Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 Sēde attālinātā veidā

Rīgā

Nr.8

2021.gada 21.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministrs

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Viļānu ielā 15 B, Rēzeknē, pirkšanu Rēzeknes militārās bāzes paplašināšanai"

TA-37 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.2100 011 0136) – zemes vienību (kadastra apzīmējums Nr.2100 011 0136) 0,0962 ha platībā – Viļānu ielā 15 B, Rēzeknē atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 6 658 EUR, tai skaitā īpašuma tirgus vērtība – 6 600 EUR un kompensējamie zaudējumi – 58 EUR vērtībā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas institūta pievienošanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai Latvijas ārējā tēla stiprināšanai"

TA-2507 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-72 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-73 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-79 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""

TA-2589 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""

TA-63 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2021.gadam"

TA-17 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā"

TA-2646 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
10.§
Noteikumu projekts "Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts"

TA-2545 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā"

TA-2640 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma nolikums"

TA-2641 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr.324 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību""

TA-2637 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""

TA-27 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Par Pasta maksājumu pakalpojumu reglamentu"

TA-2349 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.385 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai""

TA-1773 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu paredzēt papildu finansējumu elektrovilcienu ražošanas uzraudzības izdevumiem – 2 000 000 EUR apmērā, nodrošinot elektrovilcienu projekta, tostarp 32 elektrovilcienu, rezerves daļu fonda 5 gadiem un elektrovilcienu uzturēšanas iekārtu iegādes, elektrovilcienu ražošanas uzraudzības, kā arī vilcienu remontu centra izbūves veiksmīgu realizāciju.
3.Pieņemt zināšanai, ka AS "Pasažieru vilciens" precizētā biznesa plāna projekta, kas ietver tā saimnieciskās un finanšu darbības prognozes, tajā skaitā 32 elektrovilcienu, rezerves daļu fonda 5 gadiem un elektrovilcienu uzturēšanas iekārtu iegādes, elektrovilcienu ražošanas uzraudzības izmaksas, kā arī vilcienu remontu centra izbūvi, un Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaisti, provizoriskā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2020.gadā ir 4 979 476 EUR (pozitīva ietekme), 2021.gadā ir 5 340 505 EUR (pozitīva ietekme), 2022.gadā ir 56 600 274 EUR, 2023.gadā ir 62 576 498 EUR, 2024.gadā ir 5 569 384 EUR (pozitīva ietekme) un 2025.gadā ir 8 066 085 EUR (pozitīva ietekme).
4. Pieņemt zināšanai, ka vilcienu remontu centra izbūvei paredzētie 14 000 000 EUR ir provizoriskas izmaksas, precīzas remonta centra būvniecības izmaksas būs zināmas būvniecības projektēšanas stadijā.
5. Finanšu ministrijai ņemt vērā šī protokollēmuma 3.punktā minēto provizorisko fiskālo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci.
6. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2019.gada 16.jūlija sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par jauno elektrovilcienu projektu" un rīkojuma projekts "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projektam"" (prot. Nr.33 84.§) 3. un 4.punktu.
 
17.§
Likumprojekts "Par Līgumu, ar kuru groza Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu"

TA-109 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegtā Līguma, ar kuru groza Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu parakstīšanu (turpmāk – Līgums).
2. Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci S.Pavļutu-Deslandes parakstīt Līgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par Nolīgumu, ar ko groza Nolīgumu par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto noregulējuma fondu un to kopīgošanu" (TA-110).
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par Nolīgumu, ar ko groza Nolīgumu par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto noregulējuma fondu un to kopīgošanu" (TA-110) (likumprojektu pakete).
 
18.§
Likumprojekts "Par Nolīgumu, ar ko groza Nolīgumu par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto noregulējuma fondu un to kopīgošanu"

TA-110 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegtā Nolīguma, ar ko groza Nolīgumu par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto noregulējuma fondu un to kopīgošanu parakstīšanu (turpmāk – Nolīgums).
2. Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci S.Pavļutu-Deslandes parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par Līgumu, ar kuru groza Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu" (TA-109).
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par Līgumu, ar kuru groza Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu" (TA-109) (likumprojektu pakete).
 
19.§
Plāna projekts "Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.–2024.gadam"

TA-2504 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Plāna projekts "Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam"

TA-2622 ____________________________________

(A.T.Plešs, A.Ozola, S.Sproģe, G.Gogulis, PA.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs""

TA-2596 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā sniegto priekšlikumu un saglabāt valsts līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs".
3. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmo daļu un 7.pantu, noteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" vispārējo stratēģisko mērķi – veikt uzticamus un augstas precizitātes mērījumus, nodrošināt sabiedrībai nepieciešamos metroloģiskos pakalpojumus, galvenokārt darbojoties tirgus segmentos, kuros nav pietiekama konkurence vai citi tirgus dalībnieki pakalpojumus nesniedz.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par neatbilstoši veiktajiem vai neattiecināmajiem izdevumiem, kas radušies no Altum neatkarīgu apstākļu dēļ darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un to attiecināšanu uz valsts budžeta izdevumiem"

TA-53 ____________________________________

(J.Vitenbergs, E.Šaicāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam izvērtējumam atļaut akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcijai Altum" neturpināt piedziņu no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem un saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumu Nr.517 "Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 30.punktu attiecināt darbības programmas "Izaugsmes un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" (turpmāk 4.2.1.1.pasākums) izdevumus 293 657,33 EUR apmērā uz valsts budžeta izdevumiem.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2021.gada 31.martam izstrādāt grozījumus 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" un iesniegt Ministru kabinetam, lai nodrošinātu skaidru normatīvo regulējumu neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesam 4.2.1.1.pasākumā.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas 2020.gada 14.jūlija Ieteikumu C(2020) 4885 "Par valsts finansiālā atbalsta piešķiršanu uzņēmumiem Savienībā atkarībā no tā, vai nepastāv saiknes ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas""

TA-2578 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām izvērtēt Eiropas Komisijas ieteikumu un līdz 2023.gada 1.februārim informēt Finanšu ministriju par pasākumiem, kas veikti atbilstoši ieteikumam.
3. Finanšu ministrijai pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma iesniegt informāciju par pasākumiem, kas veikti atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā minētajam ieteikumam.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" un tās vispārējo stratēģisko mērķi" un rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-2403 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ievērojot informatīvajā ziņojumā sniegto izvērtējumu, saglabāt valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija".
3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" un tās vispārējo stratēģisko mērķi" un rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-2450 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ievērojot informatīvajā ziņojumā sniegto izvērtējumu, saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija".
3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai un Uzņēmumu reģistram) uzņemties papildu saistības un īstenot projektus, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"

TA-2616 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības par dalību projekta "LEILA - ceļā uz daudzvalodu Eiropas tiesu iestāžu izsoļu platformu" īstenošanā Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta finanšu programmas "Tiesiskums 2014–2020" ietvaros.
3. Atļaut Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības par dalību projekta "Krimināltiesu datu bāzes izveide" īstenošanā Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta finanšu programmas "Tiesiskums 2014–2020" ietvaros.
4. Atļaut Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības par dalību projekta "Pilnveidot (profesionālās spējas) cīņā pret naida noziegumiem un neiecietību Latvijā" īstenošanā Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.–2020.gadam ietvaros.
5. Atļaut Tieslietu ministrijai (Uzņēmumu reģistram) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības par dalību projekta "BRIS un Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas savstarpējās savienojamības atjaunināšana" īstenošanā Eiropas Komisijas Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros.
6. Šī protokollēmuma 2., 3. 4. un 5.punktā minēto projektu ieviešanai nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu, priekšfinansējumu un finansējumu neattiecināmo izdevumu (pievienotās vērtības nodokļa) segšanai) pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
7. Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2., 3. 4. un 5.punktā minēto projektu īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas izmaiņām.
8. Tieslietu ministrijai pēc īstenoto projektu noslēguma maksājumu saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par uzturēšanas finansējumu 2020.gadam pašvaldību lietojumprogrammas datu nodošanai aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam"

TA-2588 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumu Nr.459 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība" 16. un 18.punktā noteikto pašvaldības pienākumu, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju, nosūtīt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam aizsargāto lietotāju datus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" ietvaros piešķirt līdzekļus 15 008 EUR apmērā Rīgas pašvaldībai Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas (turpmāk – SOPA) uzturēšanai, lai nodrošinātu SOPA datu nodošanu aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam 2020.gadā.
3. Pieņemt zināšanai, ka SOPA datu apmaiņas risinājums turpina darboties līdz brīdim, kad stāsies spēkā jauns normatīvais regulējums un esošo datu apmaiņu starp SOPA un aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzēju aizstās ar datu apmaiņu starp SOPA un Aizsargāto lietotāju datu informācijas sistēmu.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par atbalstu 9. un 10.posma (viļņu) īstenošanai Eiropas Pētniecības infrastruktūru konsorcija "Veselības, novecošanas un pensionēšanās apsekojums Eiropā" (SHARE ERIC) ietvaros un atļauju Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai""

TA-2575 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Pētniecības infrastruktūru konsorcija (European Research Infrastructure Consortium (ERIC)) "Veselības, novecošanas un pensionēšanās apsekojums Eiropā" (Surveyof Health, Ageingand Retirementin Europe (SHARE)) (turpmāk – SHARE ERIC) 9. un 10.posmos (viļņos) no 2021.gada un atļaut uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai" 2021.-2024.gadam kopā 351 000 EUR, tajā skaitā 2021.gadam – 57 000 EUR, 2022.gadam – 113 000 EUR, 2023.gadam – 60 000 EUR, 2024.gadam – 121 000 EUR.
3. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto finansējumu SHARE ERIC īstenošanai, Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammu 70.06.00. "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās".
4. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2021.gada 1.aprīlim izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā", paredzot tajos SHARE ERIC pētījuma posmu (viļņu) izmaksu segšanu.

 
29.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības izglītības ministru 2021.gada 22.janvāra neformālajā tiešsaistes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-135 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrei I.Šuplinskai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības izglītības ministru 2021.gada 22.janvāra neformālajā tiešsaistes sanāksmē.
 
30.§
Informatīvais ziņojums par 2021.gada 18.janvāra Euro grupas un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021.gada 19.janvāra neformālajā sanāksmē (videokonferencē)

TA-95-IP ____________________________________

(J.Reirs, N.Sakss, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniecei finanšu politikas jautājumos L.Kļaviņai pārstāvēt Latvijas Republiku 2021.gada 18.janvāra Euro grupas sanāksmēs un pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021.gada 19.janvāra neformālajā sanāksmē (videokonferencē).
 
31.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021.gada 25.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-107-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
32.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 20.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0543

TA-129-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2020.gada 20.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0543.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2021.gada 30.jūnijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus pilnīgai Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra Direktīvas 2018/2002, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, transponēšanai.
 
33.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 25.janvāra neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem

TA-130-IP ____________________________________

(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
34.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas Renovācijas vilnis – par zaļākām ēkām, jaunām darbvietām un labāku dzīvi""

TA-133-IP ____________________________________

(J.Vitenbergs, K.Truhanova, A.K.Kariņš)

Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas Renovācijas vilnis – par zaļākām ēkām, jaunām darbvietām un labāku dzīvi"".
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem kārtībai, kādā noteikt stratēģiski nozīmīgu preču un prekursoru sarakstu, kuru uzkrājumi veidojami krīzes laikā un kuru aprite brīvajā tirgū un eksports ir ierobežojams"

TA-2613-IP ____________________________________

(J.Vitenbergs, E.Šaicāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvā ziņojumā ietvertos secinājumus, Ekonomikas ministrijai, Satiksmes ministrijai un Zemkopības ministrijai līdz 2021.gada 1.decembrim atbilstoši kompetencei izveidot katrai nozarei atsevišķus stratēģiski nozīmīgu preču, izejvielu, materiālu un prekursoru sarakstus, kuru uzkrājumi veidojami krīzes laikā un kuru aprite brīvajā tirgū un eksports ir ierobežojams.
3. Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas un Zemkopības ministrijas izveidotos sarakstus izvērtēt starpinstitūciju mācībās "Kristaps 2022".
 
36.§
Paskaidrojuma projekts Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijai lietā Nr. C30532919

TA-2491 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijai lietā Nr.C30532919.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijai.
2. Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā civillietā Nr.C30532919.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta amata pretendentu kandidatūru apstiprināšanu"

TA-2489-DV ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Aktuālā informācija par 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanu Latvijā"

TA-142-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""

TA-119 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-118 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projekta tekstu šī protokola 44.paragrāfā minētā rīkojuma projekta tekstā.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta finansētās programmas "Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai" finansējuma sadalījumu"

TA-124 ____________________________________

(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt valsts budžeta finansētās programmas "Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai" (turpmāk – programma) finansējuma 600 000 EUR apmērā sadalījumu:
2.1. 564 000 EUR programmā projektu īstenošanai pieejamais finansējums;
2.2. 36 000 EUR programmas administrēšanai paredzētais finansējums.
3. Kultūras ministrijai nodrošināt Ministru kabineta 2020.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.78 10.§) "Informatīvais ziņojums "Par atbalstu biedrībām un nodibinājumiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai"" 3.punktā dotā izdevuma izpildi, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā noteikto programmas finansējuma sadalījumu.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-123 ____________________________________

(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-134 ____________________________________

(I.Šuplinska, L.Meņģelsone, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-132 ____________________________________

(D.Pavļuts, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projektā šī protokola 40.paragrāfā minētā rīkojuma projekta tekstu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par CureVac ražoto vakcīnu pret Covid-19 devu iegādi"

TA-137 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Perevoščikovs, E.Rinkēvičs, A.Pabriks, J.Reirs, D.Mūrmane-Umbraško, T.Linkaits, I.Šuplinska, K.Gerhards, A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) organizēt papildus 646 510 vakcīnu pret Covid-19 devu iegādi no vakcīnu ražotāja CUREVAC AG.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētās vakcīnas pret Covid-19 iegādes, loģistikas un ievades izdevumus, kas nepārsniedz 14 407 487 EUR, 2021.gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4. Pieņemt zināšanai, ka no 2021.gada 1.februāra par aptuveni 40 % tiek palielinātās vidējās vakcīnu ievades izmaksas, kuras atļaut segt no Veselības ministrijai 2021.gadam vakcinācijas procesa nodrošināšanai jau piešķirtajiem (rezervētajiem) līdzekļiem no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", un nepieciešamības gadījumā atļaut Veselības ministrijai pieprasīt papildu finansējumu šim mērķim no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
5. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-138 ____________________________________

(D.Pavļuts, I.Gailīte, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Par atbalstu tautsaimniecībai

TA-138 ____________________________________

(J.Reirs, J.Vitenbergs, R.Aleksejenko, I.Šuplinska, N.Puntulis, L.Meņģelsone, E.Kušners, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Vadības grupai Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam izvērtēt priekšlikumus atbalstam tautsaimniecībai, lai sagatavotu attiecīgu tiesību akta projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 18.15


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību