Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 Sēde attālinātā veidā

Rīgā

Nr.33

2021.gada 13.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministrs

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1312 "Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem""

TA-607 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

TA-608 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-726 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.227 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm""

TA-717 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumos Nr.121 "Personas faktiskās dzīvesvietas reģistrācijai nepieciešamo ziņu apjoms un to pārbaudes kārtība""

TA-617 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību""

TA-616 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-699 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 69 personas.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2021. gadā"

TA-737 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1.pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi"""

TA-766 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atzīt Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 3.§) 11.2.apakšpunktā ietverto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu attiecībā uz 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1.pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" piekto projektu iesniegumu atlases kārtu un 1.1.1.3.pasākuma "Inovāciju granti studentiem" otro projektu iesniegumu atlases kārtu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.marta rīkojumā Nr.114 "Par koncepciju "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"""

TA-733 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 27.augusta rīkojumā Nr.478 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību"""

TA-677 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi""

TA-694 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

TA-396 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""

TA-808 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Pašvaldību investīciju projektu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai izvērtēšanas kārtība"

TA-817 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām"

TA-2634 ____________________________________

(T.Linkaits, J.Vilnītis, G.Blumbergs, L.Liepa, V.Gavrilovs, A.T.Plešs, R.Strenga, U.Sesks, J.Reirs, J.Bordāns, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Atzīmēt, ka Ministru kabinets atbalsta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas statusa saglabāšanu līdz 2035.gadam.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

TA-505 ____________________________________

(R.Petraviča, J.Bordāns, J.Reirs, A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Likumprojektā paredzētās funkcionālās pārraudzības īstenošanai pār bāriņtiesām papildu izdevumi 2022.gadam 133 019 EUR apmērā, 2023.gadam 226 163 EUR apmērā, 2024.gadam un turpmāk ik gadu 215 766 EUR apmērā tiks segti Labklājības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, veicot apropriācijas pārdali no valsts budžeta apakšprogrammas 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" uz valsts budžeta apakšprogrammu 22.01.00 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis".
4. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus valsts budžeta bāzes izdevumu precizēšanai 2022.-2024.gadam atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.
 
18.§
Pamatnostādņu projekts "Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"

TA-738 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Pamatnostādņu projekts "Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"

TA-709 ____________________________________

(I.Šuplinska, J.Paiders, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par šūnu apraides sistēmu un citām iespējamajām apziņošanas sistēmām, to ieviešanas un uzturēšanas izmaksām"

TA-598 ____________________________________

(S.Ģirģens, M.Baltmanis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu, kas paredz pilnveidot valsts agrīnās brīdināšanas sistēmu, ieviešot sabiedrības apziņošanas risinājumu, kas balstīts uz šūnu apraides sistēmu.
3. Paredzēt, ka informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu ieviešanu finansē, piesaistot Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" līdzekļus, ja ir apstiprināts piešķīrums šim mērķim iepriekš minētās darbības programmas ietvaros.
4. Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīvas (ES) 2018/1972 "Par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi" prasību izpildi, atļaut Iekšlietu ministrijai rīkot iepirkuma procedūru šūnu apraides sistēmas dokumentācijas izstrādei, šim mērķim nepieciešamo finansējumu ne vairāk kā 30 000 EUR apmērā nodrošinot Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) pamatfunkciju izpildei piešķirto līdzekļu ietvaros, vienlaikus vērtējot iespēju šim mērķim piesaistīt ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu līdzekļus.
 
21.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 20.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-849 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 20.aprīļa sanāksmē.
 
22.§
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-820 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Perevoščikovs, J.Reirs, S.Ģirģens, J.Vitenbergs, N.Puntulis, D.Zavadska, R.Petraviča, S.Ņikišins, D.Heiberga, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra, Imunizācijas valsts padomes un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.
2. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.
 
23.§
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-821 ____________________________________

(D.Pavļuts, S.Veide, I.Šuplinska, J.Reirs, J.Bordāns, A.Pabriks, T.Linkaits, N.Puntulis, E.Juhņēviča, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.
2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par vakcināciju ģimenes ārstu praksēs.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 4.februāra noteikumos Nr.86 "Noteikumi par atbalstu mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""

TA-827 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība"

TA-824 ____________________________________

(A.T.Plešs, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-829 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Reirs, B.Bāne, G.Kaminskis, S.Ģirģens, A.T.Plešs, I.Kondrate, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju attiecībā uz rezerves vakcinācijas punktiem un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Atzīmēt, ka iekšlietu ministrs S.Ģirģens atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
 
27.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2021.gada 24.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 45.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""" 5.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"

TA-793 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Reirs, B.Bāne, G.Kaminskis, S.Ģirģens, A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2021.gada 24.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 45.§) "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" 5.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Veselības ministriju sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus Ministru kabineta 2021.gada 24.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 45.§) "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" 4.punktā minēto izdevumu segšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-826 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.16 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-822 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību"

TA-801 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.


 
31.§
Sabiedrības attieksme un rīcība Covid-19 apstākļos

TA-857 ____________________________________

(K.Sedlenieks, I.Austers, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"

TA-850 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai iekļaut likumprojektā šī protokola 33.paragrāfā minētā likumprojekta tekstu un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Veselības ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"

TA-863 ____________________________________

(J.Reirs, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai iekļaut likumprojekta tekstu šī protokola 32.paragrāfā minētā likumprojekta tekstā.

 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par mutes un deguna aizsegu lietošanu izglītojamiem"

TA-853 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcija izplatības ierobežošanai""

TA-851 ____________________________________

(J.Citskovskis, D.Pavļuts, T.Linkaits, E.Rinkēvičs, J.Bordāns, I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.
2. Pieņemt zināšanai, ka satiksmes ministrs T.Linkaits, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J.Bordāns un izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka satiksmes ministram T.Linkaitam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Neatbalstu grozījumu Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kas paredz pagarināt termiņu normai, kas nosaka ieceļojošās personas testēšanu tai ieceļojot no trešajām valstīm, par diviem mēnešiem.
Satiksmes ministrijas ieskatā testēšanās termiņa pagarinājums par 2 mēnešiem nav pamatots ar prognozēm par sagaidāmo saslimstības līmeni un epidemioloģisko situāciju attiecīgajā periodā, tas neizvērtē termiņa pagarinājuma sasaisti ar iepriekšējiem lēmumiem (četru soļu atvieglojumu principu, luksofora principu), kā arī anotācijā netiek skaidrots, kādiem nosacījumiem iestājoties testēšanās nosacījuma termiņš varētu tikt saīsināts vai atcelts (īpaši ņemot vērā, ka pašreizējie starptautiskajā lidostā "Rīga" veiktās testēšanas dati neuzrāda būtisku skaitu pozitīvu testu).
Manā ieskatā līdzšinējā Ministru kabineta labā prakse ierobežojumu piemērošanu vērtēt 3-4 nedēļu griezumā būtu piemērojama arī šajā gadījumā, tāpēc norma, kas nosaka ieceļojošās personas testēšanu, tai ieceļojot no trešajām valstīm, būtu jāpagarina par vienu mēnesi – līdz 2021.gada 15.maijam.".
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka izglītības un zinātnes ministrei I.Šuplinskai ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Neatbalstu grozījumu Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kas paredz pagarināt termiņu normai, kas nosaka ieceļojošās personas testēšanu tai ieceļojot no trešajām valstīm, par diviem mēnešiem.
Testēšanās termiņa pagarinājums par 2 mēnešiem nav pamatots ar prognozēm par sagaidāmo saslimstības līmeni un epidemioloģisko situāciju attiecīgajā periodā, kā arī anotācijā netiek skaidrots, kādiem nosacījumiem iestājoties testēšanās nosacījuma termiņš varētu tikt saīsināts vai atcelts (īpaši ņemot vērā, ka pašreizējie starptautiskajā lidostā "Rīga" veiktās testēšanas dati neuzrāda būtisku skaitu pozitīvu testu).".
 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 23.februāra rīkojumā Nr.110 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-834 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Latvijas Stabilitātes programma 2021.-2024.gadam

TA-832 ____________________________________

(J.Reirs, I.Vasaraudze, N.Sakss, T.Linkaits, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Stabilitātes programmu 2021.-2024.gadam (turpmāk - stabilitātes programma).
2. Valsts kancelejai stabilitātes programmu nosūtīt Saeimai līdz 2021.gada 15.aprīlim.
3. Finanšu ministrijai stabilitātes programmu iesniegt Eiropas Komisijai līdz 2021.gada 15.aprīlim.
4. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar pašreizējām prognozēm fiskālā telpa 2023.gadā ir -298,3 milj. EUR un 2024.gadā +23,7 milj. EUR.
5. Pieņemt zināšanai, ka budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" palielināts finansējums 2022.gadam 316 781 141 EUR apmērā, 2023.gadam 307 476 664 EUR apmērā un 2024.gadam 404 757 314 EUR apmērā, ņemot vērā prognozes attiecībā uz Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošanu.


 
38.§
2021.gada Progresa ziņojums par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu

TA-835 ____________________________________

(J.Vitenbergs, Č.Gržibovskis, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt 2021.gada Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2021.gada 15.aprīlim iesniegt Eiropas Komisijā 2021.gada Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu.
 
39.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021.gada 19.aprīļa videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem

TA-858-IP ____________________________________

(A.Pelšs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Ukraina".
 
40.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas,verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts) un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā trešo valstu pilsoņiem, kuri rezidē vai legāli uzturas dalībvalstu teritorijās Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts)"

TA-864-IP ____________________________________

(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts). Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā trešo valstu pilsoņiem, kuri rezidē vai legāli uzturas dalībvalstu teritorijās Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts)".
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu pārdali Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla paplašināšanai"

TA-614-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas institūciju atbildības sadalījumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas komitejās, darba grupās un citos konsultāciju formātos"

TA-564-DV ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 18.50


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību