Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

15. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ekonomikas ministrija
1.  VSS-50
TA-862 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, MK, TM, VARAM   
2.  VSS-51
TA-541 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Likumprojekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
3.  VSS-52
TA-542 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Likumprojekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
4.  VSS-33
TA-392 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, LDDK, MK, TM   
5.  VSS-34
TA-320 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.septembra rīkojumā Nr.691 "Par operacionālās programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" projektu""  MK rīkojuma projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IZM, KM, MK, SAM, TM, VARAM, VM   
6.  VSS-35
TA-322 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta rīkojumā Nr.625 "Par operacionālās programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" projektu""  MK rīkojuma projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IZM, KM, MK, SAM, TM, VARAM, VM   
7.  VSS-36
TA-323 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.septembra rīkojumā Nr.674 "Par operacionālās programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" projektu""  MK rīkojuma projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IZM, KM, MK, SAM, TM, VARAM, VM   
8.  VSS-37
TA-349 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, ZM   
Iekšlietu ministrija
9.  VSS-44
TA-940 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, AM, FM, LM, MK, TM, VM   
10.  VSS-45
TA-631 
Likumprojekts "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, KM, KNAB, MK, PKC, TM, VARAM   
11.  VSS-46
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
EM, FM, GP, LPS, TM, Tiesībsarga birojs   
Izglītības un zinātnes ministrija
12.  VSS-39
TA-1394 
Noteikumu projekts "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"   MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas izglītības vadītāju asociācija   
13.  VSS-40
TA-451 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.165 "Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikums""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, MK, TM   
14.  VSS-41
TA-707 
Likumprojekts "Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversmi"   Likumprojekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM   
Labklājības ministrija
15.  VSS-38
TA-510 
Noteikumu projekts "Darbinieka apliecības noteikumi"  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, MK, SAM, TM, ZM   
Satiksmes ministrija
16.  VSS-43
TA-715 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "Siguldas iela", "P6" un "V101" Saulkrastu novadā nodošanu Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Tieslietu ministrija
17.  VSS-56
TA-1040 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Gulbenes novada Gulbenes pilsētā"  MK rīkojuma projekts

Tieslietu politika 
FM, LPS, VARAM   
18.  VSS-57
TA-1041 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētā"  MK rīkojuma projekts

Tieslietu politika 
FM, LPS, VARAM   
19.  VSS-58
TA-1042 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Pāvilostas novada Pāvilostas pilsētā"  MK rīkojuma projekts

Tieslietu politika 
FM, LPS, VARAM   
20.  VSS-59
TA-1043 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rēzeknes pilsētā"  MK rīkojuma projekts

Tieslietu politika 
FM, LPS, VARAM   
21.  VSS-60
TA-854 
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, GP, IEM, LM, LPS, MK   
22.  VSS-61
TA-855 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, GP, IEM, LM   
23.  VSS-62
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, GP, IEM, LM   
24.  VSS-63
TA-856 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, GP, IEM, KNAB, LM   
Veselības ministrija
25.  VSS-42
TA-805 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IEM, TM, ZM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.  VSS-53
TA-902 
Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Likumprojekts

Vides politika 
FM, TM, ZM   
27.  VSS-54
TA-411 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Riču iela 9, Siguļos, Carnikavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - pretplūdu aizsargdambja būvniecībai"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
28.  VSS-55
TA-410 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Valteru iela 18, Siguļi, Carnikavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - pretplūdu aizsargdambja būvniecībai"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
Zemkopības ministrija
29.  VSS-47
TA-629 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, MK, TM   
30.  VSS-48
TA-528 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pilssalas ielā 5, Jelgavā nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
31.  VSS-49
TA-2712 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un specifikācijas grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, MK, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments