Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 Sēde attālinātā veidā

Rīgā

Nr.31

2021.gada 1.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministrs

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Jaunsardzes centra nolikums""

TA-529 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Gulbji" Sējas novadā daļas pirkšanu Ādažu poligona paplašināšanai"

TA-661 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Gulbji" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8092 003 0019) daļu – zemes vienību (kadastra apzīmējums 8092 003 0079) 1,9 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 000,00 EUR, tai skaitā meža zemes (bez mežaudzes) tirgus vērtība – 1600,00 EUR un nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās mežaudzes vērtība – 400,00 EUR.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām projektu īstenošanai"

TA-611 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošās 1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Liepājas ielā 19, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-549 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"

TA-489 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (TA-500).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (TA-500) (likumprojektu pakete).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"

TA-500 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (TA-489).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (TA-489) (likumprojektu pakete).
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"

TA-605 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistību precizēšanu"

TA-585 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" faktiski izlietotais finansējuma apmērs ilgtermiņa saistībām pasākumam "VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas izdevumu segšana" nomas maksas izdevumu segšanai 2021.gadā nepārsniedz 6 374 311 EUR.
3. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu līdzekļu pārdalei Finanšu ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" ietvaros no ilgtermiņa saistību pasākuma "VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas izdevumu segšana" 2021.gadā 108 316 EUR apmērā nomas maksas izdevumu segšanai Striķu ielā 6, Saldū, un nomas maksas, vienreizējiem pārcelšanās izdevumiem Atmodas ielā 19, Jelgavā, un 2022.gadā un turpmāk 118 163 EUR ik gadu nomas maksas izdevumu segšanai Striķu ielā 6, Saldū, un Atmodas ielā 19, Jelgavā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""

TA-530 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Par Vienošanos par grozījumiem 2009.gada 1.marta Latvijas Republikas valdības un Ēģiptes Arābu Republikas valdības līgumā par sadarbību izglītībā un zinātnē"

TA-559 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Ārlietu ministrijas valsts sekretāru A.Pelšu parakstīt Vienošanos par grozījumiem 2009.gada 1.marta Latvijas Republikas valdības un Ēģiptes Arābu Republikas valdības līgumā par sadarbību izglītībā un zinātnē.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai Vienošanās ietverto saistību izpildi nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Viesnīca", Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-534 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 5.jūnija rīkojumā Nr.268 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)""

TA-482 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

TA-637 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
14.§
Noteikumu projekts "IDERA atļaujas iesniegšanas, pieņemšanas, atcelšanas, kā arī gaisa kuģa izslēgšanas no reģistra kārtība"

TA-146 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrāciju un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz gaisa kuģiem""

TA-150 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Zolitūdes ielā 32, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

TA-618 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 593 0139) sastāvā esošo būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 093 0437 005) Zolitūdes ielā 32, Rīgā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 6890,00 EUR.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""

TA-512 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 "Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai""

TA-553 ____________________________________

(J.Bordāns, A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju precizēt noteikumu projekta anotāciju, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 58.0 versija)"

TA-513 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi"

TA-703 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu""

TA-613 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""

TA-612 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-574 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Zviedra ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-627 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Par Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 25.§) "Noteikumu projekts "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"" 6.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-628 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 25.§) "Noteikumu projekts "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"" 6.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve""

TA-728 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""

TA-670 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi""

TA-671 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""

TA-680 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji"

TA-746 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumos Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu""

TA-741 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām"

TA-2634 ____________________________________

(T.Linkaits, D.Pavļuts, V.Gavrilovs, R.Strenga, E.Baldzēns, G.Blumbergs, A.Salmiņš, P.Vilks, J.Vilnītis, L.Liepa, V.Meļņiks, J.Bordāns, E.Rinkēvičs, I.Šuplinska, R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus.
2. Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
3. Likumprojektu izskatīt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes apakškomisijā un Latvijas ostu, tranzīta un transporta padomē.
4. Atzīmēt, ka Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J.Bordāns un izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska iebilst pret likumprojekta izskatīšanas atlikšanu.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes, ilgtermiņa glabātavas un pārseguma virs slēgtajām radioaktīvo atkritumu tvertnēm radioaktīvo atkritumu glabātavā "Radons" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība" un "Salaspils kodolreaktora izpēte, būvprojekta izstrāde Salaspils kodolreaktora likvidēšanai un demontāžai un autoruzraudzība"

TA-638 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut līdzšinēji VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitālā ieguldīto finansējumu 1 847 402 EUR apmērā izmantot iepirkuma "Radons" un iepirkuma "Salaspils" ietvaros paredzēto darbu veikšanai.
 
34.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli")

TA-579 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
35.§
Atbildes projekts Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai (par atbildīgās institūcijas noteikšanu patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas koordinācijas jomā)

TA-450 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai.
 
36.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par ārstniecības personu kosmētiķu un skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā profesionālās darbības liegumu ārkārtas situācijas laikā)

TA-647 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
 
37.§
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-752 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Perevoščikovs, R.Petraviča, J.Reirs, I.Šuplinska, J.Endziņš, S.Ņikišins, D.Heiberga, K.Gerhards, E.Baldzēns, J.Bordāns, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.
2. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.
3. Slimību profilakses un kontroles centram, izmantojot datus arī no Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes un citām datu bāzēm, veikt padziļinātu analīzi par inficēšanās ar Covid-19 rādītāju noteiktās iedzīvotāju grupās korelāciju ar noteiktajiem ierobežojumiem un to maiņu. Atbildīgajām institūcijām – attiecīgās datu bāzes turētājām – sniegt Slimību profilakses un kontroles centram nepieciešamo atbalstu analizējamo datu iegūšanā.
4. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju vispusīgi (tai skaitā cilvēktiesību aspektā) izvērtēt jautājumu par obligātas vakcinācijas regulējumu noteiktās profesijās strādājošajiem, un izvērtējumu iesniegt izskatīšanai starpinstitūciju darbības koordinācijas grupā.
 
38.§
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-753 ____________________________________

(D.Pavļuts, E.Juhņēviča, J.Reirs, A.Pabriks, I.Šuplinska, S.Veide, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.
2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par vakcināciju ģimenes ārstu praksēs.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-727 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-715 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.15 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-736 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos""

TA-757 ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-760 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Katoļu Baznīcas informācijas aģentūra", piešķirot finansējumu komerciālajiem medijiem, lai nodrošinātu Lieldienu dievkalpojumu translāciju komerciālajos medijos, ievēros Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr.L352) un normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī izmantos de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugus.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-790 ____________________________________

(J.Citskovskis, D.Pavļuts, K.Gerhards, N.Puntulis, J.Vitenbergs, A.Pabriks, J.Reirs, E.Rinkēvičs, L.Medina, A.T.Plešs, I.Gailīte, I.Šuplinska, D.Mūrmane-Umbraško, J.Endziņš, H.Danusevičs, E.Valantis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus: precizēt 1.46. apakšpunkta redakciju, paredzot Noslēguma jautājumos, ka par noteikumu 20.prim, 20.divi prim un 32.desmit prim punkta piemērošanas uzsākšanu tiek pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums, izvērtējot visus epidemioloģiskos kritērijus, attiecīgi precizēt noteikumu projekta anotāciju un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka Ministru kabinets jautājumu par noteikumu 20.prim, 20.divi prim un 32.desmit prim punkta piemērošanas uzsākšanu izskata pēc trim nedēļām.
3. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 19.janvāra rīkojumā Nr.34 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-711 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Ņemot vērā veselības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par SMS apziņošanas turpināšanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem"

TA-789 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Krīzes vadības padomes sekretariāta sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto piedāvājumu un turpināt personu SMS apziņošanu, kuri ieceļo vai atgriežas Latvijā no ārvalstīm.
3. Noteikt, ka 2021.gadā elektronisko sakaru komersanta faktiskie izdevumi, kas radušies, lai viesabonentiem, kuri ir reģistrējušies Latvijas mobilo sakaru operatora tīklā, nosūtītu SMS paziņojumu, tiek segti no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4. Satiksmes ministrijai, apkopojot un izvērtējot mobilo operatoru iesniegto informāciju, noteiktā kārtībā sagatavot un ne vēlāk kā līdz 2021.gada 26.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" mobilo operatoru izdevumu kompensēšanai par visu periodu no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 30.septembrim.
5. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai izvērtēt SMS apziņošanas efektivitāti un lietderību un līdz 2021.gada 14.septembrim informēt Ministru kabinetu par izvērtējuma rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai.
 
47.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 3.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0070

TA-764-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 3.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0070.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
48.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 3.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0072

TA-769-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2021.gada 3.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0072.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2021.gada 30.jūnijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus pilnīgai Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 5.jūnija Direktīvas 2019/944 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES transponēšanai.
 
49.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/521 par īpašās kārtības ieviešanu attiecībā uz mehānismu, saskaņā ar kuru uz noteiktu ražojumu eksportu attiecina prasību uzrādīt eksporta atļauju"

TA-779-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/521 par īpašās kārtības ieviešanu attiecībā uz mehānismu, saskaņā ar kuru uz noteiktu ražojumu eksportu attiecina prasību uzrādīt eksporta atļauju".
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2020.gadā"

TA-1s ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
 
51.§
Slepeni

TA-2s

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.30


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību