Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Ārkārtas sēde attālinātā veidā

 

Rīgā

Nr.17

2021.gada 16.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministrs

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.15

-

L.Peinberga

1.§
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, situāciju ģimenes ārstu praksēs un epidemioloģiskās drošības pasākumu kontroli

TA-296 ____________________________________

(J.Perevoščikovs, J.Vitenbergs, D.Pavļuts, S.Ģirģens, I.Šuplinska, A.T.Plešs, A.Pabriks, J.Bordāns, D.Heiberga, S.Veide, S.Ņikišins, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.
2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par situāciju ģimenes ārstu praksēs.
3. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.
 
2.§
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-296 ____________________________________

(D.Pavļuts, S.Henkuzens, E.Juhņēviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par prioritāri vakcinējamām personu grupām"

TA-290 ____________________________________

(D.Pavļuts, D.Mūrmane-Umbraško, J.Bordāns, A.Pabriks, I.Vanaga, E.Baldzēns, J.Perevoščikovs, I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietverto prioritāro grupu izvietojumu.
2. Veselības ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu un IV prioritāri vakcinējamo grupā papildu senioriem vecumā no 60 līdz 69 gadiem ietvert grupu - pirmskolas izglītības iestāžu, speciālo un citu izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki, kuri strādā klātienē un ir kontaktā ar bērniem, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Noteikt, ka II prioritāri vakcinējamo grupā iekļauto amatpersonu, kuru vakcinācija ir nepieciešama nacionālās drošības un valsts darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, vakcinācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātam sarakstam.
4. Pirms V un VII prioritāri vakcinējamās grupās iekļauto sabiedrības grupu vakcinācijas uzsākšanas nozaru ministrijām nodrošināt atbilstošo organizāciju vai uzņēmumu un profesiju vai amatu sarakstu sagatavošanu un iesniegšanu apstiprināšanai Ministru kabinetā.
 
4.§
Par drošu skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanu

TA-372 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2021.gada 18.februāra sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-341 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-296 ____________________________________

(I.Šuplinska, N.Puntulis, I.Dundure, T.Linkaits, J.Vitenbergs, D.Pavļuts, I.Vanaga, A.T.Plešs, S.Ģirģens, K.Gerhards, R.Petraviča, J.Perevoščikovs, E.Baldzēns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus par iesniegto rīkojuma projektu.
2. Atbalstīt priekšlikumu par reģionālā principa piemērošanu klātienes mācību pakāpeniskai atsākšanai, pamatojoties uz šādiem pamatnosacījumiem: mācību procesu klātienē var īstenot 1.-4. klasē, ja Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētā informācija liecina, ka uz kārtējās kalendārās nedēļas ceturtdienu 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200; tiek nodrošinātas visas izglītības iestādēm izvirzītās epidemioloģiskās drošības prasības; tiek veikta izglītības iestādes klātienē nodarbināto iknedēļas testēšana. Ja minētos nosacījumus var ievērot, attiecīgās pašvaldības kopīgi ar izglītības iestādēm drīkst lemt par mācību atsākšanu klātienē minētajās klašu grupās ar 2021.gada 22.februāri.
3. Atbalstīt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšlikumu papildināt rīkojuma projekta anotāciju, paredzot, ka līdz laikam, kamēr nav notikusi pedagogu vakcinācija, pedagogi, vienojoties ar darba devēju, var strādāt attālināti, ja pedagogs ir vecuma riska grupā vai pedagogam ir hroniska slimība.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai, pamatojoties uz šī protokollēmuma 2.punktā minētajiem pamatnosacījumiem, sadarbībā ar Veselības ministriju precizēt rīkojuma projektu un anotāciju, un izglītības un zinātnes ministrei iesniegt precizēto rīkojuma projektu un anotāciju Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2021.gada 18.februāra sēdē.
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi Covid-19 testēšanas politikas izmaiņām"

TA-366 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Vitenbergs, I.Šuplinska, N.Puntulis, D.Mūrmane-Umbraško, K.Gerhards, A.Pabriks, E.Rinkēvičs, J.Endziņš, L.Meņģelsone, T.Linkaits, E.Baldzēns, S.Ģirģens, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma izpildi, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021.gadā, kas nepārsniedz 83 232 508 EUR.
3. Veselības ministrijai kopīgi ar nozaru ministrijām un sociālajiem partneriem sagatavot priekšlikumus par vienotu kārtību, kādā attiecīgajām uzņēmēju grupām tiks veikta Covid-19 testēšana, un veselības ministram par tiem informēt Ministru kabinetu.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-290 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, B.Bāne, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"

TA-372 ____________________________________

(R.Petraviča, J.Bordāns, L.Medina, I.Alliks, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai papildināt likumprojektā ietverto 66.pantu, paredzot, ka atbalsts nav pakļauts arī parādu piedziņai, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 182 083 893 EUR apmērā, tajā skaitā 182 048 500 EUR, lai ar 2021.gada 1.martu sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem 500 EUR apmērā par katru audzināšanā esošu bērnu, un 35 393 EUR, lai nodrošinātu VSAA IT sistēmu pielāgošanu.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.55


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību