Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2007.gada 8.februāra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2007.gada 2.februārī

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2007.gada 8.februārī
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1065
 
Noteikumu projekts "Būvniecības un enerģētikas valsts aģentūras nolikums"  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1066
 
Rīkojuma projekts "Par Būvniecības un enerģētikas valsts aģentūras izveidi"  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1191
 
Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi"  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1236
 
Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību komercdarbības noteikumi"  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1041
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi izglītojamiem, kuri mācās no valsts budžeta finansētajās izglītības programmās"  KULTŪRAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-1051
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa rīkojumā Nr.264 "Par ilgtermiņa politikas pamatnostādnēm "Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam. Nacionāla valsts"""  KULTŪRAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-1045
 
Koncepcijas projekts "Par vienotā ārkārtējās palīdzības izsaukumu apstrādes centra ''112'' ieviešanu Latvijā"  SATIKSMES MINISTRIJA      Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.8.  2006-VSS-579, Pieteikums VS sanāksmei  Noteikumu projekts "Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīklu galiekārtu izplatīšanas un lietošanas kārtība"  SATIKSMES MINISTRIJA       
2.9.  VSS-1067
 
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā"  Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Informatīvie jautājumi
3.1.    Informācija par veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu Eiropas Savienības struktūrfondu tehniskās palīdzības pieejamību 2007.-2013.gada programmēšanas periodā  Finanšu ministrija  (izskatīts VSS)   
3.2.  TA-229  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Iekšlietu ministrija    Izskatīts VSS 
3.3.  TA-294  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu
 
Izglītības un zinātnes ministrija    Izskatīts VSS 
3.4.  TA-295  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu
 
Izglītības un zinātnes ministrija    Izskatīts VSS 
3.5.  TA-296  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu
 
Izglītības un zinātnes ministrija    Izskatīts VSS 
3.6.  2007-SAN-382, Saņemtais dokuments  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  LR VALSTS KONTROLE  (izskatīts VSS)