Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

19. februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ārlietu ministrija
1.  VSS-153
TA-1982 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Likumprojekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, TM   
2.  VSS-154
TA-1981 
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Likumprojekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, MK, TM   
3.  VSS-155
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos 2008. gada 25. marta noteikumos Nr.217 "Kārtība, kādā zvērinātam tiesu izpildītājam tiek segti izpildu darbības veikšanai nepieciešamie izdevumi un izmaksāta amata atlīdzība, ja izpildāms atbildīgās iestādes lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi""  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, KNAB, MK, TM   
4.  VSS-162
TA-1129 
Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Likumprojekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, GP, IEM, TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests   
5.  VSS-165
TA-702 
Likumprojekts "Par Protokolu par 2010. gada 23. augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu grozījumiem"  Likumprojekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, IEM, TM, VARAM   
Ekonomikas ministrija
6.  VSS-150
TA-787 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Valtera prospektā 54, Jūrmalā"  MK rīkojuma projekts

Uzņēmējdarbības politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
7.  VSS-151
TA-729 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 17.janvāra rīkojuma Nr.33 "Par valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 un Vēsmas ielā 11, nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"  MK rīkojuma projekts

Uzņēmējdarbības politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
8.  VSS-152
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību""  MK noteikumu projekts

Uzņēmējdarbības politika 
FM, LDDK, MK, TM   
9.  VSS-163
TA-786 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Valtera prospektā 54, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  MK rīkojuma projekts

Uzņēmējdarbības politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Finanšu ministrija
10.  VSS-145
TA-708 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ģimnāzijas ielā 12, Daugavpilī, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
KM, TM, VARAM, Latvijas Banka   
11.  VSS-166
TA-774 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LDDK, TM   
Iekšlietu ministrija
12.  VSS-156
TA-1985 
Noteikumu projekts "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
EM, FM, MK, TM, VARAM   
13.  VSS-157
TA-563 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, LBAS, MK, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
14.  VSS-167
TA-971 
Rīkojuma projekts "Par Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  MK rīkojuma projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM (23.02.2015)   
15.  VSS-168
TA-1027 
Rīkojuma projekts "Par Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  MK rīkojuma projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM (23.02.2015)   
16.  VSS-169
TA-897 
Rīkojuma projekts "Par Alsviķu arodskolas likvidāciju"   MK rīkojuma projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM (23.02.2015)   
17.  VSS-170
TA-896 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Pārdaugavas profesionālās vidusskolas likvidāciju"  MK rīkojuma projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM (23.02.2015)   
18.  VSS-171
TA-841 
Rīkojuma projekts "Par Saulaines Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  MK rīkojuma projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM (23.02.2015)   
Labklājības ministrija
19.  VSS-147
TA-1293 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sociālo drošību""  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, IZM, LBAS, LDDK, LPS, MK, TM, VARAM, VM, Latvijas Nedzirdīgo savienība, Latvijas Neredzīgo biedrība, VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""   
20.  VSS-148
TA-756 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, MK, PKC, TM   
Tieslietu ministrija
21.  VSS-164
TA-2124 
Protokollēmuma projekts "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr.5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu"  MK sēdes protokollēmuma projekts

Tieslietu politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, LPS, SAM, VARAM, VM, ZM   
Veselības ministrija
22.  VSS-146
TA-830 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IZM, LDDK, MK, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23.  VSS-149
TA-858 
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā"  Likumprojekts

Reģionālā politika 
FM, LPS, TM   
Zemkopības ministrija
24.  VSS-158
TA-773 
Noteikumu projekts "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības medum"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, MK, TM, VM   
25.  VSS-159
TA-616 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, LDDK, LPS, MK, TM, VARAM   
26.  VSS-160
TA-1720 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, SAM, TM, VARAM   
27.  VSS-161
TA-1048 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, PKC, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments