Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 Ārkārtas sēde

Rīgā

Nr.47

2021.gada 10.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministre

-

M.Golubeva
Izglītības un zinātnes ministre 

-

A.Muižniece

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministrs

-

G.Eglītis

Satiksmes ministrs (attālināti)

-

T.Linkaits

Veselības ministrs

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums par Latvijas pieteikšanos finansējumam Covid-19 testu veikšanai programmā "Ārkārtas atbalsta instruments"

TA-1401 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) pieteikties finansējumam programmā "Ārkārtas atbalsta instruments" (Emergency Support Instrument) Covid-19 testu veikšanai, kad no Eiropas Komisijas tiks saņemts uzaicinājums iesniegt projekta pieteikumu.
3. Ja šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai būs nepieciešams valsts līdzfinansējums, Veselības ministrijai mēneša laikā pēc projekta nosacījumu saņemšanas no Eiropas Komisijas iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
 
2.§
Par Aldu Ozolu

TA-1416 ____________________________________

(J.Citskovskis, A.Ozola, D.Pavļuts, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 7.panta ceturto un 4. prim daļu un pārejas noteikumu 31.punkta 2.apakšpunkta "a" apakšpunktu atbalstīt Aldas Ozolas iecelšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja amatā uz septiņiem gadiem ar 2021.gada 2.jūliju.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
3.§
Par Intaru Birziņu

TA-1415 ____________________________________

(J.Citskovskis, I.Birziņš, A.K.Kariņš)

1. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 7.panta ceturto un 4. prim daļu un pārejas noteikumu 31.punkta 2.apakšpunkta "b" apakšpunktu atbalstīt Intara Birziņa iecelšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatā uz sešiem gadiem ar 2021.gada 2.jūliju.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
4.§
Par Rotu Šņuku

TA-1414 ____________________________________

(J.Citskovskis, R.Šņuka, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 7.panta ceturto un 4.prim daļu un pārejas noteikumu 31.punkta 2.apakšpunkta "b" apakšpunktu atbalstīt Rotas Šņukas iecelšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatā uz sešiem gadiem ar 2021.gada 2.jūliju.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
5.§
Par Imantu Mantiņu

TA-1413 ____________________________________

(J.Citskovskis, I.Mantiņš, A.K.Kariņš)

1. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 7.panta ceturto un 4. prim daļu un pārejas noteikumu 31.punkta 2.apakšpunkta "c" apakšpunktu atbalstīt Imanta Mantiņa iecelšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem ar 2021.gada 2.jūliju.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
6.§
Par Annu Upenu

TA-1412 ____________________________________

(J.Citskovskis, A.Upena, A.K.Kariņš)

1. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 7.panta ceturto un 4. prim daļu un pārejas noteikumu 31.punkta 2.apakšpunkta "c" apakšpunktu atbalstīt Annas Upenas iecelšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem ar 2021.gada 2.jūliju.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1403 ____________________________________

(J.Citskovskis, D.Pavļuts, K.Bērziņš, E.Baldzēns, A.Muižniece, A.Jurševica, J.Bordāns, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai papildināt noteikumu projekta 1.punktā ietverto 38. 17 prim punktu, nosakot, ka līdz 2021.gada 1.augustam Covid-19 tests tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem, bet bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, Covid-19 tests tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem līdz 2021.gada 1.septembrim, iekļaut noteikumu projektā šī protokola 8., 9. un 10.paragrāfā minēto noteikumu projektu tekstu, paredzēt, ka noteikumi stājas spēkā ar 2021.gada 15.jūniju, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1399 ____________________________________

(J.Citskovskis, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 7.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

 
9.§
Noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1409 ____________________________________

(J.Citskovskis, A.Muižniece, E.Severs, D.Pavļuts, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 7.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1405 ____________________________________

(K.Gerhards, J.Citskovskis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 7.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.
2. Atbalstīt, ka Komisijas 2021.gada 12.maija Īstenošanas lēmumā (ES) 2021/788, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību un ziņošanu attiecībā uz konkrētu sugu dzīvnieku inficēšanos ar SARS-CoV-2 (turpmāk – Īstenošanas lēmums 2021/788) noteikto Covid-19 infekcijas uzraudzības pasākumu izpildei Zemkopības ministrija (valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"") 2021.gadā izmanto saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 11.marta rīkojumu Nr.160 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" piešķirtos finanšu līdzekļus un nepieciešamības gadījumā sagatavo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par papildu līdzekļu piešķiršanu.
3. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Īstenošanas lēmumā 2021/788 noteikto Covid-19 infekcijas uzraudzības pasākumu izpildes nodrošināšanai 2022.gadā skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.


 
11.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 13.-15.jūnija neformālajā sanāksmē izskatāmo jautājumu

TA-1387 ____________________________________

(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 13.-15. jūnija neformālajā sanāksmē.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.50


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību