Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 52

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.52

2021.gada 14.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Izglītības un zinātnes ministre 

-

A.Muižniece

Labklājības ministrs

-

G.Eglītis

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministrs (attālināti)

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.15.30

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par CO2 gaisa kvalitātes mērītāju iegādi izglītības iestādēm"

TA-1681 ____________________________________

(A.Muižniece, J.Volberts, I.Dundure, J.Reirs, A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt valsts budžeta finansējuma 3 722 255 EUR apmērā piešķiršanu ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādei valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm.
3. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā noteikto, samazināt ar Ministru kabineta 2021.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 42.§) "Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"" 7.punktu Izglītības un zinātnes ministrijai atbalstīto papildu finansējumu izglītības nozares projektiem 1 957 175 EUR apmērā.
4. Pieņemt zināšanai, ka tiks piemērota Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punktā noteiktā procedūra ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādei, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā norādītos apstākļus.
5. Noteikt, ka līgumiem par ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādi ir jābūt noslēgtiem līdz 2021.gada 15.augustam.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā noteiktajam, ņemot vērā iepirkuma rezultātus, sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu līdz 3 722 255 EUR apmērā ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādei valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju izvērtēt un līdz 2021.gada 1.septembrim nodrošināt atbilstošu grozījumu veikšanu normatīvajos aktos, lai izglītības iestādēm uzdotu nodrošināt gaisa kvalitātes monitoringu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība""

TA-1687 ____________________________________

(A.Muižniece, J.Volberts, I.Dundure, J.Reirs, A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"

TA-1760 ____________________________________

(T.Linkaits, L.Medina, I.Vanaga, J.Reirs, A.Pabriks, A.Muižniece, E.Baldzēns, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs. Veselības ministram un, ja nepieciešams, arī citiem ministriem atbilstoši kompetencei sniegt atbalstu tieslietu ministram likumprojekta virzībā Saeimā.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1724 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1745 ____________________________________

(J.Citskovskis, A.Muižniece, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 14.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežlapiņas" Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona paplašināšanai"

TA-1710 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Mežlapiņas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8092 003 0025) – zemes vienību (kadastra apzīmējums 8092 003 0025) 1,6 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 14 400,00 EUR, tai skaitā tirgus vērtība – 1 200,00 EUR un kompensējamo zaudējumu (koksnes resursa) apmērs – 13 200,00 EUR.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""

TA-1734 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1757 ____________________________________

(D.Pavļuts, L.Cipule, T.Linkaits, A.Pabriks, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas grupai izvērtēt iespējamos risinājumus, lai atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 38. 63 prim punktam tās personas, kurām ir pozitīvs Covid-19 tests, izdevumus par nogādāšanu uz dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu, vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā tūristu mītņu sarakstā minētu tūristu mītni segtu pašas.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

TA-1726 ____________________________________

(G.Eglītis, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1753 ____________________________________

(G.Eglītis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11.janvāra rīkojumā Nr.17 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-1754 ____________________________________

(G.Eglītis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 12.februāra rīkojumā Nr.83 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-1755 ____________________________________

(G.Eglītis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izdevumus, kas saistīti ar individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu iegādi institūcijās laika posmā no 2021.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim, nepārsniedzot 148 353 EUR, segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022.gadā.
3. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1758 ____________________________________

(J.Citskovskis, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 14.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1763 ____________________________________

(J.Citskovskis, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projektā šī protokola 5. un 13.paragrāfā minēto noteikumu projektu tekstu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.
3. Veselības ministrijas (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta) izdevumus, kuri nepārsniedz 206 004 EUR, 2021.gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.
 
15.§
Informatīvais ziņojums "Par Euro grupas 2021.gada 12.jūlija un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021.gada 13.jūlija sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1716 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka finanšu ministrs J.Reirs pārstāvēja Latvijas Republiku Euro grupas 2021.gada 12.jūlija sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 13.jūlija sanāksmē.


 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2021.gada 21. un 22.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1756 ____________________________________

(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei Z.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības konkurētspējas ministru 2021.gada 21. un 22.jūlija neformālajā sanāksmē.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9.jūlija rīkojumā Nr.508 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības""

TA-1759 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Pabriks, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu Novavax un Sanofi pret Covid-19 iegādi 2021. gada 4.ceturksnī un 2022.gadā, Pfizer (Comirnaty) un AstraZeneca (Vaxzervia) devu atlikšanu un Valneva vakcīnas pret Covid-19"

TA-1761 ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 18.00


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību