Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Ārkārtas sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.14

2021.gada 9.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministrs

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-290 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Perevoščikovs, A.Pabriks, I.Šuplinska, R.Petraviča, J.Endziņš, J.Reirs, D.Holma, A.T.Plešs, J.Vitenbergs, J.Bordāns, D.Heiberga, S.Veide, S.Ņikišins, D.Mūrmane-Umbraško, U.Dumpis, L.Meņģelsone, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.
2. Veselības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju (Datu valsts inspekciju), Labklājības ministriju un Finanšu ministriju sagatavot un pēc izskatīšanas starpinstitūciju darbības koordinācijas grupā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2021.gada 16.februāra sēdē priekšlikumus par epidemioloģiskās situācijas padziļinātai analīzei un situācijas maiņai nepieciešamo datu iegūšanu un apstrādi.
3. Veselības ministrijai sadarbībā ar nozaru ministrijām sagatavot priekšlikumus par testēšanas politikas izmaiņām un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4 Valsts kancelejai organizēt nacionāla mēroga komunikācijas kampaņu, lai sekmētu sabiedrības izpratni par drošības pasākumu ievērošanas nepieciešamību saslimstības ar Covid-19 mazināšanai.
5. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par situāciju ģimenes ārstu praksēs.
6. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.
7. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministres I.Šuplinskas sniegto informāciju par reģionālās pieejas principu izglītības iestāžu klātienes mācību pakāpeniskas atsākšanas plānošanā.
 
2.§
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-290 ____________________________________

(D.Pavļuts, S.Henkuzens, D.Zavadska, R.Petraviča, E.Strīķe, E.Juhņēviča, A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.
2. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par Eiropas Komisijas vienoto iepirkumu medikamentiem pret Covid-19.
 
3.§
Informācija par aktuālo situāciju tautsaimniecībā

TA-290 ____________________________________

(J.Vitenbergs, J.Salmiņš, E.Kušners, J.Reirs, S.Ģirģens, A.K.Kariņš )

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-244-IP ____________________________________

(I.Šuplinska, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai noņemt rīkojuma projektam statusu "ierobežotas pieejamības informācija" un sagatavot to parakstīšanai.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par slimnīcu sniegto pakalpojumu atbilstību noteiktam slimnīcu līmenim"

TA-2221 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"

TA-226-IP ____________________________________

(D.Pavļuts, I.Gailīte, J.Reirs, D.Mūrmane-Umbraško, V.Stūris, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-227-IP ____________________________________

(D.Pavļuts, I.Gailīte, J.Reirs, D.Mūrmane-Umbraško, V.Stūris, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju precizēt rīkojuma projektu, nosakot, ka: II un III līmeņa slimnīcu kapacitātes celšanai paredzētās iekārtas tiek iegādātas valsts īpašumā un nodotas slimnīcām lietošanā; Veselības ministrijai 2 gadu periodā izvērtēt faktisko iekārtu noslodzi, atbilstību slimnīcas līmenim un lemt par iekārtu nodošanu citām slimnīcām atbilstoši faktiskajai noslodzei; SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" finansējums tiek samazināts no 982 385 EUR līdz 328 381 EUR.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Stratēģija par nepieciešamo pasākumu kopumu Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanai 2021.gadam

TA-292 ____________________________________

(J.Citskovskis, J.Reirs, J.Endziņš, L.Meņģelsone, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt Stratēģijā par nepieciešamo pasākumu kopumu Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanai 2021.gadam (turpmāk - Stratēģija) ietvertos rīcības virzienus un principus.
2. Valsts kancelejai precizēt Stratēģijas sadaļu "Mērķa sasniegšanas rādītāji", attiecībā uz ekonomiku nosakot, ka Latvijas IKP 2021.gada izaugsmes rādītājs ir +3,6%, un precizēto Stratēģiju publiskot Ministru kabineta tīmekļvietnē.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par prioritāri vakcinējamām personu grupām"

TA-290 ____________________________________

(D.Pavļuts, T.Linkaits, I.Šuplinska, D.Mūrmane-Umbraško, A.T.Plešs, N.Puntulis, J.Vitenbergs, J.Bordāns, E.Kušners, I.Šuplinska, E.Juhņēviča, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Banku precizēt vakcinējamo personu indikatīvo skaitu un izvietojumu atbilstošajās prioritāri vakcinējamās grupās, un veselības ministram iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram iesniegt izskatīšanai 2021.gada 16.februāra Ministru kabineta sēdē grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kurā būtu noteiktas prioritāri vakcinējamās sabiedrības grupas, kā arī noteikti nosacījumi pārejai no vienas prioritāri vakcinējamās sabiedrības grupas uz nākamo prioritāri vakcinējamo sabiedrības grupu atbilstoši informatīvajā ziņojumā noteiktajam.
4. Veselības ministram līdz 2021.gada 19.februārim apstiprināt vakcinācijas procesa organizēšanas kārtību saskaņā ar ziņojumā minēto prioritāri vakcinējamo sabiedrības grupu secību, kā arī aprakstītajiem principiem pārejai no vienas prioritāri vakcinējamās sabiedrības grupas uz nākamo.
5. Atbalstīt, ka vakcinācijas pret Covid-19 veicināšanas kampaņu ietvarā var tikt veikta sabiedrības grupu viedokļu līderu, vakcinācijas "vēstnešu" vakcinācija ārpus noteiktās prioritāri vakcinējamo sabiedrības grupu secības, lai sekmētu prioritāro sabiedrības grupu vakcinēšanos pret Covid-19.
6. Nozaru ministrijām nodrošināt nozares pārstāvju informēšanu par iespēju uzsākt vakcināciju pret Covid-19 un piedalīties vakcinējamo personu sarakstu veidošanā atbilstoši ziņojumā iekļautajai informācijai par prioritāri vakcinējamo sabiedrības grupu secību.
 

Sēdi slēdz plkst. 18.10


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību