Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 Sēde attālinātā veidā

Rīgā

Nr.40

2021.gada 11.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministrs

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.542 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus un veic to uzskaiti""

TA-804 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem""

TA-805 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.477 "Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikums""

TA-928 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""

TA-933 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai, ņemot vērā šī protokola 5. un 6.paragrāfā minēto.
 
5.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1007 "Latvijas institūta maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-930 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 4.paragrāfā minētajā noteikumu projektā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumu Nr.153 "Latvijas institūta nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-929 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 4.paragrāfā minētajā noteikumu projektā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām""

TA-874 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi""

TA-867 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.310 "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, un kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi""

TA-891 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Jasmuižas estrāde", Aizkalnē, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"

TA-868 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā"

TA-721 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""

TA-768 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-982-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 57 personas.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "" Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi"

TA-985 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumos Nr.131 "Vadības koledžas nolikums""

TA-992 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mežsili" Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-917 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""

TA-846 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Darbības programmā pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā"

TA-937 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

TA-756 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""

TA-848 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.292 "Noteikumi par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenām""

TA-886 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Institūta ielas posms" Stopiņu novadā nodošanu Stopiņu novada pašvaldības īpašumā"

TA-889 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Protokollēmuma projekts "Par finansējuma nodrošināšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanai un lokālplānojumu izstrādei"

TA-520 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atļaut Satiksmes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 60.07.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)" Rail Baltica projekta īstenošanai 381 893 EUR apmērā, lai nodrošinātu Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un lokālplānojumu izstrādi.
2. Satiksmes ministrijai noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu pārdalei, nepārsniedzot šī protokollēmuma 1.punktā noteikto maksimālo valsts budžeta finansējuma apmēru, no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
3. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija informatīvo ziņojumu par papildu saistībām pēc 2021.gada par Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodrošināšanu sagatavos un iesniegs līdz 2021.gada 1.novembrim.
 
24.§
Noteikumu projekts "Dabas pieminekļa "Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-895 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra noteikumos Nr.633 "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā""

TA-955 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Imanta ielā 6-12, Zilaiskalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā nodošanu Kocēnu novada pašvaldības īpašumā"

TA-811 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Staru ielā 8-14, Ķegumā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā"

TA-877 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem"

TA-859 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm""

TA-885 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""

TA-856 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-879 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-995 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Meža ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-855 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Garmasta dambja turpinājums" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-860 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežceļi" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-941 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pie Dikuriem" pārņemšanu valsts īpašumā”

TA-942 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 28.aprīļa rīkojumā Nr.284 "Par pievienotās vērtības nodokļa summas, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis, kompensēšanu akciju sabiedrības "RB Rail" veikto aktivitāšu ietvaros"

TA-1029 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""

TA-1027 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums""

TA-1066 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1067 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1064 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta un sakaru institūta rektora apstiprināšanu"

TA-993 ____________________________________

(I.Šuplinska, J.Kanels, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

TA-759 ____________________________________

(T.Linkaits, R.Kronbergs, B.Bāne, G.Paidere, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (TA-762).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (TA-762) (likumprojektu pakete).
 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

TA-762 ____________________________________

(T.Linkaits, R.Kronbergs, B.Bāne, G.Paidere, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta anotācijā Tieslietu ministrijai (Uzņēmumu reģistram) funkciju nodrošināšanai apakšprogrammā 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" nepieciešamā finansējuma apmēru, kā arī tā avotu, ņemot vērā šī protokollēmuma 6.punktu, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-759).
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-759).
6. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Tieslietu ministrijai (Uzņēmumu reģistram) funkciju nodrošināšanai apakšprogrammā 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem prioritāriem pasākumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. Ja minētajam mērķim papildu valsts budžeta līdzekļi netiks piešķirti, Tieslietu ministrija tos nodrošinās tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
45.§
Likumprojekts "Dundagas novada domes atlaišanas likums"

TA-1011 ____________________________________

(A.T.Plešs, M.Pūķis, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimā likumprojektu "Dundagas novada domes atlaišanas likums".
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā"

TA-1017 ____________________________________

(T.Linkaits, R.Kronbergs, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā" (TA-1018).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā" (TA-1018) (likumprojektu pakete).
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā"

TA-1018 ____________________________________

(T.Linkaits, R.Kronbergs, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā" (TA-1017).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā" (TA-1017) (likumprojektu pakete).
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu 2021.gada IIHF Pasaules čempionāta hokejā organizēšanas darbu izpildē"

TA-1043 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""

TA-1086 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Administratīvā sloga mazināšana personālvadības pārskatu jomā"

TA-926 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.59 34.§) "Informatīvais ziņojums "Administratīvā sloga mazināšana valsts pārvaldē"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
51.§
Informatīvais ziņojumus "Par Latvijas Republikas un Valonijas-Briseles sadarbības ietvardokumentu"

TA-847 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Latvijas Republikas un Valonijas-Briseles sadarbības ietvardokumenta (turpmāk – ietvardokuments) parakstīšanu.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Beļģijas Karalistē A.Razānu parakstīt ietvardokumentu.
4. Ietvardokumenta izpildei nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts iesaistītajām ministrijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2020.gadā"

TA-919 ____________________________________

(A.T.Plešs, K.Gerhards, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Neatkarīgā Militārā un Hospitālā Svētā Jeruzalemes Jāņa, Rodas un Maltas Ordeņa nodomu deklarāciju"

TA-1059 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Latvijas Republikas un Neatkarīgā Militārā un Hospitālā Svētā Jeruzalemes Jāņa, Rodas un Maltas Ordeņa nodomu deklarācijas (turpmāk – deklarācija) parakstīšanu.
3. Pilnvarot tieslietu ministru parakstīt deklarāciju.
 
54.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 11.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1031 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 11.maija sanāksmē.
 
55.§
Informatīvais ziņojums par augsta līmeņa ilgtspējīga tūrisma forumu un Eiropas Savienības tūrisma ministru 2021.gada 14.maija neformālajā videosanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1084 ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības tūrisma ministru 2021.gada 14.maija neformālajā videosanāksmē.
 
56.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021.gada 10.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1030-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
57.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 18.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0124

TA-1071-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2021.gada 18.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0124.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2021.gada 30.novembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus pilnīgai Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīvas (ES) 2019/1 par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu transponēšanai.
 
58.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-694/20 "Orde van Vlaamse Balies un citi"

TA-1074-IP____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-694/20 "Orde van Vlaamse Balies un citi".
2. Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 694/20 "Orde van Vlaamse Balies un citi".
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J.Davidoviču, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi I.Hūnu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-694/20 "Orde van Vlaamse Balies un citi".
 
59.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas apvienotajās lietās C-702/20 "Dobeles HES" un C-17/21 "GM"

TA-1075-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas apvienotajās lietās C-702/20 "Dobeles HES" un C-17/21 "GM".
2. Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas apvienotajās lietās C-702/20 "Dobeles HES" un C-17/21 "GM".
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J.Davidoviču, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi I.Hūnu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu E.Bārdiņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas apvienotajās lietās C-702/20 "Dobeles HES" un C-17/21 "GM".
 
60.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Eiropas Savienības Tiesas lietā C-551/20 "Ungārija/Parlaments un Padome"

TA-1076-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties Eiropas Savienības Tiesas lietā C-551/20 "Ungārija/Parlaments un Padome".
2. Satiksmes ministrijai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.
 
61.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2021.gada 17.-18.maija sanāksmē izskatāmajiem Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1079-IP ____________________________________

(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietnieci, vēstnieci A.Balodi pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības kultūras un audiovizuālo lietu ministru 2021.gada 18.maija sanāksmē.
 
62.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2021.gada 17.-18.maija sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1082-IP ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts par vienlīdzīgu un iekļaujošu pieeju izglītībā un mācībās, lai sekmētu izglītības panākumus visiem";
2.2. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts par iniciatīvu "Eiropas universitātes" – veidot tiltu starp augstāko izglītību, pētniecību, inovāciju un sabiedrību: pavērt ceļu jaunai dimensijai Eiropas augstākajā izglītībā";
2.3. pozīcija Nr.1 "Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu projekts par daudzlīmeņu pārvaldības stiprināšanu saistībā ar jauniešu līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesos veicināšanu";
2.4. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu projektu par inovāciju sportā".
3. Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniecei, vēstniecei A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2021.gada 17.-18.maija sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par Jūras novērošanas sistēmas projekta īstenošanas gaitu"

TA-840-DV ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2. Atzīt Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 53.§) "Par Jūras novērošanas sistēmas projekta īstenošanas gaitu" 3.punktā doto uzdevumu par izpildītu.
 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par 2020.gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm"

TA-861-DV ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plāna apstiprināšanu"

TA-8k ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Duarte Agostinho un citi pret Portugāli un 32 citām valstīm"

TA-10k ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).
2. Latvijas pārstāvei starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
67.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas termiņa pagarinājumu"

TA-1032-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Ekonomikas ministrijai.

 

Sēdi slēdz plkst. 11.25


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību