Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr. 10

2021.gada 28.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministrs

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.15

-

L.Peinberga

 

Saskaņotie tiesību aktu  projekti (A)

1.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-2650 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"

TA-2611 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""

TA-2621 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-38 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu""

TA-2297 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""

TA-32 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""

TA-2624 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

TA-2591 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
9.§
Noteikumu projekts "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2350 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.674 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti""

TA-2576 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-66 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 27 personas.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1627 "Nacionālā kino centra nolikums""

TA-2593 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 29.oktobra noteikumos Nr.502 "Autoostu noteikumi""

TA-2600 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""

TA-2583 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.decembra noteikumos Nr.761 "Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas noteikumi""

TA-2158 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Maksātnespējas likumā, paredzot, ka Maksātnespējas kontroles dienests kā Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas pārzinis ir tiesīgs izmantot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vestajā Iedzīvotāju reģistrā uzturētos datus Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas vienotajā personu sarakstā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-26 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-1647 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Ragakāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-2607 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm piemērošanas kārtība"

TA-2603 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2021.gada 30.decembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām", paredzot, ka sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu, slēdz līgumus par videi kaitīgu preču atkritumu vai izlietotā iepakojuma savākšanu vai pieņemšanu ar visiem videi kaitīgu preču atkritumu vai izlietotā iepakojuma apsaimniekotājiem uz vienādiem nosacījumiem.
 
20.§
Noteikumu projekts "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi"

TA-2619 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē" īstenošanas noteikumi"

TA-2614 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" projektu iesniegumu atklātā konkursa "Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai" īstenošanas noteikumi"

TA-2645 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Meža ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-43 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par 2020./2021.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku""

TA-84 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 26.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021.mācību gadā""

TA-85 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumos Nr.416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem""

TA-86 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-93 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

TA-106 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga", "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes novadā, (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8076 002 0007) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 002 0007) daļu 1,9970 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 2 108 632,30 EUR jeb 105,59 EUR par kvadrātmetru.
3. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 082 0577) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 0579) 0,2987 ha platībā - Staipekņu ielā 9, Rīgā, atbilstoši tirgus vērtībai 23 538 EUR, izmantojot to kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu.
4. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 082 0206) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 0206) 0,1317 ha platībā - Staipekņu ielā 16, Rīgā, atbilstoši tirgus vērtībai 10 60 2 EUR, izmantojot to kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu.
5. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 002 0070) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 002 0070) 0,8585 ha platībā - Mazā Gramzdas ielā 5, Lidosta "Rīga", Mārupes novadā, atbilstoši tirgus vērtībai 97 697 EUR, izmantojot to kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu.
6. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 099 0132) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 099 0132) 0,7647 ha platībā – Gramzdas ielā, Rīgā, atbilstoši tirgus vērtībai 82 741 EUR, izmantojot to kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu.
7. Ja šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma īpašnieks un persona, kurai par labu zemesgrāmatā nostiprināta ķīlas tiesība, vienojas par atlīdzības apmēra sadali un piekrīt atlīdzības kompensācijas veidam saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu, atlīdzības daļu par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu izmaksāt naudā – 1 894 054,30 EUR un daļu kompensēt ar šī protokollēmuma 3., 4., 5. un 6.punktā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem, kuru tirgus vērtības kopsumma ir 214 578 EUR.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-141 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Raidorganizāciju asociācija", piešķirot finansējumu komerciālajiem medijiem, lai nodrošinātu Ziemassvētku dievkalpojumu translāciju komerciālajos medijos, ievēros Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr.L352) un normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī izmantos de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugus.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-100 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

31.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Liepājas pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-2383 ____________________________________

(J.Reirs, I.Braunfelde, J.Bordāns, L.Medina, I.Bērziņa, O.Valkers, A.Gricenko, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu, svītrojot punktus par zemes vienībām, kuras saskaņā ar Tieslietu ministrijas atzinumu nevar tikt atzītas par piekritīgām valstij, attiecīgi precizēt anotāciju un iesniegt precizēto rīkojuma projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Tieslietu ministrijai izvērtēt normatīvo regulējumu, lai efektivizētu kārtību, kādā sagatavojami Ministru kabineta rīkojumu projekti par zemes gabalu piederību vai piekritību valstij, sagatavot attiecīgus priekšlikumus un noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidošanu un darbības uzsākšanas nodrošināšanu"

TA-151 ____________________________________

(P.Vilks, J.Bordāns, S.Ģirģens, I.Šuplinska, D.Pavļuts, J.Reirs, J.Erts, T.Linkaits, O.Augustovska, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos atšķirīgos viedokļus par rīkojuma projektu.
2. Ņemot vērā Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra J.Bordāna sniegto informāciju, ka Jaunās konservatīvās partijas deleģētie ministri piesaka Sadarbības līguma 5.2.3.punktā noteiktās kārtības piemērošanu, jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra sēdē.

 

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

33.§
Konceptuāls ziņojums "Par valsts naftas produktu drošības rezervju nodrošināšanu"

TA-1709 ____________________________________

(J.Bordāns, J.Reirs, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

34.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas nacionālais ziņojums par cilvēktiesību situāciju Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata 3.cikla ietvaros"

TA-21 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Latvijas Republikas nacionālais ziņojums par cilvēktiesību situāciju Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata 3.cikla ietvaros".
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt ziņojuma tulkošanu angļu valodā un 2021.gada februārī to iesniegt Apvienoto Nāciju Organizācijā.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Darba likuma 68.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktā regulējuma piemērošanu praksē un tā ietekmi uz darbinieku tiesisko stāvokli"

TA-2625 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Darba likuma 68.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktā regulējuma piemērošanu praksē un tā ietekmi uz darbinieku tiesisko stāvokli".
2. Valsts kancelejai līdz 2021.gada 1.februārim nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.-2020.gadam) 2020.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"

TA-2572 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Veselības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.-2020.gadam) 2020.gada Darba plānā ietvertās vienotās rīcības īstenošanai.
3. Papildus nepieciešamo finansējumu Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2020.gada Darba plānā iekļautās vienotās rīcības īstenošanai ne vairāk kā 10 000 EUR apmērā (2021.gadam 3 333 EUR, 2022.gadam 3 333 EUR un 2023.gadam 3 334 EUR) valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai un kopumā ne vairāk kā 3 000 EUR priekšfinansējuma nodrošināšanai pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Veselības ministrijai nodrošināt, ka nenotiek pārklāšanās ar Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros plānotajiem pasākumiem.
5. Veselības ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas no Eiropas Komisijas nodrošināt saņemto līdzekļu (valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

Informatīvie ziņojumi

37.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības iekšlietu ministru 2021.gada 28.janvāra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) iekļautajiem jautājumiem

TA-189 ____________________________________

(S.Girģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministram S.Ģirģenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības iekšlietu ministru 2021.gada 28.janvāra neformālajā sanāksmē (videokonferencē).
 
38.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības ministru 2021.gada 2.-3.februāra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) izskatāmajiem jautājumiem

TA-191 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
39.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu ministru padomes 2021.gada 29.janvāra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) izskatāmajiem jautājumiem

TA-192 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Vītolam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu ministru padomes 2021.gada 29.janvāra neformālajā sanāksmē (videokonferencē) Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

40.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2145

TA-161-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2145.
3. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
4. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
41.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2155

TA-162-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2155.
3. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
4. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
42.§
Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2165

TA-163-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2165.
3. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
4. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
43.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2176

TA-164-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2176.
3. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
4. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
44.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2176

TA-197-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2176.
3. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
4. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
45.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420284720

TA-2643 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420284720.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
2. Ja lietas Nr.A420284720 izskatīšana nenotiek rakstveida procesā, Izglītības un zinātnes ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
46.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-136-IP ____________________________________

 

.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 2011.gada Vīnes dokumentā noteiktajās bruņojuma kontroles vizītēs un Atvērto debesu līguma novērošanas lidojumos un diplomātisko pasu izsniegšanu amatpersonām"

TA-2567-DV____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)

48.§
Sabiedrības attieksme un rīcība Covid-19 apstākļos

TA-1709 ____________________________________

(K.Sedlenieks, I.Austers, S.Ģirģens, I.Šuplinska, A.Pabriks, J.Reirs, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

49.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-166 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projekta tekstu šī protokola 54.paragrāfā minētā rīkojuma projekta tekstā.
50.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai"

TA-152 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)

51.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""

TA-188 ____________________________________

(R.Petraviča, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-182 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 vakcinācijas plānu"

TA-194 ____________________________________

(D.Pavļuts, E.Juhņēviča, I.Stūre, S.Ģirģens, V.Bolevics, D.Mūrmane-Umbraško, R.Petraviča, J.Bordāns, J.Vitenbergs, I.Braunfelde, J.Reirs, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: papildināt ar tekstu par ģimenes ārstu pienākumiem attiecībā uz sociālās aprūpes centru klientiem, pārbaudīt informāciju par ražotāja Janssen (Johnson&Johnson) vakcīnu nepieciešamo devu skaitu vienai vakcinējamai personai, nepieciešamības gadījumā attiecīgi precizēt tekstu un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Veselības ministrijai nedēļas laikā iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa informatīvajā ziņojumā minētajiem pasākumiem, pievienojot arī indikatīvus aprēķinus to nodrošināšanai.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Risinājums Covid-19 pozitīvu personu vai kontaktpersonu, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas un kurām nav dzīvesvietas, izmitināšanai izolācijas vai mājas karantīnas periodā" un rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-195 ____________________________________

(J.Bordāns, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu Ministru kabineta 2020.gada 22.decembra sēdē (prot. Nr.86 3.§) atbalstītajā informatīvajā ziņojumā "Par tūristu mītņu gatavību izmitināt kontaktpersonas un personas, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija" ietverto rīcības modeli piemērot attiecībā uz jaunu mērķa grupu – personas, kurām ir apstiprināta Covid-19 infekcija, kuras ir kontaktpersonas, kuras tiek atbrīvotas no ieslodzījuma vietas un kurām nav dzīvesvietas, ja tām jāturpina izolācija vai mājas karantīna. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā minētos jaunajai mērķa grupai nepieciešamos papildinājumus apstiprinātajā modelī.
3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projekta tekstā šī protokola 49.paragrāfā minētā rīkojuma projekta tekstu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par piemaksas piešķiršanu pirmsskolas un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus, par darbu Covid-19 pandēmijas laikā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-145 ____________________________________

(I.Šuplinska, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu par vienreizējas piemaksas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus.
3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""

TA-190 ____________________________________

(J.Vitenbergs, J.Reirs, I.Jaunzeme, R.Aleksejenko, E.Kušners, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projektu un anotāciju, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas Bankas pārstāvju priekšlikumus, un iesniegt
precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par vakcīnām pret Covid-19"

TA-200-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 20.35


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību