Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 86

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Ārkārtas sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.86

2020.gada 22.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-2597 ____________________________________

(I.Viņķele, J.Perevoščikovs, S.Ģirģens, L.Cipule, D.Heiberga, U.Dumpis, A.Nicmane-Aišpure, S.Ņikišins, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.
2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par situāciju ģimenes ārstu praksēs.
3. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.
 
2.§
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-2598 ____________________________________

(I.Viņķele, S.Henkuzens, E.Rinkēvičs, I.Šuplinska, J.Bordāns, J.Vitenbergs, A.Pabriks, T.Linkaits, J.Reirs, A.T.Plešs, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Veselības ministrijai organizēt līdz 100 000 papildu vakcīnu devu iegādi no Pfizer-Biontech vakcīnu ražotāja.
3. Ministrijām steidzami apzināt to savas nozares dienestu darbinieku skaitu, kuri būtu iekļaujami vakcinācijas pret Covid-19 prioritārajās grupās, un iesniegt attiecīgu informāciju Veselības ministrijā.
4. Veselības ministrijai precizēt Vakcinācijas ieviešanas stratēģisko plānu, sadalot vakcinējamās personas detalizētākās grupās, ņemot vērā arī šī protokollēmuma 3.punktā minēto informāciju, un iesniegt precizēto Vakcinācijas ieviešanas stratēģisko plānu izskatīšanai Ministru kabineta 2020.gada 29.decembra sēdē.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par tūristu mītņu gatavību izmitināt kontaktpersonas un personas, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2558 ____________________________________

(J.Vitenbergs, R.Aleksejenko, J.Reirs, E.Rinkēvičs, J.Bordāns, R.Petraviča, J.Citskovskis, T.Linkaits, A.T.Plešs, I.Šuplinska, A.Pabriks, K.Druvaskalns, I.Viņķele, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu par tūristu mītņu gatavību izmitināt Covid-19 kontaktpersonas un personas, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija, kā arī personas, kurām nav apstiprināta Covid-19 infekcija, viņas nav kontaktpersonas, bet ir ieradušās Latvijā ar atgriešanās reisiem un viņām nepieciešams nodrošināt pašizolāciju, svītrot no 4.mērķgrupas starptautisko organizāciju darbiniekus, kā arī precizēt, ka uz šo mērķgrupu attiecas personas, kas atgriežas Latvijā no ārvalstīm ar Ārlietu ministrijas norīkotiem atgriešanās reisiem.
3. Noteikt atbalsta piešķiršanas procedūru vaučeru formā fiziskajām personām, nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu.
4. Noteikt piešķiramo finansējuma apjomu 2 173 500 EUR apmērā.
5. Noteikt, ka atbalsta sistēmas koordinators ir Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, kas nodrošina valsts nodrošināto 100% atbalsta (ne vairāk kā 35 EUR par personu par vienu nakti izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai un ne vairāk kā 10 EUR par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu trīs reizes dienā personām, kuras ieradušās Latvijā ar atgriešanās reisiem un kurām obligāti jāatrodas pašizolācijā valsts noteiktās izmitināšanas vietās) un 80% atbalsta (ne vairāk kā 35 EUR par personu par vienu nakti izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai citām informatīvajā ziņojumā minēto personu mērķgrupām, kuras šī izmitināšanas pakalpojuma izmantošanu var brīvi izvēlēties) apmaksas administrēšanu, tūrisma mītņu saraksta sagatavošanu un saraksta sagatavošanu par personām, kuras ir saņēmušas atbalstu, lai nodrošinātu izmaksu kontroli, kā arī konsultēšanu.
6. Noteikt, ka atbalsta sistēmas ieviešanas nodrošināšanā piedalās Slimību profilakses un kontroles centrs un Veselības inspekcija izstrādā prasības tūrisma mītnēm un pārbauda to atbilstību epidemioloģiskajām prasībām (izsniedz apliecinājumu).
7. Uzsākt atbalsta sistēmas ieviešanu 2020.gadā.
8. Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā šajā protokollēmumā minēto, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
9. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs ar mērķi mazināt Covid-19 inficēšanas risku"

TA-2522 ____________________________________

(J.Vitenbergs, O.Feldmane, I.Šuplinska, J.Reirs, E.Valantis, I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju līdz 2021.gada 4.janvārim izstrādāt ieteikumus izglītības iestāžu telpu vēdināšanai COVID-19 pandēmijas apstākļos, lai varētu nodrošināt pietiekamu vēdināšanu, atverot logus, vienlaicīgi neapdraudot skolēnu veselību un samazinot izglītības iestāžu audzēkņu mijiedarbības risku.
3. Ministrijām, kuru padotībā vai pārraudzībā atrodas izglītības iestādes, un Latvijas Pašvaldību savienībai rosināt izglītības iestāžu dibinātājiem līdz 2021.gada 10.janvārim izglītības iestādēs, kurās ir izbūvēta centralizētā mehāniskā ventilācijas sistēma, darbojošās mehāniskās vēdināšanas sistēmās veikt sistēmas konfigurāciju, lai atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām CO2 līmenis, kas atbilst teicamai vai labai iekštelpu gaisa kvalitātei mācību telpās, ir līdz 1000-1500 ppm, mācību telpu ventilācijas intensitātes optimālā norma – 7 l/s, minimālā – 3 l/s vienam cilvēkam, nodrošinot efektīvu gaisa maiņu klasēs, kā arī līdz 2021.gada 1.maijam veikt sistēmas stāvokļa novērtēšanu, piesaistot atbilstošās jomas speciālistu.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2021.gada 1.februārim sagatavot informatīvu materiālu par decentralizētajām ventilācijas sistēmām, to cenām un uzstādīšanas izmaksām un nosūtīt informācijai skolu dibinātājiem.
5. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju līdz 2021.gada 1.jūnijam izstrādāt ieteikumus projektēšanas uzdevumā iekļaujamām kompleksām prasībām ventilācijas un apkures sistēmām, ņemot vērā visu inženiersistēmu savstarpējo mijiedarbību un sasaisti.
6. Veselības ministrijai līdz 2021.gada 1.septembrim izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2002. gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" un Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu", ietverot tajos gaisa kvalitātes rādītājus (CO2 līmenis, gaisa relatīvā mitruma rādītājs, gaisa kustības optimālais ātrums) un paredzot pienākumu veikt regulāru gaisa kvalitātes vērtējumu.
7. Ekonomikas ministrijai, izstrādājot Latvijas būvnormatīvu LBN 200-20 "Vispārīgas prasības būvēm" (VSS-808) un sagatavojot grozījumus ar to saistītajos Latvijas būvnormatīvos - grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" (VSS-809), grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"" (VSS-810), grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"" (VSS-811) un grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"" (VSS-812), sagatavot grozījumus arī saistītajā Latvijas būvnormatīvā LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr. 310) (VSS-811) un paredzēt obligātu centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūvi izglītības iestāžu ēkās jaunas būvniecības vai pārbūves (ja tehniski iespējams) gadījumā.
8. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, piesaistot Latvijas Pašvaldību savienību un ministrijas, kuru pakļautībā vai pārraudzībā ir izglītības iestādes, līdz 2021.gada 30.decembrim izvērtēt nepieciešamību normatīvajā regulējumā noteikt obligātu prasību ierīkot izglītības iestādēs mehānisko ventilācijas sistēmu, novērtējot pienākuma izpildei nepieciešamo pārejas periodu un finansējumu (norādot iespējamos finansējuma avotus). Ekonomikas ministrijai par izvērtējuma rezultātiem informēt Ministru kabinetu.
9. Ministrijām, izstrādājot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanas nosacījumus, izvērtēt ventilācijas sistēmu izbūves un pārbūves izmaksu kā attiecināmo izmaksu noteikšanu pilnā apmērā.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par SMS apziņošanas turpināšanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem"

TA-2548 ____________________________________

(K.Druvaskalns, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto piedāvājumu un turpināt personu SMS apziņošanu, kuri ieceļoja vai atgriezās Latvijā no ārvalstīm.
3. Noteikt, ka 2021.gadā elektronisko sakaru komersanta faktiskie izdevumi, kas radušies, lai viesabonentiem, kuri ir reģistrējušies Latvijas mobilo sakaru operatora tīklā, nosūtītu SMS paziņojumu, tiek segti no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4. Satiksmes ministrijai, apkopojot un izvērtējot mobilo operatoru iesniegto informāciju, noteiktā kārtībā sagatavot un ne vēlāk kā līdz 2021.gada 27.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" mobilo operatoru izdevumu kompensēšanai par visu periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.martam.
5. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai izvērtēt SMS apziņošanas efektivitāti un lietderību un līdz 2021.gada 16.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par izvērtējuma rezultātiem un priekšlikumiem turpmākajai rīcībai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.395 "Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam""

TA-2562 ____________________________________

(K.Gerhards, J.Vitenbergs, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju atbilstoši aktualizētajām prognozēm izvērtēt finansējuma pietiekamību atbalstam energointensīvajiem uzņēmumiem 2022.gada budžeta projekta izstrādes procesā salīdzinājumā ar vidēja termiņa budžetā 2021.-2023.gadam noteikto finansējuma apjomu un nepieciešamības gadījumā novirzīt šim mērķim papildu finanšu resursus, primāri izvērtējot pārdales iespējas Ekonomikas ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" ietvaros vai papildu akciju sabiedrības "Latvenergo" ikgadējo dividenžu novirzīšanu Ekonomikas ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" nepieciešamajā apjomā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-2599 ____________________________________

(I.Viņķele, D.Mūrmane-Umbraško, E.Rinkēvičs, N.Puntulis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju precizēt rīkojuma projekta 1.5.apakšpunktā ietverto 5.45. prim un 5.45.divi prim apakšpunktu, paredzot, ka personām, kuras atgriežas valstī ar Ārlietu ministrijas norīkotiem atgriešanās reisiem, jāatrodas valsts noteiktā uzturēšanās vietā, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.00


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību