Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.28

2021.gada 18.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministrs

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.556 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums""

TA-413 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-464 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"

TA-418 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"

TA-490 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.februāra noteikumos Nr.82 "Kārtība, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks vai turētājs sniedz ziņas par nekustamajā īpašumā dzīvojošām personām""

TA-332 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.297 "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus""

TA-399 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-432 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.aprīļa rīkojumā Nr.198 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 13.0. versija)""

TA-471 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""

TA-410 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-387 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-421 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"

TA-533 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra noteikumos Nr.56 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu""

TA-391 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par dāvinājuma pieņemšanu"

TA-411 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.979 "Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-444 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""

TA-414 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 18.jūlija noteikumos Nr.416 "Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-478 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Padomes 2020.gada 14.decembra lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu un ar ko atceļ Lēmumu 2014/335/ES, Euratom"

TA-91 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Prokuratūras informācijas sistēmas noteikumi"

TA-575 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-572 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 15.janvāra noteikumos Nr.46 "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība""

TA-486 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Plāna projekts "Finanšu sektora attīstības plāns 2021.–2023.gadam"

TA-365 ____________________________________

(J.Reirs, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Pamatnostādņu projekts "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"

TA-2393 ____________________________________

(J.Reirs, D.Pavļuts, J.Bordāns, A.T.Plešs, I.Oša, S.Ģirģens, T.Linkaits, L.Ūbele, A.Vērzemnieks, I.Olafsone, I.Šuplinska, J.Salmiņa, J.Vitenbergs, A.Pabriks, K.Gerhards, N.Puntulis, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību mēneša laikā precizēt pamatnostādņu projektu, ņemot vērā nepieciešamību paredzēt pašvaldībām tiesības noteikt stingrākus nosacījumus azartspēļu vietām pašvaldības teritorijā, un finanšu ministram iesniegt precizēto pamatnostādņu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas progresu"

TA-398 ____________________________________

(A.Pabriks, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par 2020.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"

TA-447 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2021.gada 1.februārim (pusgada ziņojums)"

TA-508 ____________________________________

(J.Reirs, A.Eberhards, T.Linkaits, L.Austrupe, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma pirmajā sadaļā minēto par jaunu līgumu vai vienošanos par projektu īstenošanu slēgšanas termiņiem projektu iesniegumu atlasēs, atzīt Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 3.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" snieguma ietvarā noteikto mērķu sasniegšanas progresu un snieguma rezerves finansējuma tālāku izmantošanu" 11.2.apakšpunktā ietverto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
3. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma pirmajā sadaļā minēto par nepieciešamību nodrošināt pietiekamu finansējumu ES fondu administrēšanai un plānošanai, pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)" 2.1. un 2.2.apakšpunktu turpmāk nepiemēro darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārajiem virzieniem: 10. "Tehniskā palīdzība „ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai"", 11. "Tehniskā palīdzība "ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai"" un 12. "Tehniskā palīdzība "KF atbalsts KP ieviešanai un vadībai"".
4. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā sniegto informāciju par konstatētiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" īstenotajā projektā Nr. 4.2.1.2/16/I/003 "Energoefektivitātes pasākumu veikšanas Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Lēdmanes ielā 3", neatbilstoši veiktos izdevumus 7 343,77 EUR (ES fondu līdzfinansējums 6 242,20 EUR) attiecināt uz Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda virssaistībām un atstāt neizmantotus, nepārdalīt citiem projektiem vai citām projekta darbībām. Izglītības un zinātnes ministrijai, kuras pārraudzībā ir profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža", izvērtēt gadījumu un atbilstoši veikt nepieciešamos pasākumus, tai skaitā, lai nodrošinātu līdzīgu situāciju novēršanu turpmāk.
5. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā sniegto informāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.- 2020.gada plānošanas periodā" 51.4.7.apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu un pagarināt projektu īstenošanas termiņus virs sešiem mēnešiem projektiem, kas norādīti informatīvā ziņojuma 2. un 3.pielikumā.
6. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma trešajā sadaļā sniegto informāciju par Eiropas Ekonomikas zonas/ Norvēģijas grantu Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu priekšlikumu saskaņošanu Divpusējās sadarbības fonda Konsultatīvajā darba grupā, atbalstīt šādu iniciatīvu īstenošanu ar 100 % donorvalstu finansējumu:
6.1. "Pilsētu ilgtspējas monitorings viedu risinājumu sekmēšanai" 49 995 EUR apmērā ar mērķi sekmēt Latvijas un Norvēģijas pašvaldību spēju novērtēt līdzšinējo ilgtspējas aktivitāšu efektivitāti un Rīgā pārņemt Alesundā, Norvēģijā, pilotēto ANO viedās pilsētas programmas "United for Smart Sustainable Cities" metodoloģiju;
6.2. "Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē" 48 680 EUR apmērā ar mērķi stiprināt sadarbību un dalīties pieredzē starp divām kultūras un izglītības iestādēm, kuru uzmanības centrā ir valoda un tās loma sabiedrībā.
7. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma ceturtajā sadaļā sniegto informāciju par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda uzsākšanu un ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes statusu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Veselības ministrijai, Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Tieslietu ministrijai un Kultūras ministrijai nodrošināt ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi ne vēlāk kā līdz 2021.gada 15.maijam.
8. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma ceturtajā sadaļā sniegto informāciju par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vienotas un koordinētas ES fondu komunikācijas nodrošināšanu, par komunikācijas nacionālo koordinatoru noteikt Finanšu ministriju.
9. Atbalstīt 2014.-2020.gada plānošanas perioda funkciju pēctecību un Labklājības ministrijai nodrošināt pārstāvību 2021.-2027.gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda Plus komitejas Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām un Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas darba grupā.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par slimnīcu sniegto pakalpojumu atbilstību noteiktam slimnīcu līmenim"

TA-2221 ____________________________________

(D.Pavļuts, T.Linkaits, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
28.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 23.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-639 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 23.marta sanāksmē.
 
29.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2021.gada 22.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-660 ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības konkurētspējas ministru 2021.gada 22.marta neformālajā videosanāksmē.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-630 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammām"

TA-599 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.-2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu".
 
32.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-619 ____________________________________

(J.Citskovskis, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam. 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-632 ____________________________________

(J.Citskovskis, J.Vitenbergs, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 37.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.
2. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai izvērtēt Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" ietvertā regulējuma precizitāti attiecībā uz personu ieceļošanu (atgriešanos) valstī un nepieciešamības gadījumā sagatavot attiecīgus grozījumus.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-552 ____________________________________

(J.Citskovskis, I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 37.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-646 ____________________________________

(I.Šuplinska, R.Kenge, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu par atbalsta programmu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.
3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"

TA-640 ____________________________________

(A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-648 ____________________________________

(J.Citskovskis, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstā šī protokola 33. un 34.paragrāfā minēto noteikumu projektu tekstu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par telpu nomu vakcinācijas nodrošināšanai"

TA-652 ____________________________________

(D.Pavļuts, E.Juhņēviča, T.Linkaits, J.Reirs, J.Perevoščikovs, D.Mūrmane-Umbraško, I.Gailīte, L.Medina, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt masu vakcinācijas telpu nomu par nepieciešamu stratēģisku vajadzību nodrošināšanai.
3. Atļaut Veselības ministrijai masu vakcinācijas nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomai piemērot Ministru kabineta 2012.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem" 2.12.apakšpunktu.
4. Veselības ministrijai nedēļas laikā aktualizēt Finanšu ministrijā iesniegtā Covid-19 vakcinācijas plāna indikatīvā finansējuma aprēķinu 2021.gadam, nepārsniedzot iepriekš iesniegtā indikatīvā finansējuma kopējo apmēru, un iesniegt Finanšu ministrijā precizēto aprēķinu. Ja faktiskās izmaksas nacionālā mēroga vakcinācijas centru darbībai pārsniegs iepriekš sagatavoto indikatīvo izdevumu prognozi, Veselības ministrijai iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.


 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par kritērijiem un principiem epidemioloģiskās drošības pasākumu pastiprināšanai"

TA-651 ____________________________________

(D.Pavļuts, R.Petraviča, J.Perevoščikovs, S.Ģirģens, J.Reirs, J.Vitenbergs, J.Endziņš, J.Citskovskis, I.Šuplinska, D.Mūrmane-Umbraško, E.Rinkēvičs, J.Bordāns, A.Pabriks, J.Reirs, K.Gerhards, T.Linkaits, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai turpināt izstrādāt priekšlikumus epidemioloģiskās drošības pasākumu pastiprināšanai, ja atbilstoši konkrētiem kritērijiem paaugstinās Covid-19 izplatības riski.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par investīciju programmas valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā īstenošanu"

TA-390 ____________________________________

(A.T.Plešs, T.Linkaits, J.Reirs, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-407 ____________________________________

(T.Linkaits, A.T.Plešs, J.Reirs, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"

TA-589 ____________________________________

(J.Reirs, A.T.Plešs, T.Linkaits, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt papildu finansējumu ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022.gadā sadalījumā pa ministrijām atbilstoši informatīvā ziņojuma tabulai Nr.1.
3. Ministrijām, kurām piešķirts papildu finansējums ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai, līdzekļu izlietošanā ievērot Likuma par budžetu un finanšu vadību 46.panta pirmajā daļā noteikto, ka budžeta finansētu institūciju, budžeta nefinansētu iestāžu un pašvaldību, kā arī kapitālsabiedrību, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa, vadītāji ir atbildīgi par šajā likumā noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
4. Atbalstīt investīciju projektus atbilstoši Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajam, ka budžetu investīcijas ir budžetu izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kuru rezultātā tiek radīts jauns pamatlīdzeklis, ieguldījuma īpašums vai nemateriālais ieguldījums vai kuri uzlabo attiecīgā pamatlīdzekļa, ieguldījuma īpašuma vai nemateriālā ieguldījuma stāvokli (aktīva pārbūve, restaurācija vai atjaunošana) tā lietderīgās lietošanas laikā vai būtiski maina esošā aktīva īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem, kā arī atbalstāmi izdevumi par pakalpojumiem, ja tie nepieciešami projektu vadības nodrošināšanai.
5. Noteikt, ka investīcijas pašvaldībām tiek plānotas kā kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām un tiek piešķirtas atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai par nosacījumiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanai valsts līdzfinansējuma saņemšanai, par investīciju projektu izskatīšanu un finansējuma piešķiršanu, kuru izstrādās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ņemot vērā tās sagatavoto grozījumu Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā.
6. Noteikt, ka tiek atbalstīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistīti augstas gatavības projekti, kuri ir vienreizēji, terminēti, to īstenošana tiek uzsākta 2021.gadā un tie ir pilnībā īstenojami līdz 2022.gada beigām, sasniedzot mērķi, ievērojot informatīvā ziņojuma tabulā Nr.1 noteikto maksimālo finansējuma kopējo apmēru un sadalījumā pa gadiem, nerada vajadzību pēc papildus līdzekļiem turpmākajos gados un ministrijām jānodrošina minēto nosacījumu izpilde.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē papildu izglītības nozares projektus 7 291 160 EUR apmērā, kas atbilst šajā ziņojumā izvirzītajiem augstas gatavības projektu nosacījumiem.
8. Ministrijām, kurām atbalstīts papildu finansējums, atļaut uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras projektu realizācijai.
9. Noteikt, ka līgumiem par projektu īstenošanu jābūt noslēgtiem līdz 2021.gada 1.augustam.
10. Noteikt, ka īstenojamie pasākumi 2021.gadā tiek finansēti no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", savukārt 2022.gadā nepieciešamais finansējums tiek iekļauts, gatavojot 2022.gada valsts budžeta projektu.
11. Noteikt, ka investīcijas valsts kapitālsabiedrībās tiek veiktas ar ieguldījumu pamatkapitālā.
12. Ministrijām atbilstoši sēdē atbalstītajam finansējumam 2021.gadam sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā atsevišķus rīkojuma projektus par līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izstrādes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", vai arī par apropriācijas palielināšanu ieguldījumam pamatkapitālā, atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram, ņemot vērā iepirkuma rezultātus, nepārsniedzot informatīvā ziņojuma tabulā Nr.1 noteikto finansējumu 2021.gadam.
13. Ministrijām atbilstoši sēdē atbalstītajam finansējumam 2022.gadam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus finansējuma sadalījumam pa programmām/apakšprogrammām atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram, ņemot vērā iepirkuma rezultātus, nepārsniedzot informatīvā ziņojuma tabulā Nr.1 noteikto finansējumu 2022.gadam.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-650 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.13 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-649 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""

TA-517 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.16 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", paredzot līdzekļu palielinājumu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kas nepārsniedz 4 127 576 EUR, tajā skaitā 4 106 340 EUR, lai nodrošinātu bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksas termiņa pagarinājumu no četriem līdz sešiem mēnešiem līdz 2021.gada 30.jūnijam, un 21 236 EUR, lai nodrošinātu VSAA IT sistēmu pielāgošanu.
 
46.§
Informācija par liela mēroga vakcinācijas centru sagatavošanas gaitu

TA-658 ____________________________________

(D.Pavļuts, E.Juhņēviča, T.Linkaits, J.Reirs, J.Perevoščikovs, D.Mūrmane-Umbraško, I.Gailīte, L.Medina, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
47.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, ceļot prasību Eiropas Savienības Tiesā pret Zviedrijas Karalisti

TA-622-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, ceļot prasību Eiropas Savienības Tiesā pret Zviedrijas Karalisti.
2. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Finanšu ministrijai un Ārlietu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, ceļot prasību Eiropas Savienības Tiesā pret Zviedrijas Karalisti.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J.Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi I.Romanovsku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesā, ceļot prasību pret Zviedrijas Karalisti.
 
48.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021.gada 22.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-626-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
49.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2021.gada 25.-26.marta sanāksmei

TA-642-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, N.Puntulis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2021.gada 25.-26.marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
 
50.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas datu pārvaldību (Datu pārvaldības akts)"

TA-643-IP____________________________________

(A.T.Plešs, G.Ozols, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas datu pārvaldību (Datu pārvaldības akts)".
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldītāja attīstības plānu"

TA-475-IP ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministram līdz 2021.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja modeļa izstrādes gaitu.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta progresu Latvijā un Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Baltijas valstu pieteikumā "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" septītajam projektu uzsaukumam"

TA-539-IP ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt Latvijas prioritāro aktivitāšu iekļaušanu Rail Baltica projekta Baltijas valstu pieteikumā "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" septītajam projektu uzsaukumam.
3. Satiksmes ministrijai nodrošināt Latvijas prioritāro aktivitāšu iekļaušanu Rail Baltica projekta Baltijas valstu pieteikumā "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" septītajam uzsaukumam, kuru Baltijas valstu vārdā Eiropas Komisijā iesniegs akciju sabiedrība "RB Rail".
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""

TA-474-DV____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Paskaidrojumu projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420140921

TA-600 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojumu projektu Administratīvajai tiesai lietā Nr.A420140921.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumus un nosūtīt tos Administratīvajai tiesai.
2. Veselības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Administratīvajā tiesā lietā Nr.A420140921.
 
55.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-571-IP ____________________________________

 

 

Sēdi slēdz plkst. 18.30


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību