Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

26. augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-789
 
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Austrijas Republikas federālā aizsardzības ministra, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kipras Republikas Aizsardzības ministrijas, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Somijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Ungārijas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Maltas Republikas aizsardzības ministra, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra, Portugāles Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Zviedrijas Karalistes valdības un Eiropas Aizsardzības aģentūras Tehnisko vienošanos par pārrobežu pārvietošanās atļauju procedūrām attiecībā uz pārvietošanos gaisa telpā Eiropā"  MK sēdes protokollēmuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, FM, IEM, SAM, TM   
2.  VSS-790
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi un citi ārvalstu valsts dienestu kuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās, kā arī iziet no teritoriālās jūras, iekšējiem ūdeņiem un ostām"  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, FM, IEM, SAB, SAM, TM, VARAM, Valsts drošības dienests   
3.  VSS-791
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
EM, FM, IEM, LPS, TM   
Ārlietu ministrija
4.  VSS-800
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 27.marta noteikumos Nr.223 "Noteikumi par valsts nodevu par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu""  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, IEM, TM   
Ekonomikas ministrija
5.  VSS-801
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, TM   
6.  VSS-802
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, TM   
7.  VSS-803
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Saūda Arābijas Karalistes valdības līgumu par ekonomisko sadarbību"  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AM, FM, IZM, KM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
8.  VSS-804
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, TM   
9.  VSS-805
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, TM, VARAM   
10.  VSS-806
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu""  Likumprojekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, IEM, LDDK, LM, MK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
Finanšu ministrija
11.  VSS-786
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, EM, GP, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LM, LRVK, PKC, SAM, SPRK, TM, VARAM, VM, ZM, Valsts prezidenta kanceleja, Saeimas Administrācija, Tiesībsarga birojs, Augstākā tiesa, Satversmes tiesa, Sabiedrības integrācijas fonds, Centrālā vēlēšanu komisija, Centrālā zemes komisija, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome   
Iekšlietu ministrija
12.  VSS-787
 
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas valsts robežas joslas, patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, AM, FM, LBAS, LRVK, TM, VARAM   
13.  VSS-788
 
Informatīvais ziņojums "Par iespējamiem risinājumiem publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Izglītības un zinātnes ministrija
14.  VSS-792
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kopīgās maģistra studiju programmas "Stratēģiskā robežu pārvaldība" īstenošanu""  Likumprojekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, IEM, TM   
15.  VSS-793
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM (03.09.2021)   
Labklājības ministrija
16.  VSS-810
 
Noteikumu projekts "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LDDK, LPS, MK, TM, VARAM, VM   
Pārresoru koordinācijas centrs
17.  VSS-815
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.454 "Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem""  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
Satiksmes ministrija
18.  VSS-794
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumos Nr.392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, LPS, MK, TM   
19.  VSS-795
 
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2022.gada budžeta apstiprināšanu"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, TM   
20.  VSS-796
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par drošības un veselības aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, LM, MK, TM, VM, ZM   
21.  VSS-797
 
Noteikumu projekts "Dzelzceļa ritekļu reģistrācijas kārtība"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, MK, TM   
Tieslietu ministrija
22.  VSS-811
 
Informatīvais ziņojums "Par Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas turpmāko attīstību"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Tieslietu politika 
FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, MK, PKC, SAM, VARAM, ZM   
23.  VSS-812
 
Informatīvais ziņojums "Par juridisko personu maksātnespējas procesa dokumentu nodošanu glabāšanā arhīvā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Tieslietu politika 
FM, IEM, KM, LBAS, LDDK   
24.  VSS-813
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2022.gadā"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, LBAS, LDDK, LM   
25.  VSS-814
 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AIM, FM, GP, IEM, KNAB, LBAS   
Veselības ministrija
26.  VSS-798
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.306 "Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
EM, FM, LDDK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
27.  VSS-799
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, TM, VARAM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.  VSS-807
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, FM, IEM, KM, LDDK, SAM, SPRK, TM   
29.  VSS-808
 
Programmas projekts "Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027.gadam projekts"  Plāna projekts

Reģionālā politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VM, ZM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
30.  VSS-809
 
Programmas projekts "Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021.–2027.gadam projektu"  Plāna projekts

Reģionālā politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VM, ZM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments