Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 34

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Sēde attālinātā veidā 

Rīgā

34

2021.gada 20.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministrs

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas""

TA-591 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""

TA-602 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai""

TA-744 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-712 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.septembra noteikumos Nr.566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""

TA-641 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām ""

TA-825 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 1.aprīļa rīkojumā Nr.151 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju""

TA-814 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2021.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"

TA-743 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku"

TA-778 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-755 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Nodarbinātības valsts aģentūras dalību Pasaules valstu nodarbinātības dienestu asociācijā"

TA-780 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.493 "Noteikumi par rīcību ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem un kārtību, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus un rīkojas ar atvērto pasta sūtījumu saturu ""

TA-751 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā, Rīgā, daļas un nekustamā īpašuma Gaviezes ielā, Rīgā, Gaviezes ielā 8B, Rīgā, daļas atsavināšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai"

TA-740 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamā īpašuma Gaviezes ielā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 082 0572) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 1220) 0,0184 ha platībā – Rīgā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 6116,39 EUR.
3. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamā īpašuma Gaviezes ielā, Gaviezes ielā 8B (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 082 2026) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 1189) 0,01 ha platībā – Rīgā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 2634,00 EUR.
4. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 082 2182) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 2182) 0,0884 ha platībā – Rīgā, atbilstoši nekustamā īpašuma tirgus vērtībai 8500 EUR, izmantojot to kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 2. un 3.punktā minēto nekustamo īpašumu daļu atsavināšanu.
5. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu atlīdzības daļu par šī protokollēmuma 2. un 3.punktā minēto nekustamo īpašumu daļu atsavināšanu izmaksāt naudā – 250,39 EUR un daļu kompensēt ar valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 082 2182) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 2182) 0,0884 ha platībā – Rīgā, kura tirgus vērtība noteikta 8500,00 EUR.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-667 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā"

TA-691 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""

TA-621 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2015.gada 24.septembra rīkojuma Nr.575 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" pārveides par valsts aģentūru "Latvijas Vēstnesis" uzsākšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-695 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā"

TA-719 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums""

TA-754 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-806 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība"

TA-748 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finansējumu kompensācijām par fitosanitāro pasākumu izpildi, ja nepieciešams, nodrošināt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", Zemkopības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavojot un iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-774 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai""

TA-854 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi""

TA-836 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai"

TA-873 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par Indru Dreiku"

TA-893 ____________________________________

(D.Pavļuts, I.Dreika, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas pievienošanos Protokolam par Eiropas Kodolpētījumu organizācijas privilēģijām un imunitāti"

TA-818 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas pievienošanos 2004.gada 18.marta Protokolam par Eiropas Kodolpētījumu organizācijas privilēģijām un imunitāti (turpmāk – protokols).
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Valsts kancelejai sagatavot protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar Ministru kabineta 2021.gada 25.februāra sēdē atbalstīto likumprojektu "Par Latvijas Republikas un Eiropas kodolpētījumu organizācijas (CERN) līgumu par CERN asociētās dalībvalsts statusa piešķiršanu" (prot. Nr. 20 35.§, TA- 412).
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā"

TA-749 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2022.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas projektu.
 
29.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības vides ministru 2021.gada 23.aprīļa videosanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-883 ____________________________________

(A.T.Plešs, J.Vitenbergs, E.Balševics, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A.T.Plešam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības vides ministru 2021.gada 23.aprīļa videosanāksmē.
 
30.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu

TA-907 ____________________________________

(J.Reirs, K.Gerhards, E.Baldzēns, I.Vaivare, K.Zonberga, L.Meņģelsone, A.T.Plešs, I.Šuplinska, A.Eberhards, D.Pavļuts, I.Kalviņš, G.Kaminskis, J.Vitenbergs, J.Endziņš, N.Puntulis, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekļaut Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektā (turpmāk - plāna projekts) pasākumu nevalstisko organizāciju pārstāvniecības stiprināšanai, paredzot tam finansējumu 2 318 960 EUR apmērā.
3. Valsts kancelejai steidzami sagatavot un līdz 2021.gada 23.aprīlim iesniegt Finanšu ministrijā visu nepieciešamo informāciju šī protokollēmuma 2.punktā minētā pasākuma iekļaušanai plāna projektā.
4. Finanšu ministrijai precizēt plāna projektam pievienoto tabulu atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā minētajai summai, sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām turpināt darbu plāna projekta pilnveidošanā, un finanšu ministram iesniegt precizēto plāna projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2021.gada 27.aprīļa sēdē.
 
31.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2021.gada 22.aprīļa neformālajā videosanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-901 ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministram J.Vitenbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2021.gada 22.aprīļa neformālajā videosanāksmē.
 
32.§
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-875 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Perevoščikovs, L.Meņģelsone, S.Ņikišins, A.Pabriks, D.Heiberga, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.
2. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.
 
33.§
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-876 ____________________________________

(D.Pavļuts, S.Lapiņa, L.Apiķe, S.Veide, I.Šuplinska, J.Reirs, J.Bordāns, K.Bērziņš, E.Rinkēvičs, T.Linkaits, A.T.Plešs, R.Petraviča, E.Baldzēns, J.Endziņš, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.
2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par vakcināciju ģimenes ārstu praksēs.
3. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par iespējamiem atvieglojumiem pret Covid-19 vakcinētām personām.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-881 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu operatīvo dienestu – Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, un Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu – Valsts policijas koledžas, Valsts robežsardzes koledžas un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas, nodarbināto vakcināciju"

TA-845 ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 12.februāra rīkojumā Nr.83 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-871 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.17 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-870 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-865 ____________________________________

(J.Citskovskis, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 45.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.


 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.maija noteikumos Nr.299 "Noteikumi par valsts atbalstu īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai""

TA-878 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par satiksmes nozares kritiski svarīgo darbinieku iekļaušanu V prioritāri vakcinējamo personu grupā"

TA-887 ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietvertos priekšlikumus.
2. Satiksmes ministrijai noformēt informatīvajā ziņojumā ietvertos priekšlikumus Ministru kabineta rīkojuma projekta veidā, sagatavot rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt tos Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem"

TA-906 ____________________________________

(I.Šuplinska, N.Puntulis, J.Reirs, D.Pavļuts, E.Rinkēvičs, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki līdzšinējā šo svētku veidā 2021. gadā nenotiks.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju un Veselības ministriju sagatavot un izglītības un zinātnes ministrei līdz 2021.gada 27.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par to, kā svētku tradīcijas uzturēšanai organizējami XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumi atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-884 ____________________________________

(J.Citskovskis, N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu daļā par kultūras nozares pilotprojektiem.
Valsts kancelejai attiecīgi precizēt noteikumu projektu un iekļaut tā tekstu šī protokola 45.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"

TA-869 ____________________________________

(S.Ģirģens, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai papildināt likumprojektu, paredzot, ka par mācību procesa norisi Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrā lēmumu pieņem tieslietu ministrs.
3. Iekšlietu ministrijai papildināt likumprojekta anotāciju atbilstoši likumprojekta precizētajai redakcijai un iesniegt precizēto likumprojekta anotāciju Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 19.janvāra rīkojumā Nr.34 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-711 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Plūme, I.Stūre, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt veselības ministra priekšlikumu, ka Vakcinācijas projekta birojs ir Nacionālā veselības dienesta struktūrvienība.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-908 ____________________________________

(J.Citskovskis, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projektā šī protokola 38. un 42.paragrāfā minēto noteikumu projektu tekstu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.

 
46.§
Informatīvais ziņojums par Digitālā zaļā sertifikāta izstrādi un ieviešanu

TA-904 ____________________________________

(D.Pavļuts, S.Ģirģens, M.Dreimanis, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) sadarbībā ar Iekšlietu ministriju ieviest Digitālā zaļā sertifikāta risinājumu atbilstoši informatīvajā ziņojumā noteiktajam laika grafikam.
3. Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) pieteikties finansējumam programmā "Ārkārtas atbalsta instruments" (Emergency Support Instrument) nacionālo risinājumu izstrādei un/vai adaptācijai Digitālā zaļā sertifikāta izsniegšanai un verifikācijai un tā savietošanai ar Eiropas Savienības vārteju, kad no Eiropas Komisijas tiks saņemts uzaicinājums iesniegt projekta pieteikumu.
4. Ja šī protokollēmuma 3.punktā minētā projekta īstenošanai būs nepieciešams valsts līdzfinansējums, Veselības ministrijai mēneša laikā pēc projekta nosacījumu saņemšanas no Eiropas Komisijas iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-912 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Plūme, I.Stūre, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par V prioritāri vakcinējamo personu grupā iekļaujamajiem kritiski svarīgajiem kultūras un mediju nozares pārstāvjiem"

TA-913 ____________________________________

(N.Puntulis, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietvertos priekšlikumus.
2. Kultūras ministrijai noformēt informatīvajā ziņojumā ietvertos priekšlikumus Ministru kabineta rīkojuma projekta veidā, sagatavot rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt tos Valsts kancelejā.
3.Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Kultūras ministrijai koordinēt kultūras un mediju nozares organizāciju V prioritāri vakcinējamās grupas personu sarakstu iesniegšanu Nacionālajā veselības dienestā.
 
49.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta versija)"

TA-894-IP ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta versija)".
 
50.§
Informatīvais ziņojums par Euro grupas un neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021.gada 16.aprīļa sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-890-IP ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
51.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 26.aprīļa neformālajā videosanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-918-IP ____________________________________

(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību akciju sabiedrībā "Pasažieru vilciens""

TA-665-IP ____________________________________

(T.Linkaits, E.Rinkēvičs, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu un saglabāt valsts līdzdalību akciju sabiedrībā "Pasažieru vilciens".
3. Satiksmes ministrijai turpināt pildīt valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amata pretendentu kandidatūru apstiprināšanu"

TA-809-DV ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"

TA-842-IP ____________________________________

(J.Reirs, I.Jaunzeme, S.Ģirģens, A.Ruks, J.Stukāns, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (TA-843-IP) un likumprojektu "Grozījums Muitas likumā" (TA-841-IP).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (TA-843-IP) un likumprojektu "Grozījums Muitas likumā" (TA-841-IP) (likumprojektu pakete).
 
55.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-843-IP ____________________________________

(J.Reirs, I.Jaunzeme, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Pasta likumā" (TA-842-IP) un likumprojektu "Grozījums Muitas likumā" (TA-841-IP).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Pasta likumā" (TA-842-IP) un likumprojektu "Grozījums Muitas likumā" (TA-841-IP) (likumprojektu pakete).
 
56.§
Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā"

TA-841-IP ____________________________________

(J.Reirs, I.Jaunzeme, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Pasta likumā" (TA-842-IP) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (TA-843-IP).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Pasta likumā" (TA-842-IP) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (TA-843-IP) (likumprojektu pakete).
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-732-DV ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-896-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-888-IP

 

 

Sēdi slēdz plkst. 19.35


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību