, Daugavpils novadā, daļas pirkšanu militārā mācību poligona pievedceļa izveidei"

 TA-2437

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Dominiki 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4494 005 0005) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4494 005 0396) 0,4545 ha platībā – Vaboles pagastā, Daugavpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 670,00 EUR, tai skaitā īpašuma tirgus vērtība – 2 220,00 EUR un kompensējamie zaudējumi (koksnes resurss) – 450,00 EUR vērtībā.

 

 

35

 

Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.martam"

 TA-2470

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

 

 

36

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

 TA-2451

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

37

 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.549 "Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes nolikums""

 TA-2394

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

38

 

Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

 TA-2408-IP

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 46 personas.

 

39

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē""

 TA-2539

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

40

 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

 TA-2471

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

41

 

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"

 TA-2468

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

42

 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.432 "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība""

 TA-2531

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

43

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm"

 TA-2435

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

44

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

 TA-2477

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

45

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

 TA-2484

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

 

46

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem"

 TA-2488

______________________________________________________

(B.Bāne, R.Petraviča, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 2. Ievērojot Solidaritātes nodokļa likumā noteikto nodokļa sadalīšanu veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai, valsts pensiju speciālajā budžetā un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos, Valsts ieņēmumu dienestam nodrošināt, ka solidaritātes nodokļa maksātāji, kuriem par attiecīgo gadu tikusi piemērota valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme, kura ir zemāka nekā solidaritātes nodokļa likme, trūkstošo solidaritātes nodokļa daļu piemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma veidā rezumējošā kārtībā, iesniedzot taksācijas gada ienākumu deklarāciju.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

47

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1517 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalstu un piemaksām pie ģimenes valsts pabalsta""

 TA-2417

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

48

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību"

 TA-2416

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

49

 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumos Nr.365 "Noteikumi par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu""

 TA-2397

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

50

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""

 TA-2458

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

51

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1549 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību audžuģimenei par pienākumu pildīšanu""

 TA-2396

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

52

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.378 "Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība""

 TA-2404

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

53

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.664 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

 TA-2462

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

54

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.999 "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

 TA-2496

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

55

 

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.478 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2020.gada budžeta apstiprināšanu""

 TA-2359

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

56

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2021.gadā"

 TA-2389

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

57

 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība""

 TA-2487

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

58

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

 TA-2381

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

59

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""

 TA-2414

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

60

 

Noteikumu projekts "Par Pasaules Antidopinga aģentūras 2021.gada Pasaules Antidopinga kodeksa pieņemšanu"

 TA-2465

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

61

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""

 TA-2388

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

62

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr.851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem""

 TA-2411

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

63

 

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" īstenošanas noteikumi"

 TA-2415

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

64

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra noteikumos Nr.93 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi""

 TA-2483

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

65

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""

 TA-2500

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

66

 

Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumu noteikumi"

 TA-2503

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

67

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām""

 TA-2490

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

68

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību""

 TA-2525

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

69

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem""

 TA-2501

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

70

 

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"

 TA-2512

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

 

71

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu"

 TA-2493

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 2. Labklājības ministrijai sagatavot likumprojektu par grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta ceturtajā daļā, precizējot pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot Ministru kabineta noteikumus par izdevumiem, kurus neieskaita personu vai mājsaimniecību vidējo ienākumu aprēķinā, un labklājības ministrei līdz 2020.gada 30.decembrim iesniegt to Ministru kabinetā vienlaikus ar citiem nepieciešamajiem grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

 

 

 

72

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""

 TA-2491

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

73

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu""

 TA-2494

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

74

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

 TA-2499

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

75

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""

 TA-2502

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

76

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā""

 TA-2495

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

77

 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""

 TA-2527

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

78

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""

 TA-2528

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.

 2. Noteikumu 243.1., 243.2., 243.3., 243.4.apakšpunktā un 244., 245., 246.punktā iekļautajiem pasākumiem, kas saistīti ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 65 081 781 EUR apmērā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

 3. Noteikumu 243.5., 243.6.apakšpunktā un 248.punktā iekļautajiem pasākumiem, kas saistīti ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu, nepieciešamos izdevumus Veselības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, pārstrukturizējot sniedzamos veselības aprūpes pakalpojumus, daļēji vai pilnībā ierobežojot plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

 4. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu faktiski nepieciešamajā finansējuma apmērā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.

 

79

 

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

 TA-2556

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

80

 

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības""

 TA-2546

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

 

81

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumos Nr.537 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi""

 TA-2472

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

82

 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 25.novembra rīkojumā Nr.697 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

 TA-2561

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 2. Iekšlietu ministrijai, sagatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai segtu izdevumus, kas saistīti ar piemaksu Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona) par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu par laika periodu no 2020.gada 1.decembra līdz 2020.gada 31.decembrim (Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 8.§) 2.punkts), paredzēt papildu kritēriju piemaksas noteikšanai – sabiedriskās kārtības nodrošināšana pasākumos, kas saistīti ar Covid-19 ierobežojumiem. Piemaksu aprēķina 75 procentu apmērā no amatpersonai noteiktās stundas algas likmes, ievērojot uzskaitīto amatpersonas iesaistes vai saskares stundu skaitu.

 

 

83

 

Noteikumu projekts "Nelikumīga valsts atbalsta un procentu aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība"

 TA-2498

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

84

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām"

 TA-2560

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

85

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""

 TA-2476

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 2. Ekonomikas ministrijai piecu darba dienu laikā iesniegt Eiropas Komisijai paziņojumu par izmaiņām Eiropas Komisijas 2020.gada 23.marta lēmumā valsts atbalsta lietā SA.56722.

 

 

86

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām""

 TA-2478

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" mēneša laikā sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā precizētu programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta trešās daļas prasībām.

 

87

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.454 "Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""

 TA-2479

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 2. Ekonomikas ministrijai desmit darba dienu laikā sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai ar Finanšu ministriju saskaņotu paziņojumu par krīzes garantiju programmas izmaiņām, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo elektroniskās paziņošanas sistēmu – SANI 2.

 3. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2021.gada 1.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par specifisku atbalsta programmas izstrādi 8 milj. EUR apmērā grūtībās nonākušajiem lielajiem komersantiem garantiju veidā investīcijām, ievērojot akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" noteiktos projektu vērtēšanas kritērijus.

 

 

88

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"

 TA-2481

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 2. Ekonomikas ministrijai piecu darba dienu laikā iesniegt Eiropas Komisijai paziņojumu par izmaiņām Eiropas Komisijas 2020.gada 23.marta lēmumā valsts atbalsta lietā SA.56722.

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai""

 TA-2480

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" mēneša laikā sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā precizētu programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta trešās daļas prasībām.

 

 

90

 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumos Nr.612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

 TA-2482

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

91

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai""

 TA-2485

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.

 2. Noteikumos piešķirtais Eiropas Reģionālā attīstības fonda papildu finansējums finanšu instrumentiem un fondu fondam būs pieejams un atbalstu akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" varēs sniegt tikai pēc darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

 

 

92

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 16.jūnija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""

 TA-2486

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

93

 

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

 TA-2566

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

94

 

Rīkojuma projekts "Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"

 TA-2568

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

 

95

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu"

 TA-2233

______________________________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

96

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.199 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību""

 TA-2200

______________________________________________________

(E.Valantis, B.Bāne, J.Vitenbergs, J.Reirs, A.K.Kariņš)

 

 Jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

97

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""

 TA-2443

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

98

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.671 "Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas""

 TA-2515

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

99

 

Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2019.gadu"

 TA-2514

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

 

 

 

 

100

 

Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu par 2019.gadu"

 TA-2555

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

 

101

 

Likumprojekts "Latvijas Bankas likums"

 TA-2540

______________________________________________________

(J.Reirs, S.Purgaile, M.Kazāks, J.Bordāns, L.Medina, L.Kļaviņa, A.K.Kariņš)

 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193. punktu atzīmēt, ka Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram J. Bordānam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:

 "Administratīvā procesa regulējums nav veidots, balstoties uz sodu un sodoša rakstura administratīvo sankciju piemērošanas procesam raksturīgajiem principiem. Tā pamatā ir pavisam atšķirīga veida tiesiskās attiecības valsts pārvaldē. Līdz ar to sankciju piemērošanas process nav pienācīgi noregulēts.

 Šobrīd ir pieņemts daudz atbilstošāks regulējums – Administratīvās atbildības likums. Gan no personas tiesību nodrošināšanas viedokļa, gan sistēmiski labāks risinājums ir iekļaut ar likumprojektu saistīto sodoša rakstura administratīvo sankciju piemērošanu administratīvā pārkāpuma procesa regulējumā.

 Ievērojot minēto, uzskatu, ka nav atbalstāms likumprojektā paredzētais sodoša rakstura administratīvo sankciju regulējums, to nepieciešams pilnveidot un iekļaut administratīvās atbildības sistēmā."

 3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Banku iesniegt likumprojektu Eiropas Centrālajai bankai atzinuma sniegšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 127.panta 4.punktu, 282.panta 5.punktu un tā 4.protokola "Par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem" 4.pantu.

 4. Finanšu ministrijai pēc Eiropas Centrālās bankas atzinuma saņemšanas iesniegt Valsts kancelejā atzinumu un likumprojektu.

 5. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"" (TA-2541) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (TA-2543).

 6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 7. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"" (TA-2541) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (TA-2543) (likumprojektu pakete).

 

 

102

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku""

 TA-2541

______________________________________________________

(J.Reirs, S.Purgaile, M.Kazāks, J.Bordāns, L.Medina, L.Kļaviņa, A.K.Kariņš)

 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Banku iesniegt likumprojektu Eiropas Centrālajai bankai atzinuma sniegšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 127.panta 4.punktu, 282.panta 5.punktu un tā 4.protokola "Par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem" 4.pantu.

 3. Finanšu ministrijai pēc Eiropas Centrālās bankas atzinuma saņemšanas iesniegt Valsts kancelejā atzinumu un likumprojektu.

 4.Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Latvijas Bankas likums" (TA-2540) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (TA-2543).

 5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 6. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Latvijas Bankas likums" (TA-2540) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (TA-2543) (likumprojektu pakete).

 

 

103

 

Likumprojekts "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"

 TA-2543

______________________________________________________

(J.Reirs, S.Purgaile, M.Kazāks, J.Bordāns, L.Medina, L.Kļaviņa, A.K.Kariņš)

 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Banku iesniegt likumprojektu Eiropas Centrālajai bankai atzinuma sniegšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 127.panta 4.punktu, 282.panta 5.punktu un tā 4.protokola "Par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem" 4.pantu.

 3. Finanšu ministrijai pēc Eiropas Centrālās bankas atzinuma saņemšanas iesniegt Valsts kancelejā atzinumu un likumprojektu.

 4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Latvijas Bankas likums" (TA-2540) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"" (TA-2541).

 5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 6. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Latvijas Bankas likums" (TA-2540) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"" (TA-2541) (likumprojektu pakete).

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

104

 

Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"

 TA-2559

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

105

 

Informatīvais ziņojums "Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Zemkopības ministriju un Eiropas Reģionālo dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centru par Eiropas Dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku tīkla (EUGENA) izveidošanu"

 TA-2328

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Atbalstīt to, ka Zemkopības ministrija paraksta saprašanās memorandu par Eiropas Dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku tīkla (EUGENA) izveidošanu (turpmāk – memorands) ar Eiropas Reģionālo dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centru.

 3. Zemkopības ministrijai koordinēt memoranda izpildi.

 

 

 

 

106

 

Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma VI" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" ietvaros"

 TA-2457

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulu (ES) Nr.1381/2013, ar ko izveido programmu "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība", ņemot vērā Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta 2020.gada 2.jūlija aicinājuma vēstuli Nr.Ares(2020)3482372 par projekta izvērtēšanas rezultātiem un līguma slēgšanas iespējām minētās programmas projektu konkursa "Ierobežotais projektu konkurss nacionālajām romu platformām" ("Call for proposals limited/restricted to National Roma Platforms") (REC-RDIS-NRCP-AG-2020) ietvaros, atļaut Kultūras ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības projekta "Latvijas romu platforma VI" īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas ir 189 309 EUR, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 170 378 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 18 931 EUR.

 3. Kultūras ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai no budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai."

 4. Kultūras ministrijai pēc projekta īstenošanas iesniegt Eiropas Komisijā noslēguma ziņojumu un finanšu pārskatu un pēc Eiropas Komisijas atmaksātā valsts nodrošinātā priekšfinansējuma saņemšanas veikt tā atmaksu valsts budžetā.

 

 

107

 

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansiālā pabalsta izlietojumu"

 TA-2475

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Zemkopības ministrijai atbilstoši Eiropas Komisijas 2018.gada 19.decembra Īstenošanas lēmuma C(2018)9121/F1, ar ko no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda piešķir finansiālu pabalstu avārijas un atjaunošanas operāciju finansēšanai pēc 2017.gada plūdiem Latvijā (CCI 2017LV16SPO001), 5.panta pirmajai daļai ziņojumu par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansiālā pabalsta izlietojumu iesniegt Eiropas Komisijai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

 

108

 

Informatīvais ziņojums "Par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju"

 TA-2552

______________________________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību.

 2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.

 

 

109

 

Informatīvais ziņojums "Par Ziemassvētku dievkalpojumu translāciju komerciālajos medijos nodrošināšanu"

 TA-2574

______________________________________________________

(J.Bordāns, R.Kronbergs, J.Reirs, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu īstenošanai ierobežotā laika dēļ atbalstīt vienkāršotu pakalpojuma sniedzēju izvēli, apmaksājot medija izrakstītu rēķinu, kam pievienots pieņemšanas-nodošanas akts par sniegto pakalpojumu, kurā minēts datums un norises laiks saskaņā ar iepriekš saskaņoto grafiku.

 3. Tieslietu ministrijai līdz 2021.gada 20.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem biedrībai "Latvijas Raidorganizāciju asociācija" ne vairāk kā 44 528 EUR, lai nodrošinātu Ziemassvētku dievkalpojumu translāciju komerciālajos medijos.

 4. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Raidorganizāciju asociācija" sadarbībā ar reliģiskajām savienībām (baznīcām) organizē sarunas ar medijiem un plašsaziņas raidītājiem, lai sastādītu grafiku, aptverot dievkalpojumu tiešraides visās tradicionālajās konfesijās, attiecīgi par to samaksājot atbilstoši sniegtajam pakalpojumam no šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2021.gadā.

 5. Atļaut Tieslietu ministrijai slēgt līgumu ar biedrību "Latvijas Raidorganizāciju asociācija" atbilstoši sniegtajam pakalpojumam 2021.gada janvārī, pēc šī protokollēmuma 3.punktā minētā rīkojuma apstiprināšanas Ministru kabinetā.

 

 

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

 

110

 

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2020.gada 17.decembra sanāksmei

 TA-2517-IP

______________________________________________________

(A.T.Plešs, A.Ozola, A.K.Kariņš)

 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Ilgtspēju sekmējoša ķīmikāliju stratēģija ceļā uz vidi, kas brīva no toksikantiem".

 3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniecei, vēstniecei A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2020.gada 17.decembra sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

 

111

 

Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts aizsardzības vajadzībām"

 TA-2364-IP

 

 Ierobežotas pieejamības informācija

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

112

 

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

 TA-2365-IP

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

113

 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts aizsardzības plānā"

 TA-2ss

______________________________________________________

(A.K.Kariņš)

 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (sevišķi slepeni).

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

 

114

 

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras mītnes līgumu"

 TA-2554

______________________________________________________

(T.Linkaits, B.Bāne, A.K.Kariņš)

 

 1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras mītnes līguma (turpmāk – Līgums) projekta parakstīšanu.

 2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 3. Satiksmes ministrijai precizēt likumprojekta 2.pantu un anotāciju, saskaņot ar Finanšu ministriju un satiksmes ministram iesniegt precizēto likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā.

 4. Pilnvarot satiksmes ministru T.Linkaitu Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Līguma projektu.

 5. Satiksmes ministrijai pēc Līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

 6. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 7. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 8. Satiksmes ministrija pēc Līguma pieņemšanas un apstiprināšanas Saeimā ne vēlāk kā viena gada laikā, pamatojoties uz Līguma 19.pantā noteikto, izveido Atbalsta sekretariātu.

 9. Satiksmes ministrijai sagatavot un līdz 2021.gada 3.maijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu, kurā paredzēta kārtība, kādā Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras biroja (turpmāk – BEREC birojs) darbiniekiem un norīkotajiem ekspertiem, kuriem nav diplomātiskais statuss, tiks kompensēta summa pievienotās vērtības nodokļa apmērā par to personiskajām vajadzībām iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem.

 10. Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 8.punktā minētā Atbalsta sekretariāta izmaksas tiks nodrošinātas no BEREC biroja līdzekļiem, attiecīgi Satiksmes ministrijai būs nepieciešams palielināt apropriāciju no valsts budžeta iestāžu ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumiem, pamatojoties uz Sadarbības Līgumu, kas noslēgts ar BEREC biroju.

 11. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2021.gada 30.aprīlim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, lai nodrošinātu Līgumā paredzētās prasības.

 12. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2021.gada 30.jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm un piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu", lai nodrošinātu Līgumā paredzētās prasības.

 13. Ar Ministru kabineta noteikumiem ir nodrošināms, ka summa pievienotās vērtības nodokļa apmērā par BEREC biroja darbinieku un norīkoto ekspertu, kuriem nav diplomātiskais statuss, personiskajām vajadzībām iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, ir kompensējama no līguma spēkā stāšanas dienas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos.

 14. Noteikt, ka izdevumi, kas radušies, piemērojot Līguma 12.panta 3. un 4.punktu un 13.panta 4. un 5.punktu, lai kompensētu summu pievienotās vērtības nodokļa apmērā par BEREC biroja darbinieku un norīkoto ekspertu, kuriem nav diplomātiskais statuss, personiskajām vajadzībām iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, sedzami no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

 15. Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu Līguma 21.panta 2. un 3.punktā minēto saistību izpildei – akreditētas Eiropas skolas izglītības programmas izveidei un īstenošanai Latvijā no 2022./2023. mācību gada un BEREC biroja darbinieku bērnu mācību maksas līdzfinansēšanai 2022.gadā un turpmākajos gados – ir izskatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

 

115

 

Dienesta vajadzībām

 TA-2557-DV

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

 

116

 

Dienesta vajadzībām

 TA-2469-DV

 

 

117

 

Informatīvais ziņojums "Par vienreizlietojamu medicīnisko (nesterilu, nepūderētu) cimdu iegādi"

 TA-2577-IP

______________________________________________________

(A.Pabriks, J.Garisons, N.Puntulis, A.K.Kariņš)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram veikt vienreizlietojamu medicīnisko (nesterilu, nepūderētu) cimdu iegādi valsts materiālo rezervju nodrošināšanai no SIA "Kid-Man Latvija" komersanta maksimāli piedāvātajā apjomā (iegādājamais apjoms var tikt precizēts līguma slēgšanas brīdī) Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 3. punktā noteiktās sarunu procedūras ietvaros.

3. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (ar 2021. gada 1. janvāri Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram) segt izdevumus par vienreizlietojamu medicīnisko (nesterilu, nepūderētu) cimdu iegādi no finansējuma, kas piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 27. aprīļa rīkojumu Nr. 220 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", ja piegādes un maksājumus veic 2020. gadā.

4. Aizsardzības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", ja piegādes un maksājumi tiks veikti 2021. gadā, un veikt to apmaksu no šī papildus piešķirtā finansējuma.

 

 

Sēdi slēdz plkst. 18.05
Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību