Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2006.gada 14.decembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2006.gada 8.decembrī
11.decembrī plkst. 9:55 precizēta

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2006.gada 14.decembrī
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-762
 
Noteikumu projekts "Pedagogu profesionālās pilnveides kārtība"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2006-VSS-764, Pieteikums VS sanāksmei  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.295 "Kārtība, kādā veicama samaksa par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem pa valsts autoceļiem, un maksas apmērs""  SATIKSMES MINISTRIJA    Tiesību akta projektu neatsaukt   
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1028
TA-2975 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma"
 
Ekonomikas ministrija  A.Žīgure  J.Supe
I.Začeste 
Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-870
TA-3118 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.309 "Aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtība un aktīvo nodarbinātības pasākumu realizētāju izvēles principi""
 
Labklājības ministrija  I.Tāre  V.Bužs
G.Tentere

 
Izskatīts VSS 
3.3.  2006-TA-3200, Ministru prezidenta rīkojuma projekts  Ministru prezidenta rīkojuma projekts "Par darba grupu koncepcijas par sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju atvieglojumu sistēmas pilnveidošanu attiecībā uz valstī noteiktajiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem izstrādei"  Tieslietu ministrija  I.Baldiņa  Izskatīts VSS   
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.    Informatīvais ziņojums par Valsts administrācijas skolas darbību    U.Rusmanis  Izskatīts VSS